Browse Source

Translation of English version

svn path=/trunk/; revision=6461
pull/8/head
rolf_camps 14 years ago
parent
commit
fdc3bb6920
4 changed files with 65 additions and 0 deletions
 1. +19
  -0
    events/2006/event-20060113-01.nl.xml
 2. +15
  -0
    events/2006/event-20060116.nl.xml
 3. +16
  -0
    events/2006/event-20060220.nl.xml
 4. +15
  -0
    events/2006/event-20060225.nl.xml

+ 19
- 0
events/2006/event-20060113-01.nl.xml View File

@@ -0,0 +1,19 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eventset>
<event start="2006-01-13" end="2006-01-13">
<title>Fellowshipbijeenkomst in Wenen</title>
<body>
De tweede Oostenrijkse Fellowshipontmoeting vindt plaats op 13 januari, om
18.00u in het Otto-Wagner Paviljoen nabij de Karlsplatz op de zijkamer boven,
rechts van de trap.

Net als vorige keer zullen Karin Kosina en Reinhard Müller informatie geven
over het werk van de FSFE, we verwachten ook enkele interessante discussies. We
zullen extra aandacht geven aan "Vrije Software in het onderwijs."

Dit is een uitnodiging voor iedereen die zich interesseert in de FSFE of in
Vrije Software.
</body>
</event>
</eventset>

+ 15
- 0
events/2006/event-20060116.nl.xml View File

@@ -0,0 +1,15 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eventset>
<event start="2006-01-16" end="2006-01-17">
<title>Eerste Internationale Free Software Foundation
conferentie over de GPLv3</title>
<body>
FSF Europa, vertegenwoordigd door Georg C. F. Greve, Ciaran O'Riordan en
Stefano Maffulli, zal deelnemen aan de voorstelling van de eerste
discussietekst voor een derde versie van de GNU General Public Licence op de
eerste Internationale Free Software Foundation conferentie over de GPLv3, op
het MIT in Cambridge, VS.
</body>
</event>
</eventset>

+ 16
- 0
events/2006/event-20060220.nl.xml View File

@@ -0,0 +1,16 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eventset>
<event start="2006-02-20" end="2006-02-24">
<title>WIPO Provisional Committee on Proposals Related to a WIPO
Development Agenda -- 1st Sessie, Genève, Zwitserland</title>
<body>
Na het opvolgen van de "Inter-Sessional Inter-Governmental Meetings (IIM)"
voor het oprichten van een ontwikkelingsagenda voor de "United Nations World
Intellectual Property Organization (WIPO), zullen Georg C. F. Greve en Karsten
Gerloff van de FSF Europa ook meewerken aan de opvolging van de "2006
WIPO Provisional Committee on Proposals Related to a WIPO Development Agenda
(PCDA)."
</body>
</event>
</eventset>

+ 15
- 0
events/2006/event-20060225.nl.xml View File

@@ -0,0 +1,15 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eventset>
<event start="2006-02-25" end="2006-02-26">
<title>FOSDEM 2006, Brussel, België</title>
<body>
Net als de voorgaande jaren, zal de Free Software Foundation Europa
vertegenwoordigd zijn op de FOSDEM in Brussel, een Europese conferentie voor
"Vrije Software"ontwikkelaars We zullen er weer verschillende gesprekken
hebben met personen uit de Vrije Software gemeenschap, mensen informeren over
ons werk en we komen dit jaar zelfs met een kleine verrassing.
</body>
<page>http://www.fosdem.org/2006</page>
</event>
</eventset>

Loading…
Cancel
Save