Parcourir la source

Net Dutch translation

svn path=/trunk/; revision=13312
pull/8/head
rolf_camps il y a 11 ans
Parent
révision
f37c81d1a8
1 fichiers modifiés avec 166 ajouts et 0 suppressions
  1. +166
    -0
      news/2009/news-20091019-01.nl.xhtml

+ 166
- 0
news/2009/news-20091019-01.nl.xhtml Voir le fichier

@ -0,0 +1,166 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html newsdate="2009-10-19">
<head>
<title>
Windows 7 komt op de markt met een gekend veiligheidsprobleem
</title>
</head>
<body>
<h1>
Windows 7 komt op de markt met een gekend veiligheidsprobleem
</h1>
<h2>
FSFE: Microsoft's nalatigheid toont de voordelen van Vrije
Software
</h2>
<p newsteaser="yes">
Microsoft nieuwste besturingssysteem wordt momenteel verdeeld
met een potentieel gevaarlijke fout. Nog voor de officiële
globale lancering van het product op donderdag verspreidt het
Duits federaal IT veiligheidagentschap (BSI) een waarschuwing
voor <a href="#foot1" id="anchor1">[1]</a> een
veiligheidsprobleem met een hoog risico in het SMB2
protocol. Door dit probleem kan de computer via het netwerk
uitgeschakeld worden door middel van een Denial of Service (DoS)
aanval.
</p>
<p>
Uit dit incident blijkt nogmaals dat propriëtaire software vaak
aanleiding geeft tot veiligheidsproblemen. "Alleen Microsoft kan
dit probleem, waarvan ze reeds geruime tijd op de hoogte zijn,
verhelpen. Maar zij hebben er blijkbaar voor gekozen om dit
probleem niet te erkennen in de hoop dat het geen roet zal
gooien in de lancering van Windows 7 op de consumentenmarkt
volgende donderdag." zegt Karsten Gerloff, voorzitter van de
Free Software Foundation Europe (FSFE).
</p>
<p>
De BSI maakte in haar verklaring van 6 oktober
(<a href="#bsi">Nederlandse vertaling</a>) geen extra details bekend
aangezien ze een beleid van verantwoorde bekendmaking
aanhoudt. Alhoewel het meestal een goede strategie is om
verkopers de tijd te geven om hun veiligheidsproblemen op te
lossen voordat men ze publiek bekend maakt, zou de BSI in dit
geval moeten overwegen om de volledige details bekend te maken
om zo de druk op Microsoft om dit probleem aan te pakken, te
vergroten. Het agentschap zegt dat het veiligheidsprobleem
voorkomt in zowel de 32- en 64-bit versie van Windows 7 en Vista
en tevens in Windows Server 2008. Dit probleem is niet hetzelfde
als het reeds eerder bekend gemaakte
SMB2-probleem <a href="#foot2" id="anchor2">[2]</a> waarvoor
Microsoft in september patch MS09-050 uitbracht.
</p>
<p>
Gerloff stelt het zo: "Gebruikers van Microsoft's software
zitten in de tang. Alhoewel ze weten dat het bedrijf hen
blootstelt aan een veiligheidprobleem, kunnen ze niet zomaar van
leverancier veranderen. Met Vrije Software zoals GNU/Linux -
software die je kan bestuderen, delen en verbeteren - kunnen
verschillende onafhankelijke entiteiten het probleem
aanpakken. Consumenten zouden Microsoft's nalatig gedrag niet
mogen belonen door haar producten te kopen. Vrije Software is
een volwaardig alternatief dat beschikbaar is via verschillende
onafhankelijke verkopers."
</p>
<p>
Microsoft heeft nog niet gereageerd op de waarschuwing van de
BSI. Er is ook geen enkele aanwijzing dat het bedrijf er in zal
slagen om het grote veiligheidslek in haar besturingssysteem te
dichten voor de globale lancering van Windows 7 deze
donderdag. Het veiligheidsprobleem is ook niet opgelost met de
patches die in oktober werden uitgebracht.
</p>
<p>
Er heerst al langer bezorgdheid over de manier waarop het bedrijf
met veiligheid omgaat. In een recent incident <a href="#foot3"
id="anchor3">[3]</a> was Microsoft al op de hoogte van een ander
probleem in het SMB2-protocol sinds juli 2009. Terwijl ze het
probleem wel aanpakte begin augustus in de definitieve versie van
Windows 7, lieten ze het probleem in Windows Vista en Windows
Server 2008 ongemoeid totdat een onafhankelijke
veiligheidonderzoeker de zaak openbaar maakte. Heise, een Duitse
IT-nieuws-site, vermoedt dat dit probleem bij Microsoft op een
interne lijst van fouten met lage prioriteit is geplaatst. Zo
proberen ze de fout in alle stilte te herstellen om al te veel
negatieve kritiek te vermijden.
</p>
<p>
<a href="#anchor1" id="foot1">[1]</a>
<a href="https://www.cert-bund.de/advisoryshort/CB-K09-0315%20UPDATE%201">Het
Duits federaal IT-veiligheidsagentschap verstuurt een
waarschuwing</a><br />
<a href="#anchor2" id="foot2">[2]</a>
<a href="http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/975497.mspx">Microsoft's
veiligheidsadvies (975497): Door een veiligheidslek in SMB kan
men via het netwerk code uitvoeren</a><br />
<a href="#anchor3" id="foot3">[3]</a>
<a href="http://www.h-online.com/security/news/item/Microsoft-has-known-of-the-SMB2-hole-for-some-time-832175.html">
Microsoft is reeds geruime tijd op de hoogte van het SMB2 lek</a>
</p>
<hr />
<h2 id="bsi">Vertaling van het BSI veiligheidsadvies: </h2>
<p>
Veiligheidrisico: "4 hoog risico" (getal tussen 1 en 5, waar 5
staat voor zeer hoog risico).<br />
Tittel: Microsoft Windows SMB2-Protocol: nieuw veiligheidlek
kan leiden tot denial of service (Windows Vista en Windows
7).<br />
Datum 06-10-2009<br />
Software: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 x64 Edition,
Microsoft Windows Vista / SP1 / SP2, Microsoft Windows Vista x64
Edition / SP1 / SP2, Microsoft Windows Server 2008<br />
Platform: Windows<br />
Gevolg: Denial-of-Service<br />
Misbruik mogelijk van op het netwerk: Ja<br />
Risico: hoog<br />
Referentie: intern onderzoek<br />
Beschrijving:
</p>
<p>
Server Message Block (SMB) is een protocol voor het delen van
printers en bestanden. SMB2 is de nieuwe versie van dit
protocol, dat werd geïntroduceerd met Windows Vista en Windows
Server 2008 en nu ook beschikbaar is in Windows 7. De huidige
implementatie van SMB2 bevat het probleem. Dit is een nieuw
ontdekt lek, niet het probleem dat werd beschreven in Microsoft
Security Advisory 975497. De opgelijste besturingssysteem kunnen
ook na de patches van oktober (MS09-50) nog succesvol
aangevallen worden.
</p>
<p>
Momenteel is geen update of patch beschikbaar bij de
producent. Wij kunnen alleen adviseren om aandachtig te zijn en
het probleem goed op te volgen. De enige manier om het probleem
te omzeilen is het beperken van toegang tot de SMB2 servers door
middel firewalls, of het uitschakelen van de SMB2 diensten.
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Chargement…
Annuler
Enregistrer