18 Incheckningar (master)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  Reinhard Müller 5dd3be3162 Remove newsteaser attribute 3 månader sedan
  Reinhard Müller 646c81a273 Change tag syntax 3 månader sedan
  Reinhard Müller c4cb7aeef4 Introduce content version in source files 3 månader sedan
  Max Mehl 4d51ba00e0
replace pattern: /support + variations 3 månader sedan
  hugo 6722653c91 tags 5 år sedan
  husovec 79ed4e7656 changing date 8 år sedan
  Matthias Kirschner c8e1eb33ab Formating 8 år sedan
  Matthias Kirschner 5b37106f25 Removed this footer 8 år sedan
  Matthias Kirschner 5fe32858b0 Updated German translation and removed "contact" 8 år sedan
  guest-ubsy d740d25b13 New German translation and some spellcorrection on the english version 8 år sedan
  husovec 9954632dcf adding news entry 8 år sedan
  husovec 102c976fc1 adding news entry 8 år sedan
  husovec f9af0db331 adding news entry 8 år sedan
  husovec a8dc5aa862 adding news entry 8 år sedan
  husovec 204801e24a adding news entry 8 år sedan
  husovec 506158cb15 adding news entry 8 år sedan
  husovec 06631d0b95 adding news entry 8 år sedan
  alessandro.polvani 3c59f9819c committing news entry 8 år sedan