1 Routervrijheid

Routervrijheid

Het zou gewoon moeten zijn dat we in onze samenleving vrij zouden moeten kunnen kiezen welke technische apparaten we thuis willen gebruiken, zoals we vrij zijn om te kiezen welke mobiele telefoon we kopen. Maar sommige internetdienstleveranciers (ISP's) houden zich niet aan dit principe en dicteren welk apparaat hun klanten moeten gebruiken om verbinding te kunnen maken met het internet of zij discrimineren tegen de eigenaren van alternatieve apparaten. Deze inbreuk op natuurlijke rechten wordt sterk bekritiseerd door de Free Software Foundation Europe en veel andere organisaties, projecten en individuen. Routervrijheid is niet slechts een onderwerp voor experts. Het raakt ons allemaal.

Wat zijn routers en modems?

Routers en modems zijn apparaten (of terminals, volgens de Europese regelgeving) die onze apparaten (zoals computers, smartphones, tv's, etc.) gebruiken om contact te maken met de ISP. Terwijl de informatie via de modem naar binnenkomt verdeelt (of "routes") de router deze naar de verschillende apparaten. Routers delen informatie tussen computers en verbinden via een modem naar het internet. Soms biedt een ISP een router en een modem in een apparaat. Toch heeft een router geen toegang tot het internet zonder een modem. Routers kunnen ook andere functies aan, zoals WiFi, Voice over IP (VoIP), tv-streaming en technische details zoals port forwarding, dynamic DNS en VPN tunneling. Normaal gesproken passeert alle internetgebaseerde communicatie door routers.

De meeste ISP's in Europa bieden hun klanten met het contract een aanbevolen router. In principe is dat niet slecht omdat gebruikers niet zelf hoeven te zoeken naar een passend apparaat. Toch kan deze praktijk, als consumenten verplicht zijn dit apparaat te gebruiken, hen totaal afhankelijk en kwetsbaar maken voor technische en contractuele veranderingen, die kunnen resulteren in een oneerlijke behandeling door de ISP's.

Routervrijheid en netneutraliteit

Netwerkneutraliteit, of in het kort netneutraliteit, is het principe dat ISP's alle internetcommunicatie gelijk moet behandelen en dus niet mogen discrimineren of verschillend mogen aanrekenen, bijvoorbeeld gebaseerd op gebruiker, inhoud, website, dienst, apparaattype of communicatiemethode. Routervrijheid is een logisch gevolg van dit idee. De vrijheid van keuze van eigen apparatuur wordt in feite al gegarandeerd door het Europese regelgevende raamwerk. De EU Open Internetregelgeving (Netneutraliteitsregelgeving) biedt eindgebruikers toegangs- en distribueringsrechten tot de wettige inhoud en diensten van hun keuze via hun ISP. De basisregel is: internetverkeer zal zonder discriminatie worden behandeld.

Om deze vrijheid te beschermen stelt artikel 3(1) van de netneutraliteitsrichtlijn dat het opleggen van de respectievelijke open internetregels een taak is voor de nationale regelgevende autoriteiten (NRA's) van ieder Europees land. Zij moeten de toepassing van de regels van de richtlijn controleren aan de hand van de technische richtlijnen van het lichaam van Europese regelgevers voor elektronische communicatie (BEREC).

Toch leven vele Europese ISP's de regelgeving nog niet na door aan consumenten hun eigen routers op te leggen hetgeen duidelijk in tegenstelling is met het principe van netneutraliteit. Hun argumentatie komt neer op de locatie van het netwerkeindpunt (NTP): een willekeurige definitie ergens tussen de grenzen van de privé-apparatuur van de gebruiker en die van het netwerk van de ISP. Zij introduceerden een debat om te bepalen of het NTP zich binnen het domein van de eindgebruiker bevind zodat zij hun eigen modem en router kunnen gebruiken, of dat het NTP deel zou uitmaken van het domein van de netwerkexploitant, zodat eindgebruikers geen eigen router met een privé-modem kunnen gebruiken. In dit geval moeten gebruikers de router van de ISP's gebruiken.

Netwerkeindpunt
Representatie van het netwerkeindpunt

Routervrijheid in Europa

Tijdens de jaren 2013 en 2016 voerden de FSFE en 9 andere burgerorganisaties een succesvolle campagne voor routervrijheid in Duitsland. Deze resulteerde in het aannemen van een wet die alle Duitse ISP's verplicht om nieuwe klanten in staat te stellen alternatieve modems en routers te gebruiken om verbinding met het internet te maken. De FSFE houdt de implementatie nog steeds in de gaten, heeft testapparatuur naar vrijwilligers gestuurd om te controleren of de ISP's zich aan de wet houden en verzamelde de resultaten.

Toch is het bewustzijn van zo'n fundamenteel onderwerp in Europa nog steeds erg laag. Gebruikers worden niet bewust geïnformeerd over de risico's van het niet hebben van de vrijheid om hun eigen apparatuur te kiezen. Het is onacceptabel om routervrijheid te beperken op basis van een willekeurige definitie die alleen voordelig is voor ISP's en gebruikers onderwerpt naar een erg oneerlijke en onderdanige situatie.

Waarom is routervrijheid belangrijk?

Laten we het zo stellen: uw hele internetverkeer, versleuteling, back-ups, communicatie, winkelen, geschreven artikelen, zakelijke interactie enzovoort passeren allemaal uw router. Als uw reuter niet vrij is dan is uw digitale vrijheid waarschijnlijk gecompromitteerd.

De inbreuk van routervrijheid kan plaatsvinden door verschillende beperkingen, zoals:

Deze situaties tonen de slechte gevolgen van het gebrek aan routervrijheid. De redenen om routervrijheid te verdedigen en te promoten hebben betrekking op ethische en technische elementen ten aanzien van onze basisbehoeften naar internettoegang, zoals:

Word actief

ISP's in heel Europa leggen hun eigen routers op aan consumenten en bedreigen de keuzevrijheid als het gaat om de apparatuur die we gebruiken voor internetverbindingen. ISP's stimuleren het debat op het Europese niveau door bedenkelijke definities over het netwerkeindpunt te gebruiken. U kunt deel uitmaken van deze belangrijke campagne ter verdediging van onze vrijheid.

We hebben al gewonnen in Duitsland en andere landen volgen dit pad. We hebben gaandeweg belangrijke lessen geleerd en deze opgesteld in een wiki page. Daar kunt u alle benodigde informatie vinden om te vechten tegen de verstoring van routervrijheid en het probleem binnen uw gemeenschap en met uw politieke vertegenwoordigers aankaarten.

Meer over Routervrijheid

Externe pagina's over Routervrijheid

André Ockers