updated czech translation
continuous-integration/drone/pr Build is failing Details

This commit is contained in:
bonnie 2021-09-15 12:49:34 +02:00
parent 217c33e978
commit fb86d4024c
3 changed files with 2 additions and 111 deletions

View File

@ -1,85 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>3</version>
<head>
<title>O nás ve Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">O nás</h1>
<div id="introduction">
<!-- please have a look at https://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
<p>Free Software Foundation Europe je charitativní organizace, která usiluje o uživatelskou kontrolu nad technologií.</p>
<p>Technologie je nedílnou součástí našého denního života a proto je důležité, aby dělala náš život jednodušší místo toho aby nás omezovala. Proto vzniknul <a href="/freesoftware/freesoftware.html">Svobodný software</a>, který umožňuje všem daný software studovat, provádět změny a sdílet. Tyto práva také napomáhají vašemu soukromí, svobodě projevu a svobodě zpráv.</p>
</div>
<ul class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/about/ourwork.html">Naše činnost</a></h3>
<p>
Přečtěte si více o naší činnosti a proč jí soustředíme na tyto tři hlavní pilíře: veřejné povědomí, prosazování politiky a právní podpora.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.html">Naší členové</a></h3>
<!-- should be /about/people/... later -->
<p>
Podívejte se, kdo jsme. Zde najdete lidé, kteří pracují s námi a dostavají trvalé odpovědnosti nebo oprávnění pro určité oblasti - zaměstnance a dobrovolníky.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/contact.html">Kontakt</a></h3>
<p>
Kontaktní informace pro všeobecné dotazy a naši poštovní adresu; veřejné diskusní kanály a naší aktivitou na sociálních médiích.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/people/testimonials.html">Osvědčení</a></h3>
<p>
Shlédněte videa, rozhovory a události naší rozmanité komunity o tom, proč podporují FSFE a naší misi.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/associates/associates.html">Spolupracovníci</a></h3>
<p>
S těmito organizacemi sdílíme společné cíle.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/press/press.html">Zprávy</a></h3>
<p>
Tiskové zprávy, události, fotografie a kontaktní informace.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="https://my.fsfe.org/donate">Finanční podpora</a></h3>
<p>
FSFE je nezisková organizace financována naší komunitou a spolupracovníky, což nám umožuje zůstat nazávislým hlasem pro svobodný software. Podívejte se jak používáme Vaše darované finanční prostředky v sekci <a href="/about/funds/funds.html">finančních prostředů</a> či <a href="/donate/thankgnus.html">kdo nám příspěl</a> pro naše veřejné dárce.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/legal/legal.html">Legální strukture</a></h3>
<p>
Naše ústava a zápisy z oficiálního výročních zasedání.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/transparency-commitment.html">Závazek transparentnosti</a></h3>
<p>
Náš závazek transparentnosti, včetně odkazů na naši ústavu a zápisy.
</p>
</li>
</ul>
</body>
</html>

View File

@ -5,31 +5,7 @@
<!-- ALL STATIC TEXTS -->
<!-- Spreadtheword page -->
<text id="stw-type">Type</text>
<text id="stw-size">Size</text>
<text id="stw-context">Context information</text>
<text id="stw-printed"><a href="#how-to-order">Order from our stock</a> in</text>
<text id="stw-printed-tooltip">You can order these printed versions from us using the order form.</text>
<text id="stw-languages">Available to download in</text>
<text id="stw-languages-tooltip">If you want to spread our information and promotion material online, feel free to download it in the available languages.</text>
<text id="stw-license">License</text>
<text id="stw-author">Author</text>
<text id="stw-year">Year</text>
<text id="stw-source">Source files</text>
<text id="stw-source-tooltip">You can download the source files of this promotion item to modify or translate it. Please respect its license.</text>
<text id="stw-printready">Print-ready files</text>
<text id="stw-printready-tooltip">These are the files we send to our printer, including bleed and other printer specific settings. The files can be very large (~5-25MB).</text>
<!-- Basic texts -->
<text id="fsfe">FSFE</text> <!-- only change this for non-latin character sets -->
<text id="fsfeurope">Free Software Foundation&#160;Europe</text>
<text id="fsfnetwork">
FSFE has <a href="//fsfe.org/about/fsfnetwork.html">sister organisations</a> in <a href="//www.fsf.org/">North America</a>, <a href="http://fsf.org.in/">India</a> and <a href="http://www.fsfla.org/">Latin America</a>.
</text>
<!-- Footer -->
<!-- Footer -->
<text id="translator1a">Děkujeme za překlad, jehož autorem je </text>
<text id="translator1b">. </text>
<text id="translator2">This is an unofficial translation. </text>

View File

@ -15,7 +15,7 @@
</div>
<div class="col-xs-12 col-sm-3 col-md-2">
<a class="btn btn-lg btn-success" href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=topbannercz">Podpořte nás</a>
<a class="btn btn-lg btn-success" href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=topbanner">Podpořte nás</a>
</div>
</div>
</div>