diff --git a/about/about.hr.xhtml b/about/about.hr.xhtml index 65fcc81f5e..c4bee28cf4 100644 --- a/about/about.hr.xhtml +++ b/about/about.hr.xhtml @@ -1,189 +1,94 @@ - + - O Zakladi za slobodan softver, Europa + O Free Software Foundationu Europe - -

O Zakladi

-

- Radimo za slobodu u digitalnom društvu. -

+

O nama

-

- Zaklada za slobodan softver, Europa (FSFE) je neprofitna i (u nekim - državama) dobrotvorna, nevladina organizacija posvećena - slobodnom softveru. -

+
+
+ Stars +
-

Vizija

+

+ Free Software Foundation Europe je organizacija posvećena promicanju + slobodnog softvera i radu za slobodu u nastajućem + digitalnom društvu. +

+ +

+ Pristup softveru određuje tko može sudjelovati u digitalnom + društvu. Slobode korištenja, proučavanja, + dijeljenja i unapređenja softvera omogućuju ravnopravno + sudjelovanje i iznimno su bitne. +

+
-

Vizija slobodnog softvera

-

- Imati pristup softveru znači moći sudjelovati u digitalnom društvu. - Slobode korištenja, umnažanja, mijenjanja i distribuiranja softvera - -- opisane u - definiciji slobodnog softvera - -- dozvoljavaju jednakopravno prisustvovanje u dobu informacija. -

- -

- Vizija slobodnog softvera je jedna od osnova slobode u digitalnom - svijetu -- kako u ekonomskom, tako - i u sociološko-etičkom kontekstu. Slobodan softver je je važan korak prema - slobodi, demokraciji, ljudskim pravima i napretku - u digitalnom društvu. -

- -

- Zaklada je posvećena promicanju svih aspekata Slobodnog softvera u Europi. - Osvještavanje ljudi o ovim pitanjima, politička i legalna zaštita - slobodnog softvera i poticanje razvoja slobodnog softvera u svrhu pružanja - sloboda korisnicima su glavni ciljevi Zaklade. -

- -

- U tu je svrhu 2001. osnovana FSFE kao europska sestrinska organizacija - Zakladi za slobodan softver iz Bostona, - Massachusetts, SAD. Obje su financijski, pravno i osobno neovisne jedna - od druge, kao dijelovi mreže slobodnog softvera. -

- -

Vizija suradnje

- -

- Druga vizija utjelovljena u Zakladi je ujedinjenje Europe u duhu suradnje - koja prelazi kulturološke granice. -

- -

- Ne samo da se trebamo suočiti s političkom stvarnošću Europske Unije, - koja već upravlja velikim dijelom zakonodavstva koje se tiče - informacijskog društva, već također radimo na području na koji veliki - utjecaj imaju multinacionalne kompanije. One najčešće rade u uskoj - povezanosti, usklađenosti i suživotu sa europskim, i zemljama na - globalnoj razini, što im omogućuje da ostvaruju svoje interese koristeći - "podijeli pa vladaj" strategiju. -

- -

- U Zakladi i sa Zakladom smo ujedinjeni i zajedno djelujemo na - lokalnim razinama, kao i globalnoj razini, govoreći glasom koji se ne - može zanemariti. -

- -

Principi

- -

- Kao organizacija zasnovana na europskoj kulturološkoj pozadini, vjerujemo - u, i slijedimo, osnovne principe poput demokratičnosti, međunarodnih odnosa, - suradnje, dijaloga i transparentnosti. -

- -

- Ukratko, djelujemo u povezanoj strukturi zasnovanoj na timovima, koja je - otvorena svakome tko dijeli - zajedničko shvaćanje Zaklade - i voljan je pridonijeti. -

- -

- Trudimo se držati se ovih principa koliko je god to moguće, iako u - praksi ponekad zbog ograničenih resursa ili drugih problema ne možemo - ostvariti svoje ideale. Ukoliko mislite da ste primijetili neki takav - slučaj, a mogli biste nam pomoći da se poboljšamo, molimo da se uključite - izravno ili preko - suradničkih organizacija. -

- -

Više informacija

+

Poveznice

- -

Sestrinske organizacije

- -

- Slijedeće organizacije sestrinske su organizacije Zaklade u globalnoj - mreži Zaklade za slobodan softver. Radimo pravno, financijski i osobno - neovisno jedni od drugih u duhu zajedničke suradnje. -

- - - -

Podrška

- -

- Kao neprofitna organizacija, većinom smo ovisni o ljudima koji će učiniti - naše aktivnosti svojima -- bilo tako da se - uključe u rad ili putem - donacija. Da, molimo vas! -

$Date$ $Author$ - paxcoder - + diff --git a/about/basics/eur5greve.el.xhtml b/about/basics/eur5greve.el.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..cae899dbe0 --- /dev/null +++ b/about/basics/eur5greve.el.xhtml @@ -0,0 +1,497 @@ + + + + + FSFE - Το Ελεύθερο Λογισμικό στην Ευρώπη - Οι ευρωπαϊκές προοπτικές και η + δραστηριότητα του FSFE + + + +
+

Το Ελεύθερο Λογισμικό στην Ευρώπη

+

Οι ευρωπαϊκές προοπτικές και η δραστηριότητα του FSFE

+[PDF (στα Αγγλικά, a4); 81k] +
+
+Αμβούργο, 11 Φεβρουαρίου 2003
+Georg C. F. Greve <greve@fsfeurope.org>

+"Public Service Review - European Union," 5th edition
+http://www.publicservice.co.uk/europe/spring2003/eu_spring2003_contents.asp +
+ +

Εισαγωγή

+ +

Το Ελεύθερο Λογισμικό — ιδιαίτερα το λειτουργικό σύστημα GNU/Linux — +και το FSFE έχουν πρόσφατα γίνει περισσότερο διακριτά στην πολιτική ημερήσια διάταξη. +Αυτό το άρθρο θα επιδιώξει να αναλύσει μερικά από τα σημαντικότερα οικονομικά, +κοινωνικά και πολιτικά οφέλη, τα οποία το Ελεύθερο Λογισμικό προσφέρει στις +Ευρωπαϊκές χώρες και στην Ευρώπη συνολικά. Θα παρουσιάσει επίσης την εσωτερική διάσταση +της δραστηριότητας του FSFE.

+ +

Ως έννοια και υπόδειγμα, το Ελεύθερο Λογισμικό ασχολείται με ορισμένες από τις +πιο θεμελιώδεις ανάγκες των κοινωνιών κατά τη μετάβασή τους στην μεταβιομηχανική +εποχή της πληροφορίας. Ο πιο διακριτός οργανισμός σε αυτό το πεδίο, το Ίδρυμα +Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation, FSF), ιδρύθηκε το 1985, σε μια χρονική +περίοδο που ο κόσμος είχε μόλις αρχίσει να εξοικειώνεται με τις βασικότερες αρχές της +τεχνολογίας πληροφοριών.

+ +

Με τον πρώτο τυπικό ορισμό του Ελεύθερου Λογισμικού και τη δημιουργία της GNU +Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης (General Public License, GNU GPL) και της GNU Κατώτερης +Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης (Lesser General Public License, GNU LGPL), το FSF +όχι μόνο δημιούργησε (και ακόμη συντηρεί) τις δύο πιο δημοφιλείς άδειες χρήσης για +το Ελεύθερο Λογισμικό που είναι σε χρήση σήμερα, αλλά εφηύρε και την ιδέα του "Copyleft", +που αναφέρεται στην προστασία του Ελεύθερου Λογισμικού από τη δυνατότητα στέρησης +της ελευθερίας του.

+ +

Το Ελεύθερο Λογισμικό ορίζεται από τέσσερις βασικές ελευθερίες για τον χρήστη. +Η πρώτη ελευθερία — μερικές φορές αναφέρεται και ως ελευθερία 0 — είναι +η απεριόριστη χρήση ενός προγράμματος για οποιονδήποτε λόγο. Αυτό σημαίνει ότι μία +άδεια χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού πρέπει να επιτρέπει τη χρήση του σε όλες τις +εμπορικές και μη-εμπορικές εφαρμογές για να πληρεί αυτό το κριτήριο.

+ +

Η δεύτερη ελευθερία — η ελευθερία 1 κατά τον ορισμό του Ελεύθερου Λογισμικού +[1] — είναι η ελευθερία του χρήστη να μελετά ένα +πρόγραμμα, να μαθαίνει πώς αυτό λειτουργεί και να το προσαρμόζει στις δικές του ανάγκες. +Οι άλλες δύο ελευθερίες είναι οι ελευθερίες για αναδιανομή μη-τροποποιημένων αντιγράφων +και η ελευθερία έκδοσης τροποποιημένων αντιγράφων που βελτιώνουν το παρόν επίπεδο ανάπτυξης. +

+ +

Με αυτές τις ελευθερίες, καθένας είναι ελεύθερος να επιλέξει να ασκήσει μία ή +περισσότερες από αυτές, αλλά μπορεί επίσης να επιλέξει να μην ασκήσει καμία.

+ +

Οι άδειες χρήσης που προσφέρουν αυτές τις ελευθερίες αναφέρονται ως άδειες χρήσης +Ελεύθερου Λογισμικού [2]. Μια ειδική περίπτωση άδειας +χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού, η αποκαλούμενη "Copyleft" άδεια χρήσης, έχει ήδη +μνημονευθεί παραπάνω. Αυτές οι άδειες χρήσης δίνουν σε κάθε χρήστη τις ελευθερίες +που περιγράφηκαν παραπάνω, αλλά ρητά απαγορεύουν σε ένα διανομέα να τις απαλείψει, +μια πράξη που θα καθιστούσε τους παραλήπτες λογισμικού στερημένου από τις ελευθερίες +αυτές, εξαρτώμενους από αυτόν το συγκεκριμένο διανομέα.

+ +

Επειδή η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι μια αναγκαιότητα για την άσκηση +αυτών των ελευθεριών για γλώσσες προγραμματισμού με διακριτό πηγαίο κώδικα, +ορισμένοι πρότειναν να χρησιμοποιηθεί ο "Ανοιxτός Κώδικας" ως όρος του μάρκετινγκ +για το Ελεύθερο Λογισμικό το 1998· σήμερα για το Ελεύθερο Λογισμικό μερικές φορές +χρησιμοποιείται αυτός ο όρος του μάρκετινγκ.

+ +

Η καλή πρόθεση της ευρύτερης διάδοσης του Ελεύθερου Λογισμικού είχε δυστυχώς +την απρόσμενη επίπτωση της αποδυνάμωσης της διάκρισης μεταξύ Ελεύθερου και +ιδιοκτησιακού/μη-ελεύθερου λογισμικού [3]. +Συνεπώς το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού συνιστά ιδιαίτερα να γίνεται λόγος +για Ελεύθερο Λογισμικό ή για έναν επαρκή αντίστοιχο όρο στην τοπική γλώσσα· +όπως θα γίνει και για το υπόλοιπο αυτού του άρθρου.

+ +

Οι οικονομικές προοπτικές για το Ελεύθερο Λογισμικό

+ +

Παρά τις προσπάθειες των προμηθευτών του ιδιοκτησιακού λογισμικού — ιδιαίτερα +αυτών που έχουν έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν το μονοπώλιο στις περιοχές +δραστηριότητάς τους — να το παρουσιάσουν έτσι, το Ελεύθερο Λογισμικό δεν +είναι μια επίθεση που έχει στόχο συγκεκριμένες εταιρίες.

+ +

Το Ελεύθερο Λογισμικό πρέπει να γίνει κατανοητό ως ένα νέο παράδειγμα, +ένα νέο υπόδειγμα διαχείρισης του λογισμικού με βάση δοκιμασμένες έννοιες. +Είναι ένα υπόδειγμα που διατηρεί τις αγορές ανοιχτές και ελεύθερα προσβάσιμες· +ως τέτοιο δεν μπορεί να έχει στόχο συγκεκριμένες εταιρίες, αφού κάθε +εταιρία μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν τη νέα αγορά.

+ +

Σε μια οικονομία Ελεύθερου Λογισμικού, θα υπάρχουν ηγέτες της αγοράς, αλλά +η πιθανότητα εμφάνισης ανεξέλεγκτων μονοπωλίων είναι πολύ μικρότερη.

+ +

Για τα σημερινά μονοπώλια αυτό μπορεί να φαίνεται απειλητικό. Αλλά καθώς +ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα — ίσως το σημαντικότερο — +της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας πληροφορικής είναι η εξάρτησή της από ξένα +μονοπώλια πληροφορικής, η αποδυνάμωση αυτών των μονοπωλίων έχει γίνει +απαραίτητη για την ευημερία της Ευρώπης.

+ +

Αυτή η σημερινή μονοπωλιακή κατάσταση είναι λογική συνέπεια του ιδιοκτησιακού +υποδείγματος λογισμικού, το οποίο δείχνει μια ισχυρή συστημική προτίμηση προς +το ιδιοκτησιακό λογισμικό. Ο λόγος είναι ότι το ιδιοκτησιακό λογισμικό έχει την +τάση να λειτουργεί σωστά μόνο με τον εαυτό του.

+ +

Με ένα τέτοιο ιδιοκτησιακό λογισμικό, η επικοινωνία μεταξύ δύο χρηστών +απαιτεί ότι και οι δύο χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό. Δεδομένου ότι κάθε +άτομο στις δυτικές χώρες υποτίθεται ότι γνωρίζει τουλάχιστο άλλα πέντε, +αυτό οδηγεί σε ένα είδος "εξάπλωσης ιού", όπου ένας χρήστης υποχρεώνει +τον επόμενο να χρησιμοποιήσει το ίδιο λογισμικό, δημιουργώντας μονοπώλιο.

+ +

Στη θεωρία, τα ανοιχτά πρότυπα μπορούν να προσφέρουν έναν τρόπο εξόδου από +αυτό το κλείδωμα στον προμηθευτή, αλλά το παρελθόν έχει δείξει ότι κανένα ανοιχτό +πρότυπο δεν ήταν ποτέ επιτυχημένο εκτός αν είχε υλοποιηθεί με Ελεύθερο Λογισμικό.

+ +

Η δυνατότητα διεύρυνσης και κλειδώματος μιας βάσης χρηστών με τροποποίηση +ενός ανοιχτού προτύπου — μια διαδικασία που περιγράφεται κατ' ευφημισμό +ως "βελτίωση" προτύπου — η οποία έχει ως επακόλουθο να επιτρέπει μόνο τη +μετάβαση σε ένα ορισμένο λογισμικό, αλλά όχι την απομάκρυνση από αυτό, έχει +αποδειχθεί ότι είναι μεγάλος πειρασμός για τους μεγάλους παίκτες σε αυτό το πεδίο.

+ +

Όπως το παρελθόν έχει αποδείξει, είναι αναποτελεσματική η επιβολή ανοιχτών +προτύπων σε προμηθευτές ιδιοκτησιακού λογισμικού εξαιτίας της ταχείας ανάπτυξης +σε αυτόν τον τομέα σε συνδυασμό με την αδιαφάνεια του ιδιοκτησιακού λογισμικού +και τη σχετικά αργή πρόοδο στη διαδικασία των πολιτικών αποφάσεων.

+ +

Και βέβαια, με την προϋπόθεση ότι οι προμηθευτές θα αποδεχθούν τέτοια μέτρα +και δεν θα χρησιμοποιήσουν επιρροή που βασίζεται στο μονοπώλιό τους για να +σταματήσουν οριστικά τέτοιες πρακτικές, όπως έχουν δείξει πρόσφατες περιπτώσεις +παραβιάσων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

+ +

Η δομή της οικονομίας του Ελεύθερου Λογισμικού

+ +

Οι διαφορές είναι πολύ μικρότερες από όσο πολλοί θα ήθελαν να σας πείσουν. +Ο χρηματιστηριακά πιο σημαντικός τομέας σήμερα είναι το λογισμικό για +επιχειρησιακές δραστηριότητες και το μεγαλύτερο εισόδημα παράγεται μέσα από +τις υπηρεσίες αυτού του τομέα. Αυτό είναι απίθανο να αλλάξει.

+ +

Είναι αλήθεια ότι τα έσοδα από άδειες χρήσης είναι πιθανότερο να υποχωρήσουν, +και μάλλον να υποχωρήσουν σημαντικά. Ωστόσο αυτό επηρεάζει ένα πολύ μικρό μέρος +των εσόδων από το λογισμικό· ένα μέρος το οποίο ευθύνεται για το αρνητικό εμπορικό +ισοζύγιο μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα.

+ +

Τηρουμένων όλων των αναλογιών, η μεγαλύτερη πηγή εσόδων σήμερα είναι οι υπηρεσίες. +Αυτός ο τομέας θα μπορεί να αναπτυχθεί σημαντικά σε μια οικονομία Ελεύθερου Λογισμικού.

+ +

Στο σημερινό σύστημα, όπου κυριαρχεί το ιδιοκτησιακό λογισμικό, μόνο οι εταιρίες +που υποστηρίζονται από μονοπώλια μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες· συνήθως μόνο ένα +μικρό μέρος από ό,τι θα ήταν δυνατό. Το υπόλοιπο γίνεται είτε από τα ίδια τα +μονοπώλια — προκαλώντας την έξοδο από την Ευρώπη άλλης μιας ροής εσόδων — +ή καθόλου.

+ +

Το ελεύθερο λογισμικό προσφέρει μεγαλύτερη ανεξαρτησία για τις Ευρωπαϊκές +επιχειρήσεις, επιτρέποντάς τους να προσφέρουν το πλήρες πακέτο υπηρεσιών αν +επιθυμούν ή να συνεργαστούν με άλλους αν αυτό φαίνεται οικονομικά αποδοτικότερο.

+ +

Επίσης θα μπορούν να προσφέρουν λύσεις για όσες υπηρεσίες είναι ήδη σε ζήτηση, +ή για όσες μπορούν να δημιουργήσουν ζήτηση, κάτι το οποίο είναι σήμερα αδύνατο +επειδή οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έλλειψη επαρκούς πρόσβασης και ελέγχου +στο λογισμικό από το οποίο αυτές οι υπηρεσίες εξαρτώνται.

+ +

Σε μια οικονομία Ελεύθερου Λογισμικού, το σημερινό εισόδημα στον τομέα των +υπηρεσιών θα αναδιανεμηθεί πιο πολύ σε όφελος των Ευρωπαίων προμηθευτών και ο +τομέας συνολικά θα μπορεί να παρουσιάσει την αναμενόμενη μεγέθυνση.

+ +

Μειώνοντας τις εξαρτήσεις

+ +

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι σήμερα οι κάτοχοι των μονοπωλίων +ελέγχουν την Ευρωπαϊκή βιομηχανία πληροφορικής καθώς θα μπορούσαν να οδηγήσουν +τις περισσότερες εταιρίες εκτός αγοράς απαγορεύοντάς τους την πρόσβαση στο +μονοπώλιό τους ή καθιστώντας την πρόσβαση τόσο δύσκολη ώστε η οικονομική +κατάσταση πιθανώς θα οδηγήσει τις εταιρίες εκτός αγοράς.

+ +

Ακόμα χειρότερα, τα μονοπώλια του λογισμικού μπορούν να συνδεθούν με τα +μονοπώλια του υλικού. Έτσι ένα τμήμα του μονοπωλιακού λογισμικού θα τρέχει +μόνο σε εξειδικευμένο υλικό και σε αντάλλαγμα οι προμηθευτές αυτού του υλικού +θα δίνουν τον εξοπλισμό τους με αυτό το συγκεκριμένο λογισμικό.

+ +

Σύμφωνα με το παράδειγμα του Ελεύθερου Λογισμικού δεν μπορεί να οικοδομηθεί +αυτό το είδος του συντιθέμενου μονοπωλίου. Στην πραγματικότητα το Ελεύθερο +Λογισμικό ενθαρρύνει την ανεξαρτησία από πλατφόρμες και τα συστήματα Ελεύθερου +Λογισμικού (π.χ. τα συστήματα GNU/Linux και BSD) τρέχουν σε περισσότερες +πλατφόρμες υλικού από οποιοδήποτε άλλο ιδιοκτησιακό λειτουργικό σύστημα.

+ +

Επειδή η ελευθερία τροποποίησης επιτρέπει την επέκταση της υποστήριξης και +για άλλες πλατφόρμες υλικού, το Ελεύθερο Λογισμικό προσφέρει ένα σταθερό +θεμέλιο για καινοτόμες πρωτοβουλίες στο υλικό που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν +ακόμα και από ένα τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.

