use email function to display care team address
continuous-integration/drone/push Build is passing Details

pull/2632/head
Max Mehl 1 year ago
parent 7c2f3e8a5a
commit fb65e347c8
Signed by: max.mehl
GPG Key ID: 2704E4AB371E2E92

@ -87,7 +87,7 @@
<p>
Das zentrale CARE-Team kann per E-Mail über
<a href="mailto:care at fsfe dot org">care at fsfe dot org</a> erreicht
<email mailto="yes">care@fsfe.org</email> erreicht
werden. Die Mitglieder des CARE-Teams sind unten aufgeführt und können auch
persönlich kontaktiert werden.
</p>
@ -105,9 +105,3 @@
<sidebar promo="about-fsfe" />
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -77,8 +77,8 @@
<h2 id="CARE">Κεντρική Ομάδα Βοήθειας</h2>
<p>
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κεντρική Ομάδα Βοήθειας στέλνοντας email στο <a
href="mailto:care at fsfe dot org">care at fsfe dot org</a>. Τα μέλη της Ομάδας Βοήθειας αναφέρονται παρακάτω και
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κεντρική Ομάδα Βοήθειας στέλνοντας email στο <email
mailto="yes">care@fsfe.org</email>. Τα μέλη της Ομάδας Βοήθειας αναφέρονται παρακάτω και
μπορείτε, εάν επιθυμείτε, να επικοινωνήσετε μαζί τους προσωπικά.
</p>
@ -96,8 +96,3 @@
<translator>George Evangelopoulos</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -80,17 +80,16 @@
<h2 id="CARE">Central CARE Team</h2>
<p>
The central CARE team may be reached by e-mail at <a href="mailto:care at
fsfe dot org">care at fsfe dot org</a>. The CARE team members are
listed below, and you are welcome to contact them individually
too. We recommend to communicate via encrypted email. The easiest
way to do so is if you write one of the team-members indivually.
You find their mails and PGP-key in this aphabetically ordered
list:
The central CARE team may be reached by e-mail at <email
mailto="yes">care@fsfe.org</email>. The CARE team members are listed
below, and you are welcome to contact them individually too. We recommend
to communicate via encrypted email. The easiest way to do so is if you
write one of the team-members indivually. You find their mails and PGP-key
in this aphabetically ordered list:
</p>
<!-- Imports list from codeofconduct-careteam.en.xml -->
<care-team-list />
<care-team-list />
<p>
Complaints about the CARE team members should be directed to <a
@ -101,8 +100,3 @@
<sidebar promo="about-fsfe" />
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -2,7 +2,7 @@
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Código de Conducta</title>
</head>
@ -41,8 +41,7 @@ Siéntete libre de compartir el Código de Conducta con participantes en discusi
<h2 id="CARE">Equipo Central CARE</h2>
<p>
Se puede contactar por correo electrónico con el equipo central CARE en
<a href="mailto:care at fsfe dot org">care en fsfe punto org</a>
. Los miembros del equipo CARE se listan a continuación, y te invitamos a contactar con ellos individualmente también. Recomendamos comunicarse por correo electrónico cifrado. La forma más fácil de hacerlo es escribir a uno de los miembros del equipo de forma individual. Encontrará sus correos electrónicos y su clave PGP en esta lista ordenada alfabéticamente:
<email mailto="yes">care@fsfe.org</email>. Los miembros del equipo CARE se listan a continuación, y te invitamos a contactar con ellos individualmente también. Recomendamos comunicarse por correo electrónico cifrado. La forma más fácil de hacerlo es escribir a uno de los miembros del equipo de forma individual. Encontrará sus correos electrónicos y su clave PGP en esta lista ordenada alfabéticamente:
</p>
<care-team-list/>
<p>
@ -54,8 +53,3 @@ Las quejas sobre los miembros del equipo CARE deben dirigirse a
<sidebar promo="about-fsfe"/>
<translator>Alejandro Criado-Pérez</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -11,7 +11,7 @@
<p id="category"><a href="/about/">À propos</a></p>
<h1>Code de Conduite</h1>
<p id="introduction" class="p-summary">
<p id="introduction" class="p-summary">
Le CdC en résumé&#160;: La Free Software Foundation Europe (FSFE) et sa
communauté souhaitent offrir un environnement convivial et pacifique à
toutes les personnes participant aux événements de la FSFE, que ce soit en
@ -65,7 +65,7 @@
<h2>Exécution</h2>
<p>
Si vous êtes confronté ou informé d'un comportement contraire aux
principes énoncés dans ce Code de Conduite, merci de porter cet incident à
l'attention de votre section locale respective ou à défaut auprès de notre
@ -86,9 +86,8 @@
<h2 id="CARE">Équipe Central CARE</h2>
<p>
L'équipe Central CARE peut être jointe par email à l'adresse suivante <a
href="mailto:care at fsfe dot org">care at fsfe dot org</a>. Les
membres de l'équipe CARE sont listés ci-dessous, vous pouvez également les
L'équipe Central CARE peut être jointe par email à l'adresse suivante <email mailto="yes">care@fsfe.org</email>.
