Committing in .

Added Files:
	a2k.el.xhtml

svn path=/trunk/; revision=9282
pull/8/head
sstavra 2007-11-06 19:08:16 +00:00
parent b9ceca4b32
commit eebac22904
1 changed files with 48 additions and 0 deletions

48
projects/igf/a2k.el.xhtml Normal file
View File

@ -0,0 +1,48 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - United Nations Internet Governance Forum (IGF) - Δυναμικός
Συνασπισμός για την Πρόσβαση στη Γνώση (A2K) και την Ελευθερία της
Έκφρασης</title>
</head>
<body>
<center>
<h2>Forum Διακυβέρνησης Διαδικτύου (IGF)</h2>
<h1>Δυναμικός Συνασπισμός για την Πρόσβαση στη Γνώση (A2K) και την Ελευθερία
της Έκφρασης</h1>
</center>
<p>Ο Δυναμικός Συνασπισμός A2K ξεκίνησε στο <a
href="http://www.igfgreece2006.gr/">Forum Διακυβέρνησης Διαδικτύου (IGF)
στην Αθήνα, Ελλάδα</a>. Η αρχική ανακοίνωση βρίσκεται <a
href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/wsis-pct/2006-November/001192.html">online
εδώ</a>. Οι πρώτες συζητήσεις έλαβαν χώρα στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου <a
href="http://ipjustice.org/wp/campaigns/internet-governance/igf/382/">IGF
2006 τεχνικό συνέδριο για την Πρόσβαση στη Γνώση (A2K) και την Online Ελευθερία
του Λόγου</a>. Το FSFE είναι ένας από τους
αρχικούς συνεταίρους του DCOS, και ο πρόεδρος του FSFE
<a href="/about/greve/">Georg Greve</a> συμμετέχει στην προσωρινή οργανωτική επιτροπή.</p>
<h3>Πρόσθετες πληροφορίες</h3>
<ul>
<li>Για να συμμετάσχετε στον Δυναμικό Συνασπισμό, παρακαλούμε εγγραφείτε
στον κατάλογο παραληπτών αλληλογραφίας στη σελίδα<br />
<a href="http://mailman.ipjustice.org/listinfo/a2k-igf">http://mailman.ipjustice.org/listinfo/a2k-igf</a></li>
</ul>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->