Browse Source

remove very outdated translations

pull/707/head
Max Mehl 2 years ago
committed by Gogs
parent
commit
efd0286ca5
24 changed files with 0 additions and 4929 deletions
 1. +0
  -155
    activities/ftf/fla.ca.xhtml
 2. +0
  -78
    activities/ftf/fla.de.xhtml
 3. +0
  -101
    activities/ftf/fla.el.xhtml
 4. +0
  -79
    activities/ftf/fla.fr.xhtml
 5. +0
  -75
    activities/ftf/fla.it.xhtml
 6. +0
  -44
    activities/ftf/fla.pt.xhtml
 7. +0
  -183
    activities/ftf/fla.sv.xhtml
 8. +0
  -98
    campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.bg.xhtml
 9. +0
  -63
    campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.de.xhtml
 10. +0
  -163
    campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.el.xhtml
 11. +0
  -88
    campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.fr.xhtml
 12. +0
  -115
    campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.it.xhtml
 13. +0
  -199
    campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.ru.xhtml
 14. +0
  -98
    campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.sk.xhtml
 15. +0
  -170
    contribute/getyourgraphic.de.xhtml
 16. +0
  -170
    contribute/getyourgraphic.pt.xhtml
 17. +0
  -170
    contribute/getyourgraphic.sk.xhtml
 18. +0
  -415
    contribute/web/web.cs.xhtml
 19. +0
  -434
    contribute/web/web.de.xhtml
 20. +0
  -549
    contribute/web/web.el.xhtml
 21. +0
  -311
    contribute/web/web.es.xhtml
 22. +0
  -431
    contribute/web/web.it.xhtml
 23. +0
  -318
    contribute/web/web.pt.xhtml
 24. +0
  -422
    contribute/web/web.ru.xhtml

+ 0
- 155
activities/ftf/fla.ca.xhtml View File

@ -1,155 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Acord de Llicència Fiduciària (ALF)</title>
</head>
<body>
<h2>Fiduciary Licence Agreement (FLA)</h2>
<div style="text-align: center;">
<p>
[ <b><a href="ftf.html">Services</a></b> ]
[ <b><a href="network.html">Xarxa</a></b> ]
[ <b><a href="documentation.html">Documentation</a></b> ]
[ <b><a href="community.html">Community</a></b> ]
[ <b><a href="about.html">About</a></b> ]
[ <b><a href="contact.html">Contact</a></b> ]
</p>
</div>
<h2>Què és l'ALF?</h2>
<p>L'Acord de Llicència Fiduciària (ALF) cerca enfortir el fonament
legal del Programari Lliure permetent que els autors de Programari Lliure facin
de l'FSFE el seu fiduciari per a tots els temes legals en el marc de les
activitats de la <a href="/activities/ftf/">Freedom Task Force</a>.</p>
<p>Això en principi és molt similar al que fa la FSF de Nordamèrica
amb els seus <i>Copyright Assignments (CAs)</i> per al <a
href="http://www.gnu.org">Projecte GNU</a> per tal d'assegurar el fonament
legal sobre el que es basa el nostre sistema operatiu.</p>
<p>Com alguns lectors sabran, la tradició continental Europea dels «Droit
d'Auteur» (drets d'autor) és significativament diferent en algunes parts
a la tradició angloamericana del copyright.</p>
<p>Donant especial atenció a aquestes diferències, l'Acord de Llicència
Fiduciària ofereix una aproximació europea als mateixos temes
conduits pels <i>Copyright Assignment</i> mencionats a dalt.</p>
<h3>Efecte</h3>
<p>Els efectes de l'Acord de Llicència Fiduciària es poden resumir de la
següent manera:
<ul>
<li>Transferència dels drets d'autor i d'explotació exclusiva a l'FSFE</li>
<li>Retransferència de dret d'ús il·limitada i d'explotació individual a
la part adjudicada.</li>
<li>Clàusula de seguretat: si l'FSFE usa mai els drets transferits
per a programari privatiu, l'adjudicació esdevé invàlida.</li>
</ul>
</p>
<h3>Autors</h3>
<p>L'Acord de Llicència Fiduciària (ALF) es va escriure en cooperació
entre RA Dr. Till Jaeger, Dr. Axel Metzger, Carsten Schulz (<a
href="http://www.ifross.de">ifross</a>) i <a
href="/about/greve/">Georg Greve</a> (<a
href="http://fsfeurope.org">FSFE</a>) amb consultes amb altres que
van interessar-se en la seguretat legal del Programari Lliure. Hi van estar involucrats
en algun moment del procés Prof. Eben Moglen, RA Thorsten Feldmann,
LL.M., Werner Koch, Alessandro Rubini, Reinhard Muller i
d'altres. La versió 1.1 és de <a href="/about/greve/">Georg Greve</a> i
el coordinador de l'<a href="/activities/ftf/">FTF</a> <a
href="/about/coughlan/">Shane M Coughlan</a> basada en la retroalimentació
proveïda pel Professor Lucie Guibault.</p>
<h3>Ús</h3>
<p>L'Acord de Llicència Fiduciària (ALF) és Copyright 2002-2006 Free
Software Foundation Europe. De manera similar a la <a
href="http://www.gnu.org/licenses/gpl.html">Llicència Pública General
de GNU</a> (GPL), tothom té permís per a copiar-la i distribuir-la,
però no està permès de canviar-la.</p>
<p>Si voleu fer de l'FSFE el vostre fiduciari omplint
l'adjudicació, si us plau contacteu la <a href="/activities/ftf/">Freedom Task
Force</a> per a la qual cosa també podeu usar el <a
href="https://roundup.fsfeurope.org/ftf/home?@template=entryform"
target="_blank">formulari de contacte en línia</a>.</p>
<p>Per a la seguretat legal del Programari Lliure, esperem ser capaços
de fer disponible aquest servei a com més projectes millor, però els
nostres recursos estan limitats pel suport que rebem en termes de <a
href="/help/help.html">contribucions voluntàries</a> i <a
href="/help/donate.html">donacions</a>, per tant, s'hauria de decidir
cas per cas.</p>
<p>Si sou una altra organització de Programari Lliure que vol adoptar
l'Acord de Llicència Fiduciària per a incrementar el nivell legal dels vostres
propis projectes, si us plau contacteu la <a
href="/activities/ftf/ftf.html">Freedom Task Force</a> per
a cooperar.</p>
<p>Generalment, estarem contents de permetre aquesta mena d'usos, però ens
agradaria saber, i també us demanem, que incloïu una nota referint-se
a la font del document.</p>
<h3>Retroalimentació</h3>
<p>Es poden enviar suggeriments en general, comentaris i també preguntes sobre
l'Acord de Llicència Fiduciària (ALF) a <a
href="mailto:fla@fsfeurope.org">fla@fsfeurope.org</a> o
contactant la <a href="/activities/ftf/ftf.html">Freedom Task Force</a> de l'FSFE.</p>
<h2>Rerefons</h2>
<p>Guanyant popularitat, el Programari Lliure també s'enfronta a més i més
qüestions legals. A diferència dels projectes privatius, que tendeixen a ser propietat
d'una única empresa i llançats al cap de pocs anys, el Programari Lliure sovint
té molts autors i s'usa durant molts anys. Alguns dels programes de
Programari Lliure porten en un ús molt ample de 10 a 20 anys o fins i tot més.</p>
<p>Assegurar-se que aquests programes siguin segurs legalment per a usar-los i
defendibles, fins i tot si els seus autors possiblement no es poden trobar
o fins i tot han abandonat el planeta Terra, és un del temes a què s'enfronta
la comunitat del Programari Lliure.</p>
<p>Recentment, hem vist també un increment de casos on el autors de
Programari Lliure eren atacats només en terrenys legals per aconseguir que ell o ella
canviés el nom d'un paquet de programari o que deixés de distribuir-lo
completament. Com a comunitat, hem de trobar vies de defendre els nostres
contribuïdors actius contra això.</p>
<p>Un altre tema és que més i més empreses fan anar projectes de
Programari Lliure i demanen els desenvolupadors de cedir els seus drets de manera
que aquestes empreses puguin vendre versions privatives d'aquesta peça de
Programari Lliure.</p>
<p>Com que la gestió, les polítiques d'empresa i els mercats són sovint subjecte de
canvis dràstics i ràpids, cap empresa pot garantir ja de mantenir
una certa política durant 20 anys o més. Adicionalment, cap empresa està
completament segura de no patir fallida o ser comprada per altres empreses.</p>
<p>També per aquesta raó, les empreses sovint no es refien que les altres «facin
el que s'ha de fer» durant un llarg temps en el futur.</p>
<p>L'Acord de Llicència Fiduciària ajudarà amb totes aquestes qüestions
permetent que l'FSFE tingui cura del manteniment legal i la protecció
en l'àmbit de la seva <a href="/activities/ftf/ftf.html">Freedom Task
Force</a>.</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Rafael Carreras</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 78
activities/ftf/fla.de.xhtml View File

