Browse Source

added campaigns.nl.xhtml

pull/240/head
André Ockers 2 years ago
parent
commit
ec8c6ef7f4
1 changed files with 34 additions and 70 deletions
  1. +34
    -70
      campaigns/campaigns.nl.xhtml

+ 34
- 70
campaigns/campaigns.nl.xhtml View File

@@ -3,9 +3,8 @@
<html>
<head>
<title>Campagnes - FSFE</title>

<meta content="Vrije Software campagnes in Europa: PDFreaders.org, “Vraag het uw kandidaten”, Document Vrijheidsdag en Bevrijd uw Android." name="description" />
<meta content="Vrije Software Open Standaarden politiek bedrijven recht samenleving PDFreaders.org “Vraag het uw kandidaten” Document Vrijheidsdag Bevrijd uw Android Naar een wereldwijde intellectueel rijkdom-organisatie educatie bevrijden vecht doe mee niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk" name ="keywords"/>
<meta content="Vrije software campagnes in Europe; PDFreaders.org, “Vraag het uw kandidaten”, Document Vrijheidsdag en Bevrijdt Uw Android. " name="description" />
<meta content="Vrije Software Open Standaarden politiek bedrijven recht samenleving PDFreaders.org “Vraag het uw kandidaten” Document Vrijheidsdag Bevrijdt Uw Android Naar een organisatie voor wereldwijde intellectuele rijkdom Bevrijd het onderwijs-campagne vecht neem deel zonder winstoogmerk niet-gouvernementele organisatie" name ="keywords"/>
</head>

<body class="subsite">
@@ -13,43 +12,44 @@

<div id="introduction">
<p>
Als niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk werkt de Free Software
Foundation Europe aan het creëren van algemeen begrip voor en ondersteuning van Vrije Software
en open standaarden in de politiek, het bedrijfsleven, de rechtelijke
macht en de samenleving als geheel. Daarom voeren we de volgende
campagnes. U kunt ons daarbij helpen!</p>
Als niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk werkt de Free Software Foundation Europe aan het creëren van algemeen begrip voor en ondersteuning van Vrije Software en Open Standaarden in de politiek, het bedrijfsleven, de rechtelijke macht en de samenleving als geheel. Daarom voeren we de volgende campagnes. U kunt ons daarbij helpen!</p>

</div>
<ul id="campaigns" class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/campaigns/publiccode/">Publiek Geld? Publieke Code!</a></h3>
<p>
Waarom wordt software dat gecreëerd is met geld van belastingbetalers niet gepubliceerd als Vrije Software?
We willen dat wetgeving vereist dat publiek gefinancierde software die voor de publieke sector ontwikkeld is publiek beschikbaar wordt gemaakt onder een Vrije en Open Bron Software-licentie. Als het publiek geld is, zou het ook publieke code moeten zijn. Zoals het in onze <a href="https://publiccode.eu/">open brief</a>
staat: "Code die door allen is betaald zou voor allen beschikbaar moeten zijn!"
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="https://savecodeshare.eu/">Save Code Share</a></h3>
<p>
De FSFE en OpenForum Europe namen in september 2017 het initiatief om bewustzijn te vergroten over de onbedoelde gevolgen van artikel 13 van de voorgestelde auteursrechtrichtlijn op software delende platforms. Door onderzoek en het vergroten van publiek bewustzijn zal dit initiatief besluitvormers helpen bij het creëren van een geschikt regulerend raamwerk.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/routers/">Verplichte routers</a></h3>
<p>
Iedereen zou het recht moeten hebben om de router of het modem
te gebruiken die men wil. In veel landen is dit niet mogelijk omdat
internetproviders mensen verbiedt om gebruik te maken van hun recht op keuzevrijheid.
Dit veroorzaakt ernstige vrijheids-, privacy- en veiligheidsproblemen. In
Duitsland bereikten we een belangrijke juridische verandering maar veel
Europese landen hebben nog steeds onze hulp nodig.
Iedereen zou het recht moeten hebben om de router of het modem te gebruiken die men wil. In veel landen is dit niet mogelijk omdat internetproviders mensen verbiedt om gebruik te maken van hun recht op keuzevrijheid. Dit veroorzaakt ernstige vrijheids-, privacy- en veiligheidsproblemen. In Duitsland bereikten we een belangrijke juridische verandering maar veel Europese landen hebben nog steeds onze hulp nodig.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/radiodirective/">EU Radioafschermingsrichtlijn</a></h3>
<h3><a href="/activities/radiodirective/">EU Radio Afschermingsrichtlijn</a></h3>
<p>
Een EU-richtlijn beperkt gebruikers bij het installeren van Vrije Software op
hun radioapparatuur zoals routers en mobiele telefoons. Het dwingt fabrikanten
van apparatuur om te controleren of ze voldoen aan de radioregelgeving voor
iedere mogelijke software-oplossing. Dit zou het voor mensen bijna onmogelijk maken
om hun apparaten te beveiligen en het creëert ernstige nadelen voor Vrije
Softwareprojecten en kleine en middelgrote bedrijven.
Een EU-richtlijn beperkt gebruikers bij het installeren van Vrije Software op hun radioapparatuur zoals routers en mobiele telefoons. Het dwingt fabrikanten van apparatuur om te controleren of ze voldoen aan de radioregelgeving voor iedere mogelijke software-oplossing. Dit zou het voor mensen bijna onmogelijk maken om hun apparaten te beveiligen en het creëert ernstige nadelen voor Vrije Softwareprojecten en kleine en middelgrote bedrijven.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/generalpurposecomputing/secure-boot-analysis.html">"Veilig booten"</a></h3>
<h3><a href="/campaigns/generalpurposecomputing/secure-boot-analysis.html">"Secure Boot"</a></h3>

