Browse Source

Dutch translation of English page

svn path=/trunk/; revision=7100
pull/8/head
rolf_camps 14 years ago
parent
commit
fc0a5a9110
2 changed files with 32 additions and 0 deletions
  1. +17
    -0
      news/2006/news-20061003-01.nl.xml
  2. +15
    -0
      projects/drm/project.nl.xml

+ 17
- 0
news/2006/news-20061003-01.nl.xml View File

@@ -0,0 +1,17 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<newsset>
<news date="2006-10-03">
<title>DRM.info: Informatie over de gevaren van het beheren van het privaat gebruik van
media</title>
<body>
Een groep van organisaties en auteurs lanceerden vanmorgen DRM.info. Dit initiatief,
voorgesteld door de Free Software Foundation Europa (FSFE), wil een gemeenschappelijk
informatieplatform over de gevaren van het beheer van digitale beperkingen, Digital
Restrictions Management (DRM), aanbieden. De initiatiefnemers komen uit
verschillende sectoren, waaronder digitale vrijheidsbewegingen, internet-activisten,
consumentenorganistaties en bibliotheken.
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2006q4/000157.html</link>
</news>
</newsset>

+ 15
- 0
projects/drm/project.nl.xml View File

@@ -0,0 +1,15 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<projectset>
<project type="community">
<title>DRM.info</title>
<description>
DRM.info is een gemeenschappelijk platform over de gevaren van het beheer van digitale
beperkingen, Digital Restriction Management (DRM). De FSFE die aan de wieg stond
van dit initiatief, zal ook het onderhoud van dit platform op zich nemen. Alle initiatiefnemers,
waaronder vrijheidsbewegingen, consumentenorganisaties, internetactivisten en
bibliotheken, krijgen de kans om hun specifieke zorgen over DRM meer bekend te maken.
</description>
<link>/projects/drm/drm.html</link>
</project>
</projectset>

Loading…
Cancel
Save