5 Incheckningar (82e07434567f94b47c35e1dff1ca19d71d12b146)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  paul 12fc962588 renamed broken news section (will replace in next commit) 7 år sedan
  samtuke f5fde89b8d fixing links to reflect /projects migration 8 år sedan
  gollo e181dade2c 2010-10-12 Martin Gollowitzer <gollo@fsfe.org> 10 år sedan
  jillarner f2046884a6 Updated translation according to proposal 11 år sedan
  jillarner 89920379e2 Updated legal wording to a more appropriate translation 11 år sedan
  hugoroy 0967553384 french trnaslation, some minor changes 11 år sedan
  hugoroy 78bf721a96 French translation 11 år sedan