@ -1,78 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>Treuhänderische Lizenzvereinbarung – FSFE Legal</title>
<link rel="stylesheet" media="all" href="/style/grid.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" media="all" href="ftf.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/activities/ftf/ftf.html">Legal</a></p>
<h1>Treuhänderische Lizenzvereinbarung (FLA)</h1>
<!-- <h3>Abstrakt</h3>
<p>Eine Treuhänderische Lizenzvereinbarung (Fiduiary Licence Agreement, FLA) ist eine Vereinbarung zwischen dem Inhaber eines Urheberrechts und einem Treuhänder. Durch das FLA wird eine Übertragung einzelner Nutzungsrechte auf den Treuhänder geregelt. Anders als bei Verwertungsgesellschaften geht es bei der FLA um eine <i>Bündelung von Interessen</i> vieler Urheber beim Treuhänder (und nicht die Verwertung der Werke).</p>
<p>Die Nutzung einer Software wird durch eine Lizenz geregelt. Freie Software-Projekte weisen aber in der Regel mehrere Urheber auf, die gemeinschaftlich an ihrem Projekt arbeiten. Findet nun eine lizenzwidrige Nutzung dieser Software statt, kann ein verteiltes Urheberrecht von Nachteil sein, da bei einem Verfahren alle Urheber teilnehmen müssten.</p>
<p>Das FLA bündelt Nutzungsrechte der einzelnen Urheber beim Treuhänder. Dieser kann dann eine effektive Rechtsdruchsetzung erreichen.</p> -->
<h3>Was ist die FLA?</h3>
<p>Die Treuhänderische Lizenzvereinbarung (FLA) ist eine Urheberrechtsabtretung,
die es einer Rechtspersönlichkeit erlaubt, den gesamten für ein Projekt erstellten
Code zu schützen, indem das Urheberrecht (oder das exklusive Verwertungsrecht)
zusammengeführt wird. Dies wirkt der Fragmentierung des Urheberrechts entgegen.</p>
<p>Dadurch wird es den Projekten erlaubt, ihre rechtliche Wartbarkeit zu wahren, indem die
Möglichkeit der Relizenzierung gewahrt wird und die Rechte, die benötigt werden, um Lizenzen
gerichtlich durchzusetzen, in ausreichendem Maße gesichert werden. Auch die abtretende Partei
verliert nicht ihr Recht am Code, da die FLA die Rückgabe des uneingeschränkten Nutzungsrechts
an den Autor/die Autorin beinhaltet. Dem Treuhänder wird durch die FLA ebenfalls eine Gruppe
von Richtlinien auferlegt. Sollten er diese Richtlinien brechen, erlöschen alle ihm erteilten
Bewilligungen und Lizenzen automatisch.</p>
<p>Nutzer der FLA übertragen das Urheberrecht ihrer Arbeit. In Ländern, die eine Übertragung
verbieten, wird dem Treuhänder eine exlusive Lizenz (siehe §1(1) für Details) gewährt.
Deshalb kann die FLA in Ländern mit Zivil- oder Gewohnheitsrecht eingesetzt werden.
</p>
<p>Die FLA wird für das <a href="fiduciary.html">Treuhand-Programm</a> der FSFE verwendet.
Sie kann auch derart angepasst werden, dass die Rechte an andere Dritte übertragen werden.</p>
<ul>
<li><a href="FLA.en.pdf">FSFE-Version der FLA als PDF [englisch]</a></li>
<li><a href="FLA.gfdl.en.tex">Anpassbare Version der FLA (LaTex-Format, GFDL-lizenziert) [englisch]</a></li>
<li><a href="FLA.ccasa.en.tex">Anpassbare Version der FLA (LaTex-Format, CC-BY-SA-lizenziert) [englisch]</a></li>
</ul>
<p>Wenn Sie mehr über die FLA erfahren möchten, können Sie uns
<a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org?subject=FSFE Legal Question">eine Mail schreiben</a>.</p>
<h3>Autoren</h3>
<p>Die Treuhänderische Lizenzvereinbarung (FLA) wurde
von Dr. Axel Metzger (<a href="http://www.ifross.de">ifross</a>) und <a
href="/about/greve/">Georg Greve</a> (<a href="http://fsfe.org">FSFE</a>) in Absprache mit
anderen, renomierten juristischen und technischen Experten geschrieben. An diesem Prozess waren
unter Anderem beteiligt:<br/>
RA Dr. Till Jaeger, Carsten Schulz, Prof. Eben Moglen, RA Thorsten Feldmann (LL.M.), Werner Koch,
Alessandro Rubini, Reinhard Müller. Die letzte Überarbeitung wurde von <a href="/about/greve/">Georg Greve</a> und
dem <a href="/activities/ftf/">FTF</a>-Koordinator <a href="/about/coughlan/">Shane M. Coughlan</a> auf der Basis von Rückmeldungen
durch Prof. Lucie Guibault vom "Institute for Information Law" in den Niederlanden
erstellt. </p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 101
activities/ftf/fla.el.xhtml View File

@ -1,101 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας Άδειας Χρήσης (FLA) -
FSFE Νομικό Τμήμα</title>
<link rel="stylesheet" media="all" href="/style/grid.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" media="all" href="ftf.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/activities/ftf/ftf.html">Νομικό Τμήμα</a></p>
<h1>Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας Άδειας Χρήσης (FLA)</h1>
<!-- <h3>Περίληψη</h3>
<p>Το Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας Άδειας Χρήσης (Fiduciary License
Agreement - FLA) είναι μία συμφωνία ανάμεσα στον κάτοχο του copyright
και στον θεματοφύλακα. Το FLA μεταφέρει κάποια από τα δικαιώματα χρήσης
από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων στο θεματοφύλακα. Εκτός από
μηχανισμός συλλογής το FLA αφορά την <i>ομαδοποίηση</i> των συμφερόντων
των κατόχων copyright στον θεματοφύλακα (και όχι τη διανομή του προϊόντος).</p>
<p>Η χρήση του λογισμικού διέπεται από τη συμφωνία άδειας χρήσης. Τα
προγράμματα ελεύθερου λογισμικού έχουν συνήθως περισσότερους από έναν κατόχους
πνευματικών δικαιωμάτων οι οποίοι εργάζονται συλλογικά σε κάθε πρόγραμμα.
Σε ενδεχόμενη παραβίαση της συμφωνίας άδειας χρήσης αυτά τα κατανεμημένα
πνευματικά δικαιώματα ίσως να προκαλέσουν προβλήματα επειδή σε περίπτωση
αγωγής ίσως απαιτηθεί η παρουσία όλων των κατόχων copyright.</p>
<p>Το FLA συγκεντρώνει όλα τα δικαιώματα των κατόχων copyright
στο θεματοφύλακα. Τότε αυτός θα είναι σε θέση να προβάλλει τα συμφέροντα
των κατόχων copyright στο δικαστήριο.</p> -->
<h3>Τι είναι το FLA;</h3>
<p>Το Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας Άδειας Χρήσης (Fiduciary Licence
Agreement, FLA) είναι μια μεταβίβαση πνευματικών δικαιωμάτων που επιτρέπει
σε μια οντότητα να προστατέψει όλον τον κώδικα που δημιουργήθηκε για ένα έργο
με τη συγκέντρωση των πνευματικών δικαιωμάτων (ή των αποκλειστικών δικαιωμάτων
εκμετάλλευσης) για να εξουδετερώσει τον κατακερματισμό τους.</p>
<p>
Αυτή η πρακτική επιτρέπει στα έργα να προστατέψουν τη νομική τους
διατηρησιμότητα διατηρώντας τη δυνατότητα της επαν-αδειοδότησης και
διασφαλίζοντας επαρκή δικαιώματα για να κατοχυρώσουν τις άδειες χρήσης
δικαστικά. Ο μεταβιβάζων δεν χάνει το δικαίωμα στον κώδικα, καθώς το FLA
επιστρέφει τα δικαιώματα της απεριόριστης μεταχείρισης/αποκλειστικής
εκμετάλλευσης στον συγγραφέα. Το FLA εφαρμόζει επίσης ένα σύνολο αρχών για
την εμπιστευτικότητα. Αν οι αρχές παραβιαστούν, όλα τα δικαιώματα και οι
άδειες χρήσης αυτόματα εκπνέουν.</p>
<p>Οι δικαιούχοι του FLA μεταβιβάζουν το copyright της εργασίας τους, και
σε χώρες όπου οι μεταβιβάσεις του copyright μιας εργασίας είναι αδύνατες,
παραχωρούν στον θεματοφύλακα μια αποκλειστική άδεια (δείτε §1(1) για
λεπτομέρειες). Συνεπώς το FLA σχεδιάστηκε και για τις χώρες όπου ισχύει το
Ρωμαϊκό και για εκείνες στις οποίες ισχύει το Αγγλοσαξωνικό Δίκαιο.</p>
<p>Το FLA χρησιμοποιείται στο
<a href="fiduciary.html">Πρόγραμμα Εμπιστευτικότητας</a> του FSFE. Μπορεί
επίσης να προσαρμοστεί για να μεταβιβάσει δικαιώματα σε τρίτους.</p>
<ul>
<li><a href="FLA.en.pdf">Κατεβάστε ένα αντίγραφο σε PDF του FLA σε έκδοση
του FSFE</a></li>
<li><a href="FLA.gfdl.en.tex">Κατεβάστε ένα προσαρμόσιμο αντίγραφο του FLA</a>
(σε μορφή LaTex, αδειοδότηση GFDL)</li>
<li><a href="FLA.ccasa.en.tex">Κατεβάστε ένα προσαρμόσιμο αντίγραφο του
FLA</a> (σε μορφή LaTex , αδειοδότηση CC by-sa)</li>
</ul>
<p>Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το FLA με την
<a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org?subject=FSFE Legal Question">αποστολή
μηνύματος σε εμάς</a>.</p>
<h3>Συγγραφική ομάδα</h3>
<p>Το FLA συντάχθηκε από τον Dr. Axel Metzger
(<a href="http://www.ifross.de">ifross</a>) και τον
<a href="/about/greve/">Georg Greve</a>
(<a href="http://fsfeurope.org">FSFE</a>) σε διαβουλεύσεις με διακεκριμένους
διεθνείς νομικούς και τεχνικούς εμπειρογνώμονες. Συμβολή με διάφορους τρόπους
στην εξέλιξη του FLA είχαν οι RA Dr. Till Jaeger, Carsten Schulz, Prof. Eben
Moglen, RA Thorsten Feldmann, LL.M., Werner Koch, Alessandro Rubini, Reinhard
Muller και άλλοι. Η πιο πρόσφατη αναθεώρηση ταξινομήθηκε από τον Georg Greve
και τον συντονιστή της <a href="/activities/ftf/">FTF</a> στο FSFE
<a href="/about/coughlan/">Shane M Coughlan</a> με βάση τις παρατηρήσεις του
Dr. Lucie Guibault από το Institute for Information Law στην Ολλανδία.</p>
</body>
<timestamp>$Date$
$Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 79
activities/ftf/fla.fr.xhtml View File