+ +

Με αυτόν τον τρόπο το Ελεύθερο Λογισμικό δεν επαναφέρει μόνο τον ανταγωνισμό +στο λογισμικό, αλλά επίσης τον επεκτείνει και στο πεδίο του υλικού.

+ +

Εθνική οικονομία

+ +

Επειδή το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης λογισμικού φέρνει κοντά παλιές και +γνωστές αρχές, αυτές υλοποιούνται ξανά τουλάχιστο μια φορά από κάθε εταιρία, +μερικές φορές μια φορά για κάθε έργο.

+ +

Σε όρους εθνικής οικονομίας, το ιδιοκτησιακό λογισμικό είναι σπατάλη εργατικού +δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης. Το παράδειγμα του ιδιοκτησιακού λογισμικού απασχολεί +τους προγραμματιστές στην επανεφεύρεση του τροχού, καθυστερώντας την καινοτομία.

+ +

Το Ελεύθερο Λογισμικό επιτρέπει την οικοδόμηση πάνω σε αυτά τα παλιά και γνωστά +δομικά στοιχεία, με αποτέλεσμα το χαμήλωμα του φράγματος εισόδου στην αγορά για +νέες και καινοτόμες εταιρίες.

+ +

Επίσης, η βιομηχανία λογισμικού είναι μόνο ένα τμήμα της συνολικής οικονομίας. +Καθώς το λογισμικό είναι η κόλλα που κρατάει μαζί μια ψηφιακά δικτυωμένη οικονομία, +όλοι οι τομείς πληρώνουν το κόστος για την ανεπάρκεια του υποδείγματος του +ιδιοκτησιακού λογισμικού.

+ +

Σήμερα, οι περισσότερες, εκτός της πληροφορικής, εταιρίες χρησιμοποιούν +ιδιοκτησιακές λύσεις. Αυτό τις καθιστά δέσμιες των προμηθευτών τους για +κρίσιμες πτυχές της οικονομικής τους δραστηριότητας όπως η τήρηση των μετοχών, +η εγγραφή και πληρωμή λογαριασμών ή η επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές +ή και ανταγωνιστές.

+ +

Οι υποχρεωτικές ενημερώσεις είναι μία συνέπεια, η ανάγκη, μερικές φορές, +αντικατάστασης μιας πλήρους λύσης πληροφορικής, οι χρόνοι διακοπής, +συμπεριλαμβανομένης της νέας κατάρτισης για τους υπαλλήλους, είναι μια άλλη. +Λύσεις με βάση το Ελεύθερο Λογισμικό απομακρύνουν σχεδόν εντελώς αυτήν την εξάρτηση.

+ +

Καθώς η εταιρία επωφελείται από τις ελευθερίες που περιγράφονται πιο πάνω, +οι ενημερώσεις μπορεί να γίνονται σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση της +εταιρίας. Σε περίπτωση προβλημάτων με τον προμηθευτή, η λύση παραμένει +χρησιμοποιήσιμη και έτσι ένας άλλος προμηθευτής μπορεί να βρεθεί.

+ +

Στην τελευταία περίπτωση, απαιτείται επένδυση από τον νέο προμηθευτή για +τη διαχείριση της λύσης, αλλά αυτό το κόστος είναι σημαντικά χαμηλότερο +από το κόστος μιας εντελώς νέας λύσης. Επίσης τα έμμεσα κόστη σε όρους +δυσαρέσκειας του πελάτη, κατάρτισης των υπαλλήλων και χρόνων διακοπής +συνήθως δεν εμφανίζονται.

+ +

Μπορεί να θεωρηθεί αναμενόμενο ότι αυτά τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν στην +αναζωογόνηση της οικονομίας συνολικά. Ουσιαστικά, η Ευρώπη μπορεί να κερδίσει +οικονομικά αναπτύσσοντας μόνο το Ελεύθερο Λογισμικό σε μαζική κλίμακα.

+ +

Κοινωνικά ζητήματα

+ +

Η πρόσβαση στο λογισμικό γίνεται αυξανόμενα σημαντική για τη συμμετοχή στις +πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές ανταλλαγές της ανθρωπότητας. Για το +ξεχωριστό άτομο αυτό σημαίνει ότι η πρόσβαση στο λογισμικό καθορίζει την +ικανότητα για επικοινωνία, μελέτη και εργασία. Μελέτες από τις Ηνωμένες +Πολιτείες δείχνουν ότι ο μέσος άνθρωπος αλληλεπιδρά περίπου 150 φορές την +ημέρα με το λογισμικό.

+ +

Κατά συνέπεια, το λογισμικό πρέπει να γίνει κατανοητό ως μια μορφή πολιτιστικής +περιουσίας, μιας πολιτισμικής τεχνικής. Όσο υπάρχει ανθρωπότητα, οι νέες πολιτισμικές +τεχνικές έφερναν στο προσκήνιο την ερώτηση του ποιος έχει πρόσβαση σε αυτές. +Το Ελεύθερο Λογισμικό διασφαλίζει ότι όλοι διατηρούν ισότιμη πρόσβαση στην +πολιτιστική περιουσία στην οποία το λογισμικό έχει μετατραπεί.

+ +

Σε όρους ασφάλειας των δεδομένων και προστασίας, ένα άλλο ζήτημα προκύπτει. +Καθώς οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι πάντα αδιαφανείς — δεν είναι δυνατό +να ξεχωρίσεις με μηχανική παρατήρηση τι κάνει ένας υπολογιστής — γίνεται +ακόμα σημαντικότερη η πλήρης διαφάνεια στο λογισμικό. Διαφορετικά χάνεται η +ικανότητα των χρηστών να καθορίσουν τι κάνουν οι υπολογιστές τους και συνεπώς +δεν θα έχουν έλεγχο στα προσωπικά τους ή άλλα δεδομένα.

+ +

Το Ελεύθερο Λογισμικό είναι πλήρως διαφανές, διατηρώντας στο μέγιστο τον +πληροφοριακό αυτοκαθορισμό.

+ +

2001: Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού

+ +

Τα δίκτυα τείνουν να είναι σταθερότερα από τους μεμονωμένους κόμβους και η +Ευρώπη είναι μία από τις ηγετικές περιοχές — αν όχι η ηγετική — +για το Ελεύθερο Λογισμικό. Έτσι το 2001, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού +(Free Software Foundation Europe, FSFE) ιδρύθηκε ως ομοθυγατρικός οργανισμός του +Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού της Βόρειας Αμερικής. Νομικά, χρηματοδοτικά και +προσωπικά ανεξάρτητοι μεταξύ τους, δραστηριοποιούνται από κοινού σε όλες τις +πτυχές του Ελεύθερου Λογισμικού σε ένα πνεύμα ισότιμης συνεργασίας.

+ +

Το ίδιο το FSFE περιλαμβάνει το όραμα μιας ισχυρής Ευρώπης ενωμένης με +συνεργασία και αμοιβαία κατανόηση με προς το παρόν τέσσερις χώρες (Γαλλία, +Γερμανία, Ιταλία, Σουηδία) να αντιπροσωπεύονται πλήρως, τρεις ακόμη με +σχέση συνεργασίας (Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Αυστρία) και πολλές άλλες +να συμμετέχουν μέσα από τακτικές συνεργασίες.

+ +

Μια κύρια λειτουργία του FSFE είναι να παρέχει ένα Ευρωπαϊκό κέντρο αρμόδιο +για το Ελεύθερο Λογισμικό, να προσφέρει συμβουλές σε κυβερνήσεις, επιτροπές, +εταιρίες, δημοσιογράφους και άλλους.

+ +

Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, το FSFE προσεκλήθη να παρέχει έναν +ειδικό στην Επιτροπή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο Λονδίνο +[4] και παρουσίασε το Ελεύθερο Λογισμικό σε ένα +τεχνικό συνέδριο του ΟΟΣΑ στο Τόκιο με πρόσκληση του Γερμανικού Υπουργείου +Οικονομίας και Τεχνολογίας.

+ +

Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τακτική εργασία για προγράμματα, για παράδειγμα +το AGNULA [5], ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από +την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (IST-2001-34879).

+ +

Για το 6ο πρόγραμμα πλαίσιο, το FSFE έχει εκδώσει μια σύσταση που υποστηρίχθηκε +από περισσότερους από 50 εταίρους, με την οποία τα πλεονεκτήματα του Ελεύθερου +Λογισμικού για την Ευρώπη συσχετίζονται με αποδεκτούς Ευρωπαϊκούς στόχους· δόθηκαν +συγκεκριμένες συστάσεις για το πώς η Ευρώπη μπορεί να κεφαλαιοποιήσει στηριζόμενη σε αυτά +[6].

+ +

Επίσης το FSFE ασχολείται με την υποστήριξη της νομικής θεμελίωσης του +Ελεύθερου Λογισμικού, για παράδειγμα βοήθησε ένα τοπικό ινστιτούτο για +νομικά ζητήματα του Ελεύθερου Λογισμικού, το ifross, στην τροποποίηση +ενός Γερμανικού νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα και πρόσφατα εξέδωσε +το Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας Άδειας Χρήσης (Fiduciary Licence Agreement, FLA) +[7], το οποίο θα βοηθήσει στη νομική διατηρησιμότητα +του Ελεύθερου Λογισμικού.

+ +

Κεφαλαιοποιώντας πάνω στο Ελεύθερο Λογισμικό

+ +

Το Ελεύθερο Λογισμικό προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για την Ευρώπη γεωγραφικά +και για τα Ευρωπαϊκά κράτη. Στην πραγματικότητα η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται στην +καλύτερη θέση για να επωφεληθεί όλων των πλεονεκτημάτων του Ελεύθερου Λογισμικού +και να περάσει στην εποχή της πληροφορίας με πλεονέκτημα από την εκκίνηση.

+ +

Πιθανά πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν ευρύτερη ανεξαρτησία, αυξημένη βιωσιμότητα, +ελευθερία από ξένα μονοπώλια, εναλλακτικές δυνατότητες για το υλικό και το λογισμικό, +μια ισχυρότερη εσωτερική αγορά και καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.

+ +

Για να γίνουν αυτά πράξη, γίνεται ολοένα σημαντικότερη η διάθεση ξεκάθαρων +δηλώσεων και πολιτικών υπέρ του Ελεύθερου Λογισμικού, όπως το bonus αξιολόγησης +για προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού που ορίζεται στο πρόγραμμα IST ή τη +δήλωση πολιτικής από τον Liikanen στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [8] σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό στη δημόσια διοίκηση.

+ +

Στην πραγματικότητα η δημόσια διοίκηση τυγχάνει να παρέχει ένα εξαιρετικό +σημείο αφετηρίας για τη μετάβαση στο Ελεύθερο Λογισμικό για τρεις λόγους.

+ +

Πρώτον, μια κυβέρνηση που χρησιμοποιεί ιδιοκτησιακό λογισμικό γεννάει την τάση +να εξαναγκάζει τους πολίτες της να χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό εξαιτίας του +προαναφερθέντος συμπτώματος "εξάπλωσης ιού" του ιδιοκτησιακού λογισμικού. Καθώς +οι κυβερνήσεις έχουν την ηθική υποχρέωση να είναι διαθέσιμες σε όλους τους πολίτες +τους, μπορούν να προσφέρουν ένα δίκαιο επιχείρημα για το Ελεύθερο Λογισμικό με βάση +το σκεπτικό ότι δεν επιθυμούν να εξαναγκάσουν τους πολίτες τους σε ένα επιζήμιο +μονοπώλιο.

+ +

Δεύτερον, η δημόσια διοίκηση έχει πάντα έλλειψη πόρων, αλλά η πλειονότητα +των πόρων που ξοδεύονται για την πληροφορική σπαταλώνται με την υιοθέτηση +μιας ξεχωριστής λύσης για κάθε υπουργείο ή περιφέρεια, όταν τα πραγματικά +προβλήματα είναι παρόμοια και η μαζική συνεργασία θα ήταν δυνατή.

+ +

Και τέλος, η χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού στη δημόσια διοίκηση θα προβάλλει +ένα πρότυπο, ενθαρρύνοντας πολίτες και επιχειρήσεις να βρουν διέξοδο από +νοσηρές εξαρτήσεις, να συνηθίσουν στο νέο υπόδειγμα και να δραστηριοποιηθούν +οικονομικά και κοινωνικά σε αυτό.

+ +

Πολλές Ευρωπαϊκές περιφέρειες ήδη έχουν πάρει πρωτοβουλίες για την υποχρεωτική +χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού στη δημόσια διοίκηση. Για παράδειγμα, η επιτροπή που +είναι επιφορτισμένη με αυτό το ζήτημα για τη γαλλόφωνη περιοχή των Βρυξελλών +γνωμοδότησε υπέρ ενός τέτοιου κανονισμού στις 11 Φεβρουαρίου 2003.

+ +

Η δημόσια διοίκηση στην Ευρώπη πρέπει τουλάχιστο να διασφαλίσει την προτίμηση +στο Ελεύθερο Λογισμικό έναντι του ιδιοκτησιακού και να απαιτήσει ανοιχτά πρότυπα +για τα οποία υπάρχει υλοποίηση αναφοράς Ελεύθερου Λογισμικού.

+ +

Επίσης όποτε ξοδεύεται δημόσιο χρήμα, ξοδεύοντάς το σε Ελεύθερο Λογισμικό +εξασφαλίζεται το όφελος για το κοινό και την οικονομία. Στο παρελθόν, αυτό το +χρήμα συνήθως είτε ξοδευόταν για ιδιοκτησιακό λογισμικό, συχνά σε όφελος μόνο +της προμηθεύτριας εταιρίας ιδιοκτησιακού λογισμικού με άμεση επιβάρυνση της +κοινωνίας και της οικονομίας ως σύνολο, ή χανόταν εξ ολοκλήρου.

+ +

Για την περίοδο μετάβασης προς μια βιωσιμότερη προσέγγιση, ιδιαίτερα οι +αποκαλούμενες "Copyleft" άδειες χρήσης — η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU +(General Public License, GNU GPL) είναι η πιο διαδεδομένη — παρέχουν μια +ακέραια βάση για παρόμοια προγράμματα.

+ +

Αυτές οι άδειες χρήσης θα διασφαλίσουν ότι τα αποτελέσματα των πόρων που +δαπανήθηκαν θα είναι διαθέσιμα για όλη την οικονομία και την κοινωνία ισότιμα, +καλλιεργώντας μια γενική άνθηση της οικονομικής δραστηριότητας. Θα ανθίστανται +σε προσπάθειες κτήσης των αποτελεσμάτων από οποιαδήποτε εταιρία ή άτομο που +θα προσπαθήσει να επαναφέρει τις παλιές μονοπωλιακές καταστάσεις.

+ +

Διακυβέρνηση με επίγνωση της εποχής της πληροφορίας

+ +

Όπως η πληροφορική διαπερνά όλη την οικονομία και κοινωνία, οι κυβερνητικές +αποφάσεις σε μια περιοχή μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις ευκαιρίες στην +εποχή της πληροφορίας. Δεδομένου του Ευρωπαϊκού στόχου προς την οικονομία της +πληροφορίας, γίνεται απαραίτητη η ευαισθητοποίηση για αυτά τα ζητήματα σε όλα +τα επίπεδα της διακυβέρνησης.

+ +

Υπάρχουν πολλές πολιτικές σε εκκρεμότητα ή σε εφαρμογή οι οποίες πρόκειται +να καταφέρουν σοβαρό πλήγμα στην Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να +εμποδιστούν ή να καταργηθούν αν αναζητείται τρόπος η Ευρώπη να παραμείνει στην +κορυφή.

+ +

Μια πολιτική που απειλεί εξίσου το ιδιοκτησιακό και το Ελεύθερο Λογισμικό +είναι οι πατέντες λογισμικού. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι μία εντελώς +ακατάλληλη έννοια για το λογισμικό καθώς έχει πολλές διαφορετικές ιδιότητες. +Η εμπειρία δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη πληρώνουν ακριβά το σύστημα +πατεντών λογισμικού που διατηρούν με τη μείωση της καινοτομίας.

+ +

Για να αναφερθώ στον Bill Gates από ένα εσωτερικό υπόμνημα: "Αν οι άνθρωποι +είχαν καταλάβει πώς οι πατέντες παραχωρούνταν όταν οι περισσότερες από τις +σημερινές ιδέες ανακαλύπτονταν και άφηναν τις πατέντες εκτός, η βιομηχανία +σήμερα θα ήταν σε πλήρη ακινησία ... Η λύση είναι να πατεντάρουμε όσο +μπορούμε περισσότερο. Μία μελλοντική νέα εταιρία με προοπτικές χωρίς δικές +της πατέντες θα αναγκαστεί να πληρώσει οποιαδήποτε τιμή οι γίγαντες θα διαλέξουν +να επιβάλλουν. Αυτή η τιμή θα μπορούσε να είναι υψηλή: Οι εδραιωμένες εταιρίες +έχουν ένα ενδιαφέρον να αποκλείουν μελλοντικούς ανταγωνιστές". +[9]

+ +

Ένας άλλος εξαιρετικά επιζήμιος νόμος είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα +Πνευματικά Δικαιώματα (European Copyright Directive, EUCD). Η αντίστοιχη για +τις ΗΠΑ, η Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ήδη χρησιμοποιείται με +επιτυχία από ομάδες όπως η Σαϊεντολογία για να λογοκρίνει ανεπιθύμητους +ιστότοπους [10]. Παρόμοιες περιπτώσεις +αναμένονται και στην Ευρώπη.

+ +

Από οικονομική άποψη, η EUCD είναι ακραία αντι-ανταγωνιστική. Καθώς καθιστά +παράνομη την καταστρατήγηση για ο,τιδήποτε θεωρείται μέτρο προστασίας, δίνεται +στην εταιρία που δημιούργησε τα τεχνικά μέτρα απόλυτος έλεγχος πάνω στο +ποιος μπορεί και ποιος όχι να συμμετέχει στην αγορά με βάση αυτά τα μέτρα ή +πώς οι εταιρίες πρέπει να συμπεριφέρονται.

+ +

Ένα παράδειγμα είναι η πρόσφατη υπόθεση εναντίον του νεαρού Jon Johansen, +στην οποία το ερώτημα για το αν η αγορά ενός DVD σε ένα κατάστημα δίνει το +δικαίωμα στον πελάτη να δει το DVD στον υπολογιστή του έχει γίνει κεντρικό +ζήτημα. Η EUCD επίσης προβάλλει ένα σοβαρό εμπόδιο στις ελευθερίες του λόγου, +της επικοινωνίας και της επιλογής επαγγέλματος, δίνοντάς της έναν κάπως +αντιδημοκρατικό τόνο.

+ +

Αυτές οι δύο πολιτικές ή βρίσκονται σε διαδικασία υιοθέτησης ή έχουν ήδη +υιοθετηθεί και πρέπει να καταργηθούν πριν κάνουν μεγαλύτερη ζημιά στην +ανταγωνιστική αιχμή της Ευρώπης.

+ +

Η τωρινή νέα πρωτοβουλία για περαιτέρω μείωση του ανταγωνισμού στην αγορά +είναι το Palladium και ο αντίστοιχος εξοπλισμός, που προτάθηκαν από την TCPA. +Αυτή η πρωτοβουλία, η οποία εύχεται να γίνει γνωστή ως ενισχυτική της +αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιγράφεται καλύτερα με τον όρο +"Treacherous Computing" [11].

+ +

Υπό το πρόσχημα της προσπάθειας βελτίωσης της ασφάλειας των υπολογιστών, η +TCPA προφανώς επιδιώκει να ξεφορτωθεί έννοιες και παραδείγματα ανταγωνιστικά +με τους κατόχους μονοπωλίων του ιδιοκτησιακού υποδείγματος λογισμικού. Για +άλλη μια φορά η Ευρώπη θα βρεθεί μαζί με τους ηττημένους.

+ +

Συμπέρασμα

+ +

Το Ελεύθερο Λογισμικό ως ένα νέο παράδειγμα προσφέρει μία σταθερή, +μακροχρόνια και διατηρήσιμη προσέγγιση με υψηλότερο δυναμισμό και +αυξανόμενη αποδοτικότητα. Η πρώτη περιοχή που θα το κατανοήσει και +το υιοθετήσει σε μια μεγαλύτερη κλίμακα είναι πιθανότερο να γίνει η +ηγέτιδα δύναμη στην εποχή της πληροφορίας.

