Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

89 lines
2.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <version>0</version>
 4. <head>
 5. <title>Om Free Software Foundation Europe</title>
 6. </head>
 7. <body class="subsite">
 8. <h1 class="heading">Om oss</h1>
 9. <div id="introduction">
 10. <!-- please have a look at https://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
 11. <p>Free Software Foundation Europe är en välgörenhetsorganisation som ger
 12. användare möjlighet att styra teknik.</p>
 13. <p>Mjukvara är djupt involverat i alla aspekter av våra liv, och det är
 14. viktigt att denna teknologi stärker oss snarare än begränsar oss.
 15. <a href="/freesoftware/freesoftware.html">Fri mjukvara</a> ger alla
 16. rätt att använda, förstå, anpassa och dela programvara. Dessa rättigheter
 17. hjälper att stödja andra grundläggande friheter som yttrandefrihet,
 18. pressfrihet samt rätten till ett privatliv.</p>
 19. </div>
 20. <ul class="subheadings">
 21. <li>
 22. <h3><a href="/about/principles.html">Principer</a></h3>
 23. <p>
 24. Vi tror på samarbete och genomsynlighet.
 25. </p>
 26. </li>
 27. <li>
 28. <h3><a href="/about/team.html">Personer</a></h3>
 29. <!-- should be /about/people/... later -->
 30. <p>
 31. Vilka är vi?
 32. </p>
 33. </li>
 34. <li>
 35. <h3><a href="/press/press.html">Press</a></h3>
 36. <p>
 37. Pressmeddelanden, nyheter, bilder och kontaktinformation.
 38. </p>
 39. </li>
 40. <li>
 41. <h3><a href="/about/legal/legal.html">Juridiskt</a></h3>
 42. <p>
 43. Stadgar, struktur och juridiskt ansvariga medlemmar.
 44. </p>
 45. </li>
 46. <li>
 47. <h3><a href="/contact/contact.html">Kontakt</a></h3>
 48. <p>
 49. Kontaktinformation för övriga frågor.
 50. </p>
 51. </li>
 52. <li>
 53. <h3><a href="/about/fsfnetwork.html">FSF*-nätverket</a></h3>
 54. <p>
 55. Vi har systerorganisationer i <a href="https://fsf.org/">Nordamerika</a>, <a href="http://fsf.org.in/">Indien</a> och <a href="http://fsfla.org/">Latinamerika</a>.
 56. </p>
 57. </li>
 58. <li>
 59. <h3><a href="/associates/associates.html">Samarbetspartners</a></h3>
 60. <p>
 61. Vi har gemensamma mål med dessa organisationer.
 62. </p>
 63. </li>
 64. <li>
 65. <h3><a href="/donate/donate.html">Bidrag</a></h3>
 66. <p>
 67. För att vara en självständig röst för fri programvara, är vi beroende
 68. av ditt bidrag. Se <a href="/about/funds/funds.html">hur vi använder
 69. våra tillgångar</a> och <a href="/donate/thankgnus.html">vilka som
 70. donerar till oss</a>.
 71. </p>
 72. </li>
 73. </ul>
 74. </body>
 75. <translator>Andreas Rönnquist</translator>
 76. </html>