Browse Source

Updates of romanian translations.

svn path=/trunk/; revision=5253
pull/8/head
Reinhard Müller 16 years ago
parent
commit
e80d1cb108
8 changed files with 143 additions and 143 deletions
 1. +12
  -14
    about/about.ro.xhtml
 2. +15
  -15
    associates/associates.ro.xhtml
 3. +5
  -6
    contact/contact.ro.xhtml
 4. +5
  -5
    events/events.ro.xhtml
 5. +59
  -59
    help/donate-2002.ro.xhtml
 6. +2
  -2
    index.ro.xhtml
 7. +4
  -4
    press/press.ro.xhtml
 8. +41
  -38
    tools/texts-ro.xml

+ 12
- 14
about/about.ro.xhtml View File

@ -1,5 +1,5 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<html lang="en">
<head>
<title>Despre Fundaţia Software-ului Liber Europa</title>
</head>
@ -22,13 +22,13 @@ dedicată <a href="/documents/freesoftware.html">Software-ului liber</a>.</p>
De aceea, libertatea de a folosi, copia, modifica şi redistribui software -- aşa
cum este descrisă în <a
href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">definiţia Software-ului Liber</a> --
conferă drepturi egale tuturor într-o eră a infromaţiei.
conferă drepturi egale tuturor într-o eră a informaţiei.
</p>
<p>
Viziunea Software-ului Liber este aceea a unei fundaţii stabile pentru
libertate într-o lume digitală -- în aceeaşi masură în context
<a href="/documents/eur5greve.html">economic</a> şi social-etic.
href="/documents/eur5greve.html">economic</a> şi social-etic.
Software-ul Liber este o importantă piatră de cotitura pentru
<a href="/projects/wsis/fs.html">libertate, democraţie, drepturile
omului şi dezvoltare </a> într-o societate digitală.</p>
@ -42,7 +42,7 @@ consideraţii importante ale FSFE.</p>
<p>
Din aceste motive, FSFE a fost fondată în 2001 ca fiind sora
europeană a orgnizaţiei <a href="http://www.fsf.org/fsf/fsf.html">Free
europeană a organizaţiei <a href="http://www.fsf.org/fsf/fsf.html">Free
Software Foundation</a> din Boston, MA, USA. Ambele organizaţii sunt
financiar, legal şi personal independente una de alta, facînd parte
din reteaua internaţionala a Fundaţiei Software-ului Liber.
@ -94,8 +94,8 @@ href="/associates/">organizaţiile noastre asociate</a>.</p>
<ul>
<li><b>Cum vedem noi rorul nostu şi alte asptecte legate de:</b> <br/>
<a href="self-conception.html">Self-Conception</a> FSF Europa (Fundaţia Software-ului Liber Europa)</li> <br/>
<li><b>Cum vedem noi rolul nostru şi alte asptecte legate de:</b> <br/>
<a href="self-conception.html">Viziunea</a> FSF Europa (Fundaţia Software-ului Liber Europa)</li> <br/>
<li><b>Cine suntem noi:</b> <br/>
<a href="team.html">Echipa</a> FSF Europa</li> <br/>
@ -103,7 +103,7 @@ href="/associates/">organizaţiile noastre asociate</a>.</p>
<li><b>Cine sunt responsabilii din punct de vedere legal:</b> <br/>
<a href="members.html">Membrii</a> asociaţiei</li> <br/>
<li><b>Cum sunt organizaţi:</b> <br/>
<li><b>Cum suntem organizaţi:</b> <br/>
<a href="/about/legal/">Structura legală</a> a FSF Europa</li> <br/>
<li><b>Ce <a href="/help/donate.html">am primit</a> şi cum am alocat resursele:</b> <br/>
@ -112,8 +112,8 @@ href="/associates/">organizaţiile noastre asociate</a>.</p>
<li><b>Cine sunt donatorii noştii:</b> <br/>
<a href="/help/thankgnus.html">Mulţumiri GNU</a> FSF Europa</li> <br/>
<li><b>Dacă doriţi să faceţi o referire (legătră) paginii noastre:</b> <br/>
FSF Europa <a href="/about/graphics/graphics.html"> Artwork and Graphics</a></li> <br/>
<li><b>Dacă doriţi să faceţi o referire (legătură) paginii noastre:</b> <br/>
FSF Europa <a href="/about/graphics/graphics.html"> grafică</a></li> <br/>
<li><b>Dacă aveţi întrebări:</b> <br/>
Încercaţi <a href="faq.html">FSF Europa FAQ</a></li> <br/>
@ -129,7 +129,7 @@ cooperări egale.
<ul>
<li><b>Free Software Foundation America de Nord</b><br />
<code><a href="http://www.fsf.org/fsf/fsf.html">http://www.fsf.org/fsf/fsf.html</a></code><br />
Oranizaţia mamă Free Software Foundation, situată în Boston, MA, USA.</li><br />
Organizaţia mamă Free Software Foundation, situată în Boston, MA, USA.</li><br />
<li><b>Free Software Foundation India</b><br />
<code><a href="http://fsf.org.in">http://fsf.org.in</a></code></li>
</ul>
@ -138,9 +138,9 @@ Oranizaţia mamă Free Software Foundation, situată în Boston, MA, USA.</li><b
<h2>Susţinere</h2>
<p>
Ca o organizaţie non-profit, sunt în mare măsură dependenţi de persoanele
Ca o organizaţie non-profit, suntem în mare măsură dependenţi de persoanele
care doresc să -- <a
href="/help/help.html">să se implice</a> sau prin <a
href="/help/help.html">să se implice</a> prin muncă voluntară sau prin <a
href="/help/donate.html">donaţii</a>. Va rugăm să luaţi atitudine!</p>
</body>
@ -152,5 +152,3 @@ Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 15
- 15
associates/associates.ro.xhtml View File

