Browse Source

typo fix

pull/1336/head
André Ockers 1 year ago
parent
commit
e9308f7a1b
  1. 2
      news/podcast.nl.xhtml

2
news/podcast.nl.xhtml

@ -18,7 +18,7 @@
<h1>Software Freedom Podcast</h1>
<p class="introduction">In aanvulling op onze <a href="news.html">reguliere nieuwsartikelen</a> en <a href="newsletter.html">mandelijkse nieuwsbrief</a> publiceert de FSFE regelmatig de Software Freedom Podcast.</p>
<p class="introduction">In aanvulling op onze <a href="news.html">reguliere nieuwsartikelen</a> en <a href="newsletter.html">maandelijkse nieuwsbrief</a> publiceert de FSFE regelmatig de Software Freedom Podcast.</p>
<p>Abonneer uzelf met uw podcastspeler:

Loading…
Cancel
Save