Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

84 lines
3.8 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>0</version>
 4. <head>
 5. <title>Относно Европейската Фондация за Свободен Софтуер</title>
 6. </head>
 7. <body class="subsite">
 8. <h1 class="heading">За Нас</h1>
 9. <div id="introduction">
 10. <!-- please have a look at https://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
 11. <p>Европейската Фондация за Свободен Софтуер е неправителствена организация, чиято мисия е да помага на потребителите да контролират технологиите.</p>
 12. <p>Употребата на софтуер засяга всички аспекти от нашия живот. Поради тази причина е много важно технологиите да ни помагат в постигането на нашите цели и задачи, а не да ни ограничават. <a
 13. href="/freesoftware/freesoftware.html">Свободният Софтуер</a> дава на всички правото да го използват, адаптират, да разберат как работи и споделят с други. Тези права подпомагат и гарантират други фундаментални права като свободата на словото и печата и неприкосновеността на личния живот и личните данни.</p>
 14. </div>
 15. <ul class="subheadings">
 16. <li>
 17. <h3><a href="/about/principles.html">Принципи</a></h3>
 18. <p>
 19. Ние вярваме в сътрудничеството и прозрачността.
 20. </p>
 21. </li>
 22. <li>
 23. <h3><a href="/about/team.html">Хора</a></h3>
 24. <!-- should be /about/people/... later -->
 25. <p>
 26. Кои сме ние.
 27. </p>
 28. </li>
 29. <li>
 30. <h3><a href="/associates/associates.html">Сътрудници</a></h3>
 31. <p>
 32. Организации, с които имаме общи цели.
 33. </p>
 34. </li>
 35. <li>
 36. <h3><a href="/press/press.html">Новини</a></h3>
 37. <p>
 38. Комюникета, новини, снимки и информация за контакти.
 39. </p>
 40. </li>
 41. <li>
 42. <h3><a href="/contact/contact.html">Контакти</a></h3>
 43. <p>
 44. Контакти за общи запитвания.
 45. </p>
 46. </li>
 47. <li>
 48. <h3><a href="/donate/donate.html">Дарения</a></h3>
 49. <p>
 50. За да можем да бъдем независим глас за Свободен Софтуер, ние зависим от вашите дарения.
 51. Вижте <a href="/about/funds/funds.html">как използваме средствата си</a> и <a href="/donate/thankgnus.html">кой ни прави дарения</a>.
 52. </p>
 53. </li>
 54. <li>
 55. <h3><a href="/about/legal/legal.html">Правен аспект</a></h3>
 56. <p>
 57. Нашата конституция и протоколи от официалните ни годишни срещи.
 58. </p>
 59. </li>
 60. <li>
 61. <h3><a href="/about/transparency-commitment.html">Ангажимент за Прозрачност</a></h3>
 62. <p>
 63. Нашият ангажимент към прозрачност, включително линкове към конституцията ни и протоколи.
 64. </p>
 65. <div style="max-width: 300px;">
 66. <img src="/graphics/logo-transparent-civil-society.png" alt="Transparency International Germany" />
 67. </div>
 68. </li>
 69. </ul>
 70. </body>
 71. </html>