+ +

Σήμερα φαίνεται απίθανο ότι το Ελεύθερο Λογισμικό θα μπορέσει ποτέ να +αντικαταστήσει εντελώς το ιδιοκτησιακό, αλλά θέτοντας το Ελεύθερο Λογισμικό +ως το κυρίαρχο υπόδειγμα, η Ευρώπη θα ήταν δυνατό να απαλλαγεί από τις +εξαρτήσεις των ξένων μονοπωλίων, τα οποία τώρα σχηματίζουν μια ιδιαίτερα +ασταθή και δυσμενή κατάσταση για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία πληροφορικής.

+ +

Η Ευρώπη βρίσκεται τώρα στη μοναδική κατάσταση να έχει μια μεγάλη προσφορά +δεξιοτήτων στο Ελεύθερο Λογισμικό και ένα επεκτεινόμενο δίκτυο μικρότερων +εταιριών που βασίζονται πάνω ή γύρω από το Ελεύθερο Λογισμικό. Επίσης οι +περισσότερες από τις παραδοσιακές Ευρωπαϊκές εταιρίες πληροφορικής έχουν αρχίσει +να κλίνουν τουλάχιστο μερικώς προς το Ελεύθερο Λογισμικό.

+ +

Αν τώρα αυτή η τάση παγιωθεί, η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να γίνει η παγκόσμια +ηγέτις στην εποχή της πληροφορίας.

+ +

Σε περίπτωση περισσότερων ερωτήσεων, το FSFE [12] +θα χαρεί να βοηθήσει.

+ +
+ [1] http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
+
+ [2] http://www.gnu.org/licenses/license-list.html
+
+ [3] http://fsfeurope.org/documents/whyfs.html
+
+ [4] http://www.iprcommission.org
+
+ [5] http://fsfeurope.org/projects/agnula/
+
+ [6] http://fsfeurope.org/documents/fp6/recommendation.html
+
+ [7] http://fsfeurope.org/projects/fla/
+
+ [8] http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/cre?FILE=20021023r&LANGUE=EN&LEVEL=DOC&NUMINT=3-188&LEG=L5
+
+ [9] http://swpat.ffii.org/archive/quotes/index.en.html
+
+ [10] http://www.theregister.co.uk/content/6/24533.html
+
+ [11] http://www.counterpane.com/crypto-gram-0208.html#1
+
+ [12] http://fsfeurope.org
+
+ + + $Date: 2010-10-09 12:15:47 +0200 (sam. 09 oct. 2010) $ $Author: mk $ + + diff --git a/about/basics/eur5greve.en.xhtml b/about/basics/eur5greve.en.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..95a8bfdd07 --- /dev/null +++ b/about/basics/eur5greve.en.xhtml @@ -0,0 +1,489 @@ + + + + + FSF Europe - Free Software in Europe - European perspectives and work of the FSF Europe + + + +
+

Free Software in Europe

+

European perspectives and work of the FSF Europe

+[PDF (English, a4); 81k] +
+
+Hamburg, February 11th, 2003
+Georg C. F. Greve <greve@fsfeurope.org>

+"Public Service Review - European Union," 5th edition
+http://www.publicservice.co.uk/europe/spring2003/eu_spring2003_contents.asp +
+ +

Introduction

+ +

Free Software — especially the GNU/Linux operating system — and the +FSF Europe have recently become more visible on the political +agenda. This article will seek to explain some of the larger economic, +social and political benefits that Free Software offers the European +countries and Europe as a whole. It will also give an insight into the +work of the FSF Europe.

+ +

As a concept and paradigm, Free Software addresses some of the most +fundamental needs of any society in its development towards the +post-industrial information era. The most visible organisation in this +field, the Free Software Foundation (FSF), was founded in 1985, a time +when people had barely begun grasping the most basic principles of +information technology.

+ +

With the first formal definition of Free Software and the creation of +the GNU General Public License (GPL) and GNU Lesser General Public +License (LGPL), the FSF not only created (and still maintains) the two +most popular licenses for Free Software in use today, but also +invented the notion of "Copyleft," referring to Free Software protected +against being stripped of its freedom.

+ +

Free Software itself is defined by four basic freedoms. The first +freedom — sometimes referred to as freedom 0 — is the unlimited use +of a program for any purpose. This means that a Free Software license +must allow use for all commercial or non-commercial applications in +order to fulfill this criterion.

+ +

The second freedom — freedom 1 in the Free Software definition [1] — +is the freedom to study a program to learn how it works and to adapt +it to your own needs. The remaining two freedoms are the freedoms to +redistribute unmodified copies and the freedom to release modified +copies that improve the state of the art.

+ +

As these are freedoms, people are free to choose to exercise one or +several of them, but they may also choose to exercise none.

+ +

Licenses providing these freedoms are referred to as Free Software +licenses. [2] A special case of Free Software license, the so-called +"Copyleft" license, has already been mentioned above. These licenses +give any user the freedoms described above, but they explicitly forbid +a distributor to remove that freedom, which would make recipients of +such freedom-deprived software dependent on that specific distributor.

+ +

Since access to the source code is a necessity to exercise these +freedoms for programming languages with distinct source code, some +people suggested using "Open Source" as a marketing term for Free +Software in 1998; nowadays Free Software is sometimes referred to +under this marketing term.

+ +

The good intention of making Free Software more widely known has +unfortunately had the unexpected side effect of weakening the +distinction between Free and proprietary/non-free software. [3] +Therefore the Free Software Foundation strongly recommends speaking +about Free Software or the adequate term in the local language; as +will be done in the remainder of this article.

+ +

Economic perspectives of Free Software

+ +

Despite the attempts of proprietary software vendors — especially +those located in the United States holding a monopoly in their +respective areas — to make it seem so, Free Software is not an attack +directed at specific companies.

+ +

Free Software should be understood as a new paradigm, a new model of +dealing with software based upon mature concepts. It is a model based +upon keeping the markets open and freely accessible; as such it cannot +be an attack on specific companies, since any company can participate +in this new market.

+ +

In a Free Software economy, there will be market leaders, but the +possibility of uncontrollable monopolies is much lower.

+ +

To current monopolies this may seem threatening. But as one of the +most important — maybe even the most important — problems of the +European IT industry is its dependence on foreign IT monopolies, +weakening these monopolies has become necessary for Europe to prosper.

+ +

That current monopolistic situation is a logical consequence of the +proprietary software model, which has a strong system-inherent +tendency towards proprietary software. The reason being that proprietary +software tends to only work properly with itself.

+ +

With such proprietary software, communication between two users +requires that both use the same software. Given that all people in +western countries supposedly know each other over no more than five +others, this leads to a kind of "viral" effect, where one user forces +the next to use the same software, creating a monopoly.

+ +

In theory, open standards would provide a way out of this vendor +lock-in, but history has shown that no open standard was ever truly +successful unless it was implemented in Free Software.

+ +

The possibility to enlarge and lock-in a user base by modification of +an open standard — a process euphemistically described as "improving" +a standard — that in consequence allows only migrating to a certain +piece of software, but not away from it, has proven to be too much of +a temptation for the major players in the field.

+ +

As the past has proven, it is ineffective to impose open standards on +vendors of proprietary software because of the fast-paced development +in this sector in combination with the intransparency of proprietary +software and the comparably slow workings of the political decision +process.

+ +

That is if the vendors accept such measures and do not excert their +monopoly-based clout to stop such actions altogether, as recent +anti-trust cases in the United States have shown.

+ +

Structure of a Free Software economy

+ +

The differences are much smaller than many people would make you +believe. The financially most important sector today is software for +business activities and most of the revenue is generated through +service. This is unlikely to change.

+ +

It is true that license revenue will most likely go down, probably +significantly. However this only affects a very small part of the +software generated revenue; a part which generates a negative trade +balance between Europe and the United States today.

+ +

The by orders of magnitude largest source of revenue today is service. +This sector will be able to grow significantly in a Free Software +economy.

+ +

In the current system, dominated by proprietary software, only those +companies supported by the monopolies can offer services; usually only +a small part of what would be possible. The remainder is either done +by the monopolies themselves — generating another stream of revenue +flowing out of Europe — or not at all.

+ +

Free Software offers greater independence of European businesses, +allowing them to offer the full array of services if they wish or +cooperate with others if this seems economically more useful.

+ +

Also they will be able to provide solutions for those services that +are already in demand, or that they can create a demand for, which are +currently impossible because businesses lack adequate access and +control over the software these services depend on.

+ +

In a Free Software economy, the current revenue in the service sector +will be redistributed more in favor of the European vendors and the +sector as a whole can be expected to grow.

+ +

Reducing dependencies

+ +

It also must be considered that currently the holders of monopolies +have control over the European IT industry as they could drive most +companies out of business by denying them access to their monopoly or +by making access so difficult that the economics of the situation will +possibly drive the company out of business.

+ +

To further worsen the situation, software monopolies can effectively +be coupled with hardware monopolies. So a piece of monopolistic +software will run only on a special kind of hardware and in return the +vendor(s) of that hardware will only deliver their machines with this +particular software.

+ +

The Free Software paradigm does not allow building this kind of +coupled monopoly. In fact Free Software encourages platform +independence and the Free Software systems (e.g. GNU/Linux and the BSD +systems) run on more hardware platforms than any proprietary operating +system.

+ +

Because the freedom to modify allows adding support for other hardware +platforms, Free Software provides a stable fundament for innovative +hardware initiatives that might even start on a local or regional +level.

+ +

That way Free Software not only brings back competition into the +software, but also furthers it in the hardware field.

+ +

National Economy

+ +

Because the largest part of software development is putting together +old and well-known principles, these get reimplemented at least once +by every company, sometimes even once for every project.

+ +

In terms of national economy, proprietary software is waste of highly +skilled labor. The proprietary software paradigm keeps software +developers busy reinventing the wheel, slowing down innovation.

+ +

Free Software allows building upon these old and well-known building +blocks, consequently reducing the market-entry barrier for new and +innovative companies.

+ +

Also, the software industry is only one part of economy as a whole. As +software is the glue that ties together a digitally networked economy, +all sectors pay the price for the inefficiency of the proprietary +software model.

+ +

Today, most non-IT companies use proprietary solutions. This makes +them relying entirely on their vendors for crucial aspects of their +own economic activity such as keeping stocks, writing and paying bills +or communication with their customers, suppliers and/or competitors.

+ +

Forced updates are one result, the need to sometimes replace a whole +IT solution, downtimes and new training of employees included, is +another. Solutions based upon Free Software remove this dependency +almost entirely.

+ +

As the company gains the freedoms described above, updates can be made +according to the economic situation of the company. In case of +problems with the vendor, the solution will still remain usable and +another vendor can be found.

+ +

In the latter case, an investment for the new vendor to work itself +into the solution is required, but that cost is significantly lower +than the cost of an entirely new solution. Also the indirect costs in +terms of customer dissatisfaction, training of employees and downtimes +usually do not arise.

+ +

It can be expected that these effects will help revitalising economy +as a whole. In essence, Europe can only win economically by furthering +massive deployment of Free Software.

+ +

Social issues

+ +

Access to software becomes increasingly important to participate in +the cultural, social and economic exchange of mankind. For the +individual this means that access to software determines ones ability +to communicate, to study and to work. Studies from the United States +indicate that the average person interacts about 150 times each day +with software.

+ +

In consequence, software has to be understood as a form of cultural +property, a cultural technique. As long as mankind exists, new +cultural techniques have risen the question of who is given access to +them. Free Software ensures all people retain equal access to the +cultural property that software has become.

+ +

In terms of data security and protection, another issue arises. As +computers are always opaque — it is not possible to tell by +mechanical observation what a computer does — it becomes even more +important that the software is entirely transparent. Otherwise people +lose the ability to determine what their computers do and consequently +have no control over their personal or other data.

+ +

Free Software is by nature entirely transparent, preserving the +maximum of informational self-determination.

+ +

2001: The Free Software Foundation Europe

+ +

Networks tend to be more stable than single nodes and Europe is one of +the leading — if not the leading — regions for Free Software. So in +2001, the Free Software Foundation Europe (FSF Europe) was founded as +a sister organisation of the Free Software Foundation in North +America. Legally, financially and personally independent of each +other, they are working together on all aspects of Free Software in a +spirit of equal cooperation.

+ +

The FSF Europe itself encompasses the vision of a strong Europe united +in cooperation and mutual understanding with currently four countries +(France, Germany, Italy, Sweden) fully represented, three others +associated (UK, Portugal, Austria) and several others involved through +regular cooperation.

+ +

A main function of the FSF Europe is providing a European competence +center for Free Software, offering advice to governments, commissions, +companies, journalists and others.

+ +

In the scope of these activities, the FSF Europe was invited to +provide an expert for the Commission on Intellectual Property Rights +in London [4] and presented Free Software at an OECD workshop in Tokyo +on invitation of the German Ministry of Economics and Technology.

+ +

Other activities involve regular project work, for instance in AGNULA +[5], a project funded in the scope of the 5th framework programme of +the European Commission (IST-2001-34879).

+ +

For the 6th framework programme, the FSF Europe issued a +recommendation supported by over 50 parties, in which the advantages +of Free Software for Europe are addressed in how they refer to +accepted European goals; concrete recommendations on how Europe can +capitalise on them are given. [6]

+ +

Also the FSF Europe is doing work to support the legal fundament of +Free Software, for instance it helped a local institute for legal +issues of Free Software, the ifross, with the amendment of a German +copyright law revision and recently issued the Fiduciary Licence +Agreement (FLA) [7], which will help upholding the legal +maintainability of Free Software.

+ +

Capitalising on Free Software

+ +

Free Software offers unique opportunities for Europe as a region and +the European states. In fact Europe is currently the region with the +best position to gain the full advantages of Free Software and go into +the information age with a head-start.

+ +

Possible advantages include greater independence, increased +sustainability, freedom from foreign mono- and oligopolies, +alternative hard- and software possibilities, a strengthened domestic +market and better protection of civil rights.

+ +

For these to become reality, it becomes increasingly important to make +clear statements and policies in favor of Free Software, such as the +evaluation bonus for Free Software projects defined in the IST work +programme or the policy statement by Liikanen in the European +Parliament [8] regarding Free Software in public administration.

+ +

In fact public administration happens to provide an excellent starting +point for the transition towards Free Software for three reasons.

+ +

Firstly, a government using proprietary software creates a tendency to +force its citizens to use the same software because of the +aforementioned "viral" effect of proprietary software. As governments +have the ethical obligation to be available to all its citizens, they +can make a just case for Free Software based upon the consideration of +not wanting to force their citizens into a harmful monopoly.

+ +

Secondly, public administration is always short of resources, but the +majority of resources spent on IT get squandered by creating a +separate solution for each ministry or region, while the problems +addressed tend to be similar and massive cooperation would be +possible.

+ +

And finally, use of Free Software in public administration will +provide a role model, encouraging citizens and businesses to get out +of unhealthy dependencies, getting accustomed to the new model and +becoming economically and socially active in it.

+ +

Several European regions already have initiatives to make use of +Free Software mandatory for public administration. The commission +entrusted with this question for the French speaking part of the +region of Brussels came out in favor of such a regulation on February +11th, 2003, for instance.

+ +

Public administrations in Europe should at least make sure to prefer +Free Software over proprietary and require open standards for which a +Free Software reference implementation exists.

+ +

Also wherever public money is spent, spending it on Free Software is +making sure that it will benefit the public and economy. In the past, +such money was usually spent on proprietary sofware, often benefitting +only that proprietary vendor company directly at the cost of society +and economy as a whole, or getting lost entirely.

+ +

For that migration period towards a more sustainable approach, +especially the so-called "Copyleft" licenses — the GNU General Public +License (GPL) being the most widely known — provide a sound basis for +such projects.

+ +

These licenses will make sure that the results of resources spent will +be available for all of economy and society equally, fostering a +general increase of economic activity. They will resist having the +results procured by any single company or person trying to restore old +monopolistic situations.

+ +

Information Age aware governance

+ +

Like information technology permeates all of economy and society, +governance decisions in one area can influence chances in the +information age significantly. Given the European goal of becoming an +information economy, it becomes necessary to be aware of these issues +in all areas of governance.

+ +

There are several policies pending or in implementation that are about +to inflict serious harm on the European competitiveness. These should +be prevented or abolished if seeking to increase the European edge.

+ +

One policy endangering proprietary and Free Software alike are +software patents. Patents are an entirely unsuitable concept for +software as it has very different properties. Experience indicates the +United States are already paying dearly for their software patent +system with reduced innovation.

+ +

To quote Bill Gates from an internal memo: "If people had understood +how patents would be granted when most of today's ideas were invented +and had taken out patents, the industry would be at a complete +standstill today. ... The solution is patenting as much as we can. A +future startup with no patents of its own will be forced to pay +whatever price the giants choose to impose. That price might be +high. Established companies have an interest in excluding future +competitors." [9]

+ +

Another extraordinarily harmful law is the European Copyright +Directive (EUCD). Its US counterpart, the Digital Millennium Copyright +Act (DMCA) is already being used successfully by groups such as +Scientology to censor unwelcome web sites. [10] Similar cases can be +expected in Europe.

+ +

Economically, the EUCD is highly anti-competitive. As it makes it +illegal to circumvent whatever is considered a protection measure, the +company that created this technical measure is given ultimate control +over who may or may not participate in the market based upon it or how +these companies should behave.

+ +

Example is given by the recent case against the teenager Jon Johansen, +in which the question whether buying a DVD in a store will entitle the +customer to view that DVD on their computer has become the central +issue. The EUCD also provides a serious impediment of the freedoms of +speech, communication and choice of profession, giving it a somewhat +anti-democratic air.

+ +

These two policies are either in the process of adoption or adopted +already and should be abolished before they can do further harm to +Europes competitive edge.

+ +

The current new initiative to reduce competition in the market further +are Palladium and its hardware counterpart proposed by the TCPA. This +initiative, which wishes to be known as increasing the trustworthyness +of computers, is best described as "Treacherous Computing." [11]

+ +

Under the pretense of trying to improve computer security, the TCPA +apparently seeks to eliminate concepts and paradigms competing with +the monopoly holders of the proprietary software model. Again, Europe +would be on the losing side.

+ +

Resumé

+ +

Free Software as a new paradigm offers a stable, lasting and +sustainable approach with higher dynamics and increased +efficiency. The first region to understand and adopt it on a larger +scale is likely to become a leading force in the information age.

+ +

Currently it seems unlikely that Free Software will ever replace +proprietary software completely, but by making Free Software the +predominant model, Europe could relieve dependences on foreign +monopolies, which currently create a highly unstable and unfavorable +situation for the European information technologies industry.

+ +

Europe is right now in the unique situation of having a large supply +of Free Software competence and growing network of smaller companies +that are based upon or centered in Free Software. Also more of the old +and traditional European IT companies have begun shifting at least +partially towards Free Software.

+ +

If this is furthered now, Europe has the potential to become global +leader in the information age.

+ +

In case of further questions, the FSF Europe [12] will gladly be of +assistance.

+ +
+ [1] http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
+
+ [2] http://www.gnu.org/licenses/license-list.html
+
+ [3] http://fsfeurope.org/documents/whyfs.html
+
+ [4] http://www.iprcommission.org
+
+ [5] http://fsfeurope.org/projects/agnula/
+
+ [6] http://fsfeurope.org/documents/fp6/recommendation.html
+
+ [7] http://fsfeurope.org/projects/fla/
+
+ [8] http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/cre?FILE=20021023r&LANGUE=EN&LEVEL=DOC&NUMINT=3-188&LEG=L5
+
+ [9] http://swpat.ffii.org/archive/quotes/index.en.html
+
+ [10] http://www.theregister.co.uk/content/6/24533.html
+
+ [11] http://www.counterpane.com/crypto-gram-0208.html#1
+
+ [12] http://fsfeurope.org
+
+ + + $Date: 2010-10-09 12:15:47 +0200 (sam. 09 oct. 2010) $ $Author: mk $ + + diff --git a/about/basics/eur5greve.it.xhtml b/about/basics/eur5greve.it.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..07b42a9d20 --- /dev/null +++ b/about/basics/eur5greve.it.xhtml @@ -0,0 +1,488 @@ + + + + + FSFE - Il Software Libero in Europa - Le prospettive europee e il lavoro della FSFE + + + +
+

Il Software Libero in Europa

+

Le prospettive europee e il lavoro della FSFE

+[PDF (English, a4); 81k] +
+
+Amburgo, 11 Febbraio 2003
+Georg C. F. Greve <greve@fsfeurope.org>

+"Public Service Review - European Union," 5th edition
+http://www.publicservice.co.uk/europe/spring2003/eu_spring2003_contents.asp +
+ +

Introduzione

+ +

Il Software Libero — specialmente il sistema operativo GNU/Linux — e la +FSFE sono recentemente diventati più visibili nell'agenda politica. +Questo articolo cercherà di spiegare alcuni dei principali benefici +economici, sociali e politici che il Software Libero offre ai paesi europei +e all'Europa nel suo insieme. Darà anche un'idea del lavoro +della FSFE.

