Added video
continuous-integration/drone/push Build is passing Details

pull/2749/head
André Ockers 5 months ago
parent 41484af878
commit e813a0a530

@ -1,6 +1,6 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>7</version>
<version>8</version>
<head>
<title>Vrije Software</title>
</head>
@ -214,6 +214,16 @@ In de loop van de tijd kwamen mensen met aanvullende termen voor Vrije Software.
Software kan in het publieke domein zeker overlappen met de doelstellingen van Vrije Software; toch is Vrije Software als regel niet synoniem met publiek domein. Het grootste deel van Vrije Software is immers gebonden aan de regels van het auteursrecht. Vooral in de Europese Unie maken de bestaande auteursrecht- en patentsystemen het moeilijk om een werk in het publieke domein nauwkeurig te identificeren. Om onduidelijkheden te vermijden over hoe u een werk wilt delen is het daarom aan te bevelen om een Vrije Softwarelicentie te gebruiken in plaats van het werk in het publieke domein te plaatsen, aangezien een Vrije Softwarelicentie in staat is om duidelijke en begrijpelijke juridische informatie te bieden over de rechten en plichten over die software.
</p>
<figure>
<peertube url="https://media.fsfe.org/w/xs29yhLxSP1uKLYkSeoKKp" />
<figcaption>
Wat is Vrije Software (Open Bron)? Softwarevrijheid uitgelegd in minder dan drie minuten!
<a href="https://media.fsfe.org/w/xs29yhLxSP1uKLYkSeoKKp">Alle ondertitels en meer video's...</a>
</figcaption>
</figure>
<h2 id="more">Verdere inzichten</h2>
<p>
De talrijke voordelen van Vrije Software zijn een voordeel op zich maar dragen ook positief bij aan andere technische en niet-technische gebieden. Sinds de oprichting van de FSFE in 2001 onderzoeken we verschillende gebieden en hoe Vrije Software een verschil kan maken.

Loading…
Cancel
Save