0 Utbildning

Utbildning

Innehåll

Allmänt

Free Software Foundation Europe stöder aktivt användandet av Fri Programvara i skolor och universitet. Fri Programvara är pedagogiskt överlägsen proprietär dito. Men, framför allt är dess anda som involverar frihet och samarbete samma anda som genomsyrar utbildning i en demokratisk miljö.

Vi har också mer detaljerad argumentation som sammanfattar varför vi tycker att Fri Programvara är den sorts programvara som skall användas i Undervisning.

Organisationer

Titta gärna på sidorna om utbildning på GNU Projektets hemsida.

Det finns redan några organisationer som stöder och förespråkar användandet av Fri Programvara i utbildning:

Spalt

Mario Fux skriver spalt som heter TUX&GNU@school som FSFE explicit och aktivt stöder under sina vingar.

Kontakt

Om du är intresserad av allmänna diskussioner om Fri Programvara och pedagogiska tankar eller vill deltaga i vårt arbete, var så god att komma med på vår e-postlista.
Vidare har FSFE skapar en education task force som verkar för att agera som ett nav för nationella insatser i Europe.