+ +

Come idea e paradigma, il Software Libero risponde ad alcuni dei +bisogni fondamentali della società nel passaggio verso l'era +post-industriale dell'informazione. L'organizzazione più visibile in questo +campo, la Free Software Foundation (FSF), è stata fondata nel 1985, un'epoca +in cui la gente aveva appena iniziato ad afferrare i più elementari +principi dell'information technology.

+ +

Con la prima definizione formale di Software Libero e con la stesura +della GNU General Public License (GPL) e della GNU Lesser General Public +License (LGPL), la FSF non solo ha creato (e ancora mantiene) le due +più note licenze per il Software Libero in uso oggi, ma ha anche +inventato il concetto di "Copyleft," ovvero quel meccanismo che garantisce +al Software Libero di non essere spogliato della sua libertà.

+ +

Il Software Libero è definito da quattro libertà basilari. La prima +libertà — talvolta chiamata libertà 0 — consiste nell'uso illimitato +di un programma per qualsiasi scopo. Questo significa che una licenza per +Software Libero, per soddisfare questo criterio, deve consentire l'uso per tutte le applicazioni commerciali e non commerciali.

+ +

La seconda libertà — la libertà 1 nella definizione del Software Libero [1] — +è la libertà di studiare un programma per imparare come funziona e adattarlo +ai propri bisogni. Le restanti due libertà sono la libertà di +ridistribuire copie non modificate e la libertà di rilasciare copie +modificate che migliorano lo stato dell'arte.

+ +

Poichè queste sono libertà, si è liberi di scegliere di esercitare una o +alcune di queste, ma si è anche liberi di scegliere di non esercitarne alcune.

+ +

Le licenze che forniscono queste libertà vengono chiamate licenze del Software +Libero. [2] Un caso speciale di licenza del Software Libero, la cosiddetta licenza +"Copyleft", è già stato menzionato prima. Queste licenze +danno ad ogni utente le libertà descritte sopra, ma vietano esplicitamente +al distributore di rimuovere quella libertà, cosa che renderebbe dipendenti da quello specifico distributore i destinatari di +tale software privato di libertà.

+ +

Dal momento che l'accesso al codice sorgente è necessario per esercitare queste +libertà nel caso dei linguaggi di programmazione, che hanno un proprio codice, nel 1998 alcuni +suggerirono di usare l'espressione "Open Source" come termine di marketing +al posto di Software Libero; oggi il Software Libero viene talvolta chiamato con questa +espressione di marketing.

+ +

La buona intenzione di far conoscere di più il Software Libero ha +avuto purtroppo l'effetto collaterale di indebolire la +distinzione tra Software Libero e software proprietario/non libero. [3] +Dunque la Free Software Foundation raccomanda fortemente di usare il termine +Software Libero o quello corrispettivo nella propria lingua; come +verrà fatto nel resto di questo articolo.

+ +

Prospettive economiche del Software Libero

+ +

Nonostante i tentativi dei distributori di software proprietario — specialmente +di quelli che risiedono negli Stati Uniti e che detengono un monopolio nei +rispettivi campi — di far sembrare che sia così, il Software Libero non è un attacco +diretto a specifiche aziende.

+ +

Il Software Libero dovrebbe essere compreso come un nuovo paradigma, un nuovo modello +con cui trattare il software basato su concetti consolidati. È un modello che si +basa sul mantenere i mercati aperti e liberamente accessibili; come tale non può +essere un attacco a specifiche aziende, dal momento che qualsiasi azienda +può partecipare a questo nuovo mercato.

+ +

In un'economia del Software Libero, ci saranno leader di mercato, ma la +possibilità di monopoli incontrollabili è molto minore.

+ +

Agli attuali monopoli questo sembrerà minaccioso. Ma poiché uno dei più +importanti problemi — forse addirittura il più importante — dell'industria IT +europea è la sua dipendenza dai monopoli esteri dell'IT, +indebolire questi monopoli è diventato essenziale per l'Europa per prosperare.

+ +

L'attuale situazione monopolistica è una logica conseguenza del modello +del software proprietario, che ha una forte tendenza intrinseca +verso il software proprietario. La ragione è che il software proprietario +tende a funzionare correttamente solo con se stesso.

+ +

Col software proprietario, la comunicazione tra due utenti +richiede che entrambi usino lo stesso software. Considerato che ogni abitante +dei paesi occidentali presumibilmente conosce almeno altre cinque persone, +questo porta a una specie di effetto "virale", in cui un utente costringe +l'utente successivo ad usare lo stesso software, creando un monopolio.

+ +

In teoria, gli standard aperti fornirebbero una via d'uscita a questa dipendenza +da un distributore, ma la storia ha dimostrato che nessun standard aperto ha +avuto veramente successo a meno che non fosse implementato in Software Libero.

+ +

La possibilità di allargare e rendere dipendente la base di utenti attraverso la +modifica di uno standard aperto — un processo definito eufemisticamente "miglioramento" +di uno standard — che di conseguenza permette soltanto di migrare a un certo +software, ma non di abbandonarlo, si è dimostrata una tentazione troppo +forte per i grandi attori in gioco.

+ +

Come è stato dimostrato in passato, è inutile imporre standard aperti +ai distributori di software proprietario, a causa del rapido sviluppo +in questo settore combinato al procedere invece lento del processo decisionale +politico e alla non trasparenza del software proprietario.

+ +

Questo se i distributori accettano tali misure e non fanno uso del loro +potere monopolistico per fermare del tutto tali azioni, come recenti +casi anti-trust negli Stati Uniti hanno dimostrato.

+ +

Struttura di un'economia del Software Libero

+ +

Le differenze sono molto più piccole di quanto si voglia far +credere. Il settore economicamente più importante oggi è +il software per le imprese e gran parte dei guadagni è +generata dai servizi. È improbabile che questo cambi.

+ +

È vero che le entrate provenienti dalle licenze molto probabilmente caleranno, +e in modo significativo. Comunque questo influisce soltanto su una piccolissima parte +del reddito generato dal software; la parte che produce una bilancia commerciale +negativa tra l'Europa e gli Stati Uniti oggi.

+ +

La più grande fonte di guadagno oggi sono i servizi. +Questo settore potrà crescere in maniera significativa in un'economia del Software +Libero.

+ +

Nel sistema attuale, dominato dal software proprietario, solo quelle +aziende appoggiate dai monopoli possono offrire servizi; di solito solo +una piccola parte di quello che sarebbe possibile. Il resto o viene fatto +dai monopoli stessi — generando un altro flusso di redditi +che si allontana dall'Europa — o non viene fatto per niente.

+ +

Il Software Libero offre alle imprese europee una maggiore indipendenza, +perché permette loro di offrire la gamma completa dei servizi se lo desiderano o +di cooperare con altri se ciò sembra economicamente più vantaggioso.

+ +

Potranno anche fornire soluzioni per quei servizi che sono +già richiesti, o per quelli di cui sappiano creare una domanda, soluzioni che sono +attualmente impossibili perché le imprese non hanno un sufficiente accesso e +controllo sul software da cui questi servizi dipendono.

+ +

In un'economia del Software Libero, l'attuale reddito nel settore dei servizi +sarà ridistribuito a favore dei distributori europei e il +settore nel suo insieme prevedibilmente crescerà.

+ +

Ridurre le dipendenze

+ +

Bisogna anche considerare che attualmente i detentori dei monopoli +hanno il controllo dell'industria IT europea, poiché potrebbero escludere dal +mercato gran parte delle aziende impedendo loro di accedere al loro monopolio o +rendendo l'accesso così difficile che i costi economici della situazione potrebbero +escludere l'azienda dal mercato.

+ +

A peggiorare ulteriormente la situazione, i monopoli del software possono +essere efficacemente collegati con monopoli dell'hardware. Quindi un software monopolistico +funzionerà soltanto su un particolare tipo di hardware e in cambio il +distributore di quell'hardware consegnerà le macchine con quel +particolare software.

+ +

Il paradigma del Software Libero non permette di costruire questo genere +di doppio monopolio. Infatti il Software Libero incoraggia l'indipendenza dalle +piattaforme e i sistemi del Software Libero (come GNU/Linux e i sistemi BSD) +girano su più piattaforme hardware di quanto non faccia qualsiasi sistema +operativo proprietario.

+ +

Poiché la libertà di modifica permette di aggiungere il supporto ad altre +piattaforme hardware, il Software Libero offre un solido fondamento per innovativi +progetti relativi all'hardware che potrebbero anche partire a livello locale +o regionale.

+ +

In questo modo il Software Libero non solo riporta la competizione nel +software, ma la promuove anche nel campo dell'hardware.

+ +

Economia nazionale

+ +

Poiché una grandissima parte dello sviluppo del software consiste nel mettere insieme +principi vecchi e ben noti, questi vengono reimplementati almeno una volta +da ogni azienda, talvolta anche una volta per ogni progetto.

+ +

In termini di economia nazionale, il software proprietario è una perdita di lavoro +altamente qualificato. Il paradigma del software proprietario tiene gli sviluppatori di +software occupati a reinventare la ruota, rallentando l'innovazione.

+ +

Il Software Libero permette di costruire sopra questi vecchi e noti +mattoni, riducendo di conseguenza la barriera di ingresso nel mercato per le aziende +nuove e innovative.

+ +

Inoltre l'industria del software è solo una parte dell'economia. Dal momento che +il software è il collante che lega insieme un'economia digitalmente connessa, +tutti i settori pagano il prezzo per l'inefficienza del modello del software +proprietario.

+ +

Oggi la maggior parte delle aziende non-IT utilizzano soluzioni proprietarie. Questo li +costringe ad affidarsi interamente ai loro distributori per aspetti cruciali della +propria attività economica come la gestione delle scorte, scrivere e pagare fatture +o la comunicazione con i loro clienti, fornitori e/o concorrenti.

+ +

Le conseguenze sono aggiornamenti forzati e il bisogno di rimpiazzare talvolta +un'intera soluzione IT, con tempi di attesa e l'esigenza di una nuova formazione +per il personale. Le soluzioni basate sul Software Libero rimuovono questa dipendenza +quasi completamente.

+ +

Quando l'azienda ottiene le libertà descritte sopra, gli aggiornamenti possono essere +fatti in base alla situazione economica dell'azienda. In caso di problemi +col distributore, la soluzione sarà ancora utilizzabile e potrà essere +trovato un altro distributore.

+ +

Nel secondo caso, è richiesto un investimento perché il nuovo distributore lavori lui +stesso nella soluzione, ma questo costo è nettamente più basso +del costo di una soluzione completamente nuova. Anche il problema dei costi indiretti come +l'insoddisfazione del cliente, la formazione del personale e i tempi di attesa +di solito non si pone.

+ +

Si può prevedere che questi effetti aiuteranno a rivitalizzare l'economia +nel suo insieme. In sostanza, nel promuovere un dispiegamento massiccio del Software +Libero l'Europa può solo ottenere una vittoria economica.

+ +

Questioni sociali

+ +

L'accesso al software diventa sempre più importante per partecipare +allo scambio culturale, sociale ed economico dell'umanità. Per il singolo +individuo ciò significa che l'accesso al software determina l'abilità +di comunicare, studiare e lavorare. Studi provenienti dagli Stati Uniti +indicano che la persona media interagisce circa 150 volte al giorno +col software.

+ +

Di conseguenza, il software deve essere inteso come una forma di proprietà +culturale, una tecnica culturale. Fin da quando esiste l'uomo, nuove tecniche +culturali hanno sollevato la questione di chi ha il diritto di accesso +ad esse. Il Software Libero assicura che tutti abbiano uguale accesso alla +proprietà culturale che il software è diventato.

+ +

Un'altra questione riguarda la sicurezza e la protezione dei dati. Poiché +i computer sono sempre opachi — non è possibile stabilire con una +semplice osservazione cosa fa un computer — diventa ancora più +importante che il software sia completamente trasparente. Altrimenti si perde +l'abilità di determinare che cosa fanno i propri computer e di conseguenza +non si ha più il controllo sui propri dati personali o di altri.

+ +

Il Software Libero è per natura completamente trasparente, preservando la +massima autodeterminazione nel campo dell'informazione.

+ +

2001: La Free Software Foundation Europe

+ +

Le reti tendono a essere più solide dei singoli nodi e l'Europa è una +delle principali regioni — se non la principale — per il Software Libero. Così +nel 2001, la Free Software Foundation Europe (FSFE) è stata fondata come +organizzazione sorella della Free Software Foundation in Nord +America. Indipendenti l'una dall'altra a livello legale, finanziario e di +personale, lavorano insieme su tutti gli aspetti del Software Libero con uno +spirito di paritaria cooperazione.

+ +

La FSFE stessa racchiude la visione di un'Europa forte unita nella +cooperazione e nella reciproca comprensione con attualmente quattro paesi +(Francia, Germania, Italia, Svezia) pienamente rappresentati, altri tre +associati (Inghilterra, Portogallo, Austria) e molti altri coinvolti attraverso +una costante cooperazione.

+ +

Una delle funzioni principali di FSFE è fornire un centro di competenza europeo +per il Software Libero, che offra consulenza a governi, commissioni, +aziende, giornalisti e altri soggetti.

+ +

Nell'ambito di queste attività, la FSFE è stata invitata a +fornire un esperto per la Commissione sui Diritti di Proprietà Intellettuale +a Londra [4] e ha presentato il Software Libero a un seminario +dell'OCSE a Tokyo su invito del Ministro tedesco dell'Economia e della Tecnologia.

+ +

Altre attività richiedono un regolare progetto di lavoro, ad esempio AGNULA +[5], un progetto finanziato nell'ambito del 5° programma +quadro della Commissione Europea (IST-2001-34879).

+ +

Per il 6° programma quadro, la FSFE ha inviato una +raccomandazione sostenuta da oltre 50 parti, nella quale si analizzano i vantaggi +del Software Libero per l'Europa e si spiega come essi si riferiscano agli +obiettivi europei comuni; vengono date raccomandazioni concrete su come l'Europa +può capitalizzare questi vantaggi. [6]

+ +

Anche la FSFE si sta impegnando a sostenere il fondamento legale del +Software Libero, per esempio ha aiutato un istituto locale per le questioni +legali legate al Software Libero, l'ifrOSS, con l'emendamento a una revisione della legge tedesca +sul copyright e recentemente ha rilasciato il Fiduciary Licence +Agreement (FLA) [7], che aiuterà a difendere la +mantenibilità legale del Software Libero.

+ +

Trarre vantaggio dal Software Libero

+ +

Il Software Libero offre opportunità uniche all'Europa come regione e +agli stati europei. Di fatto l'Europa è al momento la regione nella migliore +posizione per cogliere tutti i vantaggi del Software Libero e per avviarsi +verso l'età dell'informazione con un vantaggio alla partenza.

+ +

I vantaggi possibili comprendono una maggiore indipendenza, un'aumentata +sostenibilità, la libertà da monopoli e oligopoli esteri, +possibilità alternative di hardware e software, un mercato interno rafforzato +e una migliore protezione dei diritti civili.

+ +

Perché questo diventi realtà, diventa sempre più importante fare +chiare dichiarazioni e promuovere politiche a favore del Software Libero, come il +premio di valutazione per i progetti del Software Libero definito nel programma di lavoro +dell'IST o la dichiarazione politica di Liikanen al Parlamento Europeo +[8] a proposito del Software Libero nella pubblica amministrazione.

+ +

In effetti la pubblica amministrazione può costituire un eccellente punto di +partenza per la transizione al Software Libero per tre ragioni.

+ +

Primo, un governo che usa software proprietario crea le condizioni che +obbligano i suoi cittadini ad usare lo stesso software a causa del +succitato effetto "virale" del software proprietario. Dal momento che i governi +hanno l'obbligo etico di essere accessibili a tutti i propri cittadini, possono +addurre un legittimo argomento a favore del Software Libero basato sulla considerazione di +non voler costringere i propri cittadini in un dannoso monopolio.

+ +

Secondo, la pubblica amministrazione è sempre a corto di risorse, ma la maggior +parte delle risorse spese nell'IT vengono sprecate nel creare una soluzione +separata per ogni ministero o regione, mentre i problemi affrontati +tendono ad essere simili e un'intensa cooperazione sarebbe +possibile.

+ +

E infine, l'uso del Software Libero nella pubblica amministrazione +fornirà un modello di comportamento, incoraggiando cittadini e imprese a uscire +dalle dannose dipendenze, ad abituarsi al nuovo modello e a +diventare economicamente e socialmente attivi al suo interno.

+ +

Molte regioni europee hanno già lanciato iniziative per rendere l'uso del +Software Libero obbligatorio per la pubblica amministrazione. Ad esempio, l'11 Febbraio +2003 la commissione incaricata di questa questione per la parte francofona +della regione di Bruxelles si è espressa a favore di tale +regolamentazione.

+ +

Le pubbliche amministrazioni in Europa dovrebbero almeno fare in modo di +preferire il Software Libero a quello proprietario e di esigere standard aperti per i +quali esista un'implementazione di riferimento per il Software Libero.

+ +

Inoltre ogni volta che si spende denaro pubblico, investirlo sul Software Libero +significa assicurarsi che esso avvantaggerà il pubblico e l'economia. In passato, +questo denaro veniva solitamente speso nel software proprietario, spesso favorendo +solo quell'azienda proprietaria proprio alle spese della società +e dell'economia nel suo insieme, o venendo del tutto sprecato.

+ +

Per questo periodo di migrazione verso un approccio più sostenibile, +specialmente le licenze cosiddette "Copyleft" — tra le quali la GNU General Public +License (GPL) è la più conosciuta — procurano una solida base per +tali progetti.

+ +

Queste licenze assicureranno che i risultati delle risorse investite +saranno disponibili a tutta l'economia e a tutta la società in ugual modo, favorendo +un generale aumento dell'attività economica. Esse impediranno che i +risultati siano controllati da qualche singola azienda o persona che cerchi di restaurare +le vecchie situazioni monopolistiche.

+ +

Una governance consapevole nell'Età dell'Informazione

+ +

Come l'information technology permea tutta l'economia e la società, +le decisioni di governance in un settore possono influenzare in modo significativo +le opportunità nell'età dell'informazione. Considerato l'obiettivo europeo di diventare +un'economia dell'informazione, diventa essenziale essere a conoscenza di queste questioni +in tutti i settori della governance.

+ +

Ci sono alcune politiche in fase di sviluppo o di attuazione che sono sul punto di +infliggere un duro colpo alla competitività europea. Queste dovrebbero essere +ostacolate o abolite se si vuole aumentare il vantaggio europeo.

+ +

Una politica che mette in pericolo il software proprietario e il Software Libero allo +stesso modo è quella dei brevetti software. I brevetti sono un concetto completamente +inadatto al software poiché esso ha molte diverse proprietà. L'esperienza indica che +gli Stati Uniti stanno già pagando caro per il loro sistema di brevetti software +con un calo dell'innovazione.

+ +

Per citare Bill Gates da una nota interna: "Se la gente fosse stata informata +sulla procedura di rilascio dei brevetti quando la maggior parte delle idee oggi in uso +furono concepite e ne avesse richiesto il brevetto, il settore oggi sarebbe totalmente +bloccato. ... La soluzione è brevettare quanto più possiamo. Una nuova azienda +che non detenga alcun brevetto sarà obbligata a pagare qualunque prezzo +imposto dai giganti del settore. Quel prezzo può essere elevato. +Le imprese affermate hanno interesse ad escludere i futuri +concorrenti." [9]

+ +

Un'altra legge enormemente dannosa è la European Copyright +Directive (EUCD). La sua omologa statunitense, il Digital Millennium Copyright +Act (DMCA) è già stata usata con successo da gruppi come +Scientology per censurare siti web non graditi. [10] +Si possono prevedere casi simili in Europa.

+ +

Dal punto di vista economico, la EUCD è altamente anti-competitiva. Poiché rende +illegale aggirare qualsiasi cosa sia considerata una misura di protezione, all'azienda +che ha creato questa misura tecnica è dato un controllo totale su +chi può o non può partecipare al mercato che si basa su di essa o su come +le aziende in gioco debbano comportarsi.

