Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

91 lines
2.7 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <version>0</version>
 4. <head>
 5. <title>Om Free Software Foundation Europe</title>
 6. </head>
 7. <body class="subsite">
 8. <h1 class="heading">Om</h1>
 9. <div id="introduction">
 10. <!-- please have a look at https://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
 11. <p>Free Software Foundation Europe er en velgørende organisation, der
 12. giver brugere magt til at kontrollere teknologi. Software er dybt
 13. involveret i alle aspekter at vores liv; og det er vigtigt, at teknologien
 14. giver magt frem for at begrænse os.
 15. <a href="/freesoftware/freesoftware.html">Fri software</a> giver alle
 16. retten til at anvende, forstå, tilpasse og dele software. Rettighederne
 17. hjælper med at støtte andre fundamentale friheder, så som ytringsfrihed,
 18. pressefrihed og privatlivets fred.</p>
 19. </div>
 20. <ul class="subheadings">
 21. <li>
 22. <h3><a href="/about/principles.html">Principper</a></h3>
 23. <p>
 24. Vi tror på samarbejde og gennemskuelighed.
 25. </p>
 26. </li>
 27. <li>
 28. <h3><a href="/about/team.html">Personer</a></h3>
 29. <!-- should be /about/people/... later -->
 30. <p>
 31. Hvem vi er.
 32. </p>
 33. </li>
 34. <li>
 35. <h3><a href="/press/press.html">Presse</a></h3>
 36. <p>
 37. Pressemeddelelser, nyheder, fotografier og kontaktoplysninger.
 38. </p>
 39. </li>
 40. <li>
 41. <h3><a href="/about/legal/legal.html">Juridisk</a></h3>
 42. <p>
 43. Vedtægter, struktur og juridisk ansvarlige medlemmer.
 44. </p>
 45. </li>
 46. <li>
 47. <h3><a href="/contact/contact.html">Kontakt</a></h3>
 48. <p>
 49. Kontaktoplysninger til generelle spørgsmål.
 50. </p>
 51. </li>
 52. <li>
 53. <h3><a href="/about/fsfnetwork.html">FSF*-netværket</a></h3>
 54. <p>
 55. Vi har søsterorganisationer i
 56. <a href="https://fsf.org/">Nordamerika</a>,
 57. <a href="http://fsf.org.in/">Indien</a> og
 58. <a href="http://fsfla.org/">Latinamerika</a>.
 59. </p>
 60. </li>
 61. <li>
 62. <h3><a href="/associates/associates.html">Associerede</a></h3>
 63. <p>
 64. Vi har mål til fælles med disse organisationer.
 65. </p>
 66. </li>
 67. <li>
 68. <h3><a href="/donate/donate.html">Bidrag</a></h3>
 69. <p>
 70. For at kunne være en uafhængig stemme for fri software, er vi
 71. afhængige af dit bidrag.
 72. Se <a href="/about/funds/funds.html">hvordan vi anvender vores
 73. midler</a> og
 74. <a href="/donate/thankgnus.html">hvem der bidrager til os</a>.
 75. </p>
 76. </li>
 77. </ul>
 78. </body>
 79. </html>
 80. <!--
 81. Local Variables: ***
 82. mode: xml ***
 83. End: ***
 84. -->