pdfreaders.org

Свалете ПДФ версията (36 kb)

Обратно на работа? Все още търсещ идея за добро дело?
2009 ще бъде важна за ФСФЕ. Една от причините е, че тази година като член на общото събрание ще влезе първият, избран чрез гласуване сътрудник от сдружението на ФССЕ. Той ще бъде избран с общо гласуване измежду всички активни членове на сдружението. Разбира се, сдружението ще продължава да има основна роля в дейностите на ФССЕ.

2009, една нова година

Какво мога да направя, за да подобря нещо в живота както на себе си, така и на другите

Може би мога да стана част от хората, които
работят за запазване на свободата в дигиталния свят

… да допринасям за Свободния софтуер и ценностите му
със собствените си ръце
и знания

да стана част от общността на
доброволците, които изграждат възможностите за свобода и личен контрол върху собствените
данни и софтуер

… да се изправя редом с тях, за един свят
на социална справедливост, свобода и
демокрация

и ако искам, да участвам директно в
организацията
инейните дейности.

Мога да бъда всичко това, като
стана сътрудник в сдружението на ФССЕ,
или помогна на приятел да стане сътрудник.

To top