Browse Source

Translation of English file

svn path=/trunk/; revision=8472
tags/stw2018
rolf_camps 12 years ago
parent
commit
f46f71ab5f
1 changed files with 16 additions and 0 deletions
  1. 16
    0
      news/2007/news-20070626-01.nl.xml

+ 16
- 0
news/2007/news-20070626-01.nl.xml View File

@@ -0,0 +1,16 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<newsset>
<news date="2007-06-26">
<title>Zes vragen voor de nationale standardisatiebureaus</title>
<body>
De volgende zes vragen vragen staan in verband met de aanvraag om het
ECMA/MS-OOXML-formaat te aanvaarden als IEC/ISO-standaard. Tenzij een nationaal
standaardisatiebureau een afdoend antwoord heeft op alle zes deze vragen, zouden ze
tegen de aanvaarding als IEC/ISO-standaard moeten stemmen, en aan Microsoft vragen
om hun werk aan de MS-OOXML te integreren in ISO/IEC 26300:2006 (Open Document
Formaat).
</body>
<link>http://fsfeurope.org/documents/msooxml-questions</link>
</news>
</newsset>

Loading…
Cancel
Save