+ +

Un esempio viene dal recente processo contro l'adolescente Jon Johansen, +nel quale la questione se comprare un DVD in un negozio dia il diritto al +cliente di vedere quel DVD sul proprio computer è diventata il problema +principale. L'EUCD costituisce anche un serio ostacolo alle libertà di +parola, comunicazione e scelta della professione, aspetto che le dà anche +un alone anti-democratico.

+ +

Queste due politiche sono in fase di adozione o sono già state adottate +e dovrebbero essere abolite prima che possano danneggiare ulteriormente +il vantaggio competitivo dell'Europa.

+ +

L'attuale nuova iniziativa per ridurre la competizione nel mercato ulteriormente +sono Palladium e la sua controparte hardware proposta dal TCPA. Questa +iniziativa, che vuole farsi conoscere per il merito di aumentare l'affidabilità +dei computer, è meglio definita dall'espressione "Treacherous Computing" ("Informatica Infida"). [11]

+ +

Con il pretesto di cercare di migliorare la sicurezza dei computer, il TCPA +in realtà cerca di eliminare concetti e paradigmi che competono con +i monopolisti del modello del software proprietario. Ancora +una volta, l'Europa sarebbe dalla parte dei perdenti.

+ +

Riepilogo

+ +

Il Software Libero come nuovo paradigma offre un approccio solido, duraturo +e sostenibile con maggiori dinamiche e un'accresciuta +efficienza. La prima regione a comprenderlo e ad adottarlo su larga +scala ha buone probabilità di diventare una forza di primo piano nell'età dell'informazione.

+ +

Al momento sembra improbabile che il Software Libero possa mai sostituire +completamente il software proprietario, ma rendendo il Software Libero il +modello predominante, l'Europa potrebbe alleviare le dipendenze dai monopoli +esteri, che attualmente creano una situazione fortemente instabile e +sfavorevole per l'industria europea dell'information technology.

+ +

L'Europa si trova proprio adesso nella speciale situazione di avere un'ampia disponibilità +di competenza sul Software Libero e una crescente rete di piccole aziende +che sono basate o incentrate sul Software Libero. Inoltre un numero crescente delle +vecchie e tradizionali aziende europee dell'IT ha iniziato a muoversi almeno in parte +verso il Software Libero.

+ +

Se ciò viene promosso ora, l'Europa ha il potenziale per diventare un +leader globale nell'età dell'informazione.

+ +

In caso di ulteriori domande, la FSFE [12] sarà lieta +di essere d'aiuto.

+ +
+ [1] http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
+
+ [2] http://www.gnu.org/licenses/license-list.html
+
+ [3] http://fsfeurope.org/documents/whyfs.html
+
+ [4] http://www.iprcommission.org
+
+ [5] http://fsfeurope.org/projects/agnula/
+
+ [6] http://fsfeurope.org/documents/fp6/recommendation.html
+
+ [7] http://fsfeurope.org/projects/fla/
+
+ [8] http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/cre?FILE=20021023r&LANGUE=EN&LEVEL=DOC&NUMINT=3-188&LEG=L5
+
+ [9] http://swpat.ffii.org/archive/quotes/index.en.html
+
+ [10] http://www.theregister.co.uk/content/6/24533.html
+
+ [11] http://www.counterpane.com/crypto-gram-0208.html#1
+
+ [12] http://fsfeurope.org
+
+ + + $Date: 2010-10-09 12:15:47 +0200 (sam. 09 oct. 2010) $ $Author: mk $ + Federico Bruni + + diff --git a/about/basics/eur5greve.nl.xhtml b/about/basics/eur5greve.nl.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..8516ab1b5a --- /dev/null +++ b/about/basics/eur5greve.nl.xhtml @@ -0,0 +1,485 @@ + + + + + FSF Europa - Vrije Software in Europa - De Europese perspectieven en + het werk van de FSF Europa + + + +
+

Vrije Software in Europa

+

De Europese perspectieven en het werk van de FSF Europa

+[PDF (Originele Engelse versie, a4); 81k] +
+
+Hamburg, 11 februari 2003
+Georg C. F. Greve <greve@fsfeurope.org>

+"Public Service Review - European Union," 5de editie
+http://www.publicservice.co.uk/europe/spring2003/eu_spring2003_contents.asp +
+ +

Inleiding

+ +

Vrije Software — het GNU/Linux besturingssysteem in het bijzonder +— en de FSF Europa raken de laatste tijd steeds vaker op de politieke +agenda. Dit artikel probeert de brede economische, sociale en politieke +voordelen te beschrijven die Vrij Software voor Europa en de Europese landen te +bieden heeft. Het zal tevens een beter inzicht geven in de werking van de FSF +Europa.

+ +

Vrije Software, als concept, is voor elke gemeenschap +één van de fundamentele behoeften in de ontwikkeling naar een post-industriële +informatiemaatschappij. De bekendste organisatie op dit gebied, de Free +Software Foundation (FSF), werd reeds opgericht in 1985 toen de meeste mensen +zich amper bewust waren van de basisprincipes van de informatietechnologie.

+ +

Samen met de eerste formele definitie van Vrije Software ontwierp de FSF de +"GNU General Public License (GPL) en de "GNU Lesser General Public License +(LGPL)", dit zijn vandaag de 2 meest gebruikte licenties voor Vrije Software. +Om aan te duiden dat Vrije Software niet van zijn vrijheden beroofd mag worden, +omschreven ze ook de term 'copyleft'.

+ +

Vrije Software wordt gedefinieerd door vier basisvrijheden. De eerste +vrijheid — ook vrijheid 0 genoemd — is het recht om onbeperkt +gebruik te maken een programma, voor om het even welk doel. Dus elke Vrije +Softwarelicentie moet het onbeperkte commerciële en niet-commerciële gebruik +van de software toelaten om aan deze vrijheid te voldoen.

+ +

De tweede vrijheid — vrijheid 1 in de Vrije Software definitie [1] — geeft je het recht een programma te +bestuderen, te onderzoeken hoe het werkt en het ook aan te passen aan je eigen +behoeften. De laatste twee vrijheden garanderen dat je kopies van het programma, +eventueel met de aangebrachte verbeteringen, mag verdelen zodat iedereen er +voordeel uit kan halen.

+ +

Aangezien dit vrijheden zijn, kan men er vrij voor kiezen om maar van één of +enkele ervan gebruik te maken, je kan er zelfs voor kiezen geen van deze +rechten uit te oefenen.

+ +

Licenties die je deze vrijheden garanderen worden Vrije Softwarelicenties +genoemd.[2] Een speciaal geval binnen de Vrije +Softwarelicenties zijn de 'copyleft'licenties. Deze garanderen je natuurlijk +ook de vier hierboven beschreven vrijheden, maar verbieden expliciet dat je de +software opnieuw verdeelt zonder deze vrijheden, aangezien de gebruikers +van deze, van zijn vrijheid beroofde software, afhankelijk zouden worden van die +specifieke verdeler.

+ +

Het is noodzakelijk om toegang te hebben tot de brondcode (sourcecode) van +een programma om de rechten die Vrije Software je geeft uit te kunnen oefenen. +Daarom bedachten enkele mensen in 1998 de term "Open Source" software voor +marketing doeleinden. Hierdoor wordt deze term tegenwoordig vaak gebruikt om +naar Vrije Software te refereren.

+ +

Ondanks de goede bedoelingen van deze mensen om Vrije Software meer +bekendheid te geven, was er het zeer nadelige gevolg dat het moeilijker werd +een duidelijk onderscheid te houden tussen Vrije en niet-vrije (proprietary) +software[3]. Daarom vraagt de FSF om steeds de term +"Free Software", of een ondubbelzinnige lokale vertaling hiervan, te gebruiken +zoals ook ik doe in het vervolg van dit artikel.

+ +

De economische perspectieven van Vrije Software

+ +

Vrije Software is geen aanval tegen bepaalde bedrijven, wat de verkopers van +niet-vrije software — waaronder vooral Amerikaanse bedrijven met een +monopolie in hun specifiek marktsegment — ook mogen laten uitschijnen.

+ +

Vrije Software moet gezien worden als een nieuwe benadering van software, +een nieuw model om met software om te gaan, gebaseerd op sterke bestaande +concepten. Het model staat garant voor een open markt die vrij toegankelijk is. +Een markt die niet beheerst kan worden door één bedrijf aangezien om het even +welk bedrijf kan participeren.

+ +

Ook in een Vrij Softwaremarkt zullen er marktleiders zijn, maar de kans dat +zij een niet beheersbaar monopolie verwerven is veel kleiner.

+ +

Voor de bedrijven die vandaag de markten monopoliseren lijkt dit natuurlijk +een bedreiging. Maar voor de groei van de Europese IT-industrie, die zeer +afhankelijk is geworden van overzeese IT-monopolies en voor wie deze een zeer +groot probleem vormen, is het doorbreken van deze monopolies pure noodzaak +geworden.

+ +

De huidige situatie met monopolies is een logisch gevolg van het niet-vrije +softwaremodel, aangezien deze software meestal alleen met zichzelf goed werkt, +zullen twee gebruikers die willen communiceren verplicht dezelfde software +moeten gebruiken. Als u weet dat er maximaal vijf contacten nodig zijn om twee +mensen in de westerse wereld met elkaar te verbinden, krijg je al snel een +viraal effect, waar de ene gebruiker de andere verplicht bepaalde software te +gebruiken, wat onvermijdelijk naar een monopolie leidt.

+ +

In theorie zouden open standaarden de afhankelijkheid van één bepaalde +producent moeten verhinderen. Maar het verleden heeft ons geleerd dat geen +enkele open standaard succes kende, tenzij er een Vrije Software-implementatie +van bestond.

+ +

De mogelijkheid om zijn klantenbestand te binden en te vergroten door kleine +veranderingen aan te brengen aan een open standaard — een techniek die +eufemistisch "verbeteren van de standaard" wordt genoemd — waardoor +klanten makkelijk naar de nieuwe standaard kunnen migreren maar bijna niet meer +terug weggeraken, is een zeer verleidelijke techniek gebleken voor de grootste +spelers in deze industrie.

+ +

Het verleden heeft ons ook geleerd dat het weinig zin heeft om open +standaarden op te leggen, aangezien de politieke besluitvorming relatief traag +werkt ten opzichte van de ontwikkelingen in de IT-industrie, zeker in +combinatie met de weinig transparante wereld van de niet-vrije software.

+ +

De producenten moeten deze regelgeving dan ook nog willen accepteren en geen +op hun monopolies gebaseerde gordijnen optrekken om deze wetgeving te +ondermijnen. Iets wat ze zonder schroom durven, zoals blijkt uit recente +anti-trust processen in de V.S.

+ +

De structuur van een Vrije Software-industrie

+ +

De verschillen zijn veel kleiner dan velen ons willen laten geloven. In de +financieel belangrijkste sector, de software voor bedrijven, zorgt het leveren +van diensten voor de grootste omzet. Er is weinig kans dat dit zal +veranderen.

+ +

Het is natuurlijk zo dat de inkomsten uit de licenties drastisch zullen +dalen, maar dit is slechts een zeer klein deel van de inkomsten die Vrije +Software genereert. Een deel dat trouwens mee verantwoordelijk is voor het +uitbouwen van de negatieve handelsbalans met de V.S.

+ +

De IT-dienstensector, vandaag al verantwoordelijk voor het grootste deel van +de inkomsten uit software, zal nog aanzienlijk kunnen groeien in een Vrije +Software-economie.

+ +

In het huidige systeem, volledig gecontroleerd door de producenten van +niet-vrije software, kunnen alleen de bedrijven die de grootsten naast zich +dulden, diensten aanbieden. Meestal is dit maar een klein deel van wat mogelijk +is. De overige diensten bieden ze zelf aan — wat opnieuw zorgt voor een +extra stroom van inkomsten uit Europa — of wordt helemaal niet +aangeboden.

+ +

Vrije Software geeft de Europese bedrijven een veel grotere +onafhankelijkheid, het geeft hen de kans om als bedrijf een volledig +dienstenpakket aan te bieden of om samen te werken met anderen als dat hen +economisch zinvoller lijkt.

+ +

Ze zullen in staat zijn veel gevraagde diensten te leveren of volledig nieuwe +diensten aan te bieden, die vandaag onmogelijk zijn door het gebrek aan +toegankelijkheid en controle over de software die deze diensten moet +ondersteunen.

+ +

In een Vrije Software-economie zullen de huidige inkomsten uit diensten meer +in het voordeel van de Europese producenten verdeeld worden, waardoor een groei +voor de hele Europese IT-sector verwacht kan worden.

+ +

Onze afhankelijkheid verminderen

+ +

We moeten steeds in gedachten houden dat deze monopoliehouders de volledige +controle hebben over de Europese IT-industrie. Ze kunnen elk bedrijf ten gronde +richten door hen het werken binnen hun monopolie te verbieden, of door de +toegankelijkheid van hun software te bemoeilijken.

+ +

Wat de situatie nog dramatischer maakt is het koppelen van +softwaremonopolies aan hardwaremonopolies. Hierdoor zal bepaalde software +alleen draaien op bepaalde hardware, in ruil zal de hardwareproducent geen +andere software toestaan op zijn platform.

+ +

Het Vrije Softwareparadigma verbiedt deze koppeling van monopolies. Vrije +software stimuleert de vrije keuze van hardware. De vrije software +besturingssystemen (zoals GNU/Linux en BSD) draaien op meer soorten hardware +dan om het even welk niet-vrij besturingssysteem.

+ +

Omdat men de vrijheid heeft zijn software aan te passen, kan men altijd de +ondersteuning voor nieuwe hardware implementeren. Vrije software biedt een +solide basis voor innovatieve ontwikkeling van nieuwe hardware, ook op kleinere +schaal.

+ +

Vrije Software zal zo niet alleen het evenwicht herstellen op de +softwaremarkt, maar ook een soortgelijk effect hebben op de hardwaremarkt.

+ +

De nationale economie

+ +

Vandaag wordt een groot deel van de tijd voor softwareontwikkeling besteed +aan oude, goed bekende principes. Elk bedrijf moet deze systemen minstens één +keer, en soms zelfs voor elk project, opnieuw implementeren.

+ +

Door het niet-vrije softwareparadigma worden softwareontwikkelaars verplicht +om steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Dit is voor de nationale economieën +een echte verspilling van werk van goed opgeleide werknemers, en zet een zware +rem op het innovatieve werk dat kan geleverd worden.

+ +

Vrije software staat toe dat je die oude, goed bekende bouwstenen opnieuw +gebruikt om mee verder te bouwen, wat voor nieuwe innovatieve bedrijven de +drempel om zich op de markt te begeven sterk verlaagt.

+ +

De IT-economie is slechts een deel van het economische gebeuren. Maar aangezien +ze de lijm is voor onze op digitale netwerken gebaseerde economie, moet +iedereen mee de prijs betalen voor de weinig efficiënte aanpak waartoe het +niet-vrije softwaremodel ons verplicht.

+ +

De meeste bedrijven, buiten de IT-sector, gebruiken tegenwoordig niet-vrije +oplossingen. Dit maakt hen volledig afhankelijk van één softwareleverancier +voor belangrijke delen van hun economische activiteit, zoals het stockbeheer, +het maken en betalen van facturen en hun communicatie met klanten, +leveranciers en concurrenten.

+ +

Een ander groot nadeel van dit systeem zijn de verplichte updates, waarbij +men soms zelfs de volledige softwareoplossing moet vernieuwen. Dit resulteert +vaak in verloren werkuren en kosten voor het opleiden van het personeel. +Oplossingen gebaseerd op Vrije Software laten de keuze voor vernieuwing over +aan het bedrijf.

+ +

Als een bedrijf kiest voor de hierboven beschreven vrijheden kan het +zelfstandig, naargelang zijn eigen economische toestand, beslissen wanneer, +welke updates dienen uitgevoerd te worden. En als de klant niet langer tevreden +is over zijn softwareleverancier, kan hij zijn softwareoplossing behouden maar +met een andere leverancier in zee gaan.

+ +

In dat laatste geval zullen hem natuurlijk kosten worden aangerekend voor +het inwerken in de software. Maar deze kost is beduidend lager dan de kosten +voor een volledig nieuwe softwareoplossing. Uit ervaring weten we dat deze +indirecte kosten ten gevolge van klantenontevredenheid, opleiding van personeel +en verloren werktijd zich bij Vrije Software slechts zelden voordoen.

+ +

Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat de positieve effecten van +Vrije software de Europese economie kunnen helpen heropleven. Uiteindelijk kan +Europa alleen maar winnen bij een massaal gebruik van Vrije Software.

+ +

De sociale kwesties

+ +

Toegang tot software wordt steeds belangrijker voor wie actief wil deelnemen +aan de culturele, sociale en economische gebeurtenissen. Je toegang tot +software bepaalt zelfs je kansen om te communiceren, te studeren en te werken. +Studies in de V.S. tonen aan dat de gemiddelde persoon 150 keer per dag in +contact komt met software.

+ +

Als gevolg hiervan moeten we software gaan bekijken als een cultureel +gegeven, een culturele techniek. Als sinds het ontstaan van de mensheid +is het belang van toegang tot culturele technieken bekend. Vrije software +garandeert dat iedereen gelijke toegang zal hebben tot de culturele techniek +die software stilaan geworden is.

+ +

Een ander groot probleem is de beveiliging en bescherming van gegevens. +Aangezien computers zeer ondoorzichtig werken — er bestaan geen +mechanische technieken om zijn werking op te volgen — is het zeer +belangrijk dat tenminste de software volledig transparant werkt. Zoniet, +verliezen de gebruikers de controle over hun eigen computer en kan men +onmogelijk bepalen wat er gebeurt met persoonlijke gegevens.

+ +

Vrije Software is per definitie volledig transparant, waardoor steeds een +maximale controle op de werking mogelijk blijft.

+ +

2001: De Free Software Foundation Europa

+ +

Aangezien netwerken de goede eigenschap hebben om stabieler te zijn dan dan +individuele knopen, en omdat Europa een leidinggevende regio voor Vrije +Software is geworden, hebben we in 2001 de Free Software Foundation Europa (FSF +Europa) opgericht. De FSF Europa is een zusterorganisatie van de FSF +Noord-Amerika, alhoewel ze financieel en juridisch volledig onafhankelijk zijn +van elkaar, werken ze samen aan alle aspecten van Vrije Software met een zeer +goede onderlinge verstandhouding.

+ +

De FSF Europa deelt de visie van een sterk Europa, en is zelf een voorbeeld +van samenwerking en onderlinge verstandhouding waar momenteel vier landen +(Frankrijk, Duitsland, Italië, Zweden) volledig vertegenwoordigd zijn, +organisaties uit drie andere landen (Verenigd Koninkrijk, Portugal, Oostenrijk) +zich met ons associeerden en ook partijen uit andere landen regelmatig een +bijdrage leveren.

+ +

De FSF Europa wil vooral een Europees competentiecentrum voor Vrije Software +zijn, die advies kunnen geven aan regeringen, commissies, bedrijven +journalisten en andere geïnteresseerden.

+ +

Als gevolg van onze activiteiten werden we door de Commissie voor +Intellectual Property Rights in Londen [4] al uitgenodigd om een deskundige af te vaardigen. Op +uitnodiging van het Duitse ministerie voor economie en technologie mochten we de +Vrije Software vertegenwoordigen op een OECD workshop in Tokio. +

+ +

Verder werken we op regelmatige basis mee aan projecten, zoals AGNULA [5] dat mee gefinancieerd wordt door het 5de +Werkprogramma van de Europese commissie (IST-2001-34879).

+ +

Voor het zesde werkprogramma heeft de FSFE, gesteund door meer dan 50 +verschillende partijen, aanbevelingen gemaakt die de voordelen van Vrije +Software voor Europa benadrukken en verklaren hoe ze passen binnen de algemene +Europese doelstellingen; Hierin staat concreet beschreven hoe Europa munt kan +slaan uit Vrije Software [6].

+ +

De FSF Europa werkt ook hard om de juridische ondersteuning van Vrije +Software te bekomen. Ze hielpen bijvoorbeeld het ifross, een lokale organisatie +die zich inspant voor de juridisch aspecten van Vrije Software, om de +herziening van de Duitse auteursrechtenwetgeving te amenderen. Meer recent +hebben we de Fiduciary Licence Agreement (FLA) [7] uitgebracht, die zal helpen om de principes van Vrije +Software ook voor de rechtbank stand te doen houden.