Les membres de l'équipe CARE sont listés ci-dessous, vous pouvez également les
contacter individuellement.
Nous vous recommandons de communiquer par email chiffré. La manière la plus
@ -96,9 +95,9 @@
manière individuelle. Vous trouverez leur clé PGP ci-dessous, par ordre
alphabétique&#160;:
</p>
<!-- Imports list from codeofconduct-careteam.en.xml -->
<care-team-list />
<care-team-list />
<p>
Les réclamations concernant les membres de l'équipe CARE doivent être
@ -110,9 +109,3 @@
<translator>Cryptie, Stéphane, MDDN, Vincent, Thibault</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -13,11 +13,11 @@
<p id="introduction" class="p-summary">
De gedragscode in een notendop: De Free Software Foundation Europe (FSFE) en haar gemeenschap hebben als doel om een vriendelijke en vredige omgeving te bieden voor iedere deelnemer aan FSFE's evenementen, online en offline. Van alle deelnemers aan ieder FSFE-evenement wordt verwacht dat zij zich excellent naar elkaar gedragen. Wangedrag kan leiden tot uitsluiting van onze evenementen en/of onze technische infrastructuur. Neemt u alstublieft contact op met ons <a
href="#CARE">centrale CARE-team</a> als u zich in een situatie hebt bevonden waar de geest van onze gedragscode is gebroken.
href="#CARE">centrale CARE-team</a> als u zich in een situatie hebt bevonden waar de geest van onze gedragscode is gebroken.
</p>
<p>
Vrije Software gaat over vrijheid, net zoals onze gemeenschap. We willen graag samenwerken met respect voor verschillende meningen, vaardigheden en interesses. Als gastvrije gemeenschap moedigen we alle deelnemers uit om zich excellent naar elkaar op te stellen.
Vrije Software gaat over vrijheid, net zoals onze gemeenschap. We willen graag samenwerken met respect voor verschillende meningen, vaardigheden en interesses. Als gastvrije gemeenschap moedigen we alle deelnemers uit om zich excellent naar elkaar op te stellen.
</p>
<p>Deze gedragscode zijn van toepassing op alle fysieke evenementen die georganiseerd worden door de FSFE en op al onze online infrastructuur. Daarbij gaat het om, maar is het niet beperkt tot, onze e-maillijsten, wiki's, sociale media, groepen, forums en andere vormen van digitale communicatie waarbij FSFE gastheer is en/of moderatie toepast. De gedragscode is in gelijke mate van toepassing op alle deelnemers, inclusief, maar niet beperkt door, sprekers, vrijwilligers, stafleden, exposanten, etc.
