5 Incheckningar (f5f3d8ec7ffad919799c638a98eab9c6c6d458d0)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  Dominic Hopf c2b69487b8
Tag Rework: news and events (#656) 2 år sedan
  hugo cb8bc34d8b tagging 6 år sedan
  paul 12fc962588 renamed broken news section (will replace in next commit) 7 år sedan
  samtuke f5fde89b8d fixing links to reflect /projects migration 8 år sedan
  nicoulas 37a475f89e added type=newsletter to xhtml news items 10 år sedan
  nicoulas 01994131d6 added newsletter tag in newsletter in xhtml format 10 år sedan
  samtuke 5201e9e674 updated from trunk 10 år sedan
  maelle 1b299c40b4 changing date tag 10 år sedan
  maelle 1cad6f6380 French trasnlation proofread 10 år sedan