@ -1,79 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>Accord Fiduciaire sur les Licences (FLA) - FSFE Juridique</title>
<link rel="stylesheet" media="all" href="/style/grid.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" media="all" href="ftf.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/activities/ftf/ftf.html">Juridique</a></p>
<h1>Accord Fiduciaire sur les Licences (FLA)</h1>
<h2>Qu'est-ce que le FLA&#160;?</h2>
<p>L'Accord Fiduciaire sur les Licences (FLA) est une délégation des
droits d'auteur qui permet à une entité de protéger tout le code créé
pour un projet donné en consolidant les droits d'auteur (ou des droits
d'exploitation exclusifs), de façon à lutter contre leur fragmentation.</p>
<p>Cela permet aux projets de s'assurer qu'ils sont juridiquement
pérennes, en préservant la possibilité de changer de licence et
leur donne l'assurance de posséder des droits suffisants pour pouvoir
assurer l'application des licences devant un tribunal. La partie
délégataire ne perd pas son droit à utiliser son code pour autant,
puisque le FLA assure à l'auteur ses droits illimités d'usage ou de
simple exploitation. Le FLA applique également un ensemble de principes
pour le fiduciaire. Si ce dernier viole ces principes, tous les droits
et licences qui lui ont étés accordés expirent automatiquement.</p>
<p>Le Bénéficiaire du FLA cède ses droits d'auteur portant sur les oeuvres, et dans les pays où une telle cession n'est pas autorisée, confère une licence exclusive (voir §1(1) pour davantage de détails). Ainsi, le FLA est conçu pour fonctionner à la fois dans les pays de droit civil et de <em>common law</em>.</p>
<p>Le FLA est utilisé dans le <a href="fiduciary.html">programme
fiduciaire</a> de la FSFE. Il peut également être adapté afin de
déléguer les droits à une autre organisation.</p>
<ul>
<li><a href="fla1.2-reformatted.fr.odt">Télécharger une version française personnalisable du FLA</a> (format OpenDocument, licence GFDL)</li>
<li><a href="FLA.en.pdf">Télécharger une copie PDF du FLA, avec la
FSFE comme fiduciaire (en anglais).</a></li>
<li><a href="FLA.gfdl.en.tex">Télécharger une version personnalisable
du FLA (en anglais)</a> (format LaTex, licence GFDL)</li>
<li><a href="FLA.ccasa.en.tex">Télécharger une version personnalisable
du FLA (en anglais)</a> (format LaTex, licence CC-by-sa)</li>
</ul>
<p><strong>À propos de la version française&#160;:</strong> Il s'agit d'une version destinée à pouvoir fonctionner dans les juridictions françaises. La liste des pays où la cession anticipée des droits d'auteur n'est pas autorisée inclut, sans exhaustivité, la France.</p>
<p>Quelle que soit la licence choisie, la FSFE sera heureuse d'apporter plus d'information.
N'hésitez pas à nous <a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org?subject=FSFE Legal Question">envoyer un mail</a>.</p>
<h3>Auteurs</h3>
<p>Le FLA a été écrit par le docteur Axel Metzger
(<a href="http://www.ifross.de">ifross</a>) et
<a href="/about/greve/">Georg Greve</a> (<a href="http://fsfeurope.org">FSFE</a>)
en collaboration avec des experts juridiques et techniques renommés.
Parmi les acteurs impliqués dans l'évolution du FLA à un moment ou
à un autre, on trouve&#160;: RA Dr. Till Jaeger, Carsten Schulz,
Prof. Eben Moglen, RA Thorsten Feldmann, LL.M., Werner Koch,
Alessandro Rubini, Reinhard Muller et encore d'autres. La dernière
révision a été compilée par Georg Greve et le coordinateur de la
<a href="/activities/ftf/">FTF</a>
<a href="/about/coughlan/">Shane M Coughlan</a>, sur la base de retours
fournis par le Dr. Lucie Guibault de l'Institut sur les Lois de
l'Information des Pays-Bas.</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Michel Roche (Vercors - France)</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 75
activities/ftf/fla.it.xhtml View File

@ -1,75 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Fiduciary Licence Agreement (FLA)</title>
<link rel="stylesheet" media="all" href="/style/grid.css" type="text/css"
/>
<link rel="stylesheet" media="all" href="ftf.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<h1>Fiduciary Licence Agreement (FLA)</h1>
<localmenu id="1">Panoramica</localmenu>
<h3>Cos'è il FLA?</h3>
<p>Il "Fiduciary Licence Agreement" (FLA) è un accordo che permette ad
un'entità di tiutelare il codice creato per un progetto, consolidandone
il copyright (o i diritti esclusivi di sfruttamento), al fine di contrastare la
frammentazione del copyright.</p>
<p> Ciò permette di proteggere la sostenibilità legale dei progetti,
preservandone la capacità di istituire nuovi termini di licenza, ed
assicurando sufficienti possibilità di far rispettare le licenze in sede
legale. La persona che effettua la nomina non perde i propri diritti,
poiché il FLA
restituisce diritti illimitati di uso/sfruttamento singolo all'autore. Il
FLA si applica anche ad una serie di principi per il fiduciario. Se questi
principi vengono violati, tutte le concessioni e le licenze loro appartenenti
scadono automaticamente.</p>
<p>I beneficiari del FLA cedono il copyright per il loro lavoro, e nei paesi
in cui tale cessione del copyright per un opera è impossibile, cedono al
fiduciario una licenza esclusiva (vedi §1(1) per i dettagli). Ne consegue
che il FLA funziona sia nei paesi in cui vige la Civil Law, che in quelli
di Common law.</p>
<p>La FLA è utilizzata per il Fiduciary Programme della FSFE. Può anche
essere adattato per cedere i diritti a qualunque altra terza parte.</p>
<ul>
<li><a href="/activities/ftf/fla.it.pdf">Scarica una versione PDF della FLA </a></li>
<li><a href="/activities/ftf/fla.it.odt">Scarica una versione
modificabile della FLA</a> (formato ODT)</li>
</ul>
<p>Il "Fiduciary Licence Agreement" (FLA) è stato scritto dal
Dr. Axel Metzger (<a href="http://www.ifross.de">ifross</a>) e da <a
href="/about/greve/">Georg Greve</a>
(<a href="http://fsfeurope.org">FSFE</a>), dopo consultazioni con esperti
legali e tecnici di fama
internazionale. In alcune parti di tale processo sono stati coinvolti:
RA Dr. Till Jaeger, Carsten Schulz, Prof. Eben Moglen, RA Thorsten Feldmann,
LL.M., Werner Koch,
Alessandro Rubini, Reinhard Müller ed altri. L'ultima revisione è stata
redatta da Georg Greve e dal
coordinatore della <a href="/activities/ftf/">FTF</a> di FSFE <a
href="/about/coughlan/">Shane M Coughlan</a>
sulla base dei commenti forniti dalla Dr.ssa Lucie Guibault dell'Institute
for Information Law dei Paesi Bassi.</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author:
nicoulas $</timestamp>
<translator>Alessandro Polvani</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 44
activities/ftf/fla.pt.xhtml View File

@ -1,44 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>FLA - FSFE Legal</title>
<link rel="stylesheet" media="all" href="/style/grid.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" media="all" href="ftf.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<h1>Contrato de Licença Fiduciária (FLA)</h1>
<localmenu/>
<h3>Qual é o FLA?</h3>
<p>O Contrato de Licença Fiduciária (FLA) é uma cessão de copyright que permite a uma entidade proteger todo o código criado para um projeto, consolidando o copyright (ou os direitos exclusivos de exploração), para evitar a fragmentação do copyright.</p>
<p>Isso permite os projetos proteger a sua manutenção legal, preservando a capacidade de codificar relicenciar e garantir os direitos suficientes para aplicar as licenças nos tribunais. A pessoa assinante não perde a atribuição dos seus direitos sobre o código, porque o FLA oferece um uso ilimitado e direitos de exploração particulares para o autor. O FLA aplica também um conjunto de princípios para o fiduciário. Se viola estes princípios, todas as concessões e licenças contratadas expiram automaticamente.</p>
<p>O FLA é usado pelo <a href="fiduciary.html">Programa Fiduciário</a> da FSFE. Também pode ser adaptado para ceder os direitos de quaisquer terceiras partes.</p>
<ul>
<li><a href="FLA.en.pdf">Baixe uma cópia do PDF da versão do FLA da FSFE</a></li>
<li><a href="FLA.gfdl.en.tex">Baixe uma cópia personalizada do FLA</a> (Formato LaTex, licenciado com GFDL)</li>
<li><a href="FLA.ccasa.en.tex">Baixe uma cópia personalizada do FLA </a>(Formato LaTex, licenciado com CC by-sa)</li>
</ul>
<p>Você pode aprender mais sobre o FLA <a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org?subject=Pergunta jurídica para a FSFE">enviando-nos um e-mail</a>.</p>
<h3>Autores</h3>
<p>O FLA foi escrito pelo Dr. Axel Metzger (<a href="http://www.ifross.de">ifross</a>) e <a href="/about/greve/">Georg Greve</a> (<a href="http://fsfeurope.org">FSFE</a>), em consulta com renomados especialistas técnicos e em direito internacional. As partes envolvidas na evolução do FLA incluídos RA Dr. Till Jaeger, Carsten Schulz, Prof. Eben Moglen, RA Thorsten Feldmann, LL.M., Werner Koch, Alessandro Rubini, Reinhard Muller e outros. A última revisão foi elaborada por Georg Greve e o coordenador da <a href="/activities/ftf/">FTF</a> da FSFE <a href="/about/coughlan/">Shane M Coughlan</a> com base nas respostas fornecidas pela Dra. Lucie Guibault do Instituto de Direito da Informação na Holanda.</p>
</body>
<timestamp>$Date: 2010-10-10 21:38:42 +0200 (dim. 10 oct. 2010) $ $Author: guest-pcgaldo $</timestamp>
<translator>pcgaldo</translator>
</html><!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 183
activities/ftf/fla.sv.xhtml View File

