5 Incheckningar (master)

Upphovsman SHA1 Meddelande Datum
  Max Mehl 4fd8b041f6
move pdfreaders 6 månader sedan
  Reinhard Müller dfc13f9039 Remove timestamp at the bottom of each page 8 månader sedan
  Reinhard Müller 6b89427bbe Remove useless id attribute from body 8 månader sedan
  Reinhard Müller c4cb7aeef4 Introduce content version in source files 9 månader sedan
  Eszter a3d5cb8549 corrected typo 9 år sedan