8 Ревизии (241047bf2f83ff015426efe4ecf67949831a4fe9)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Max Mehl 5b09a21552 replace fsfeurope email addresses преди 2 години
  paul 1b82b607bc add newsteaser tags where they were missing преди 5 години
  paul 59706a0c34 remove superflous <div> wrapper, reenabling display of news teaser преди 5 години
  polina 61ed8d2c42 publishing newsletter преди 5 години
  Max Mehl 54c1ca93c2 minor fixes преди 5 години
  polina 5fb902ea4c editing newsletter преди 5 години
  polina 4802680abf fixing build-typos преди 5 години
  polina 12ee03ef4f adding december newsletter преди 5 години