@ -1,183 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Förfoganderättsavtal (FLA)</title>
</head>
<body>
<h2>Fiduciary Licence Agreement (FLA)</h2>
<div style="text-align: center;">
<p>
[ <b><a href="ftf.html">Services</a></b> ]
[ <b><a href="network.html">Network</a></b> ]
[ <b><a href="documentation.html">Documentation</a></b> ]
[ <b><a href="community.html">Community</a></b> ]
[ <b><a href="about.html">About</a></b> ]
[ <b><a href="contact.html">Contact</a></b> ]
</p>
</div>
<h2>Vad är FLA?</h2>
<p>
Målet med Förfoganderättsavtalet (FLA) är att stärka den
juridiska grunden för Fri Programvara genom att låta utvecklare
av Fri Programvara göra FSFE deras förvaltare i alla
juridiska frågor.</p>
<p>
Principen för detta motsvarar den som FSF Nordamerika har använt
för sina Copyright Assignments (CA) i
<a href="http://www.gnu.org/">GNU-projektet</a>. Detta för att
säkra den juridiska grunden på vilken flera Fria operativsystem
vilar.
</p>
<p>
Som en del läsare vet så används i kontinentaleuropa en
"Droit d'Auteur"-tradition (ekonomisk upphovsrätt) som på några
punkter skiljer sig signifikant från den anglo-amerikanska
upphovsrättstraditionen.
</p>
<p>
Genom att speciellt uppmärksamma dessa skillnader erbjuder
Förfoganderättsavtalet en Europeisk syn på samma
frågor som den amerikanska metoden med "Copyright Assignments".
</p>
<h3>Resultat</h3>
<p>Förfoganderättsavtalet kan, summerat, sägas ge följande resultat:
<ul>
<li>Överföring av den ekonomiska upphovsrätten/exklusiva exploateringsrätten till FSF Europe.</li>
<li>Återföring av rätten till obegränsad användning/enkel exploateringsrätt till den överlåtande parten.</li>
<li>Säkerhetsklausul: Avtalet bryts om FSFE någonsin skulle använda de överförda rättigheterna för proprietär programvara.</li>
</ul>
</p>
<h3>Upphovsmän</h3>
<p>
Förfoganderättsavtalet utvecklades av
RA Dr. Till Jaeger, Dr. Axel Metzger, Carsten Schulz (<a
href="http://www.ifross.de/">ifross</a>) och Georg Greve (<a
href="http://www.fsfeurope.org/">FSFE</a>), tillsammans med
andra personer som intresserat sig för den juridiska
hållbarheten av Fri Programvara. Vid olika tillfällen i processen
var Prof. Eben Moglen, RA Thorsten Feldmann, LL.M., Werner Koch,
Alessandro Rubini, Reinhard Müller och andra involverade.
</p>
<h3>Användning</h3>
<p>
Förfoganderättsavtalet är Copyright 2002, 2003 Free Software
Foundation Europe. På liknande sätt som
<a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl.html">GNU General Public
License</a> (GPL), ges alla rätten att kopiera och distribuera
det, men att ändra det är inte tillåtet.</p>
<p>
Om du vill göra FSFE din förvaltare genom att underteckna
avtalet, skicka information om ditt projekt till
<a
href="mailto:fla@fsfeurope.org">fla@fsfeurope.org</a>.</p>
<p>
För Fri Programvaras juridiska säkerhet hoppas vi kunna erbjuda
den här tjänsten till så många projekt som möjligt, men
våra resurser är begränsade till det stöd vi får i form
av <a href="/help/help.html">frivilliga insatser</a> och
<a href="/help/donate.html">donationer</a>. Eventuellt fövaltande
bestäms därför från fall till fall.</p>
<p>
Om du representerar en annan organisation som arbetar med
Fri Programvara och vill använda Förfoganderättsavtalet
för att stärka den juridiska ståndpunkten för egna
projekt, skriv även då till <a
href="mailto:fla@fsfeurope.org">fla@fsfeurope.org</a>.</p>
<p>
Generellt så kommer vi att tillåta sådan användning, men
vi skulle vilja veta vad du vill göra och även att du inkluderar
en notis som hänvisar till ursprungsvarianten av Förfoganderättsavtalet. </p>
<h3>Kommentarer</h3>
<p>
Kommentarer och eventuella frågor om Förfoganderättsavtalet
kan skickas till <a
href="mailto:fla@fsfeurope.org">fla@fsfeurope.org</a>.</p>
<h2>Bakgrund</h2>
<p>
Fri Programvara, genom sin växande popularitet, gör fler
juridiska frågor till mötes. Fri Programvara, till skillnad från proprietära
programvaror som oftast ägs av ett enda företag och sedan överges
efter ett par år, har ofta flera upphovsmän och används under
många år. En del Fri Programvara som används idag är
10-20 år gamla, och ibland ännu äldre.</p>
<p>
Att juridiskt säkra användningen och utvecklingen av dessa programvaror,
även om dess upphovsmän inte gör att hitta, är en av de frågor
som samhället kring Fri Programvara står inför.</p>
<p>
Nyligen har vi även sett en ökning av fall där upphovsmän
till Fri Programvara attackeras på juridiska grunder för att få
honom eller henne att ändra namn på ett mjukvarupaket, eller
helt upphöra med distributionen. Som ett samhälle måste vi hitta
sätt att försvara våra bidragsgivare mot detta.</p>
<p>
En annan fråga är att fler och fler företag utvecklar
Fri Programvara och ber utvecklare att överge sina
rättigheter för att företagen ska kunna sälja
proprietära versioner av den Fria Programvaran.</p>
<p>
Med de snabba förändringar som kan ske inom företagens
ledning, policy och marknad, så kan inget företag garantera
en satsning på en viss policy under 20 år eller mer. Företag
löper dessutom hela tiden risken för konkurs eller uppköp av
andra företag, med andra värderingar.</p>
<p>
Av denna anledning så litar oftast inte företag att andra
ska "göra rätt sak" för en längre tid.</p>
<p>Förfoganderättsavtalet kommer att lösa dessa frågor genom
att göra det möjligt för FSF Europe
<ul>
<li>att licensera programvara under en ny Fri Programvarulicens om det
skulle vara nödvändigt på grund av tekniska eller juridiska
förändringar.</li>
<li>att försvara mjukvaran mot intrång (även i domstol) om det
skulle behövas.</li>
<li>att försvara upphovsmän till Fri Programvara genom att acceptera
att överta deras risk för att bli attackerade på juridiska grunden.</li>
<li>att erbjuda en stabil och utjämnande faktor i kommersiell,
eller blandad kommersiell/frivillig utveckling av Fri Programvara.</li>
</ul>
</p>
<p>Speciellt den fjärde frågan får ökande betydelse genom
offentliga bidrag till mjukvaruutveckling i Europa.</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 98
campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.bg.xhtml View File

@ -1,98 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>
Питайте вашите кандидати!
</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/work.html">Campaigns</a></p>
<h1>Питайте вашите избранници за Свободния софтуер</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/ballot-box.png" alt="ballot box"/>
</div>
<p>Поставянето на предизвикателствата към възгледите на местни, регионални и национални политици за Свободния софтуер е важна текуща акция. Въвличането на кандидати и партии в дискусии по софтуерните въпроси, особено в предизборно време, може да има голям ефект.</p>
</div>
<h2>Как да се питате кандидатите си</h2>
<h3>Кога да питате</h3>
<p>По всяко време е добре да питате кандидатите си за Свободния софтуер, но предизборното време представя изключително добра възможност, тъй като се дава особено внимание на политически програми, намерения и обещания от страна на политиците и техните партии. ФССЕ поддържа <a
href="https://wiki.fsfe.org/AskYourCandidates/Dates">уики календар на Европейските избори</a>, който може да ползвате, за да определите най-подходящото време да стартирате вашата собствена "питайте вашите кандидати" кампания. Календарът разчита на информация дадена от общността, така че ви молим да го актуализирате и подобрявате когато имате възможност.</p>
<h3>Какви въпроси да задавате</h3>
<p>Преди да започнете да задавате въпроси трябва да помислите какво бихте искали да попитате. Съветваме ви, да се запознаете предварително с нашите <a href="/work.html">дейности и направления на работа</a>, <a href="/news/news.html">новини</a>, както и да прегледате <strong><a
href="/campaigns/askyourcandidates/example-questions.html">вече зададените въпроси</a></strong> като източник на вдъхновение за вашите собствени.</p>
<h3>Как да се свържете с политическите кандидати</h3>
<ul>
<li>Изберете кандидати, които работят в район с предстоящи избори и които, в идеалния случай, имат познания и опит свързани със Свободния софтуер и/или Отворените стандарти. Най-вероятно е да бъдете разбрани и да получите отговор именно от такова лице.</li>
<li>Изпратете въпросите си на кандидата по електронна поща, поща или и двете.</li>
<li>Публикувайте посланието си в блог (напр. на blogs.fsfe.org), за да увеличите стимула на запитания кандидат да отговори.</li>
<li><a href="/contact/contact.html">Уведомете ни</a>, че сте изпратили запитване, за да повишим осведомеността относно вашите действия и да помогнем те да намерят отговор.</li>
</ul>
<h3>Как да се обърнете към политическите партии</h3>
<ul>
<li>Създайте анкета<!-- optionally using <a href="/projects/askyourcandidates/survey.html">our examples</a>-->и я пратете до адреса на политическата партия.</li>
<li>Обобщете отговорите от всяка попълнена анкета и ги въведете в специално създадената за тази цел <a href="http://wiki.fsfe.org/AskYourCandidates/ELECTIONNAME-DATE">уики страница</a>.</li>
</ul>
<h3>Как да увеличите ефекта от действията си</h3>
<ul>
<li><a href="/contact/contact.html">Уведомете ни</a> за своя план да участвате в кампанията, за да можем да ви дадем информация за предишни подобни опити и да ви съдействаме.</li>
<li><a href="http://wiki.fsfe.org/AskYourCandidates/ELECTIONNAME-DATE">Създайте уики страница</a> с въпросите, които сте задали, и отговорите, които сте получили (примери: <a href="https://wiki.fsfe.org/Bundestagswahl2009">германски парламентарни избори 2009</a>, <a href="https://wiki.fsfe.org/groups/vienna/Wahl2010">виенски общински избори 2010</a></li>
<li><a href="http://planet.fsfe.org">Блогвайте</a> и микроблогвайте редовно за вашата дейност, за да могат другите да следят случващото се. Някои идеи за какво бихте могли да блогвате са: какво ви накара да започнете да се свързвате с кандидати поначало; вашият опит при съставянето и пращането на въпросите или анкетата; всякакви интересни запитвания които получавате в резултат на това и какви отговори очаквате да получите.</li>
<!-- Why not keep it in the wiki? We would have to translate all the questions and answers if we move it to the static pages... -->
<li>След като сте събрали отговори от достатъчно кандидати или партии ние ще създадем страница на fsfe.org обобщаваща резултатите, вероятно със съпътстващо съобщение за печата (например: <a href="/campaigns/btw09/btw09.html">германски областни избори 2009</a>).
<!-- we can't expect them to do this themselves - hardly anyone has web svn access outside the web team so they won't even be able to copy an existing page and edit it. We can't expect people to learn our build system simply in order to contact a candidate
Save the page under /projects/askyourcandidates/NAME_OF_ELECTION-YEAR. <a href="mailto:fellowship@fsfeurope.org">Submit it to FSFE</a> for publishing.-->
</li>
</ul>
<h2>Успешни кампании</h2>
<ul>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201105-germany-bremen.html">2011: Германски областни избори в Бремен</a></li>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201103-germany-sachsen-anhalt.html">2011: Германски областни избори в Сахсен-Анхалт</a></li>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201103-germany-baden-wuerttemberg.html">2011: Германски областни избори в Баден-Вюртемберг</a></li>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201103-germany-rheinland-pfalz.html">2011: Германски областни избори в Рейнланд-Пфалц</a></li>
<li><a href="http://wiki.fsfe.org/groups/vienna/Wahl2010">2010: Изявления на виенските парии за Свободния софтуер</a></li>
<li><a href="/campaigns/btw09/btw09.html">2009: Германски областни избори</a></li>
</ul>
<h2>По темата</h2>
<fetch-news/>
</body>
<translator>Димитър Генчев</translator>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 63
campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.de.xhtml View File

