Browse Source

Updating translation

pull/230/head
Besnik Bleta 2 years ago
parent
commit
fe6798ca5d
1 changed files with 69 additions and 87 deletions
  1. +69
    -87
      campaigns/campaigns.sq.xhtml

+ 69
- 87
campaigns/campaigns.sq.xhtml View File

@@ -4,126 +4,108 @@
<head>
<title>Fushata - FSFE</title>
<meta content="Fushatat mbi software-in e lirë në Europë përfshijnë; PDFreaders.org, “Pyetni kandidatët tuaj”, Dita e Lirisë së Dokumenteve dhe Çlironi Android-in Tuaj. " name="description" />
<meta content="Software i Lirë Standarde të Hapët politikë biznes ligj shoqëri PDFreaders.org “Pyetni kandidatët tuaj” Dita e Lirisë së Dokumenteve Çlironi Android-in Tuaj Drejt një Organizate Botërore të Pasurisë Intelektuale Zhbllokimi i edukimit për rritje pa kufi fushatë ndeshuni bëhuni pjesë jofitimprurës joqeveritar organizëm" name ="keywords"/>
<meta content="Software i Lirë Standarde të Hapët politikë biznes ligj shoqëri PDFreaders.org “Pyetni kandidatët tuaj” Dita e Lirisë së Dokumenteve Çlironi Android-in Tuaj Drejt një Organizate Botërore të Pasurisë Intelektuale Zhbllokimi i edukimit për rritje pa kufi fushatë ndeshuni bëhuni pjesë jofitimprurës joqeveritar organizëm ent" name ="keywords"/>
</head>

<body class="subsite">
<h1 class="heading">Fushata</h1>

<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Yje"/>
</div>

<p>Si një organizëm jofitimprurës, joqeveritar Free Software Foundation
Europe punon për krijimin e një ideje të përgjithshme dhe përkrahjeje
të Software-it të Lirë dhe Standardeve të Hapura, nga politika, biznesi,
ligjet dhe shoqëri në përgjithësi.
Ndaj organizojmë fushatat vijuese. Mund të na ndihmoni për to!</p>

<p>Si një organizëm jofitimprurës, joqeveritar Free Software Foundation Europe
punon për krijimin e një ideje të përgjithshme dhe përkrahjeje të Software-it
të Lirë dhe Standardeve të Hapura, nga politika, biznesi, ligjet dhe shoqëri në
përgjithësi. Ndaj organizojmë fushatat vijuese. Mund të na ndihmoni për to!</p>
</div>

<ul id="campaigns" class="overview">

<ul id="campaigns" class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/campaigns/generalpurposecomputing/secure-boot-analysis.html">"Nisje e Sigurt"</a></h3>
<h3><a href="/campaigns/publiccode/">Para Publike? Kod Publik!</a></h3>
<p>Pse software-i i krijuar duke përdorur paratë e taksapaguesve nuk hidhet
në qarkullim si Software i Lirë? Ne duam ligje që kërkojnë medoemos që software-i
i financuar me para publike për sektorin publik të jepet për këdo publikisht nën
një licencë FOSS. Nëse paraja është publike, edhe kodi duhet të jetë publik. Siç
thuhet edhe në <a href="https://publiccode.eu/">letrën tonë të hapur</a>: "Kodi
i paguar nga populli duhet t’i jepet popullit!"</p>
</li>

<p>Synimi i FSFE-së është të sigurojë që të zotët e pajisjeve TI të kenë gjithmonë
për to kontroll të plotë dhe prej tyre. Ky parim themelor kohët e fundit është vënë
në pikëpyetje.</p>
<li>
<h3><a href="https://savecodeshare.eu/">Shpëtoni Shkëmbimin e Kodit</a></h3>
<p>Kjo nismë e filluar nga FSFE-ja dhe OpenForum Europe në Shtator të 2017-s
synon të rrisë ndërgjegjësimin rreth pasojave të pamenduara mbi platforma shkëmbimi
kodi të Nenit 13 të Direktivës Mbi të Drejta Kopjimi të propozuar. Përmes studimit
dhe shtimit të ndërgjegjësimit të publikut, nisma do ti ndihmojë ligjvënësit
të krijojnë një kuadër rregullator të përshtatshëm.</p>
</li>

