0 Ένα επιφυλακτικό καλωσόρισμα στη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ελεύθερο Λογισμικό

Ένα επιφυλακτικό καλωσόρισμα στη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ελεύθερο Λογισμικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια νέα έκδοση της στρατηγικής της για την εσωτερική χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού. Η στρατηγική καλύπτει τώρα το χρονικό πλαίσιο 2014-2017. Το FSFE παρέθεσε εκτεταμένες απόψεις προς την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.

Ενώ η στρατηγική είναι γενικά παρόμοια με την προηγούμενη έκδοση, υπάρχουν και κάποιες σημαντικές βελτιώσεις:

«Αυτό το έγγραφο αποτελεί ουσιαστικά μια δήλωση προθέσεων της Επιτροπής», λέει ο πρόεδρος του FSFE Karsten Gerloff. «Υπάρχουν πολλές ενέργειες στις οποίες η Επιτροπή θα μπορούσε να προβεί, για να εκμεταλλευθεί τα πλεονεκτήματα που προσφέρονται από το Ελεύθερο Λογισμικό και τα Ανοικτά Πρότυπα - οι πρακτικές δημόσιου διαγωνισμού προμηθειών έρχονται στο νου. Λεχθέντος αυτού, η νέα στρατηγική αντιπροσωπεύει μια αλλαγή προς το καλύτερο, και είμαστε ευτυχείς που βλέπουμε την Επιτροπή να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Κατά τρόπο κρίσιμο, η στρατηγική συνοδεύεται από ένα σχέδιο δράσης που στοχεύει να το εφαρμόσει και στην πράξη, αντίθετα με τις προηγούμενες εκδόσεις. Το σχέδιο δράσης, πάντως, δεν έχει καταστεί δημόσιο, και συνεπώς δεν είναι εφικτό να αξιολογήσουμε την πρόοδο της Επιτροπής ως προς τους στόχους της. Το FSFE ευελπιστεί πως η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τελικά αυτό το σχέδιο δράσης.

European Commission Procurement Public administration Constantine Mousafiris