0 Οι Δωροθέτες μας για το 2005

Οι Δωροθέτες μας για το 2005

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους υποστηρίζουν την εργασία μας. Η δική σου συνεισφορά ως εθελοντής, Μέλος ή χορηγός κάνει εφικτή τη δραστηριότητά μας. Η κατανεμημένη υποστήριξη εξασφαλίζει την ανεξαρτησία μας, που είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε μικρή συμβολή είναι σημαντική. Προβάλλετε δημόσια τη δωρεά σας με τα γραφικά για τις χορηγίες ή παραμείνετε ανώνυμοι.

2005

Ευεργέτες του FSFE

Τακτικοί Συντελεστές του FSFE

Συντελεστές του FSFE

Υποστηρικτές του FSFE

Οι δωρεές εξοπλισμού έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο για τις Δωρεές Εξοπλισμού. Εκεί, μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες για το πώς να μας υποστηρίξετε σε εξοπλισμό.