3 Incheckningar (82e07434567f94b47c35e1dff1ca19d71d12b146)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  Max Mehl 5b09a21552 replace fsfeurope email addresses 1 år sedan
  paul 12fc962588 renamed broken news section (will replace in next commit) 7 år sedan
  guido 338ca592d3 file is up-to-date with English original 8 år sedan
  gollo 755c257349 2010-10-12 Martin Gollowitzer <gollo@fsfe.org> 10 år sedan
  Björn Schießle 104230d8b5 german translation added 12 år sedan