@ -1,33 +1,33 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Organizaţii asociate</title>
<title>FSF Europe - OrganizaĹŁii asociate</title>
</head>
<body>
<!-- Begin page content -->
<center><h2>Organizaţii asociate FSF Europa</h2></center>
<center><h2>OrganizaĹŁii asociate FSF Europa</h2></center>
<p>
Organizaţiile asocite sunt independente de FSF Europa şi sunt entităţi
autonome. Sunt organizaţii de sine stătătoare, independente în toate
aspectele (cum ar fi membri, statut, finanţare etc).</p>
OrganizaĹŁiile asociate sunt independente de FSF Europa Ĺźi sunt entitĂŁĹŁi
autonome. Sunt organizaţii de sine stãtãtoare, independente în toate
aspectele (cum ar fi membri, statut, finanĹŁare etc).</p>
<p>
Fiind asociate înseamnă cu sunt aliate formal şi li se oferă acces imediat
la FSF Europa. Asociaţii noştri sunt în general implicaţi în procesele interne
de comunicare. De asemenea lucrăm impreună în cadrul campaniilor sau
altor evenimente cum ar fi târgurile.</p>
Fiind asociate înseamnã cu sunt aliate formal şi li se oferã acces imediat
la FSF Europa. Asociaţii noştri sunt în general implicaţi în procesele interne
de comunicare. De asemenea lucrãm impreunã în cadrul campaniilor sau
altor evenimente cum ar fi târgurile.</p>
<p>
Cum marea majoritatea a muncii este întreprinsă de voluntari din organizaţii
asociate, alăturarea uneia din aceste organizaţii este un mod de a vă
implica în activităţile FSF Europa.</p>
Cum marea majoritatea a muncii este întreprinsã de voluntari din organizaţii
asociate, alĂŁturarea uneia din aceste organizaĹŁii este un mod de a vĂŁ
implica în activitãţile FSF Europa.</p>
<p>
Dacă doriţi mai multe informaţii despre statutul asociaţilor, puteţi
afla mai multe informaţii <a href="/associates/about.html">aici</a>.</p>
DacĂŁ doriĹŁi mai multe informaĹŁii despre statutul asociaĹŁilor, puteĹŁi
afla mai multe informaĹŁii <a href="/associates/about.html">aici</a>.</p>
</body>
<timestamp>


+ 5
- 6
contact/contact.ro.xhtml View File

@ -18,14 +18,14 @@
<h2>Contact</h2>
<p>
În această secţiune vă oferim infromaţii pentru a pute
contacta persoanele care se ocupă de anumite astpecte ale FSFE.
În această secţiune vă oferim infromaţii pentru a putea
contacta persoanele care se ocupă de anumite aspecte ale FSFE.
Dacă sunteţi ziarist/ă, puteţi de asemenea accesa pagina
noastră dedicată <a href="/press/index.html">presei</a>.
</p>
<dl>
<dt><b>Adresa poştală</b></dt>
<dt><b>Adresa noastră</b></dt>
<dd>
<p>
Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
@ -44,9 +44,8 @@
<p>
<a href="mailto:president@fsfeurope.org">president@fsfeurope.org</a>
Adresa preşedintelui FSF Europa. Deţinută actual de
Address of the President of the FSF Europe. Currently <b>
<a href="/about/greve/">Georg C. F. Greve</a></b> şi
<b>Jonas Öberg</b>.
<b> <a href="/about/greve/">Georg C. F. Greve</a></b> şi
<b>Jonas Öberg</b>.
</p>
<p>


