12 Incheckningar (master)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  Max Mehl 171fd7f751
tag mismatch: add tags that are in EN but not translation 7 månader sedan
  Max Mehl eda3cdf714
tag mismatch: remove tags that are not existent in EN version 7 månader sedan
  Reinhard Müller 5dd3be3162 Remove newsteaser attribute 10 månader sedan
  Reinhard Müller 646c81a273 Change tag syntax 10 månader sedan
  Reinhard Müller c4cb7aeef4 Introduce content version in source files 11 månader sedan
  Johannes Zarl-Zierl 29dca0296c Rename tag "edu" to "education". 2 år sedan
  Dominic Hopf c2b69487b8
Tag Rework: news and events (#656) 2 år sedan
  hugo 8560bea271 education tags 6 år sedan
  hugo 6643fa32b9 some legal tags and others 6 år sedan
  leobaillard f2edb1442b Publishing PR. 8 år sedan
  alessandro.polvani a46cbcd08a fixing link 8 år sedan
  alessandro.polvani 348dd26323 adding PR about italian test for teachers 8 år sedan