Browse Source

instituties -> instituten

standaardisering -> standaardisatie

svn path=/trunk/; revision=35398
pull/8/head
André Ockers 4 years ago
parent
commit
f947cd0115
  1. 8
      news/nl/nl-201412.nl.xhtml

8
news/nl/nl-201412.nl.xhtml

@ -8,7 +8,7 @@
<body class="newsletter article" microformats="h-entry" id="nl-201412">
<h1 class="p-name">FSFE Nieuwsbrief – December 2014</h1>
<h2>Meer vraag uit de EU-instituties</h2>
<h2>Meer vraag uit de EU-instituten</h2>
<p newsteaser="yes">De nieuwe Europese Commissie bepaalt op dit moment
de koers van het maken van haar beleid voor
@ -16,7 +16,7 @@ de komende vijf jaar. De FSFE heeft veelvuldig contact met de staf van
de Commissie, die op dit moment
open deuren ziet voor Vrije Software in Brussel. We willen ons ervan
verzekeren dat we dit momentum gebruiken om veranderingen op het gebied
van software-inkoop, standaardisering, en souverein beheer van apparaten
van software-inkoop, standaardisatie en souverein beheer van apparaten
te bewerkstelligen. Dus onze voorzitter Karsten Gerloff nam deel aan
verschillende ontmoetingen.</p>
@ -26,7 +26,7 @@ hen beschikbaar zijn. Daarbinnen vond een paneldiscussie plaats onder
leiding van Adina Valean, de nieuwe vice-president van het EP over ICT,
met een bijdrage van Giancarlo Villela, de directeur van het
IT-departement van het EP. Na de paneldiscussie kreeg Karsten de kans om
<a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2014/11/19/free-software-for-the-european-parliament-fsfe-comments-at-dg-itec-forum/">enkele korte opmerkingen te maken over de livestreams van de EU-instituties, DebianParl en vendor lock-in</a>.</p>
<a href="https://blogs.fsfe.org/gerloff/2014/11/19/free-software-for-the-european-parliament-fsfe-comments-at-dg-itec-forum/">enkele korte opmerkingen te maken over de livestreams van de EU-instituten, DebianParl en vendor lock-in</a>.</p>
<p>Begin december was Karsten opnieuw in het parlement, deze keer op een <a href="http://blogs.fsfe.org/gerloff/2014/12/04/workshop-on-open-standards-for-ict-procurement/">workshop
over “Open Standaarden voor ICT-inkoop”</a>. De echte waarde van die
@ -100,7 +100,7 @@ paneldiscussies of het organiseren van kramen.</li>
<li>In de laatste nieuwsbrief vroegen we u om te helpen met de FixMyDocuments-campagne. Met de steun die wij ontvingen hebben we nu <a href="https://joinup.ec.europa.eu/node/110097">een
lijst samengesteld met meer dan 15.000 bewerkbare documenten van
Europese instituties die niet beschikbaar zijn in het Open Document
Europese instituten die niet beschikbaar zijn in het Open Document
Formaat</a>.</li>
<li>WhatsApp nam een veilige end-to-end-encryptiemethode over die

Loading…
Cancel
Save