9 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Johannes Zarl-Zierl 7703d9c0ca Unify/remove tags. преди 3 месеца
  eal c16bc8bd49 fixing link преди 7 месеца
  eal 98eac59c90 publishing news item преди 7 месеца
  Max Mehl e2db115ae9
capitalise brochure title as it is on the cover преди 7 месеца
  eal 446b6f5cf4 changing preview picture преди 7 месеца
  eal bf61644ccb adding translations and link преди 7 месеца
  eal fbb75d70b5 final version update преди 7 месеца
  eal 4c0a32b30f adding picture to the pr преди 7 месеца
  eal 93b176e492 uploading news item for brochure преди 7 месеца