+ +

Voordelen halen uit Vrije Software

+ +

Vrije Software biedt een unieke kans aan Europa als regio, alsook aan de Europese +staten. Europa is momenteel de regio in de beste positie om maximaal te profiteren van +Vrije Software, en kan het informatie tijdperk aanvatten met een kopstart.

+ +

Onder de mogelijke voordelen vinden we: grotere onafhankelijkheid, verhoogde +duurzaamheid, bevrijding van buitenlandse mono - en oligopolies, alternatieve hard- en +softwaremogelijkheden, versterkte thuismarkt en betere bescherming van de burgerrechten.

+ +

Om dit te realiseren is het heel belangrijk om duidelijke standpunten in te nemen, en een +beleid te voeren in het voordeel van Vrije Software, zoals de evaluatiebonus voor Vrije +Softwareprojecten gedefinieerd in het IST werkprogramma, of de politieke verklaring door +Liikanen voor het Europees Parlement [8] over Vrije +Software in openbare besturen.

+ +

Er zijn drie redenen waarom openbare besturen de ideale plaats zijn om te beginnen +met een overstap naar Vrije Software.

+ +

+Ten eerste, een bestuur dat niet-vrije software gebruikt, verplicht zijn burgers bijna om dezelfde +software te gebruiken, dit is een gevolg van het eerder vernoemde viraal-effect van niet-vrije +software. Aangezien het een ethische verplichting is van besturen om beschikbaar te zijn +voor al hun burgers, kunnen ze de keuze voor Vrije Software makkelijk verdedigen, ze willen +hun burgers immers niet in een schadelijk monopoly dwingen.

+ +

Ten tweede is er het financiële aspect, besturen hebben steeds te weinig geld, maar +vergooien een groot deel van hun IT-budget aan afzonderlijke lokale oplossingen, per +ministerie, per regio, ... Terwijl de problemen die opgelost moeten worden vaak +gelijklopend zijn en de oplossingen op grote schaal gebruikt zouden kunnen worden.

+ +

Tenslotte kan het gebruik van Vrije Software door openbare besturen een rolmodel zijn. +Het kan de burgers en bedrijven aanmoedigen om hun ongezonde afhankelijkheden achter +zich te laten en gewend te raken aan een nieuw model, waarin ze zelf economisch +en sociaal betrokken kunnen zijn.

+ +

Verschillende Europese regio's hebben reeds initiatieven genomen om Vrije Software +verplicht te maken voor de openbare administratie. De Commissie die zich met deze +zaken bezighoudt voor de Franstaligen in Brussel, sprak zich reeds op 11 februari 2003 +positief uit over een soortgelijke regelgeving.

+ +

Zeker de Europese openbare administraties moeten Vrije Software verkiezen boven +niet-vrije software, en steeds gebruik maken van open standaarden waarvoor ook minstens +één Vrije Softwaretoepassing bestaat.

+ +

Waar ons belastinggeld ook wordt besteed, als we het uitgeven aan Vrije Software komt +het zeker ten goede aan de gemeenschap en de economie. Vroeger, toen dit geld vrijwel +uitsluitend aan niet-vrije software werd uitgegeven, was dit alleen in het voordeel van die +ene softwareverkoper en ten koste van de eigen samenleving en economie, vaak ging het +geld helemaal verloren.

+ +

Voor het migratieproces naar deze makkelijker te onderhouden aanpak, kunnen de +zogenoemde "Copyleft"-licenties —waarvan de GNU General Public +License (GPL)één van de meest bekende is— een goede basis vormen voor deze +projecten.

+ +

Dankzij deze licenties kan men garanderen dat de resultaten van al het geïnvesteerde geld +ten goede komen aan heel de economie en heel de samenleving, wat leidt naar een algemene groei +van de economische activiteit. Ze zullen een sterke rem vormen voor toekomstige pogingen +van een bedrijf om de oude gemonopoliseerde situatie te herstellen.

+ +

Een beleid voeren in het informatietijdperk

+ +

Zoals informatietechnologie invloed heeft op de hele economie en de hele samenleving, +heeft ook elke beleidsbeslissing een grote invloed op de mogelijkheden in het informatietijdperk. +Men moet binnen alle beleidsdomeinen bewust zijn van deze invloed.

+ +

Er zijn momenteel enkele politieke beslissingen en uitvoeringsbesluiten hangende die een +zeer negatieve invloed gaan hebben op de Europese concurrentiekracht. Deze moeten worden +voorkomen en/of afgeschaft als we de invloed van Europa willen vergroten.

+ +

Eén beleidskeuze die zowel vrije als niet-vrije Europese software in gevaar brengt, zijn +softwarepatenten. Patenten zijn een volledig ongeschikt concept voor software, ze dienen +andere belangen. De ervaring leert dat men in de Verenigde Staten, met hun nu al sterk +gedaalde innovatie, een zware prijs betaalt voor hun systeem met softwarepatenten.

+ +

Zoals Bill Gates reeds schreef in een interne memo: "Als mensen bij het ontwikkelen van +de meest gebruikte hedendaagse ideeën geweten hadden hoe patenten zouden worden +toegekend, en hun ideeën gepatenteerd hadden, dan zou onze hele industrie vandaag +volledig vastzitten. ... De oplossing is om zelf zoveel mogelijk te patenteren. Elk nieuw bedrijf +dat in de toekomst nog wil komen concurreren, maar zelf geen patenten heeft, zal verplicht +worden om het even welke prijs te betalen die de softwarereuzen vragen. Die prijs kan best +hoog zijn. Bestaande bedrijven hebben er alle belang bij om toekomstige concurrentie uit te +sluiten."[9]

+ +

Een andere zeer schadelijke wet is de European Copyright Directive (EUCD). Haar +VS broertje, de Digital Millenium Copyright Act (DMCA) werd daar reeds gebruikt door +groeperingen zoals Scientology om ongewenste websites te censureren. [10] +Gelijkaardige zaken kunnen ook in Europa verwacht worden.

+ +

Economisch gezien is de EUCD een maatregel tegen de concurrentie. Deze richtlijn maakt +elke omzeiling van wat men een beschermingsmaatregel beschouwt, illegaal. Het bedrijf dat +deze technische maatregel maakte, krijgt volledige controle over de markt, zij bepalen wie wel +en niet kan deelnemen in de markt die onder hun maatregel valt. Zij kunnen aan deze bedrijven +ook onbeperkt voorwaarden opleggen.

+ +

Een voorbeeld hiervan is de recente rechtszaak tegen de tiener Jon Johansen, waar de +vraag, of het aankopen van een DVD in een winkel, aan de koper ook het recht geeft om deze +DVD op zijn computer te bekijken, de kern van de zaak is geworden. De zware beperkingen die +de EUCD oplegt aan de vrije meningsuiting, aan de beroepskeuze en aan de rechten van de +werknemers, geeft haar anti-democratisch karakter.

+ +

Men is volop bezig om deze beleidskeuzes door te drukken, sommigen zijn reeds ingevoerd, +we moeten dit dringend stoppen en afvoeren, voor het nog meer schade toebrengt aan de +Europese economische competitiviteit.

+ +

Het nieuwste initiatief om de concurrentie in de markt nog verder te beperken heet +Palladium, en zijn hardware tegenhanger die werd voorgesteld door de TCPA. Dit initiatief, dat +zichzelf voorstelt als een project om computers betrouwbaarder te maken, kunnen we best +beschrijven als "Verraderlijk Computeren".[11]

+ +

Onder het voorwendsel om de veiligheid van computers te verbeteren, wil de TCPA +alle concepten en voorbeelden die concurreren met de monopoliehouders van het niet-vrije +sotwaremodel, elimineren. Opnieuw staat Europa in de hoek waar de klappen vallen.

+ +

Samenvatting

+ +

Vrije Software, als nieuw paradigma, geeft een stabiele, onderhoudbare en blijvende +benadering, met een grotere dynamiek en een verhoogde efficiëntie. De eerste regio die +dit implementeert en op grote schaal gebruikt wordt waarschijnlijk de leidende macht in het +informatietijdperk.

+ +

Op dit moment lijkt het weinig waarschijnlijk dat Vrije Software, niet-vrije software volledig +gaat vervangen. Maar door van Vrije Software het dominerende model te maken, kan +Europa verlost raken van haar afhankelijkheid van buitenlandse monopolisten, die momenteel +een weinig stabiele en zeer nadelige situatie creëren voor onze eigen Europese +informatie-industrie.

+ +

Europa zit in een unieke situatie, ze heeft momenteel veel Vrije Softwarecompetentie en +een groeiend netwerk van kleinere bedrijven die hun bedrijfsmodel richten naar of baseren op +Vrije Software. Ook veel van de oudere, traditionele Europese IT-bedrijven richten zich, soms +slechts gedeeltelijk, steeds meer op Vrije Software.

+ +

Als we dit verder uitbouwen, heeft Europa de potentie om uit te groeien tot de globale leider +van het informatietijdperk.

+ +

Als u nog vragen heeft, zal de FSF Europa[12] u graag +verder helpen.

+ +
+ [1] http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
+
+ [2] http://www.gnu.org/licenses/license-list.html
+
+ [3] http://fsfeurope.org/documents/whyfs.html
+
+ [4] http://www.iprcommission.org
+
+ [5] http://fsfeurope.org/projects/agnula/
+
+ [6] http://fsfeurope.org/documents/fp6/recommendation.html
+
+ [7] http://fsfeurope.org/projects/fla/
+
+ [8]http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/cre?FILE=20021023r&LANGUE=EN&LEVEL=DOC&NUMINT=3-188&LEG=L5
+
+ [9] http://swpat.ffii.org/archive/quotes/index.en.html
+
+ [10] http://www.theregister.co.uk/content/6/24533.html
+
+ [11] http://www.counterpane.com/crypto-gram-0208.html#1
+
+ [12] http://fsfeurope.org
+
+ + + $Date: 2010-10-09 12:15:47 +0200 (sam. 09 oct. 2010) $ $Author: mk $ + + + diff --git a/about/basics/eur5greve.pdf b/about/basics/eur5greve.pdf new file mode 100644 index 0000000000..157be6777f Binary files /dev/null and b/about/basics/eur5greve.pdf differ diff --git a/about/costa/costa.de.xhtml b/about/costa/costa.de.xhtml index a175a70f3b..28519cbafa 100644 --- a/about/costa/costa.de.xhtml +++ b/about/costa/costa.de.xhtml @@ -2,7 +2,7 @@ - Maëlle Costa- FSFE + Maëlle Costa - FSFE @@ -26,7 +26,7 @@

Über Maëlle

- Maëlle macht zur Zeit ein Praktikum bei der FSFE als Assistentin des Präsidenten der FSFE, Karsten Gerloff mit dem Schwerpunkt politische Angelegenheiten. Sie studiert Politikwissenschaften im deutsch-französischen Grunstudium im Sciences Po Paris und bereitet gleichzeitig ein Bachelor in Portugiesisch vor. + Maëlle macht zur Zeit ein Praktikum bei der FSFE als Assistentin des Präsidenten der FSFE, Karsten Gerloff mit dem Schwerpunkt politische Angelegenheiten. Sie studiert Politikwissenschaften im deutsch-französischen Grundstudium im Sciences Po Paris und bereitet gleichzeitig ein Bachelor in Portugiesisch vor.

Weitere Informationen über Maëlle Costa

diff --git a/about/coughlan/coughlan.el.xhtml b/about/coughlan/coughlan.el.xhtml index 747f6dfd63..8e82cf2fc2 100644 --- a/about/coughlan/coughlan.el.xhtml +++ b/about/coughlan/coughlan.el.xhtml @@ -17,15 +17,6 @@

Ανώτερος Σύμβουλος

-

-C/O Opendawn
-1660-11 Busshozan-Cho Kou
-Takamatsu-Shi
-Kagawa-Ken
-761-8078
-Japan -

-

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: coughlan@fsfeurope.org [OpenPGP Key]
Τηλέφωνο: +81 (0) 90 9774 2404
diff --git a/about/coughlan/coughlan.en.xhtml b/about/coughlan/coughlan.en.xhtml index 3daa5b815b..db4afb1ac2 100644 --- a/about/coughlan/coughlan.en.xhtml +++ b/about/coughlan/coughlan.en.xhtml @@ -17,15 +17,6 @@

Senior Advisor

-

-C/O Opendawn
-1660-11 Busshozan-Cho Kou
-Takamatsu-Shi
-Kagawa-Ken
-761-8078
-Japan -

-

Email: coughlan@fsfeurope.org [OpenPGP Key]
Tel: +81 (0) 90 9774 2404
diff --git a/about/fsfnetwork.hr.xhtml b/about/fsfnetwork.hr.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..9e8c039d56 --- /dev/null +++ b/about/fsfnetwork.hr.xhtml @@ -0,0 +1,60 @@ + + + + + Mreža FSF* + + + +

O nama

+ +

Mreža FSF*

+ +
+ Mreža FSF +

+ FSFE je jedna od četiriju organizacija u svijetu za slobodan softver. +

+
+ +

+ Surađujemo s drugim međunarodnim grupama na promociji slobodnog softvera + na svakom kontinentu. Sljedeće organizacije su sestrinske organizacije + FSFE-a i dio su mreže slobodnog softvera. Svaka organizacija ima svoju + kulturnu pozadinu te je pravno, financijski i operativno + nezavisna. +

+ + + + + $Date: 2010-11-02 09:27:31 +0100 (Tue, 02 Nov 2010) $ $Author: reinhard $ + + diff --git a/about/fsfnetwork.it.xhtml b/about/fsfnetwork.it.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..9051ebff9b --- /dev/null +++ b/about/fsfnetwork.it.xhtml @@ -0,0 +1,64 @@ + + + + + La rete di FSF* + + + +

Informazioni

+ +

La rete di FSF*

+ +
+ La rete di FSF +

+ FSFE è una delle quattro organizzazioni di Software Libero nel mondo. +

+
+ +

+ Lavoriamo con altri gruppi internazionali per promuovere il Software Libero + in ogni continente. Le seguenti organizzazioni sono organizzazioni associate + della FSFE, e fanno parte della rete del Software Libero. Ogni organizzazione + ha la sua identità culturale, ed è indipendente a livello legale, finanziario + e operativo. +

+ + + + + $Date: 2010-01-25 18:00:18 +0100(lun, 25 gen 2010) $ $Author: reinhard $ + Federico Bruni + + diff --git a/about/funds/funds.de.xhtml b/about/funds/funds.de.xhtml index fb47c38cdf..a03b7f46dc 100644 --- a/about/funds/funds.de.xhtml +++ b/about/funds/funds.de.xhtml @@ -1,7 +1,7 @@ - FSFE - Über uns - Gelder + Finanzfluss - FSFE @@ -9,7 +9,7 @@ Überblick -

Überblick des Finanzflusses der FSFE

+

Überblick über den Finanzfluss der FSFE

Ihre Spenden ermöglichen unsere Arbeit. Wir möchten, dass Sie sich über den Verbleib der Gelder der vergangenen Jahre diff --git a/about/funds/funds.en.xhtml b/about/funds/funds.en.xhtml index 4f373c50ae..eedb99e1d2 100644 --- a/about/funds/funds.en.xhtml +++ b/about/funds/funds.en.xhtml @@ -2,7 +2,7 @@ - FSFE - About - Funds + Funds - FSFE diff --git a/about/gerloff/20101122.EC.standardisation.Gerloff.pdf b/about/gerloff/20101122.EC.standardisation.Gerloff.pdf new file mode 100644 index 0000000000..5b6863f1f7 Binary files /dev/null and b/about/gerloff/20101122.EC.standardisation.Gerloff.pdf differ diff --git a/about/gerloff/gerloff.el.xhtml b/about/gerloff/gerloff.el.xhtml index 943e9d169d..ef3eb3ba10 100644 --- a/about/gerloff/gerloff.el.xhtml +++ b/about/gerloff/gerloff.el.xhtml @@ -5,22 +5,21 @@ Karsten Gerloff - FSFE - -

-

Karsten Gerloff

+ +

Karsten Gerloff

Επικοινωνία

Σχετικά με τον Karsten Gerloff

@@ -100,14 +99,26 @@ Gerloff (2006). Διατριβή για το Μεταπτυχιακό Δίπλω
 • Andalusia: FLOSS as a tool for the information society (May 2007)
 • -

  Περισσότερες πληροφορίες για τον Karsten Gerloff

  - +

  Βίντεο

  + + +

  Περισσότερες πληροφορίες για τον Karsten Gerloff

  + + $Date$ $Author$ diff --git a/about/gerloff/gerloff.en.xhtml b/about/gerloff/gerloff.en.xhtml index 61fc161f1d..34006a5ea1 100644 --- a/about/gerloff/gerloff.en.xhtml +++ b/about/gerloff/gerloff.en.xhtml @@ -20,7 +20,7 @@

  Contact

  About Karsten Gerloff

  @@ -115,15 +115,15 @@ Gerloff (2006). Masters' thesis. (LaTeX source)

  Videos

  Further information about Karsten Gerloff

  diff --git a/about/graphics/graphics.hr.xhtml b/about/graphics/graphics.hr.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..5728947c1a --- /dev/null +++ b/about/graphics/graphics.hr.xhtml @@ -0,0 +1,51 @@ + + + + + FSFE - Logotip i ilustracije + + + +

  Logotip i ilustracije

  + +

  Pokroviteljski gumbi

  + +

  + Kako bi svojim donatorima dao + mogućnost da javno obznane svoj doprinos, FSFE ima + pokroviteljske gumbe. +

  + +

  Logotip

  + +

  + logo +
  + vektorski format: [svg] +

  + +

  + stars +
  + vektorski format: [svg] +

  + +

  Uvjeti korištenja

  + +

  + FSFE-ov logotip ne smijete koristiti na način koji bi se mogao protumačiti + kao FSFE-ova podrška određenim aktivnostima, web-stranicama, proizvodima + ili entitetima bez prethodnog odobrenja FSFE-a. Molimo kontaktirajte + <team@fsfeurope.org> + ako želite saznati je li namjena prikladna i prihvatljiva za + određeni kontekst. +

  + + + $Date: 2010-11-02 09:27:31 +0100 (Tue, 02 Nov 2010) $ $Author: reinhard $ + + diff --git a/about/greve/Greve-CV.pdf b/about/greve/Greve-CV.pdf index 438a7cdd60..4ef79f2114 100644 Binary files a/about/greve/Greve-CV.pdf and b/about/greve/Greve-CV.pdf differ diff --git a/about/greve/cv.el.xhtml b/about/greve/cv.el.xhtml index 8e6c1e4455..fed8c6145d 100644 --- a/about/greve/cv.el.xhtml +++ b/about/greve/cv.el.xhtml @@ -10,7 +10,7 @@ [ Picture of Georg Greve ]

  Georg C. F. Greve

  Βιογραφικό Σημείωμα

  -(Ενημέρωση: Μάρτιος 2010) +(Ενημέρωση: Νοέμβριος 2010)

  Ο Georg C. F. Greve γεννήθηκε το 1973 στο Helgoland, Γερμανία. Η καριέρα του ώς αυτοδίδακτου προγραματιστή λογισμικού ξεκίνησε γύρω στα 1987 με τη συμμετοχή @@ -118,11 +118,19 @@ ODBA από τον Φεβρουάριο του 2010.

  πολλές διαλέξεις, κεντρικές ομιλίες και σεμινάρια που απευθύνονται σε ένα ευρύ ακροατήριο ανά τον κόσμο.

  +

  Στις 18 Δεκεμβρίου 2009 απονεμήθηκε ο Ομοσπονδιακός Σταυρός του +Τάγματος της Αξίας σε κορδέλα από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της +Γερμανίας στον Georg Greve για τα επιτεύγματά του στο Ελεύθερο +Λογισμικό και τα Ανοικτά Πρότυπα. Η τελετή έγινε τον Μάιο του 2010 +στην πρεσβεία της Γερμανίας στη Βέρνη. +

  +

  Η τρέχουσα κύρια απασχόλησή του είναι αυτή του CEO & Προέδρου του ΔΣ της Kolab Systems AG, οικία του Software Kolab Groupware Solution.

  -

  Ο κ. Greve είναι παντρεμένος και τώρα ζει στο Küsnacht κοντά στη Ζυρίχη, στην Ελβετία.

  +

  Ο κ. Greve είναι παντρεμένος με δύο παιδιά και ζει στο Küsnacht +κοντά στη Ζυρίχη, στην Ελβετία.

