Browse Source

added secure-boot-analysis.nl.xhtml

pull/254/head
André Ockers 2 years ago
committed by Gogs
parent
commit
f4bc3aec5f
1 changed files with 2 additions and 2 deletions
  1. +2
    -2
      campaigns/generalpurposecomputing/secure-boot-analysis.nl.xhtml

+ 2
- 2
campaigns/generalpurposecomputing/secure-boot-analysis.nl.xhtml View File

@@ -24,7 +24,7 @@ toegevoegd, streven fabrikanten van hard- en software ernaar om in een positie
te komen waarin zij permanente controle hebben over de IT-apparaten die zij
produceren. Dus deze apparaten zullen "veilig" zijn vanuit het perspectief van
de fabrikant, maar niet noodzakelijk ook vanuit het standpunt van de eigenaar.
De eigenaar kan behandeld worden als een rivaal worden gezien. Door het te
De eigenaar kan als een rivaal behandeld worden. Door het te
voorkomen dat een apparaat wordt gebruikt voor doelen waar de fabrikant het niet
voor bedoelde, kunnen zij een voor algemeen gebruik bedoeld IT-apparaat (PC,
laptop, netbook) controleren en beperken. In het geval van IT-apparaten met
@@ -229,4 +229,4 @@ behouden.</p>
<original content="2012-06-01" />
</date>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
</html>

Loading…
Cancel
Save