@ -1,63 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>
Ask Your Candidates
</title>
<meta content="About talking to local, regional, and national politicians about Free Software: when, what and how to ask." name="description" />
<meta content="political candidates Free Software Challenging local regional national politicians political parties elections campaign lobbying policies policy Open Standards" name="keywords" />
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/campaigns/elections/index.html">Wahlkampagnen</a></p>
<h1>Ask Your Candidates</h1>
<h2 id="successful-campaigns">Erfolgreiche Kampagnen</h2>
<h3>2009</h3>
<ul>
<li><a href="http://wiki.fsfe.org/Activities/Bundestagswahl2009#Schon_gestellte_Fragen_und_erhaltene_Antworten">Bundestagswahl in Deutschland</a></li>
</ul>
<h3>2010</h3>
<ul>
<li><a href="http://wiki.fsfe.org/groups/vienna/Wahl2010">Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien</a></li>
</ul>
<h3>2011</h3>
<ul>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201103-germany-sachsen-anhalt.html">Landtagswahl in Sachsen-Anhalt</a></li>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201103-germany-rheinland-pfalz.html">Landtagswahl in Rheinland-Pfalz</a></li>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201103-germany-baden-wuerttemberg.html">Landtagswahl in Baden-Württemberg</a></li>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201105-germany-bremen.html">Bürgerschaftswahl in Bremen</a></li>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201109-germany-berlin.html">Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin</a></li>
<li><a href="http://wiki.fsfe.org/groups/Zurich/AskYourCandidates_2011">Schweizer Parlamentswahlen</a></li>
</ul>
<h3>2012</h3>
<ul>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201203-germany-saarland.html">Landtagswahl im Saarland</a></li>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201205-germany-schle-hol.html">Landtagswahl in Schleswig-Holstein</a></li>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201205-germany-nrw.html">Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen</a></li>
</ul>
<h3>2013</h3>
<ul>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201309-germany-bundestagswahl.html">Bundestagswahl in Deutschland</a></li>
</ul>
<h3>2016</h3>
<ul>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201608-germany-meck-pomm">Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern</a></li>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201608-germany-berlin">Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin</a></li>
</ul>
<h3>2017</h3>
<ul>
<li>[In Planung] Bundestagswahl in Deutschland</li>
</ul>
</body>
<timestamp>$Date: 2010-09-10 16:29:11 +0200 (Fri, 10 Sep 2010) $ $Author: mk $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 163
campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.el.xhtml View File

@ -1,163 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>
Ρωτήστε τους υποψηφίους!
</title>
<meta content="Μιλήστε στους πολιτικούς σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό: πότε, τι και πώς να ρωτήσετε." name="description" />
<meta content="υποψήφιοι πολιτικοί Ελεύθερο Λογισμικό πρόκληση πολιτικοί σε τοπικό περιφερειακό εθνικό επίπεδο πολιτικά κόμματα εκλογές δράση άσκηση πίεσης πολιτικές πολιτική Ανοιχτά Πρότυπα" name="keywords" />
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/campaigns/campaigns.html">Δράσεις</a></p>
<h1>Ρωτήστε τους υποψήφιους πολιτικούς για το Ελεύθερο Λογισμικό!</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/ballot-box.png" alt="ballot box"/>
</div>
<p>Η πρό(σ)κληση προς τους πολιτικούς σε τοπικό, περιφερειακό
και εθνικό επίπεδο να απαντήσουν σχετικά με τη θέση τους για το
Ελεύθερο Λογισμικό είναι μια σημαντική διαχρονική δραστηριότητα.
Κυρίως κατά την περίοδο των εκλογών, η δέσμευση υποψηφίων και
κομμάτων σε ερωτήσεις σχετικές με το λογισμικό μπορεί να έχουν
ισχυρό αντίκτυπο.</p>
</div>
<h2>Πώς να ρωτήσετε τους υποψηφίους σας</h2>
<h3>Πότε να ρωτήσετε</h3>
<p>Οποιαδήποτε ώρα είναι κατάλληλη για να ρωτήσετε τους υποψηφίους σας
για το Ελεύθερο Λογισμικό, αλλά η περίοδος των εκλογών σάς δίνει μια
ιδιαίτερα καλή δυνατότητα καθώς τότε οι πολιτικές, οι υποσχέσεις και
οι σκοποί των πολιτικών και των κομμάτων τραβούν την προσοχή των
πολιτών. ΤΟ FSFE διατηρεί ένα
<a href="https://wiki.fsfe.org/AskYourCandidates/Dates">ημερολόγιο
τύπου wiki των εκλογών στην Ευρώπη</a> το οποίο μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για να εντοπίσετε τον καλύτερο χρόνο εκκίνησης για τη
δική σας εκστρατεία 'ρωτήστε τους υποψηφίους'. Η εγκυρότητα του
ημερολογίου επαφίεται σε πληροφορίες από την κοινότητα οπότε είστε
ευπρόσδεκτοι να το ενημερώσετε και να το βελτιώσετε εαν θέλετε.</p>
<h3>Τι ερωτήσεις να θέσετε</h3>
<p>Πριν να αρχίσετε να θέτετε ερωτήσεις θα πρέπει να σκεφτείτε σχετικά
με το τι θέλετε να ρωτήσετε. Σας συνιστούμε να πάρετε μια ιδέα από
<a href="/work.html">τους διάφορους τομείς δραστηριοτήτων</a>,
<a href="/news/news.html">τα νέα</a>, καθώς επίσης και <strong>
<a href="/campaigns/askyourcandidates/example-questions.html">ζητήματα
που ήδη έχουν τεθεί</a></strong> ως τροφή για σκέψη για τις δικές σας
ερωτήσεις</p>
<h3>Πώς να έρθετε σε επαφή με υποψήφιους πολιτικούς</h3>
<ul>
<li>Ανιχνεύστε τους υποψηφίους σε μια περιοχή όπου λαμβάνουν
χώρα εκλογές και ακόμα καλύτερα είναι αν βρείτε κάποιους από
αυτούς που ενδεχομένως έχουν γνώση ή εμπειρία σχετική με το
Ελεύθερο Λογισμικό ή/και τα Ανοιχτά Πρότυπα. Ένα τέτοιο άτομο
είναι πιο πιθανόν να καταλάβει και να απαντήσει στην ερώτησή
σας.</li>
<li>Στείλτε στον υποψήφιο τις ερωτήσεις σας με email,
ταχυδρομείο ή και τα δυο.</li>
<li>Δημοσιεύστε το μήνυμά σας (π.χ. στο blogs.fsfe.org) με
σκοπό την αύξηση της πιθανότητας να απαντήσει ο υποψήφιος.</li>
<li><a href="/contact/contact.html">Ενημερώστε μας</a> οτι το
έχετε στείλει ώστε να αυξήσουμε το ενδιαφέρον για τις δράσεις
σας και να βοηθήσουμε ώστε να τις συνεχίσετε.</li>
</ul>
<h3>Πώς να επικοινωνήσετε με πολιτικά κόμματα</h3>
<ul>
<li>Δημιουργήστε μια έρευνα<!--, optionally using
<a href="/projects/askyourcandidates/survey.html">our examples
</a>-->, και στείλτε ένα φωτοαντίγραφο στη διεύθυνση του
κόμματος.</li>
<li>Για κάθε ανταπόκριση που θα λάβετε μελετήστε τις
απαντήσεις στις ερωτήσεις σας και συνοψίστε τις στην
επισκόπηση των απαντήσεων στη
<a href="http://wiki.fsfe.org/AskYourCandidates/ELECTIONNAME-DATE">σελίδα του wiki</a>.</li>
</ul>
<h3>Πώς να αυξήσετε τoν αντίκτυπο των δράσεών σας</h3>
<ul>
<li><a href="/contact/contact.html">Ενημερώστε μας</a> για το
σχέδιό σας να συνεισφέρετε στην εκστρατεία ώστε και εμείς να
μπορούμε να σας ειδοποιήσουμε για προηγούμενες προσπάθειες και
να προσφέρουμε βοήθεια.</li>
<li><a href="http://wiki.fsfe.org/AskYourCandidates/ELECTIONNAME-DATE">Δημιουργήστε μια σελίδα wiki</a> με τις ερωτήσεις που θέσατε και τις απαντήσεις που πήρατε (παραδείγματα: <a href="https://wiki.fsfe.org/Bundestagswahl2009">Γερμανικές βουλευτικές εκλογές 2009</a>, <a href="https://wiki.fsfe.org/groups/vienna/Wahl2010">Τοπικές εκλογές Βιέννης 2010</a></li>
<li><a href="http://planet.fsfe.org">Γράφετε σε ιστολόγια</a>
και μικρο-ιστολόγια συχνά σχετικά με τις δραστηριότητές σας με σκοπό να δώσετε
στους άλλους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτό που κάνετε. Κάποιες ιδέες
σχετικά με το τι να γράψετε στα ιστολόγια περιλαμβάνουν τι σας κέντρισε το
ενδιαφέρον ώστε να έρθετε σε επαφή με τους υποψηφίους, τις εμπειρίες σας από
τη σύνταξη και την αποστολή του ερωτηματολογίου ή της έρευνας, οποιεσδήποτε
ενδιαφέρουσες απαντήσεις λαμβάνετε καθώς και τι απαντήσεις περιμένετε
να λάβετε.</li>
<!-- Why not keep it in the wiki? We would have to translate all the questions and answers if we move it to the static pages... -->
<li>Όταν έχετε μαζέψει όλες τις απαντήσεις από αρκετούς υποψηφίους
ή κόμματα θα δημιουργήσουμε μια σελίδα στο fsfe.org συνοψίζοντάς τις,
πιθανόν σε ένα κοινό δελτίο τύπου (παράδειγμα:
<a href="/campaigns/btw09/btw09.html">Γερμανικές ομοσπονδιακές εκλογές 2009</a>).
<!-- we can't expect them to do this themselves - hardly anyone has web svn access outside the web team so they won't even be able to copy an existing page and edit it. We can't expect people to learn our build system simply in order to contact a candidate
Save the page under /projects/askyourcandidates/NAME_OF_ELECTION-YEAR. <a href="mailto:fellowship@fsfeurope.org">Submit it to FSFE</a> for publishing.-->
</li>
</ul>
<h2>Επιτυχείς δράσεις</h2>
<ul>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201205-germany-nrw.de.html">
2012-05-13: [Γερμανία] Τοπικές εκλογές στο κρατίδιο Nordrhein-Westfalen</a>
</li>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201205-germany-schle-hol.de.html">
2012-05-06: [Γερμανία] Τοπικές εκλογές στο κρατίδιο Schleswig-Holstein</a></li>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201203-germany-saarland.de.html">
2012-03-25: [Γερμανία] Τοπικές εκλογές στο κρατίδιο Saarland</a></li>
<li><a href="http://wiki.fsfe.org/groups/Zurich/AskYourCandidates_2011">
2011-10-23: [Ελβετία] Εθνικές και δημοτικές εκλογές στην Ελβετία</a></li>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201109-germany-berlin.html">
2011-09-18: [Γερμανία] Τοπικές εκλογές στο Βερολίνο</a></li>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201105-germany-bremen.html">
2011-05-22: [Γερμανία] Τοπικές εκλογές στη Βρέμη</a></li>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201103-germany-baden-wuerttemberg.html">
2011-03-27: [Γερμανία] Τοπικές εκλογές στο κρατίδιο Baden Württemberg</a></li>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201103-germany-rheinland-pfalz.html">
2011-03-27: [Γερμανία] Τοπικές εκλογές στο κρατίδιο Rheinland-Pfalz</a></li>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201103-germany-sachsen-anhalt.html">
2011-03-20: [Γερμανία] Τοπικές εκλογές στο Sachsen-Anhalt</a></li>
<li><a href="http://wiki.fsfe.org/groups/vienna/Wahl2010">
2010-10-10: [Αυστρία] Δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στη Βιέννη</a></li>
<li><a href="/campaigns/btw09/btw09.html">2009-09-27:
[Γερμανία] ομοσπονδιακές εκλογές</a></li>
</ul>
<h2>Σχετικά Νέα</h2>
<fetch-news/>
</body>
<timestamp>$Date: 2010-09-10 16:29:11 +0200 (Fri, 10 Sep 2010) $ $Author: mk $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 88
campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.fr.xhtml View File

