1 Få ein PDF-lesar som er fri programvare!

Få ein PDF-lesar som er fri programvare!

Portable Document Format (PDF) er eit mykje brukt format til publisering av formatert tekst og dokumenter. Det finnast fleire ulike versjonar av formatet. Nokre kvalifiserar som opne standardar, nokre er godkjende av ISO og nokre er brydd med patenter. Du vil truleg ynskje å nytta dei versjonane av PDF som er opne standardar, då opna standardar syt til å verna om interoperabilitet, konkurranse og fritt val. Les meir...

Det finnast mange program som kan lese og skrive PDF-dokument. Lista under tek ikkje parti med nokre spesielle leveradørar. Alla lesarane i lista er fri programvare, som har vørnad for dine fire grunnleggjande fridomar om å nytta, studera, dela og forbetra programvara. Dette gjer deg kontroll over datamaskina di og medverkar til å verna om privatlivet ditt. Les meir...

Det finnast andre ufrie (proprietære) alternativ til Adobes PDF-lesar òg, men deira indre funksjonar er verna og hemmelege. Desse programma vernar ikkje om dine rettar til kontroll over eige privatliv og eigne data.

Dei fleste frie operativsystema har pakkesystem som gjer at du slepp å laste ned filer sjølv. Du finn instruksjonar for korleis du kan installera pakkar på heimesida åt distributøren. Om du har lyst til å byggje programma sjølv, finn du kjeldekoda på sidene for nedlasting ovanfor.