NL translation of update of Our Donors 2020 page
continuous-integration/drone/push Build is passing Details

This commit is contained in:
André Ockers 2020-09-02 18:20:35 +02:00
parent f165533925
commit f13d00379d
1 changed files with 68 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,68 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html>
<version>2</version>
<head>
<title>Onze donoren 2020</title>
</head>
<body class="article thank-donors">
<h1>Onze donoren 2020</h1>
<p id="introduction">
We zouden graag iedereen die ons steunt willen bedanken. Uw <a href="/contribute/contribute.html">bijdragen als vrijwilliger</a>, supporter of sponsor maken ons werk mogelijk. Ondersteuning van verschillende kanten verzekert onze onafhankelijkheid en dat is waarom iedere kleine bijdrage belangrijk is. Laat <a href="https://my.fsfe.org/donate">uw donatie</a> met <a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">onze sponsorafbeeldingen</a> zien of blijf anoniem.
</p>
<localmenu id="2020">2020</localmenu>
<h2>Gouden donoren</h2>
<p>
Gouden donoren hebben 1000 euro of meer per maand of meer dan 12.000 euro in een jaar gedoneerd. Donoren die <a href="/about/transparency-commitment.html">meer dan 10%</a> van ons jaarlijkse budget hebben gedoneerd zijn gemarkeerd met een <span style="color:red">*</span>. Er zijn geen donaties van 20% of meer van ons jaarlijkse budget.
</p>
<dynamic-content group="gold"/>
<h2>Zilveren donoren</h2>
<p>
Zilveren donoren hebben 200 euro of meer per maand, of 2400 euro of meer in een jaar gedoneerd.
</p>
<dynamic-content group="silver"/>
<h2>Bronzen donoren</h2>
<p>
Bronzen donoren hebben 40 euro of meer per maand, of 480 euro of meer in een jaar gedoneerd.
</p>
<dynamic-content group="bronze"/>
<h2>Andere donoren</h2>
<p>
We zouden ook graag die donoren willen bedanken die er de voorkeur aan geven om anoniem te blijven, evenals de honderden donoren en supporters die kleinere bedragen doneerden, velen van hen door vele jaren heen. Iedere financiële bijdrage, hoe groot of klein ook, is belangrijk voor ons werk en in feite maken deze vele kleinere donaties een derde uit van onze totale inkomsten.
</p>
<p>
Hardwaredonaties staan vermeld op onze <a href="hardware.html">hardwaredonatiewebpagina</a>. Daar kunt u ook informatie vinden over hoe u ons kunt steunen met hardware.
</p>
</body>
<sidebar promo="donate">
<h3>Financiën van de FSFE</h3>
<ul>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Kasstroom</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Hardwaredonaties</a></li>
<li><a href="/order/order.html">Sponsorafbeeldingen</a></li>
</ul>
</sidebar>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->