@ -1,88 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>
Questionnez vos candidats&#160;!
</title>
<meta content="About talking to local, regional, and national politicians about Free Software: when, what and how to ask." name="description" />
<meta content="political candidates Free Software Challenging local regional national politicians political parties elections campaign lobbying policies policy Open Standards" name="keywords" />
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/work.html">Campagnes</a></p>
<h1>Questionnez vos candidats aux élections au sujet des logiciels libres</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/ballot-box.png" alt="ballot box"/>
</div>
<p>Interroger les politiciens locaux, régionaux ou nationaux sur leur position vis à vis du logiciel libre est une activité très importante à maintenir en permanence. En particulier pendant la période préélectorale, encourager les candidats et les partis à se positionner sur des questions relatives au logiciel peut avoir un impact conséquent.</p>
</div>
<h2>Comment questionner vos candidats&#160;?</h2>
<h3>Quand demander&#160;?</h3>
<p>Tout moment est un bon moment pour poser des questions à vos candidats sur les logiciels libres, mais la période de campagne électorale offre de bonnes opportunités car une plus grande attention est portée aux pratiques, intentions et promesses des politiciens et de leur partis. La FSFE maintient un <a href="https://wiki.fsfe.org/AskYourCandidates/Dates">calendrier européen</a> des élections sur le wiki. Le calendrier est basé sur les contributions de la communauté, donc n'hésitez pas à l'améliorer et le mettre à jour.</p>
<h3>Quelles questions poser&#160;?</h3>
<p>Avant de commencer à poser des questions, nous vous conseillons de réfléchir à ce que vous voulez demander. Nous vous encourageons à vous plonger dans nos différentes <a href="/work.html">ères d'activité</a>, <a href="/news/news.html">nos brèves d'actualité</a> et de jeter un oeil aux <strong><a href="/campaigns/askyourcandidates/example-questions.html">questions qui ont déjà été posées</a></strong> pour inspirer vos propres questions.</p>
<h3>Comment contacter les candidats&#160;?</h3>
<ul>
<li>Identifiez les candidats présents dans les circonscriptions où se déroule une élection, et si possible choisissez d'abord ceux qui ont des connaissances ou de l'expérience en lien avec les logiciels libres ou les standards ouverts. Ces candidats auront plus de chances de comprendre et donc de répondre à vos questions.</li>
<li>Envoyez vos questions aux candidats par e-mail, par la poste, ou par les deux.</li>
<li>Publiez votre message (par exemple sur blogs.fsfe.org) pour inciter les candidats à répondre.</li>
<li><a href="/contact/contact.html">Informez-nous</a> de votre envoi pour que nous puissions mobiliser l'attention sur votre action et aider à en réaliser le suivi.</li>
</ul>
<h3>Comment contacter les partis politiques&#160;?</h3>
<ul>
<li>Créez un sondage et envoyez-en une copie papier à l'addresse postale du parti.</li>
<li>Pour chaque réponse reçue, lisez les réponses à vos questions et résumez les sur la <a href="http://wiki.fsfe.org/AskYourCandidates/ELECTIONNAME-DATE">page de réponses</a> du wiki qui leur est dédiée.</li>
</ul>
<h3>Comment augmenter l'impact de vos actions&#160;?</h3>
<ul>
<li><a href="/contact/contact.html">Informez-nous</a> de votre projet de contribution à la campagne pour que nous puissions vous signaler des actions passées et vous assister.</li>
<li><a href="http://wiki.fsfe.org/AskYourCandidates/ELECTIONNAME-DATE">Créez une page sur le wiki</a> avec les questions posées et réponses reçues (par exemple: <a href="https://wiki.fsfe.org/Bundestagswahl2009">les élections parlementaires Allemandes de 2009</a> ou <a href="https://wiki.fsfe.org/groups/vienna/Wahl2010">l'élection municipale de Vienne en 2010</a>).</li>
<li><a href="http://planet.fsfe.org">Bloguez</a> et microbloguez régulièrement à propos de vos activités pour donner à d'autres personnes l'opportunité de suivre ce que vous faites. Par exemple, vous pouvez parler de ce qui vous a poussé à contacter les candidats, de votre expérience pendant la composition et l'envoi des questions, de toutes les demandes intéressantes reçues du fait de votre envoi, ou encore des réponses que vous vous attendez à recevoir.</li>
<li>Une fois que vous avez réuni les réponses de suffisamment de candidats ou de partis, nous pourrons créer une page sur fsfe.org qui les résume, avec éventuellement un communiqué de presse (exemple: <a href="/campaigns/btw09/btw09.html">élections fédérales allemandes de 2009</a>.</li>
</ul>
<h2>Campagnes menées avec succès</h2>
<ul>
<li><a href="/news/2013/news-20130703-01.html">2013-07-03: [Germany] Parliament elections: The parties' positions on Free Software</a>, and the <a href="/campaigns/askyourcandidates/201309-germany-bundestagswahl.html">complete answers</a>.</li>
<li><a href="/news/2012/news-20120508-01.html">2012-05-13: [Germany] State parliament election in Nordrhein-Westfalen</a>, and the <a href="/campaigns/askyourcandidates/201205-germany-nrw.html">complete answers</a>.</li>
<li><a href="/news/2012/news-20120502-01.html">2012-05-06: [Germany] State parliament election in Schleswig-Holstein</a>, and the <a href="/campaigns/askyourcandidates/201205-germany-schle-hol.html">complete answers</a>.</li>
<li><a href="/news/2012/news-20120322-01.html">2012-03-25: [Germany] State parliament election in Saarland</a>, and the <a href="/campaigns/askyourcandidates/201203-germany-saarland.html">complete answers</a>.</li>
<li><a href="http://wiki.fsfe.org/groups/Zurich/AskYourCandidates_2011">2011-10-23: [Switzerland] Elections for the national and city council in Switzerland</a></li>
<li><a href="/news/2011/news-20110913-01.html">2011-09-18: [Germany] State parliament election in Berlin</a>, and the <a href="/campaigns/askyourcandidates/201109-germany-berlin.html">complete answers</a>.</li>
<li><a href="/news/2011/news-20110520-01.html">2011-05-22: [Germany] State parliament election in Bremen</a>, and the <a href="/campaigns/askyourcandidates/201105-germany-bremen.html">complete answers</a>.</li>
<li><a href="/news/2011/news-20110325-01.html">2011-03-27: [Germany] State parliament election in Baden Württemberg</a>, and the <a href="/campaigns/askyourcandidates/201103-germany-baden-wuerttemberg.html">complete answers</a>.</li>
<li><a href="/news/2011/news-20110325-01.html">2011-03-27: [Germany] State parliament election in Rheinland-Pfalz</a>, and the <a href="/campaigns/askyourcandidates/201103-germany-rheinland-pfalz.html">complete answers</a>.</li>
<li><a href="/news/2011/news-20110318-01.html">2011-03-20: [Germany] State parliament election in Sachsen-Anhalt</a>, and the <a href="/campaigns/askyourcandidates/201103-germany-sachsen-anhalt.html">complete answers</a>.</li>
<li><a href="http://wiki.fsfe.org/groups/vienna/Wahl2010">2010-10-10: [Austria] Elections for the municipal and district council in Vienna</a></li>
<li><a href="/campaigns/btw09/btw09.html">2009-09-27: [Germany] Elections to the Bundestag</a></li>
</ul>
<h2>Actualités liées</h2>
<fetch-news/>
</body>
<timestamp>$Date: 2010-09-10 16:29:11 +0200 (Fri, 10 Sep 2010) $ $Author: mk $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 115
campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.it.xhtml View File

