Mbi

Grupe vendore FSFE

Në shumë qytete dhe zona, vullnetarë të FSFE-së kanë ngritur grupe vendore. Në takimet e rregullta të grupit, njerëz që e duan lirinë e software-it - anëtarë shok ose jo - takohen që t’ia kalojnë mirë, të mbështesin njëri-tjetrin në mbrojtje të Software-it të Lirë dhe që të organizojnë veprimtari.

Po kërkoni një pikë-lidhje vendore për t’u aktivizuar, ose thjesht për të mësuar më tepër rreth Software-it të Lirë dhe FSFE-së? Po qe kështu, kjo faqe ju bën punë.

Austri

Ekipi për Austrinë

Ekipet e një vendi - në pastë - janë për të lidhur me njëri-tjetrin grupe të ndryshme të anëtarësisë shok dhe për të bashkërenduar përpjekjet e përbashkëta.

Grupi Vendor Vjenë

Francë

Ekipi për Francën

Grupi Vendor Paris

Gjermani

Ekipi për Gjermaninë

Ekipet e një vendi - në pastë - janë për të lidhur me njëri-tjetrin grupe të ndryshme të anëtarësisë shok dhe për të bashkërenduar përpjekjet e përbashkëta.

Grupi Vendor Berlin

Grupi Vendor Bon

Grupi Vendor Dyseldorf

Grupi Vendor Hamburg

Grupi Vendor Kiel

Grupi Vendor Munih

Grupi Vendor Rin-Majn

Greqi

Ekipi për Greqinë

Itali

Ekipi për Italinë

Ekipet e një vendi - në pastë - janë për të lidhur me njëri-tjetrin grupe të ndryshme të anëtarësisë shok dhe për të bashkërenduar përpjekjet e përbashkëta.

Grupi Vendor Bari

Grupi Vendor Milano

Holandë

Ekipet e një vendi - në pastë - janë për të lidhur me njëri-tjetrin grupe të ndryshme të anëtarësisë shok dhe për të bashkërenduar përpjekjet e përbashkëta.

Ekipi për Holandën

Sloveni

Ekipi për Sloveninë

Spanjë

Grupi Vendor Madrid

Zvicër

Ekipi për Zvicrën

Grupi Vendor Zyrih

join $Date$ $Author$