2 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  André Ockers cbf01aa7e5 NL translation of "Our Donors 2013" (#385) преди 1 година
  nico.rikken fc103f67b9 Translations by Nathan. преди 4 години