@ -1,115 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>
Chiedi ai tuoi candidati!
</title>
<meta content="About talking to local, regional, and national politicians about Free Software: when, what and how to ask." name="description" />
<meta content="political candidates Free Software Challenging local regional national politicians political parties elections campaign lobbying policies policy Open Standards" name="keywords" />
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/work.html">Campagne</a></p>
<h1>Chiedi ai tuoi candidati politici riguardo al Software Libero</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/ballot-box.png" alt="ballot box"/>
</div>
<p>Chiedere ai politici locali, regionali e nazionali la loro posizione nei confronti del
Software Libero è un'attività in corso molto importante. Coinvolgere i candidati e i partiti con
domande relative al software può avere un grande impatto,
soprattutto nel periodo che precede le elezioni.</p>
</div>
<h2>Come rivolgersi ai propri candidati</h2>
<h3>Quando chiedere</h3>
<p>Ogni momento è buono per fare ai propri candidati delle richieste relative al Software Libero, ma la corsa alle elezioni offre un'opportunità particolarmente vantaggiosa poiché viene prestata più attenzione ai programmi, alle intenzioni e alle promesse dei politici e dei loro partiti. La FSFE mette a disposizione un <a
href="https://wiki.fsfe.org/AskYourCandidates/Dates">calendario wiki delle elezioni Europee</a> che può essere utilizzato per determinare il momento migliore per iniziare la tua campagna personale 'chiedi al tuo candidato'. Il calendario si basa su dati provenienti dalla comunità, per favore aggiornali ed estendili se puoi.</p>
<h3>Quali domande porre</h3>
<p>Prima di iniziare a fare domande dovresti riflettere su cosa vuoi
chiedere. Ti incoraggiamo a tuffarti nelle nostre <a href="/work.html">diverse
aree di attività</a>, nelle <a href="/news/news.html">nostre news</a>, e a dare
un'occhiata alle <strong><a href="/campaigns/askyourcandidates/example-questions.html">domande già
poste</a></strong> per trarre ispirazione per le tue domande.</p>
<h3>Come contattare i candidati politici</h3>
<ul>
<li>Identifica i candidati in un'area dove si svolgeranno le elezioni e, se possibile, individua quelli che hanno conoscenza o esperienza relativa al Software Libero e/o agli Standard Aperti. Tali persone saranno probabilmente in grado di risponderti comprendendo meglio le tue domande.</li>
<li>Manda le tue domande al candidato via email, posta o entrambe.</li>
<li>Pubblica i tuoi messaggi (ad esempio su blogs.fsfe.org) allo scopo di incentivare il candidato a rispondere.</li>
<li><a href="/contact/contact.html">Facci sapere</a> che hai spedito il messaggio in modo da far conoscere a tutti le tue azioni e aiutarti a portarle avanti.</li>
</ul>
<h3>Come contattare i partiti politici</h3>
<ul>
<li>Crea un sondaggio<!--, optionally using <a href="/projects/askyourcandidates/survey.html">our examples</a>-->, e invia una copia cartacea all'indirizzo postale dei partiti.</li>
<li>Per ogni messaggio che ricevi scorri le risposte alle tue domande e sintetizzale in una <a href="http://wiki.fsfe.org/AskYourCandidates/ELECTIONNAME-DATE">pagina del wiki</a> dedicata alle risposte del sondaggio.</li>
</ul>
<h3>Come aumentare l'impatto delle tue azioni</h3>
<ul>
<li><a href="/contact/contact.html">Informaci</a> riguardo ai tuoi piani per contribuire a questa campagna in modo che possiamo informarti sui precedenti tentativi e fornirti assistenza.</li>
<li><a href="http://wiki.fsfe.org/AskYourCandidates/ELECTIONNAME-DATE">Crea una pagina sul wiki</a> con le domande che hai fatto e le risposte che hai ricevuto (esempio: <a href="https://wiki.fsfe.org/Bundestagswahl2009">Elezioni parlamentari tedesche del 2009</a>, <a href="https://wiki.fsfe.org/groups/vienna/Wahl2010">Elezioni comunali Viennesi del 2010</a></li>
<li><a href="http://planet.fsfe.org">Posta regolarmente su blog</a> e microblog le tue attività allo scopo di dare agli altri la possibilità di seguire quello che stai facendo. Alcune idee su cosa postare nei blog possono comprendere cosa si è fatto in prima istanza per iniziare a contattare i candidati, le tue esperienze di stesura e spedizione delle domande o sondaggi, tutte le richieste interessanti che hai ricevuto a seguito della spedizione, e quali risposte ti aspetti di ricevere.</li>
<!-- Why not keep it in the wiki? We would have to translate all the questions and answers if we move it to the static pages... -->
<li>Una volta che hai ottenuto le risposte da un numero sufficiente di candidati o dai partiti creeremo una pagina su fsfe.org per riassumerle, possibilmente con un comunicato stampa in simultanea (esempio: <a href="/campaigns/btw09/btw09.html">Elezioni federali tedesche del 2009</a>).
<!-- we can't expect them to do this themselves - hardly anyone has web svn access outside the web team so they won't even be able to copy an existing page and edit it. We can't expect people to learn our build system simply in order to contact a candidate
Save the page under /projects/askyourcandidates/NAME_OF_ELECTION-YEAR. <a href="mailto:fellowship@fsfeurope.org">Submit it to FSFE</a> for publishing.-->
</li>
</ul>
<h2 id="successful-campaigns">Campagne di successo</h2>
<ul>
<li><a href="https://www.digital-o-mat.de/">2017-04-19: [Germania] Elezioni parlamentari in Renania Settentrionale-Vestfalia: Le posizioni dei partiti sulle libertà digitali</a>.</li>
<li><a href="https://freedomvote.nl/candidates/">2017-03-02: [Paesi Bassi] Elezioni generali: Le posizioni dei partiti sulle libertà digitali</a>.</li>
<li><a href="/news/2016/news-20160831-01.de.html">2016-08-31: [Germania] Elezioni parlamentari a Berlino: Le posizioni dei partiti sul Software Libero</a>, e le <a href="/campaigns/askyourcandidates/201608-germany-berlin">risposte complete</a>.</li>
<li><a href="/news/2016/news-20160823-01.de.html">2016-08-23: [Germania] Elezioni parlamentari nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore: Le posizioni dei partiti sul Software Libero</a>, e le <a href="/campaigns/askyourcandidates/201608-germany-meck-pomm">risposte complete</a>.</li>
<li><a href="/news/2015/news-20150916-01.en.html">2015-09-16: [Svizzera] Elezioni federali: Le posizioni dei candidati sulle libertà digitali</a>, e le <a href="https://freedomvote.ch/candidates/">risposte complete</a>.</li>
<li><a href="https://fsfe.org/news/2014/news-20140304-01.en.html">2014-03-04: [Ue] Elezione del Parlamento europeo: WePromise.eu e Patto per il Software Libero</a>.</li>
<li><a href="/news/2013/news-20130703-01.html">2013-07-03: [Germania] Elezioni parlamentari: Le posizioni dei partiti sul Software Libero</a>, e le <a href="/campaigns/askyourcandidates/201309-germany-bundestagswahl.html">risposte complete</a>.</li>
<li><a href="/news/2012/news-20120508-01.html">2012-05-13: [Germania] Elezioni parlamentari in Renania Settentrionale-Vestfalia</a>, e le <a href="/campaigns/askyourcandidates/201205-germany-nrw.html">risposte complete</a>.</li>
<li><a href="/news/2012/news-20120502-01.html">2012-05-06: [Germania] Elezioni parlamentari nello Schleswig-Holstein</a>, e le <a href="/campaigns/askyourcandidates/201205-germany-schle-hol.html">risposte complete</a>.</li>
<li><a href="/news/2012/news-20120322-01.html">2012-03-25: [Germania] Elezioni parlamentari nel Saarland</a>, e le <a href="/campaigns/askyourcandidates/201203-germany-saarland.html">risposte complete</a>.</li>
<li><a href="http://wiki.fsfe.org/groups/Zurich/AskYourCandidates_2011">2011-10-23: [Svizzera] Elezioni per il consiglio cittadino e nazionale in Svizzera</a></li>
<li><a href="/news/2011/news-20110913-01.html">2011-09-18: [Germania] Elezioni parlamentari a Berlino</a>, e le <a href="/campaigns/askyourcandidates/201109-germany-berlin.html">risposte complete</a>.</li>
<li><a href="/news/2011/news-20110520-01.html">2011-05-22: [Germania] Elezioni parlamentari a Brema</a>, <a href="/campaigns/askyourcandidates/201105-germany-bremen.html">risposte complete</a></li>
<li><a href="/news/2011/news-20110325-01.html">2011-03-27: [Germania] Elezioni parlamentari nel Baden Württemberg</a>, e le <a href="/campaigns/askyourcandidates/201103-germany-baden-wuerttemberg.html">risposte complete</a></li>
<li><a href="/news/2011/news-20110325-01.html">2011-03-27: [Germania] Elezioni parlamentari nella Renania-Palatinato</a>, e le <a href="/campaigns/askyourcandidates/201103-germany-rheinland-pfalz.html">risposte complete</a></li>
<li><a href="/news/2011/news-20110318-01.html">2011-03-20: [Germania] Elezioni parlamentari nella Sassonia-Anhalt</a>, e le <a href="/campaigns/askyourcandidates/201103-germany-sachsen-anhalt.html">risposte complete</a></li>
<li><a href="http://wiki.fsfe.org/groups/vienna/Wahl2010">2010-10-10: [Austria] Elezioni per il consiglio municipale e distrettuale a Vienna</a></li>
<li><a href="/campaigns/btw09/btw09.html">2009-09-27: [Germania] Elezioni parlamentari</a></li>
</ul>
<h2>Notizie relative</h2>
<fetch-news/>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Massimo Barbieri e Tarin Gamberini</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 199
campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.ru.xhtml View File