  Περισσότερες πληροφορίες για τον Georg Greve

  -

  Countries currently represented with members in the FSFE: -Austria, Germany, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

  - $Date$ $Author$ diff --git a/about/legal/legal.es.xhtml b/about/legal/legal.es.xhtml index bc1b12d018..9e38a386dd 100644 --- a/about/legal/legal.es.xhtml +++ b/about/legal/legal.es.xhtml @@ -7,9 +7,9 @@ -
  +

  Acerca de

  Estructura legal

  -
  +

  La Free Software Foundation Europa es una organizacin internacional y @@ -75,8 +75,6 @@ estatus de organizaci

 • Alemania (Constitucin)
 • -

  Los pases que en la actualidad tienen representacin en la FSFE son: -Austria, Alemania, Suecia, Suiza y Reino Unido.

  diff --git a/about/legal/legal.fr.xhtml b/about/legal/legal.fr.xhtml index a363ae693e..d5b4726784 100644 --- a/about/legal/legal.fr.xhtml +++ b/about/legal/legal.fr.xhtml @@ -68,9 +68,6 @@ href="/about/self-conception.html">organisation internationale travaillant en é -

  - Les pays actuellement représentés avec des membres à la FSFE : - Allemagne, Autriche, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

  diff --git a/about/legal/legal.hr.xhtml b/about/legal/legal.hr.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..d6b7e875b3 --- /dev/null +++ b/about/legal/legal.hr.xhtml @@ -0,0 +1,70 @@ + + + + + Pravna struktura - FSFE + + + + +

  O nama

  +

  Pravna struktura

  + +

  Free Software Foundation Europe (FSFE) je međunarodna, timski orijentirana +organizacija. Pravno gledano, postavljen je oko središnje +organizacije koja se širi u ostale zemlje na modularan način.

  + +

  Glavno udruženje

  + +

  Glavno udruženje (čvorište) je središnje pravno tijelo i jezgra +Free Software Foundationa +Europe. Svi članovi FSFE-a su +članovi ovog udruženja.

  + +

  Ovo glavno udruženje pruža pravni kostur za implementaciju aktivnosti +tima.

  + +

  Udruženje je dobrotvorno registrirano udruženje ("e.V.") +po njemačkom zakonu sa sljedećim ustrojem:

  + + +

  Podružnice

  + +

  Podružnice su modularna lokalna pravna tijela FSFE-a koja čine +članovi FSFE-a iz dotične zemlje i ponekad gosti iz +drugih zemalja. Cilj je primiti neoporezive +donacije kad god je to moguće.

  + +

  Poglavlja su unutar FSFE-a povezana svojim statutima što +nacionalnim timovima FSFE-a daje slobodu i autonomiju u rješavanju +lokalnih pitanja na kulturološki i društveno prihvatljiv način +u tim zemljama.

  + +

  Ustroj ovih podružnica najčešće je napravljen kroz izmjene +"predloška ustroja" kako bi odgovarao pravnom sustavu te +zemlje i s težnjom ka dobrotvornom karakteru kad god je to moguće.

  + +

  Predložak ustroja je dostupan na:

  + + +

  U potpunosti uspostavljene podružnice trenutno postoje u:

  + + + + + $Date: 2010-11-02 09:27:31 +0100 (Tue, 02 Nov 2010) $ $Author: reinhard $ + + diff --git a/about/legal/legal.it.xhtml b/about/legal/legal.it.xhtml index fa5bb1aaeb..98d93d4e32 100644 --- a/about/legal/legal.it.xhtml +++ b/about/legal/legal.it.xhtml @@ -57,8 +57,6 @@ ove possibile ad ottenere lo status di associazione non profit.

 • Germania (Statuto)
 • -

  I paesi che hanno attualmente membri che li rappresentano nella FSFE sono: -Austria, Germania, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

  diff --git a/about/legal/legal.nl.xhtml b/about/legal/legal.nl.xhtml index f5d6d1fe68..bf33e7aee2 100644 --- a/about/legal/legal.nl.xhtml +++ b/about/legal/legal.nl.xhtml @@ -100,11 +100,6 @@ -

  - De landen die vertegenwoordigd worden door hun leden in de FSFE: - Oostenrijk, Duitsland, Zweden, Zwitserland en het Verenigd - Koninkrijk. -

  diff --git a/about/legal/legal.pt.xhtml b/about/legal/legal.pt.xhtml index ef8e83c8a5..017abbcf5c 100644 --- a/about/legal/legal.pt.xhtml +++ b/about/legal/legal.pt.xhtml @@ -59,8 +59,6 @@ país, visando o estatuto de caridosas sempre que seja possível.

 • Alemanha (Contituição)
 • -

  Países representados atualmente pelos membros da FSFE: -Áustria, Alemanha, Suécia, Suíça e Reino Unido.

  diff --git a/about/legal/legal.ru.xhtml b/about/legal/legal.ru.xhtml index e0ab01629b..7e464cb2cd 100644 --- a/about/legal/legal.ru.xhtml +++ b/about/legal/legal.ru.xhtml @@ -43,7 +43,6 @@
 • в Германии (Устав)
 • -

  На данный момент представители ЕФСПО есть в следующих странах: Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Великобритания.

  diff --git a/about/people/countries.el.xml b/about/people/countries.el.xml index f52a2eed9d..4cb788174a 100644 --- a/about/people/countries.el.xml +++ b/about/people/countries.el.xml @@ -1,12 +1,13 @@ + Aland Αλβανία Αυστρία Βοσνία και Ερζεγοβίνη Βέλγιο Βουλγαρία - Λευκορωσσία + Λευκορωσία Ελβετία Κύπρος Τσεχία @@ -14,6 +15,8 @@ Δανία Εσθονία Ισπανία + Ευρωπαϊκή Ένωση + Νησιά Φαρόε Φινλανδία Γαλλία Ηνωμένο Βασίλειο @@ -21,13 +24,15 @@ Κροατία Ουγγαρία Ιρλανδία + Νησί του Μαν Ισλανδία Ιταλία + Λιχτενστάιν Λιθουανία Λουξεμβούργο Λετονία Μολδαβία - Μοντενέγκρο + Μαυροβούνιο Πρώην Γιουγκ. Δημ. της Μακεδονίας Μάλτα Ολλανδία @@ -36,10 +41,11 @@ Πορτογαλία Ρουμανία Σερβία - Ρωσσία + Ρωσία Σουηδία Σλοβενία Σλοβακία Τουρκία Ουκρανία + Υπόλοιπος κόσμος diff --git a/about/people/countries.es.xml b/about/people/countries.es.xml index 5c06c7486c..a1f8b76c15 100644 --- a/about/people/countries.es.xml +++ b/about/people/countries.es.xml @@ -5,24 +5,24 @@ Albania Austria Bosnia y Herzegovina - Bélgica + Blgica Bulgaria Bielorrusia Suiza Chipre - República Checa + Repblica Checa Alemania Dinamarca Estonia - España - Unión Europea + Espaa + Unin Europea Islas Faroe Finlandia Francia Reino Unido Grecia Croacia - Hungría + Hungra Irlanda Isla de Man Islandia @@ -36,17 +36,17 @@ Montenegro Macedonia Malta - Países Bajos + Pases Bajos Noruega Polonia Portugal - Rumanía + Rumana Serbia - Federación Rusa + Federacin Rusa Suecia Eslovenia Eslovaquia - Turquía + Turqua Ucrania Resto del mundo diff --git a/about/people/countries.hr.xml b/about/people/countries.hr.xml new file mode 100644 index 0000000000..02121a06c4 --- /dev/null +++ b/about/people/countries.hr.xml @@ -0,0 +1,51 @@ + + + + Aland + Albanija + Austrija + Bosna i Hercegovina + Belgija + Bugarska + Bjelorusija + Švicarska + Cipar + Češka + Njemačka + Danska + Estonija + Španjolska + Europska unija + Farski otoci + Finska + Francuska + Ujedinjeno Kraljevstvo + Grčka + Hrvatska + Mađarska + Irska + Otok Man + Island + Italija + Lihtenštajn + Litva + Luksemburg + Latvija + Moldavija + Crna Gora + Makedonija + Malta + Nizozemska + Norveška + Poljska + Portugal + Rumunjska + Srbija + Ruska Federacija + Švedska + Slovenija + Slovačka + Turska + Ukrajina + Ostatak svijeta + diff --git a/about/people/function-fellowship.ru.xml b/about/people/function-fellowship.ru.xml new file mode 100644 index 0000000000..0ca449104b --- /dev/null +++ b/about/people/function-fellowship.ru.xml @@ -0,0 +1,12 @@ + + + + координатор Содружества + координатор Содружества + помощник координатора Содружества + помощник координатора Содружества + журналист Содружества + журналист Содружества + представитель Содружества + представитель Содружества + diff --git a/about/people/function-greve.ru.xml b/about/people/function-greve.ru.xml index fc8af4a210..d1f522bb38 100644 --- a/about/people/function-greve.ru.xml +++ b/about/people/function-greve.ru.xml @@ -1,5 +1,5 @@ - Президент-основатель + президент-основатель diff --git a/about/people/functions.ru.xml b/about/people/functions.ru.xml new file mode 100644 index 0000000000..73d5bd9477 --- /dev/null +++ b/about/people/functions.ru.xml @@ -0,0 +1,22 @@ + + + + президент + президент + вице-президент + вице-президент + бухгалтер + бухгалтер + исполнительный директор + исполнительный директор + стажёр + стажёр + офисный работник + офисный работник + системный администратор + системный администратор + координатор + координатор + помощник координатора + помощник координатора + diff --git a/about/people/volunteers.ru.xml b/about/people/volunteers.ru.xml new file mode 100644 index 0000000000..c686e453cf --- /dev/null +++ b/about/people/volunteers.ru.xml @@ -0,0 +1,10 @@ + + + + немецких переводов + испанских переводов + французских переводов + итальянских переводов + вебмастеров + редакторов + diff --git a/about/principles.ca.xhtml b/about/principles.ca.xhtml index fc59cdd358..009f64b886 100644 --- a/about/principles.ca.xhtml +++ b/about/principles.ca.xhtml @@ -145,10 +145,6 @@ les organitzacions associades poden participar. Aix Software Foundation Europa d'actuar rpidament quan s necessari i mantenir una forta fermesa organitzativa de llarg termini.

  -

  Com implicar-s'hi

  - -

  Si voleu implicar-vos amb la Free Software Foundation Europa, -podeu trobar ms informaci aqu.

  $Date$ $Author$ diff --git a/about/principles.de.xhtml b/about/principles.de.xhtml index d1d44b345c..4ae8e7b79b 100644 --- a/about/principles.de.xhtml +++ b/about/principles.de.xhtml @@ -202,12 +202,6 @@ starke, langfristige Integritt beizubehalten.

  -

  Wie kann man mitmachen?

  - -

  - Wenn Sie bei der Free Software Foundation Europe mitwirken wollen, - finden Sie weitere Informationen hier. -

  $Date$ $Author$ diff --git a/about/principles.el.xhtml b/about/principles.el.xhtml index d2fffe6412..7ab063772f 100644 --- a/about/principles.el.xhtml +++ b/about/principles.el.xhtml @@ -145,10 +145,6 @@ Λογισμικού να δρα άμεσα όταν είναι απαραίτητο και να διατηρεί μια ισχυρή οργανωτική μακροπρόθεσμη συνεκτικότητα.

  -

  Πώς να δραστηριοποιηθείτε

  - -

  Αν θέλετε να δραστηριοποιηθείτε στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, -μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

  $Date$ $Author$ diff --git a/about/principles.en.xhtml b/about/principles.en.xhtml index 6c5c646b2f..ee5642b488 100644 --- a/about/principles.en.xhtml +++ b/about/principles.en.xhtml @@ -147,14 +147,6 @@ Software Foundation Europe to act quickly when necessary and maintain a strong organisational long-term consistency.

  -

  How to get involved

  - -

  - If you want to get involved in the Free Software Foundation - Europe, you can find more information here. -

  - $Date$ $Author$ diff --git a/about/principles.es.xhtml b/about/principles.es.xhtml index 706b132781..e30f249510 100644 --- a/about/principles.es.xhtml +++ b/about/principles.es.xhtml @@ -147,10 +147,6 @@ permite actuar a la Free Software Foundation Europa de forma r es necesario, y mantener una fuerte consistencia de organizacin a largo plazo.

  -

  Cmo involucrarse

  - -

  Si desea involucrarse en la Free Software Foundation Europa, -puede encontrar ms informacin aqu.

  $Date$ $Author$ diff --git a/about/principles.fr.xhtml b/about/principles.fr.xhtml index 97177e284a..f08cf1bafd 100644 --- a/about/principles.fr.xhtml +++ b/about/principles.fr.xhtml @@ -198,13 +198,6 @@ et de maintenir une organisation cohérente et pérenne à long terme.

  -

  Comment s'impliquer

  - -

  - Si vous désirez vous impliquer dans la Free Software Foundation - Europe, vous trouverez de plus amples informations - ici. -

  $Date$ $Author$ diff --git a/about/principles.hr.xhtml b/about/principles.hr.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..bf6cdb2275 --- /dev/null +++ b/about/principles.hr.xhtml @@ -0,0 +1,158 @@ + + + + + O Free Software Foundationu Europe - FSFE + + + +

  O nama

  +

  O FSFE-u

  + + +

  Samosvijest

  + +

  Ljudi u Free Software +Foundationu Europe (FSFE) vide se kao Europljane iz +različitih kultura sa zajedničkim ciljem suradnje među +kulturama i razvojem zajedničke kulture suradnje od regionalne do +globalne razine.

  + +

  Tvorimo neprofitnu nevladinu organizaciju i mrežu koja je sama +dio globalne mreže ljudi s istim ciljevima i stajalištima. +Ne predstavljamo nikoga drugoga doli nas same i naš rad. Naš +zajednički rad i predanost slobodi u svim aspektima +digitalnog društva je ono što nas određuje.

  + +

  Uz svakodnevni rast zajednice slobodnog softvera bitno je +održati jasno, pouzdano i živo viđenje slobodnog softvera. +Ponekad povećani politički interes za naša nastajanja također +stvara želju za iskorištavanjem istih za pojedinačne osobne +interese bez obzira na kratkoročne i dugoročne posljedice.

  + +

  Stoga je središnja sastavnica našeg rada održavanje pravne, +političke i društvene baze slobodnog softvera jakom, sigurnu i slobodnu +od pojedinačnih interesa. To zahtijeva duboko razumijevanje slobodnog +softvera i srodne problematike. To prvenstveno zahtijeva usmjerenost +na dugoročne ciljeve.

  + +

  Shvaćamo da to ponekad znači prihvaćanje kratkoročnih ili čak +srednjoročnih nepogodnosti kako bismo ostali dosljedni svojim +načelima, a to može biti teško komunicirati i čak ponekad +nepopularno.

  + +

  Načela

  + +

  Iznimno smo predani načelima demokracije, transparentnosti, +različitosti, konzistentnosti, pouzdanosti i usredotočenosti.

  + +

  U svjetlu značajne pravne odgovornosti i potrebe da ostane +odlučna i u teškim vremenima, naša struktura teži primjeni +gornjih načela na što je moguće bolji način.

  + +

  Strukturni prikaz

  + +

  Volonterski rad i doprinos +temelj je na kojem gradimo sve ostalo. Postoje različite razine +uključenosti; razina uključenosti je primarno osobna +odluka.

  + +

  Svatko je dobrodošao povremeno, redovito ili stalno +sudjelovati u aktivnostima Free Software Foundationa Europe +(FSFE) i učiniti te aktivnosti svojima.

  + +

  Ako želite postati dio Free Software Foundationa Europe, možete se +priključiti jednom od naših timova -- bilo geografski bilo tematski -- +i preuzeti odgovornost rada i djelovanja u ime FSFE-a.

  + +

  Timovima po državama obično koordiniraju članovi udruženja +(pogledajte niže) odgovorni za te države. Preostalim timovima +koordiniraju ili članovi udruženja, članovi timova ili +članovi suradničkih organizacija (pogledajte +niže).

  + +

  Ako želite postati dio Free Software Foundationa Europe, +no nemate vremena uključiti se, također se možete odlučiti na donaciju FSFE-u ili postati prijateljem FSFE-a. +

  + +

  Ako Vaša organizacija teži ciljevima sličnim Free Software +Foundationa Europe i želi ostvariti formalnu suradnju, +ona može postati suradničkom +organizacijom FSFE-a i tako postati dijelom FSFE-ove +mreže.

  + +

  Kostur Free Software Foundationa Europe je formalno i pravno +uspostavljeno udruženje sa svojim +podružnicama u zemljama članicama. Članstvo u udruženju +zahtijeva najviši angažman mjeren u godinama posvećenosti +i odgovornosti u postavljanju dugoročnog konsenzusa iznad osobnog +mišljenja.

  + +

  Udruženje FSFE je u osnovi demokratsko. Svi dijelovi FSFE-a +--- članovi udruženja, članovi timova kao i prijatelji i članovi suradničkih +organizacija -- pozvani su na aktivno sudjelovanje u procesima +odlučivanja.

  + +

  Članove udruženja iz svojih zemalja uobičajeno predlažu članovi +timova i suradničkih organizacija. Njih potvrđuje +generalna skupština udruženja FSFE.

  + +

  Iako su volonterski doprinosi u smislu rada i resursa temelj +našega rada, shvaćamo da neke zadatke nije moguće +provesti kao povremene aktivnosti i da stoga zahtijevaju puno radno +vrijeme.

  + +

  Uobičajeni zaposlenici Free Software Foundationa Europe dio su +izvršnog tijela i ne sudjeluju u općim procesima +odlučivanja.

  + +

  Bilo koju odluku o zaposlenju ili plaćanju u konačnici mora odobriti +generalna skupština članova udruženja.

  + +

  Glavni kriterij za ovakve odluke su potrebe Free Software +Foundationa Europe u smislu uspješnog postizanja svojih ciljeva. +Kad god je to moguće, pokušavamo zaposliti osobu za svaki posao +koja je već obavljala taj posao bez plaće -- bilo unutar +struktura FSFE-a bilo izvan -- jer su znanje, posvećenost i +inicijativa vrline FSFE-a.

  + +

  U idealnom slučaju omogućit ćemo nekome da se u potpunosti posveti +zadatku koji mu je već bio dovoljno važan da pridonese brojnim njemu +dostupnim resursima.

  + +

  Procesi odlučivanja

  + +

  Ljudi u Free Software Foundation Europe vjeruju u +konsenzus. Uvijek težimo gradnji našeg rada na konsenzusu -- +ponekad i kompromisu -- naših aktivnih članova.

  + +

  Također vjerujemo da je ponekad potrebno djelovati brzo i +odlučno. Zbog toga smo uspostavili udruženje FSFE +i njegove produžne izvršne odbore na europskoj kao i na nacionalnim +razinama. One pružaju pričuvne strukture i procedure koje se +određuju, prate i kontroliraju putem demokratskih +procesa.

  + +

  Taj pristup odabran je kroz potragu za strukturom koja će omogućiti +transparentnost, različitost i sudjelovanje, a da istovremeno bude +što jednostavnija.

  + +

  Ona osigurava mogućnost sudjelovanja svih dijelova FSFE-a. +U procesu mogu sudjelovati članovi udruženja, članovi timova i +članovi suradničkih organizacija. To Free Software +Foundationu Europe omogućava brzo djelovanje kada je to potrebno i +održava snažnu organizacijsku dugoročnu konzistentnost.

  + + + + + $Date: 2010-11-05 19:21:04 +0100 (Fri, 05 Nov 2010) $ $Author: guest-mdim $ + + diff --git a/about/principles.hu.xhtml b/about/principles.hu.xhtml index 08d46e86b9..e46a10c5f7 100644 --- a/about/principles.hu.xhtml +++ b/about/principles.hu.xhtml @@ -135,10 +135,6 @@ egyaránt aktív résztvevők lehetnek, ami hozzájárul ahhoz, hogy a Free Soft Foundation Europe gyorsan cselekedhessen, ha szükséges, és fenntartsa a stabil hosszútávú szervezeti összhangot.

  -

  Hogyan vehet részt munkánkban

  - -

  Ha részt szeretne vállalni a Free Software Foundation Europe munkájából, -itt találhat további információt.

  $Date$ $Author$ diff --git a/about/principles.it.xhtml b/about/principles.it.xhtml index 8d61538355..250b61a12a 100644 --- a/about/principles.it.xhtml +++ b/about/principles.it.xhtml @@ -192,12 +192,6 @@ Software Foundation Europe di agire in fretta quando mantenendo una solida struttura organizzativa e una coerenza di lungo periodo.