@ -25,11 +25,11 @@ Vrije Software gaat over vrijheid, net zoals onze gemeenschap. We willen graag s
<h2>Gedragscode</h2>
<p>We nodigen iedereen uit en moedigen iedereen aan om meningen te uiten over relevante onderwerpen. Alle deelnemers zouden zich daarbij voortdurend op hun gemak moeten voelen zonder bang te hoeven zijn voor represailles of om aangevallen of lastiggevallen te worden. We vragen iedereen om zich respectvol en attent te gedragen, vooral bij het proberen te leveren van constructieve kritiek.
<p>We nodigen iedereen uit en moedigen iedereen aan om meningen te uiten over relevante onderwerpen. Alle deelnemers zouden zich daarbij voortdurend op hun gemak moeten voelen zonder bang te hoeven zijn voor represailles of om aangevallen of lastiggevallen te worden. We vragen iedereen om zich respectvol en attent te gedragen, vooral bij het proberen te leveren van constructieve kritiek.
</p>
<p>
Om tolerantie, respect en gastvrijheid in onze gemeenschap te kweken zijn we het erover eens om ons niet bezig te houden met discriminerende, geringschattende of beledigende woorden en handelingen, inclusief (maar niet beperkt tot) sekse, seksualiteit, ras, nationaliteit, religie of beroep. We zijn een gemeenschap van veel verschillende nationaliteiten en achtergronden en we koesteren onze kracht in diversiteit.
Om tolerantie, respect en gastvrijheid in onze gemeenschap te kweken zijn we het erover eens om ons niet bezig te houden met discriminerende, geringschattende of beledigende woorden en handelingen, inclusief (maar niet beperkt tot) sekse, seksualiteit, ras, nationaliteit, religie of beroep. We zijn een gemeenschap van veel verschillende nationaliteiten en achtergronden en we koesteren onze kracht in diversiteit.
</p>
<h2>Handhaving</h2>
@ -45,12 +45,11 @@ Om tolerantie, respect en gastvrijheid in onze gemeenschap te kweken zijn we het
<h2 id="CARE">Centrale CARE-team</h2>
<p>
U kunt het centrale CARE-team via e-mail bereiken: <a href="mailto:care at
fsfe dot org">care at fsfe dot org</a>. De CARE-teamleden staan hieronder en het staat u vrij om individueel contact op te nemen. We raden u aan om te communiceren via versleutelde e-mail. De gemakkelijkste manier is om een van de teamleden individueel aan te schrijven. U vindt hun e-mails en PGP-sleutels in deze op alfabet gesorteerde lijst:
U kunt het centrale CARE-team via e-mail bereiken: <email mailto="yes">care@fsfe.org</email>. De CARE-teamleden staan hieronder en het staat u vrij om individueel contact op te nemen. We raden u aan om te communiceren via versleutelde e-mail. De gemakkelijkste manier is om een van de teamleden individueel aan te schrijven. U vindt hun e-mails en PGP-sleutels in deze op alfabet gesorteerde lijst:
</p>
<!-- Imports list from codeofconduct-careteam.en.xml -->
<care-team-list />
<care-team-list />
<p>
Met klachten over CARE-teamleden kunt u zich richten tot <a
@ -62,9 +61,3 @@ Om tolerantie, respect en gastvrijheid in onze gemeenschap te kweken zijn we het
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -84,9 +84,9 @@
<h2 id="CARE">Ekipi CARE Qendror</h2>
<p>
Me ekipin CARE qendror mund të lidheni përmes email-it <a href="mailto:care at
fsfe dot org">care te fsfe dot org</a>. Anëtarët e ekipit CARE radhiten
poshtë, dhe jeni të mirëpritur të lidheni me ta edhe individualisht.
Me ekipin CARE qendror mund të lidheni përmes email-it <email
mailto="yes">care@fsfe.org</email>. Anëtarët e ekipit CARE radhiten
poshtë, dhe jeni të mirëpritur të lidheni me ta edhe individualisht.
</p>
<div id="team" class="section grid-100">
@ -102,8 +102,3 @@
<sidebar promo="about-fsfe" />
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save