@ -1,199 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>
Спроси своих кандидатов!
</title>
<meta
content="О том, как говорить с политиками местного, областного и общегосударственного уровня о свободных программах: когда, что и как спрашивать"
name="description" />
<meta
content="политические кандидаты, свободные программы, местные областные национальные политики, политические партии, выборы, кампания, поддержка политики, открытые стандарты"
name="keywords" />
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/work.html">Кампании</a></p>
<h1>Спросите своих политических кандидатов о свободных программах</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/ballot-box.png" alt="ящик для голосования"/>
</div>
<p>Опрашивать местных, региональных и национальных политиков на предмет
их позиции по свободному программному обеспечению — очень важная текущая
деятельность. Перед началом выборов вовлечение кандидатов и партий в
круг вопросов, связанных с программным обеспечением, может иметь
особенно большое значение.</p>
</div>
<h2>Как спрашивать своих кандидатов</h2>
<h3>Когда спрашивать</h3>
<p>Спросить ваших кандидатов о свободном программном обеспечении не
плохо никогда, но особенно хорошую возможность представляет предвыборная
гонка, когда программам, намерениям и обещаниям политиков и их партий
уделяется больше внимания. ЕФСПО ведет <a
href="https://wiki.fsfe.org/AskYourCandidates/Dates"> вики с календарем
выборов в Европе</a>, которым можно пользоваться, чтобы определить
налучшее время для начала своей собственной кампании «спроси своих
кандидатов». Календарь опирается на данные, собранные сообществом, так что
обновляйте и улучшайте его, пожалуйста, по мере возможности.</p>
<h3>Какие задавать вопросы</h3>
<p>Перед тем, как задавать вопросы, подумайте, о чем вы хотите спросить.
Мы считаем, что вам будет полезно покопаться в <a
href="/work.html"> различных областях нашей деятельности</a>,
<a href="/news/news.html"> наших выпусках новостей</a>; просмотрите
также <strong><a
href="/campaigns/askyourcandidates/example-questions.html"> уже заданные
вопросы</a></strong>, из них вы можете почерпнуть что-то для своих
собственных вопросов.</p>
<h3>Как обращаться к политическим кандидатам</h3>
<ul>
<li>Установите кандидатов, работающих в области, где проходят выборы,
желательно — тех, у кого есть знания и опыт в области свободных программ
или открытых стандартов. Такой человек скорее, чем другие, поймет ваш
вопрос и ответит на него.</li>
<li>Отправьте кандидату свои вопросы по почте, в электронном сообщении
или обоими способами.</li>
<li>Опубликуйте свое сообщение (например, на blogs.fsfe.org), чтобы
увеличить стимул кандидата ответить.</li>
<li><a href="/contact/contact.html">Дайте нам знать</a>, что вы
отправили сообщение, чтобы мы могли повысить известность ваших
действий и помочь их затем продолжить.</li>
</ul>
<h3>Как обращаться к политическим партиям</h3>
<ul>
<li>Составьте опрос и вышлите печатную копию по почтовому адресу
партии.</li>
<li>Прочтите ответы на свои вопросы в каждом письме, которое вы
получите, и добавьте их на специальной <a
href="http://wiki.fsfe.org/AskYourCandidates/ELECTIONNAME-DATE">
странице вики</a> для ответов на опрос.</li>
</ul>
<h3>Как повысить эффективность своих действий</h3>
<ul>
<li><a href="/contact/contact.html">Сообщите нам</a> о своих планах
поддержки кампании, чтобы мы могли известить вас о предыдущих попытках и
обеспечить содействие.</li>
<li><a href="http://wiki.fsfe.org/AskYourCandidates/ELECTIONNAME-DATE">
Создайте страницу вики</a> с вопросами, который вы задали, и ответами,
которые вы получили (например: <a
href="https://wiki.fsfe.org/Bundestagswahl2009">Немецкие парламентские
выборы 2009 года</a>, <a
href="https://wiki.fsfe.org/groups/vienna/Wahl2010">Венские
муниципальные выборы 2010 года</a></li>
<li>Регулярно пишите в <a href="http://planet.fsfe.org">блоге</a> и
микроблоге о своих действиях, чтобы дать другим возможность следить за
тем, что вы делаете. Некоторые мысли о том, что описывать в блоге: что,
собственно, побудило вас начать контакты с кандидатами; ваш опыт
составления и отправки вопросов или опросов, любые интересные вопросы,
которые вы получили в результате их отправки, и какие ответы вы ожидаете
получить.</li>
<!-- Why not keep it in the wiki? We would have to translate all the questions and answers if we move it to the static pages... -->
<li>Когда вы соберете отзывы от достаточного количества кандидатов или
партий, мы создадим на fsfe.org страницу, обобщающую их, возможно, с
последующим коммюнике (например: <a href="/campaigns/btw09/btw09.html">
Немецкие федеральные выборы 2009 года</a>).
<!-- we can't expect them to do this themselves - hardly anyone has web svn access outside the web team so they won't even be able to copy an existing page and edit it. We can't expect people to learn our build system simply in order to contact a candidate
Save the page under /projects/askyourcandidates/NAME_OF_ELECTION-YEAR. <a href="mailto:fellowship@fsfeurope.org">Submit it to FSFE</a> for publishing.-->
</li>
</ul>
<h2>Успешные кампании</h2>
<ul>
<li><a href="/news/2013/news-20130703-01.html">2013-07-03: [Германия]
Парламентские выборы: позиции партий по вопросу свободных программ</a>
и <a
href="/campaigns/askyourcandidates/201309-germany-bundestagswahl.html">
список ответов</a></li>
<li><a href="/news/2012/news-20120508-01.html">2012-05-13: [Германия]
Выборы в парламент Северного Рейна-Вестфалии</a> и <a
href="/campaigns/askyourcandidates/201205-germany-nrw.de.html"> список
ответов</a></li>
<li><a href="/news/2012/news-20120502-01.html">2012-05-06: [Германия]
Выборы в парламент Шлезвиг-Гольдштейна</a> и <a
href="/campaigns/askyourcandidates/201205-germany-schle-hol.de.html">
список ответов</a> </li>
<li><a href="/news/2012/news-20120502-01.html">2012-03-25: [Германия]
Выборы в парламент Саара</a> и <a
href="/campaigns/askyourcandidates/201203-germany-saarland.de.html">
список ответов</a></li>
<li><a href="http://wiki.fsfe.org/groups/Zurich/AskYourCandidates_2011">
2011-10-23: [Швейцария] Выборы в национальный и городской совет
Швейцарии</a></li>
<li><a href="/news/2011/news-20110913-01.html">2011-09-18: [Германия]
Выборы в парламент Берлина</a> и <a
href="/campaigns/askyourcandidates/201109-germany-berlin.html"> список
ответов</a></li>
<li><a href="/news/2011/news-20110520-01.html">2011-05-22: [Германия]
Выборы в парламент Бремена</a> и <a
href="/campaigns/askyourcandidates/201105-germany-bremen.html"> список
ответов</a></li>
<li><a href="/news/2011/news-20110325-01.html">2011-03-27: [Германия]
Выборы в парламент Баден-Вюртемберга</a> и <a
href="/campaigns/askyourcandidates/201103-germany-baden-wuerttemberg.html">
список ответов</a></li>
<li><a href="/news/2011/news-20110325-01.html">2011-03-27: [Германия]
Выборы в парламент Рейнланд-Пфальца</a> и <a
href="/campaigns/askyourcandidates/201103-germany-rheinland-pfalz.html">
список ответов</a></li>
<li><a href="/news/2011/news-20110318-01.html">2011-03-20: [Германия]
Выборы в парламент Саксонии-Анхальта</a> и <a
href="/campaigns/askyourcandidates/201103-germany-sachsen-anhalt.html">
список ответов</a>.
</li>
<li><a href="http://wiki.fsfe.org/groups/vienna/Wahl2010"> 2010-10-10:
[Австрия] Выборы в муниципальный и районный совет в Вене</a></li>
<li><a href="/campaigns/btw09/btw09.html"> 2009-09-27: [Германия] Выборы
в Бундестаг</a></li>
</ul>
<h2>Новости по теме</h2>
<fetch-news/>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 98
campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.sk.xhtml View File

@ -1,98 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>
Opýtaj sa svojich kandidátov!
</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/work.html">Kampane</a></p>
<h1>Opýtaj sa svojich politických kandidátov na slobodný softvér</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/ballot-box.png" alt="ballot box"/>
</div>
<p>Dopytovanie miestnych, regionálnych a národných politikov ohľadom ich názorov na slobodný softvér je sústavná ale veľmi dôležitá práca. Špeciálne v čase pred voľbami môže mať dotazovanie kandidátov a politických strán o otázkach súvisiacich so slobodným softvérom veľký dopad.</p>
</div>
<h2>Ako sa opýtať svojich kandidátov</h2>
<h3>Kedy sa opýtať svojich kandidátov</h3>
<p>Vždy je dobrý čas opýtať sa svojich kandidátov na slobodný softvér. Čas pred voľbami je však obzvlásť dobrou príležitosťou, keďže zo strany politikov a politických strán je vtedy kladená na otázku pravidiel, zámerov a sľubov väčšia pozornosť. FSFE udržuje <a
href="https://wiki.fsfe.org/AskYourCandidates/Dates">wiki kalendár európskych volieb</a>, ktorý môže byť použitý aj na určenie toho kedy je najlepší čas na iniciovanie vlastnej kampane 'opýtaj sa svojich kandidátov'. Kalendár sa spolieha na informácie poskytnuté našimi spolupracovníkmi, preto nás prosím upozornite na akúkoľvek zmenu či navrhnite zlepšenie.</p>
<h3>Aké otázky sa pýtať</h3>
<p>Pred tým ako sa vôbec začnete pýtať, by ste si mali dobre premyslieť na čo sa chcete pýtať. Určite Vám odporúčame aby ste si najprv preštudovali naše <a href="/work.html">rôzne oblasti aktivít </a>, <a href="/news/news.html">naše novinky</a> a pozreli sa aj na <strong><a
href="/campaigns/askyourcandidates/example-questions.html">už položené otázky</a></strong>, ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre tie Vaše.</p>
<h3>Ako kontaktovať politických kandidátov</h3>
<ul>
<li>Identifikujte najprv kandidátov, ktorý pôsobia v oblasti, kde sa budú konať voľby. Najlepšie je kontaktovať tých, ktorý už majú určitú znalosť alebo skúsenosť súvisiacu so slobodným softvérom či otvorenými štadardmi. U takýchto osôb je totiž viac pravdepodobné, že Vašim otázkam budú rozumieť a aj ich zodpovedajú.</li>
<li>Pošlite svoje otázky kandidátom emailom, poštou alebo obidvoma.</li>
<li>Publikujte svoje otázky (napr. na blogs.fsfe.org) aby ste tak ešte zvýšili motiváciu konkrétneho kandidáta odpovedať Vám.</li>
<li><a href="/contact/contact.html">Dajte nám vedieť</a>, že ste poslali svoje otázky aby sme mohli zvyšovať povedomie aj o Vašich aktivitách a zároveň ich mohli samy sledovať.</li>
</ul>
<h3>Ako kontaktovať politické strany</h3>
<ul>
<li>Vytvorte dotazník<!--, optionally using <a href="/projects/askyourcandidates/survey.html">our examples</a>--> a pošlite jeho vytlačenú verziu na adresu konkrétnej strany.</li>
<li>Pre každú odpoveď, ktorú dostanete pripravte sumár odpovedí, ktoré následne publikujte na nato určenej <a href="http://wiki.fsfe.org/AskYourCandidates/ELECTIONNAME-DATE">wiki stránke</a>.</li>
</ul>
<h3>Ako zvýšiť dopad Vašej iniciatívy</h3>
<ul>
<li><a href="/contact/contact.html">Informujte nás</a> o Vašom pláne prispieť k tejto kampani aby sme Vám vedeli poskytnúť informácie o predchádzajúcich pokusoch, resp. poskytnúť určitú pomoc.</li>
<li><a href="http://wiki.fsfe.org/AskYourCandidates/ELECTIONNAME-DATE">Vytvorte wiki stránku</a> s otázkami, ktoré ste sa opýtali a odpoveďami, ktoré ste dostali späť (príklady: <a href="https://wiki.fsfe.org/Bundestagswahl2009">Nemecké parlamentné voľby 2009</a>, <a href="https://wiki.fsfe.org/groups/vienna/Wahl2010">Viedenské komunálne voľby 2010</a>)</li>
<li><a href="http://planet.fsfe.org">Blogujte</a> a mikroblogujte pravidelne o Vašich aktivitách aby ste dali aj druhým možnosť sledovať čo robíte. Niekoľko nápadov o čom písať: podeľte sa o to čo Vás viedlo k začatiu kampane, opíšte Vaše skúsenosti s tvorením a zasielím otázok alebo dotazníkov, alebo zdieľajte zaujímavé otázky a odpovede, ktoré ste dostali, či to aké odpovede sami očakávate.</li>
<!-- Why not keep it in the wiki? We would have to translate all the questions and answers if we move it to the static pages... -->
<li>Hneď ako nazbierate odpovede od dostatočného množstva kandidátov alebo strán vytvoríme pre Vás na fsfe.org podstránku, ktorá ich bude sumarizovať a prípadne uverejníme aj tlačovú správu (príklad: <a href="/campaigns/btw09/btw09.html">Nemecké parlamentné voľby 2009</a>).
<!-- we can't expect them to do this themselves - hardly anyone has web svn access outside the web team so they won't even be able to copy an existing page and edit it. We can't expect people to learn our build system simply in order to contact a candidate
Save the page under /projects/askyourcandidates/NAME_OF_ELECTION-YEAR. <a href="mailto:fellowship@fsfeurope.org">Submit it to FSFE</a> for publishing.-->
</li>
</ul>
<h2>Úspešné kampane</h2>
<ul>
<li><a href="http://wiki.fsfe.org/groups/Zurich/AskYourCandidates_2011">2011: Voľby do národných a mestských rád vo Švajčiarsku</a></li>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201109-germany-berlin.html">2011: Nemecké federálne voľby v Berlíne</a></li>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201105-germany-bremen.html">2011: Nemecké federálne voľby v Brémach</a></li>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201103-germany-sachsen-anhalt.html">2011: Nemecké federálne voľby v Sasku-Anhaltsku</a></li>
<li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201103-germany-baden-wuerttemberg.html">2011: Nemecké federálne voľby v Bádensku-Württembersku</a></li> <li><a href="/campaigns/askyourcandidates/201103-germany-rheinland-pfalz.html">2011: Nemecké federálne voľby v Porýnie-Falcku</a></li>
<li><a href="http://wiki.fsfe.org/groups/vienna/Wahl2010">2010: Vyhlásenia Viedenských strán ohľadom slobodného softvéru</a></li>
<li><a href=