</li>
<li>
<h3><a href="/activities/routers/">Rrugëzues të Detyruar</a></h3>
<p>Gjithkush duhet të gëzojë të drejtën të përdorë rrugëzuesin ose modemin
që dëshiron. Në shumë vende, kjo s’është e mundur, ngaqë furnizuesit e internetit
ua ndalojnë atyre të përdorin të drejtën e zgjedhjes. Kjo shkakton probleme
të rënda lirie, privatësie dhe sigurie. Në Gjermani, arritëm një ndryshim
të rëndësishëm ligjor, por mjaft vende europiane ende kanë nevojë për ndihmën
tonë.</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/radiodirective/">Direktive e BE-së mbi Kyçjen e Valëve Radio</a></h3>
<p>Një direktivë e BE-së që u kufizon përdoruesve instalimin e e Software-it
të Lirë në pajisjet e tyre me transmetim valor, të tilla si rrugëzues apo celularë.
I detyron prodhuesit e pajisjeve të mbulojnë pajtueshmëri me rregulloret mbi valët
për çfarëdo zgjidhje software të mundshme. Kjo mund ta bëjë gati të pamundur për
njerëzit t’i bëjnë pajisjet e tyre të sigurta, dhe shkakton disavantazhe të rënda
për projekte Software-i të Lirë dhe për biznese të vogla dhe të mesme.</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/campaigns/generalpurposecomputing/secure-boot-analysis.html">"Nisje e Sigurt"</a></h3>

<li>
<h3><a href="/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders.org</a></h3>
<p>
Nisur nga <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Anëtarësia Shok e FSFE-së</a>,
<a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a> është një sajt që ofron
të dhëna rreth lexuesish PDF-sh Software i Lirë për krejt sistemet operativë
të njohur.
</p>
<p>Synimi i FSFE-së është të garantojë që të zotët e pajisjeve TI të kenë
gjithmonë kontrollin e plotë të tyre dhe ta kenë vetëm ata. Ky parim themelor kohët
e fundit është vënë në pikëpyetje.</p>
</li>


<li>
<h3><a href="http://documentfreedom.org">Dita e Lirisë së Dokumenteve</a></h3>

<p>
E organizuar çdo vit, DLD-ja është dita e shtimit të ndërgjegjësimit mbi
Formatet e Hapët për Dokumente dhe Standarde të Hapët, përmes organizimit
të veprimtarive anembanë botës tok me organizma partnere dhe vullnetarë.
Ndihmonani te <a
href="http://www.documentfreedom.org/">www.documentfreedom.org</a>.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/nledu/nledu.html">Zhbllokim i edukimit, për rritje pa kufij</a></h3>

<p>
Duam t’u mundësojmë krejt qytetarëve të kenë akses të lirë në edukim
dhe në krejt institucionet e tjera të financuara nga publiku, qofshin
tradicionale ose në linjë, duke ushtruar trysni për përdorimin e
detyrueshëm të Standardeve të Hapëta dhe të përdorimit të garantuar
dhe të pavarur nga platforma, për krejt mjediset në linjë.
</p>
<h3><a href="/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders.org</a></h3>
<p>Nisur nga <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Anëtarësia Shok e FSFE-së</a>,
<a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a> është një sajt që ofron
të dhëna rreth lexuesish PDF-sh Software i Lirë për krejt sistemet operativë të njohur.</p>
</li>