<p>Doel van FSFE is om zeker te stellen dat eigenaren altijd volledig en exclusief
controle hebben over IT-apparaten. Dit fundamentele principe is onlangs uitgedaagd.</p>
<p>Het doel van de FSFE is om zeker te stellen dat eigenaren altijd volledig en exclusief controle hebben over IT-apparaten. Dit fundamentele principe is onlangs uitgedaagd.</p>

</li>

@@ -57,71 +57,37 @@ controle hebben over IT-apparaten. Dit fundamentele principe is onlangs uitgedaa
<li>
<h3><a href="/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders.org</a></h3>
<p>
Gelanceerd door de <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Fellowship van de
FSFE</a>, is <a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a> een site die informatie biedt
over Vrije Software PDF-lezers voor alle belangrijke besturingssystemen.
Gelanceerd door de <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Fellowship van de
FSFE</a>, <a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a> een site die informatie biedt over Vrije Software PDF-lezers voor alle belangrijke besturingssystemen.
</p>
</li>


<li>
<h3><a href="http://documentfreedom.org">Document Vrijheidsdag</a></h3>

<p>
Document Vrijheidsdag is de jaarlijkse dag waarop we het bewustzijn over open documentformaten en open standaarden vergroten door over de hele wereld samen met
partnerorganisaties en vrijwilligers activiteiten te organiseren.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/elections/index.html">Verkiezingen
</a></h3>
<p>
Tijdens lokale, federale en parlementsverkiezingen roept FSFE alle Vrije Software-supporters
op om partijkandidaten te vragen naar hun positie over Vrije Software en Open Standaarden.
Tijdens lokale, federale en parlementsverkiezingen roept FSFE alle Vrije Software-supporters op om partijkandidaten te vragen naar hun positie over Vrije Software en Open Standaarden.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/ilovefs/ilovefs.html">I ♥ Free Software</a></h3>
<p>
Valentijnsdag is een viering van liefde en affectie tussen
intieme geliefden. De campagne van de FSFE
probeert van de gelegenheid gebruik te maken door u in staat te stellen
duidelijk te maken dat u het hele jaar door om mensen en Vrije Software geeft.
Valentijnsdag is een viering van liefde en affectie tussen intieme geliefden. De campagne van de FSFE probeert van de gelegenheid gebruik te maken door u in staat te stellen duidelijk te maken dat u het hele jaar door om mensen en Vrije Software geeft.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/android/android.html">Bevrijd uw Android!</a></h3>
<h3><a href="/campaigns/android/android.html">Bevrijdt Uw Android!</a></h3>
<p>
Android is een grotendeels vrij besturingssysteem dat grotendeels ontwikkeld is door Google.
Helaas zijn de stuurprogramma's voor de meeste apparaten en de meeste toepassingen uit de "markt"
onvrij. Deze campagne verzamelt informatie over <a href="/campaigns/android/android.html">het doen laten werken van een zo vrij mogelijk Android-systeem</a> en probeert deze inspanningen te coördineren.

Android is een grotendeels vrij besturingssysteem dat grotendeels door Google is ontwikkeld. Helaas zijn de stuurprogramma's voor de meeste apparaten en de meeste toepassingen uit de "markt" onvrij. Deze campagne verzamelt informatie over het doen laten werken van een <a href="/campaigns/android/android.html">zo vrij mogelijk Android-systeem</a> en probeert deze inspanningen te coördineren.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/drm/">DRM.info</a></h3>
<p>
DRM.info is een samenwerkingsplatform dat door de FSFE is
geïnitieerd en wordt beheerd om te
informeren over de gevaren van digitaal beperkingenbeheer
en om de bezorgdheid van
verschillende groepen duidelijk te maken. Digitale vrijheidsgroepen, consumentenbeschermers, net-activisten, bibliotheekorganisaties en anderen dragen bij aan <a href="http://www.drm.info">DRM.info</a>.
</p>
</li>


<li>
<h3><a href="/campaigns/eura-slovakia/eura.html">EURA versus Slowaakse belastingautoriteiten</a></h3>
<p>
EURA is een hangende strategische strafzaak voor open
standaarden in Slowakije. In 2010 heeft Slowakije gesteld dat aan
bepaalde belastingverplichtingen slechts via elektronische weg kan
worden voldaan. De elektronische oplossing van de staat was slechts
toegankelijk voor de klanten van een enkele verkoper. EURA, een
textiel-importeur uit Slowakije, kreeg een boete voor het niet gebruiken
van deze verkoper.
DRM.info is een samenwerkingsplatform dat is geïnitieerd en wordt beheerd door de FSFE om te informeren over de gevaren van digitaal beperkingenbeheer en om de bezorgdheid van verschillende groepen duidelijk te maken. Digitale vrijheidsgroepen, consumentenbeschermers, net-activisten, bibliotheekorganisaties en anderen dragen bij aan <a href="http://www.drm.info">DRM.info</a>.
</p>
</li>

@@ -130,12 +96,10 @@ textiel-importeur uit Slowakije, kreeg een boete voor het niet gebruiken
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>André Ockers</translator>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->


-->

Loading…
Cancel
Save