0 Οι Δωρητές μας

Οι Δωρητές μας

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όποιον υποστηρίζει τη δραστηριότητά μας. Οι συνεισφορές σας ως εθελοντής, Μέλος ή χορηγός καθιστούν την εργασία μας εφικτή. Η κατανεμημένη στήριξη διασφαλίζει την ανεξαρτησία μας, γι' αυτό κάθε μικρή συμβολή είναι σημαντική. Δείξτε δημόσια τη δωρεά σας με τα γραφικά για τις χορηγίες ή παραμείνετε ανώνυμοι.

Οι τελευταίοι 12 μήνες

Χρυσοί Δωρητές1

Οι χρυσοί δωρητές έχουν δωρίσει 1000 ευρώ ή περισσότερα ανά μήνα, ή 12,000 ευρώ ή περισσότερα σε ένα έτος.

Ασημένιοι Δωρητές

Οι ασημένιοι δωρητές έχουν δωρίσει 200 ευρώ ή περισσότερα ανά μήνα, ή 2400 ευρώ ή περισσότερα σε ένα έτος.

Χάλκινοι Δωρητές

Οι χάλκινοι δωρητές έχουν δωρίσει 40 ευρώ ή περισσότερα ανά μήνα, ή 480 ευρώ ή περισσότερα σε ένα έτος.

Άλλοι Δωρητές

Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε εκείνους τους δωρητές που προτίμησαν να παραμείνουν ανώνυμοι, και τις εκατοντάδες δωρητών και Μελών που δώρισαν μικρότερα ποσά, πολλοί από αυτούς στη διάρκεια πολλών ετών. Κάθε οικονομική συνεισφορά, ανεξάρτητα αν είναι μεγάλη ή μικρή, είναι σημαντική για την εργασία μας, και στην πραγματικότητα, αυτές οι πολυάριθμες μικρότερες δωρεές αποτελούν το ένα τρίτο της συνολικής χρηματοδοτικής εισροής.

Ο κατάλογος με τις δωρεές υλικού βρίσκεται στην ιστοσελίδα με τις δωρεές υλικού. Εκεί, θα βρείτε επίσης πληροφορίες για το πώς να μας υποστηρίξετε με εξοπλισμό.

Υποσημειώσεις

  1. Για να δείτε ποιοι δωρητές συνεισφέρουν για περισσότερο από 10% επισκεφθείτε τις ετήσιες σελίδες για τους δωρητές μας.

Τα οικονομικά στοιχεία του FSFE