9 Revize (master)

Autor SHA1 Zpráva Datum
  Johannes Zarl-Zierl 7703d9c0ca Unify/remove tags. před 2 měsíci
  eal c16bc8bd49 fixing link před 6 měsíci
  eal 98eac59c90 publishing news item před 6 měsíci
  Max Mehl e2db115ae9
capitalise brochure title as it is on the cover před 6 měsíci
  eal 446b6f5cf4 changing preview picture před 6 měsíci
  eal bf61644ccb adding translations and link před 6 měsíci
  eal fbb75d70b5 final version update před 6 měsíci
  eal 4c0a32b30f adding picture to the pr před 7 měsíci
  eal 93b176e492 uploading news item for brochure před 7 měsíci