  -

  Come partecipare

  - -

  -Se volete collaborare con la Free Software Foundation Europe, potete -trovare maggiori informazioni qui. -

  $Date$ $Author$ diff --git a/about/principles.nl.xhtml b/about/principles.nl.xhtml index c9db330764..569b0409ad 100644 --- a/about/principles.nl.xhtml +++ b/about/principles.nl.xhtml @@ -193,13 +193,6 @@ gestructureerde lijn op langere termijn.

  -

  Hoe u kan helpen?

  - -

  - Als u de Free Software Foundation Europe mee verder wil - uitbouwen kan u hier meer informatie - vinden. -

  $Date$ $Author$ diff --git a/about/principles.pt.xhtml b/about/principles.pt.xhtml index 4faa203da8..b91097e8e1 100644 --- a/about/principles.pt.xhtml +++ b/about/principles.pt.xhtml @@ -143,15 +143,6 @@ organizações associadas podem participar. Isso permite à Free Software Foundation Europe agir rapidamente quando é necessário e manter uma forte consistência organizacional a longo prazo.

  - -

  Como você pode participar?

  - -

  - Se você quiser participar com a Free Software Foundation - Europa, pode encontrar mais informação aqui. -

  - $Date: 2010-01-23 18:43:11 +0000 (Sat, 23 Jan 2010) $ $Author: ato $ diff --git a/about/principles.ru.xhtml b/about/principles.ru.xhtml index 09efacd062..136996e39f 100644 --- a/about/principles.ru.xhtml +++ b/about/principles.ru.xhtml @@ -69,12 +69,6 @@

  Эта структура позволяет участвовать в работе Фонда всем подразделениям ЕФСПО: членам ассоциаций, групп, родственных организаций. Кроме того, она обеспечивает быстроту реакции ЕФСПО, когда это необходимо, и поддерживает организационную стабильность в долгосрочной перспективе.

  -

  Присоединяйтесь!

  - -

  - Подробная информация о том, как принять участие в деятельности Европейского фонда свободного ПО, находится на отдельной странице. -

  - $Date: 2010-01-23 18:43:11 +0000 (Sat, 23 Jan 2010) $ $Author: ato $ diff --git a/about/roy/roy.el.xhtml b/about/roy/roy.el.xhtml index 0e5104dd7c..399e6ca4f1 100644 --- a/about/roy/roy.el.xhtml +++ b/about/roy/roy.el.xhtml @@ -10,9 +10,9 @@
  - A photographic portrait + A photographic portrait at Paris Debian Conference by Bastian Blank

  - Στο τείχος του Βερολίνου, 11/2009 + 10/2010

  @@ -62,8 +62,8 @@
 • Προσωπικός Ιστότοπος
 • Ιστολόγιο της Κοινότητας
 • Προσωπικό Ιστολόγιο (στα Γαλλικά)
 • -
 • Ακολουθήστε με στην identi.ca ή στο - Twitter
 • +
 • Ακολουθήστε με στην identi.ca ή στο + Twitter
 • diff --git a/about/roy/roy.en.xhtml b/about/roy/roy.en.xhtml index 278fe29e9b..eebc545b37 100644 --- a/about/roy/roy.en.xhtml +++ b/about/roy/roy.en.xhtml @@ -10,9 +10,9 @@
  - A photographic portrait + A photographic portrait by Bastian Blank

  - In front of the Berlin Wall, 11/2009 + Mini Debian Conf, Paris, 10/2010

  @@ -64,7 +64,7 @@
 • Personal Website
 • Fellowship Blog
 • Personal Blog (in French)
 • -
 • Follow him on identi.ca or Twitter
 • +
 • Follow him on identi.ca or Twitter
 • diff --git a/about/roy/roy.fr.xhtml b/about/roy/roy.fr.xhtml index 42964c82a7..f98fa4137c 100644 --- a/about/roy/roy.fr.xhtml +++ b/about/roy/roy.fr.xhtml @@ -10,9 +10,9 @@
  - Un portrait photo + Un portrait photographique par Bastian Blank

  - Devant le mur de Berlin, 11/2009 + Mini Debian Conf, Paris, 10/2010

  @@ -60,7 +60,7 @@
 • Site Web personnel
 • Blog de fellow
 • Blog personnel (en français)
 • -
 • À suivre sur identi.ca ou Twitter
 • +
 • À suivre sur identi.ca ou Twitter
 • diff --git a/about/roy/roy.png b/about/roy/roy.png new file mode 100644 index 0000000000..c17854bee0 Binary files /dev/null and b/about/roy/roy.png differ diff --git a/about/roy/roy48.png b/about/roy/roy48.png new file mode 100644 index 0000000000..29b923660f Binary files /dev/null and b/about/roy/roy48.png differ diff --git a/about/team.hr.xhtml b/about/team.hr.xhtml new file mode 100644 index 0000000000..c27961796a --- /dev/null +++ b/about/team.hr.xhtml @@ -0,0 +1,27 @@ + + + + + O Free Software Foundationu Europe - tim + + + +

  Tim FSFE-a

  + +

  + Ovi ljudi kontinuirano rade za i s FSFE-om pa imaju + stalne odgovornosti i ovlasti za određena + područja. Neki su od njih članovi + udruženja, a neki nisu. +

  + + + + + $Date: 2010-11-02 09:27:31 +0100 (Tue, 02 Nov 2010) $ $Author: reinhard $ + + diff --git a/associates/about.ru.xhtml b/associates/about.ru.xhtml index f751acf89f..59f1004d90 100644 --- a/associates/about.ru.xhtml +++ b/associates/about.ru.xhtml @@ -9,7 +9,11 @@

  О статусе союзной организации

  - Статус союзной организации ЕФСПО может получить любая организация, деятельность которой тем или иным образом связана со свободным программным обеспечением. Как правило, этот статус получают организации из Европы, хотя это необязательное условие. Организации со всего мира, которым близок европейских дух, могут подать заявку на получение союзного статуса. + Статус союзной организации ЕФСПО может получить любая организация, +деятельность которой тем или иным образом связана со свободным программным +обеспечением. Как правило, этот статус получают организации из Европы, +хотя это не обязательное условие. Организации со всего мира, которым +близок европейский дух, могут подать заявку на получение союзного статуса.

  @@ -33,11 +37,22 @@

  - Поскольку эффективность этих действий, пусть лишь частично, зависит от использования как можно более точной терминологии, Фонд призывает союзные организации (и сам придерживается этих рекомендаций) избегать употребления терминов, значения которых могут быть превратно истолкованы и способствовать распространению ложной информации. + Поскольку эффективность этих действий, по меньшей мере частично, +зависит от использования как можно более точной терминологии, +Фонд призывает союзные организации (и сам придерживается этих +рекомендаций) избегать употребления терминов, значения которых +могут быть превратно истолкованы и способствовать распространению +ложной информации.

  - К этому, разумеется, относится и использование термина «GNU/Linux» в отношении системы GNU/Linux (справочная информация по этому вопросу есть в статье «Почему GNU/Linux?») и правильный перевод термина «free software», чтобы исключить проведение параллелей с вводящей в заблуждение терминологией «Open Source» (см. статью «Мы говорим о свободном ПО»). + К этому, разумеется, относится использование термина «GNU/Linux» +в отношении системы GNU/Linux (справочная информация по этому вопросу +есть в статье «Почему +GNU/Linux?») и употребление термина «свободное ПО» или соответствующего +перевода на местный язык, а также исключение из речи +вводящей в заблуждение терминологии «открытого исходного текста» +(см. статью «Мы говорим о свободном ПО»).

  @@ -56,7 +71,9 @@

  - Если к тому времени Фонд ещё не знаком с организацией-кандидатом или есть некоторые вопросы, ЕФСПО может задать их до проведения внутреннего рассмотрения заявки. + Если к тому времени Фонд ещё не знаком с организацией-кандидатом, +или есть некоторые вопросы, ЕФСПО может задать их до проведения +внутреннего рассмотрения заявки.

  diff --git a/associates/associates.de.xhtml b/associates/associates.de.xhtml index a2bedc93a2..12503a0b28 100644 --- a/associates/associates.de.xhtml +++ b/associates/associates.de.xhtml @@ -26,7 +26,8 @@

  Sollten Sie mehr Informationen über den Status als assoziierte - Organisation suchen, so finden Sie diese hier. + Organisation suchen, so lesen Sie was es bedeutet, assoziierte + Organisation zu sein und wie Ihre Organisation es werden kann.

  diff --git a/associates/associates.el.xhtml b/associates/associates.el.xhtml index f2364aff8e..f9f0fd8d49 100644 --- a/associates/associates.el.xhtml +++ b/associates/associates.el.xhtml @@ -19,8 +19,8 @@ εσωτερική επικοινωνία και τη διαδικασία αξιολόγησης. Επίσης συνεργαζόμαστε σε εκστρατείες και εκδηλώσεις όπως οι εμπορικές εκθέσεις.

  -

  Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την κατάσταση των συνεργαζόμενων, -θα βρείτε πληροφορίες εδώ.

  +

  Αν ενδιαφέρεστε για την ιδιότητα του συνεργαζόμενου, παρακαλούμε διαβάστε +τι σημαίνει συνεργαζόμενος με το FSFE και πώς θα γίνετε.

  diff --git a/associates/associates.en.xhtml b/associates/associates.en.xhtml index 636cf7d58f..0892db269d 100644 --- a/associates/associates.en.xhtml +++ b/associates/associates.en.xhtml @@ -24,8 +24,7 @@

  - If you wish to know more about the associate status, you will find - that information here. + If you are interested in the associate status, please consider to read what it means to be an associate of FSFE and how to become one.

  diff --git a/associates/associates.es.xhtml b/associates/associates.es.xhtml index 024d92f996..2d449e2476 100644 --- a/associates/associates.es.xhtml +++ b/associates/associates.es.xhtml @@ -19,8 +19,7 @@ en todos los aspectos (tales como afiliación, estatutos, finanzas, etc.)

  en la comunicación interna y el proceso de consideración. También trabajaremos juntos en campañas y eventos como ferias.

  -

  Si desea saber más sobre el estatus de asociado, encontrará esa información -aquí.

  +

  Si desea saber más sobre el estatus de asociado, lea nuestra explicación del significado del estatus de asociado y como puede volverselo.

  diff --git a/associates/associates.fr.xhtml b/associates/associates.fr.xhtml index 48f371435b..1100c84cb6 100644 --- a/associates/associates.fr.xhtml +++ b/associates/associates.fr.xhtml @@ -20,8 +20,7 @@ les communications internes et les processus de consultation. Nous travaillerons également ensemble pour des événements tels que les salons.

  -

  Si vous souhaitez en savoir plus sur le statut de partenaire, vous -trouverez cette information ici.

  +

  Si vous êtes intéressé par le statut de partenaire, nous vous recommandons de considérerce que cela signifie d'être partenaire de la FSFE et comment en devenir un.

  diff --git a/associates/associates.it.xhtml b/associates/associates.it.xhtml index 59f915da8c..5fcee3fa49 100644 --- a/associates/associates.it.xhtml +++ b/associates/associates.it.xhtml @@ -20,7 +20,8 @@ collaborano con la FSFE in occasione di campagne o eventi (come ad esempio fiere e manifestazioni).

  Se volete saperne di pi sullo status di organizzazione associata, potete -trovare maggiori informazioni qui.

  +leggere cosa significa essere associati a FSFE +e come diventarlo.

  diff --git a/associates/associates.pt.xhtml b/associates/associates.pt.xhtml index 00bf4708c3..7fc634b6d9 100644 --- a/associates/associates.pt.xhtml +++ b/associates/associates.pt.xhtml @@ -24,8 +24,7 @@

  - Se quiser saber mais sobre o estatuto de associado, você vai encontrar - essa informação aqui. + Se quiser saber mais sobre o estatuto de associado, você pode ler nossa exploração do significado do estatuto de aasociado e o guia para tornar-se associado da FSFE.

  diff --git a/associates/associates.ru.xhtml b/associates/associates.ru.xhtml index 6a47e491f3..931372f75e 100644 --- a/associates/associates.ru.xhtml +++ b/associates/associates.ru.xhtml @@ -14,11 +14,16 @@

  - Статус «союзной организации» означает, что Фонд официально сотрудничает с организацией, и у неё есть прямой доступ к ЕФСПО. Союзные организации обычно участвуют во внутренних обсуждениях и в проведении совместных кампаний и мероприятий, например, выставок. + Статус союзной организации означает, что Фонд официально сотрудничает + с организацией, и у неё есть прямой доступ к ЕФСПО. Союзные организации + обычно участвуют во внутренних обсуждениях и в проведении совместных + кампаний и мероприятий, например, выставок.

  - Дополнительная информация о статусе союзной организации. + Если вы заинтересованы в получении статуса союзной организации, +прочтите, пожалуйста, о том, что +значит быть союзной организацией ЕФСПО, и как стать такой организацией.

  diff --git a/associates/ffii/associate.ru.xml b/associates/ffii/associate.ru.xml index ed39cad90a..6ce4a635c7 100644 --- a/associates/ffii/associate.ru.xml +++ b/associates/ffii/associate.ru.xml @@ -5,7 +5,11 @@ Фонд свободной информационной инфраструктуры

  - Фонд свободной информационной инфраструктуры (FFII) – это некоммерческая ассоциация, созданная в рамках законодательства Германии, которая выступает за устойчивое развитие информационных товаров, находящихся в общественном пользовании, на основе авторского права, свободной конкуренции и открытых стандартов. + Фонд свободной информационной инфраструктуры (FFII) — +это некоммерческая ассоциация, созданная в рамках законодательства +Германии, которая выступает за устойчивое развитие общественных +источников информации, на основе авторского права, свободной +конкуренции и открытых стандартов.

  http://www.ffii.org/ diff --git a/associates/ffkp/associate.ru.xml b/associates/ffkp/associate.ru.xml new file mode 100644 index 0000000000..6a41d9957d --- /dev/null +++ b/associates/ffkp/associate.ru.xml @@ -0,0 +1,18 @@ + + + + + Общество свободной культуры и ПО (Föreningen fri kultur och programvara) + +

  +Общество свободной культуры и ПО — шведская некоммерческая организация, +служащая обществу, созданному на основе свободного обмена знаниями, +идеями и культурой. Общество работает на стыке дисциплин и собирает +на конференциях FSCONS знания нескольких различных групп, включая +Криейтив Коммонз, Европейский фонд свободного программного обеспечения, +Викимедиа, ФриБит и EFN. +

  +
  + http://www.ffkp.se/ +
  +
  diff --git a/associates/greek/associate.ru.xml b/associates/greek/associate.ru.xml new file mode 100644 index 0000000000..4d35fcd0de --- /dev/null +++ b/associates/greek/associate.ru.xml @@ -0,0 +1,19 @@ + + + + + Ассоциация греческих пользователей и друзей свободного ПО + +

  +Ассоциация греческих пользователей и друзей свободного ПО +(называемая также «Greek Linux User Group») — это греческая +неправительственная организация (общество), чьей целью является +содействие GNU/Linux и свобоному ПО в Греции с помощью различных +мероприятий, таких, как семинары, вводные лекции в учебных заведениях, +ежедневная работа GNU/Linux Labs в Греции и борьба за свободное ПО +в публичном секторе Греции. +

  +
  + http://www.greeklug.gr/ +
  +
  diff --git a/campaigns/pdfreaders/buglist.xsl b/campaigns/pdfreaders/buglist.xsl index 271452fdf1..fcf87c8ab0 100644 --- a/campaigns/pdfreaders/buglist.xsl +++ b/campaigns/pdfreaders/buglist.xsl @@ -59,6 +59,9 @@ + + highlighted + diff --git a/campaigns/pdfreaders/bugs-be.en.xml b/campaigns/pdfreaders/bugs-be.en.xml index b80d7ebbac..c09554cafd 100644 --- a/campaigns/pdfreaders/bugs-be.en.xml +++ b/campaigns/pdfreaders/bugs-be.en.xml @@ -2,6 +2,18 @@ + + - - diff --git a/campaigns/pdfreaders/bugs-ch.en.xml b/campaigns/pdfreaders/bugs-ch.en.xml index 16d27be191..3ec75df66d 100644 --- a/campaigns/pdfreaders/bugs-ch.en.xml +++ b/campaigns/pdfreaders/bugs-ch.en.xml @@ -61,10 +61,10 @@ institution-address="Schwarzenburgstrasse 165, 3097, Liebefeld" institution-url="http://www.bag.admin.ch/k_m_meldesystem/00733/00814/index.html?lang=de" opened="2010-09-15" - closed="" + closed="soon" name="Lucas Bickel" group="" - comment="" + comment="added a link to PDFreaders.org" /> - - - - - @@ -16,7 +16,7 @@ institution-address="Marktplatz, 7/1, 88400, Biberach Riß" institution-url="http://www.biberach-riss.de/index.phtml?La=1&sNavID=1516.116&mNavID=1516.116&object=tx|1516.187.1&sub=0" opened="2010-09-13" - closed="" + closed="2010-12-16" name="Matthias Ableitner" group="" /> @@ -135,18 +135,31 @@ D - 10178 Berlin-Mitte" institution-address="Ruppmannstr. 21 70565 Stuttgart" institution-url="http://www.rp.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1099506/index.html" opened="2010-09-13" - closed="" + closed="2010-12-09" name="Kai Dombrowe" group="" + comment="added a link to PDFreaders.org" + /> + + + + + @@ -1037,7 +1064,8 @@ D - 10178 Berlin-Mitte" institution-address="Zentrale Stelle für die Vollzugsunterstützung (ZSV) beim Regierungspräsidium Tübingen Konrad-Adenauer-Straße 20 72072 Tübingen " institution-url="http://www.gaa.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/16179/" opened="2010-09-13" - closed="" + closed="2010-12-01" + closedby="FSFE" name="J-B" group="" /> @@ -1270,15 +1298,6 @@ Konrad-Adenauer-Straße 3" group="" /> - - @@ -1663,7 +1682,8 @@ Konrad-Adenauer-Straße 3" institution-address="Schwanenwall 27, 44135 Dortmund" institution-url="http://www.lkg-sachsen.de/formulare.html" opened="2010-09-15" - closed="" + closed="2010-12-01" + closedby="FSFE" name="Sebastian" group="" comment="" @@ -1766,9 +1786,10 @@ Konrad-Adenauer-Straße 3" institution-address="Marktstraße, 4, 97340, Marktbreit" institution-url="http://www.marktbreit.info/56.html?&tx_ttnews[tt_news]=376&tx_ttnews[backPid]=55" opened="2010-09-13" - closed="" + closed="2010-12-09" name="Andreas" group="" + comment="added a link to PDFreaders.org" /> + - - diff --git a/campaigns/pdfreaders/bugs-fr.en.xml b/campaigns/pdfreaders/bugs-fr.en.xml index be8369cfaf..f6df2f3625 100644 --- a/campaigns/pdfreaders/bugs-fr.en.xml +++ b/campaigns/pdfreaders/bugs-fr.en.xml @@ -598,7 +598,7 @@ BP 71014 institution-address="Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi Service de la communication 139, rue de Bercy 75012 PARIS " - institution-url="http://www.minefi.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/certificat/index.html" + institution-url="http://www.minefi.gouv.fr/performance/propos_site.htm" opened="2010-10-12" closed="" name="JF Cauche" @@ -1070,7 +1070,7 @@ France" @@ -105,7 +106,8 @@ institution-address="Lungargine Piovego 2/3, 35131, Padova" institution-url="http://www.unipd.it/web/guida.htm" opened="2010-09-13" - closed="" + closed="2010-12-15" + closedby="LUG Scandiano" name="Paolo" group="" /> @@ -141,7 +143,8 @@ institution-address="Piazza S.Giovanni in Laterano, 4 - Città Del Vaticano" institution-url="http://cms.pul.it/jx-link/71/2966" opened="2010-09-14" - closed="" + closed="2010-12-15" + closedby="LUG Scandiano" name="Paolo" group="" /> @@ -322,7 +325,8 @@ institution-address="Piazza del Popolo 1 48121 Ravenna" institution-url="http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Ambiente-Territorio-e-Mobilita/Sistema-Informativo-Territoriale-SIT/Download" opened="2010-09-16" - closed="" + closed="2010-12-15" + closedby="LUG Scandiano" name="Massimo Gambi" group="Ravenna LUG" comment="" @@ -384,10 +388,11 @@ /> - - - diff --git a/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.ar.xhtml b/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.ar.xhtml index 88162cbf21..9bcfb04f64 100644 --- a/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.ar.xhtml +++ b/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.ar.xhtml @@ -4,6 +4,7 @@ PDFreaders - قارءات PDF حرة - FSFE