</ul>

<ul class="overview">
<li>
<h3><a href="/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.html">Pyetni kandidatët tuaj
<h3><a href="/campaigns/elections/index.html">Zgjedhje
</a></h3>
<p>
Gjatë zgjedhjesh vendore, federale, parlamentare, FSFE-ja u bën thirrje
krejt përkrahësve të Software-it të Lirë t’i pyesin kandidatët e partive
përkatëse rreth pozicionit të tyre kundrejt Software-it të Lirë dhe
Standardeve të Hapëta.
<ul><li><a href="/campaigns/btw09/btw09.html">Zgjedhjet federale gjermane të 2009-s</a></li></ul>
</p>
<p>Gjatë zgjedhjesh vendore, federale, parlamentare, FSFE-ja u bën
thirrje krejt përkrahësve të Software-it të Lirë t’i pyesin kandidatët e partive
mbi pozicionin e tyre ndaj Software-it të Lirë dhe Standardeve të Hapura.</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/ilovefs/2012/ilovefs.html">E ♥ Software-in e Lirë</a></h3>
<p>
Dita e Shën Valentinit është dita e kremtimit të dashurisë dhe afeksionit me
partnerët intimë. Fushata e FSFE-së përpiqet të shfrytëzojë rastin që ju
të shpalosni se i keni në zemër personat dhe Software-in e Lirë që dashurinë
për ju e dëshmojnë gjatë gjithë vitit.
</p>
<p>Dita e Shën Valentinit është dita e kremtimit të dashurisë dhe afeksionit
me partnerët intimë. Fushata e FSFE-së përpiqet të shfrytëzojë rastin që ju
të shpalosni se i keni në zemër personat dhe Software-in e Lirë të cilët dashurinë
për ju e dëshmojnë gjatë gjithë vitit.</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/android/android.html">Çlironi Android-in Tuaj!</a></h3>
<h3><a href="/campaigns/android/android.html">Çlironi Android-in Tuaj!!</a></h3>

<p>Android-i është në pjesën dërrmuese të vet një sistem operativ i lirë,
i zhvilluar nga Google. Për fat të keq, përudhësit për shumicën e pajisjeve
dhe shumica e aplikacioneve nga “tregu” nuk janë të lirë. Gjatë kësaj fushate
grumbullojmë të dhëna mbi <a href="/campaigns/android/android.html">xhirimin e
një sistemi Android aq të lirë sa mundet</a> dhe përpiqemi të bashkërendojmë
përpjekjet për këtë.
</p>
i zhvilluar nga Google. Për fat të keq, përudhësit për shumicën e pajisjeve dhe
shumica e aplikacioneve nga “tregu” nuk janë të lirë. Gjatë kësaj fushate
grumbullojmë të dhëna mbi <a href="/campaigns/android/android.html">xhirimin e një
sistemi Android aq të lirë sa mundet</a> dhe përpiqemi të bashkërendojmë
përpjekjet për këtë.</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/drm/">DRM.info</a></h3>

<p>
DRM.info është një platformë bashkëpunimi e nisur dhe e mirëmbajtur
nga FSFE-ja për informim rreth rreziqeve nga Administrimi Dixhital i Kufizimeve (DRM)
dhe për shfaqjen e shqetësimeve të grupeve të ndryshme.
Ndër kontribuesit te <a href="http://www.drm.info">DRM.info</a> përfshihen
grupe të lirisë dixhitale, të mbrojtjes së përdoruesve, aktivizmit në rrjet
dhe institucione bibliotekash.
</p>
</li>


<li>
<h3><a href="/campaigns/eura-slovakia/eura.html">EURA vs. Autoritetit Tatimor Sllovak</a></h3>

<p>
EURA është një çështje gjyqësore në pritje, e lidhur me Standardet e Hapëta në Sllovaki. Më 2010-n, Sllovaki e bëri të detyrueshëm përdorimin e mjeteve elektronike si të vetmen rrugë për plotësimin e disa detyrimeve tatimore. Por zgjidhja elektronike nga shteti qe e përdorshme vetëm nga klientë të një tregtuesi të vetëm. EURA, një shoqëri sllovake importesh tekstili, u gjobit për mospërdorim të mjeteve të këtij tregtuesi.
</p>
<p>DRM.info është një platformë bashkëpunimi e nisur dhe e mirëmbajtur
nga FSFE-ja për informim rreth rreziqeve nga Administrimi Dixhital i Kufizimeve
(DRM) dhe për shfaqjen e shqetësimeve të grupeve të ndryshme. Ndër kontribuesit
te <a href="http://www.drm.info">DRM.info</a> përfshihen grupe të lirisë
dixhitale, të mbrojtjes së përdoruesve, aktivizmit në rrjet dhe institucione
bibliotekash.</p>
</li>

</ul>


Loading…
Cancel
Save