Update 'news/2021/news-20211015-01.nl.xhtml'
continuous-integration/drone/push Build is passing Details

freesoftware/ --> /freesoftware/
This commit is contained in:
Thomas Doczkal 2022-11-05 19:32:09 +00:00 committed by Gitea
parent 58ca2f073b
commit efa1afa5cd
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -56,7 +56,7 @@
<h3 id="study-about-sustainability-software">Diepgaande studie over de duurzaamheid van Vrije Software</h3>
<p>
De studie begint met een <a href="/freesoftware/sustainability/sustainability.html#about-the-sustainability-of-free-software">definitie van softwareduurzaamheid</a> en laat van daaruit zien hoe <a href="/freesoftware/sustainability/sustainability.html#conservation-and-loss-of-resources-a-question-of-reproducibility">de inherente eigenschappen van Vrije Software een duurzaamheid van software mogelijk maken</a> evenals hun <a href="/freesoftware/sustainability/sustainability.html#free-software-and-it-infrastructures">positieve invloed op de duurzaamheid van IT-infrastructuren</a>. <a href="/freesoftware/sustainability/sustainability.html#software-obsolescence">Softwareveroudering wordt uitgelegd</a> en de voordelen van het gebruik van Vrije Software bij het besparen van natuurlijke hulpbronnen door <a href="freesoftware/sustainability/sustainability.html#hardware-production-and-usage-times">de levensduur van hardware te verlengen</a> en door op <a href="/freesoftware/sustainability/sustainability.html#energy-consumption">energiegebruik</a> van software te besparen. Tenslotte worden op basis van de bevindingen <a href="/freesoftware/sustainability/sustainability.html#what-can-politics-and-society-do-for-a-more-sustainable-digitization">vijf politieke eisen</a> geschetst voor een duurzamere digitale samenleving:
De studie begint met een <a href="/freesoftware/sustainability/sustainability.html#about-the-sustainability-of-free-software">definitie van softwareduurzaamheid</a> en laat van daaruit zien hoe <a href="/freesoftware/sustainability/sustainability.html#conservation-and-loss-of-resources-a-question-of-reproducibility">de inherente eigenschappen van Vrije Software een duurzaamheid van software mogelijk maken</a> evenals hun <a href="/freesoftware/sustainability/sustainability.html#free-software-and-it-infrastructures">positieve invloed op de duurzaamheid van IT-infrastructuren</a>. <a href="/freesoftware/sustainability/sustainability.html#software-obsolescence">Softwareveroudering wordt uitgelegd</a> en de voordelen van het gebruik van Vrije Software bij het besparen van natuurlijke hulpbronnen door <a href="/freesoftware/sustainability/sustainability.html#hardware-production-and-usage-times">de levensduur van hardware te verlengen</a> en door op <a href="/freesoftware/sustainability/sustainability.html#energy-consumption">energiegebruik</a> van software te besparen. Tenslotte worden op basis van de bevindingen <a href="/freesoftware/sustainability/sustainability.html#what-can-politics-and-society-do-for-a-more-sustainable-digitization">vijf politieke eisen</a> geschetst voor een duurzamere digitale samenleving:
</p>
<blockquote>