+ 5
- 5
events/events.ro.xhtml View File

@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html lang="en">
<head>
<title>FSF Europa - Evenimente</title>
@ -6,11 +6,11 @@
<body>
<h1>Evenimente</h1>
<p>
FSF Europa participã la multe evenimente legate de Software-ul Liber
FSF Europa participã la multe evenimente legate de Software-ul Liber
</p>
<p>
Anunþurile evenimentelor FSF Europa sunt deasemenea disponibile via
Anunţurile evenimentelor FSF Europa sunt deasemenea disponibile via
<a href="events.rss">RSS feed</a>.
</p>
</body>
@ -18,8 +18,8 @@
<text id="future">Evenimente viitoarea</text>
<text id="past">Evenimente trecute</text>
<text id="to"> la </text>
<text id="more">Citiþi mai mult...</text>
<text id="page">Pagina externã a evenimentului...</text>
<text id="more">Citiţi mai mult...</text>
<text id="page">Pagina externã a evenimentului...</text>
<translator>Adi Roiban</translator>
</html>
<!--


+ 59
- 59
help/donate-2002.ro.xhtml View File

@ -1,105 +1,105 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="en">
<head>
<title>FSF Europa - Donaţii către FSF Europa</title>
<title>FSF Europa - DonaĹŁii cĂŁtre FSF Europa</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<h2>Donaţii către FSF Europa</h2>
<h2>DonaĂľii cĂŁtre FSF Europa</h2>
<p>
Există multe <a href="/help/letter-20041209.html">motive</a>
precum există multe modalităţi prin care puteţi susţine <a href="/documents/whatwedo.html">munca</a> şi <a
href="/documents/whyweexist.html">ţelurile</a> FSF Europa.
Cea mai directă modalitate este de a voluntaria la scrierea de Software Liber
sau Documentaţie Liberă. De asemenea avem nevoie de persoane care să ne
ajute în diferte alte privinţe, cum ar fi reprezentanţi la târguri.
Dacă sunteţi interesaţi vă rugăm să consultaţi pagina
&quot;<a href="help.html">Ce trebuie făcut?</a>&quot;
ExistĂŁ multe <a href="/help/letter-20041209.html">motive</a>
precum existĂŁ multe modalitĂŁĹŁi prin care puteĹŁi susĹŁine <a href="/documents/whatwedo.html">munca</a> Ĺźi <a
href="/documents/whyweexist.html">ĹŁelurile</a> FSF Europa.
Cea mai directĂŁ modalitate este de a voluntaria la scrierea de Software Liber
sau DocumentaĹŁie LiberĂŁ. De asemenea avem nevoie de persoane care sĂŁ ne
ajute în diferte alte privinţe, cum ar fi reprezentanţi la târguri.
DacĂŁ sunteĹŁi interesaĹŁi vĂŁ rugĂŁm sĂŁ consultaĹŁi pagina
&quot;<a href="help.html">Ce trebuie fĂŁcut?</a>&quot;
.</p>
<p>
O altă modalitate crucială de a ajuta FSF Europe este prin
donaţii în bani, care ne voi ajuta să acoperim cheltuielile curente
şi să putem plăti oameni care să lucreze pentru Software Liber.</p>
O altĂŁ modalitate de a ajuta FSF Europe este prin
donaţii în bani, care ne voi ajuta sã acoperim cheltuielile curente
Ĺźi sĂŁ putem plĂŁti oameni care sĂŁ lucreze pentru Software Liber.</p>
<p>
FSF Europa este o organizaţie europeană care încercă dobândirea
recunoaşterii oficiale din partea autorităţilor locale ca fiind
organizaţie caritabilă. În funcţie de legile locale acest lucru
poate duce la deducerea donaţiilor dumnevoastră din taxe.
Vă rugăm să consultaţi lista de mai jos pentru detalii.</p>
FSF Europa este o organizaþie europeanã care încercã dobândirea
recunoaĹźterii oficiale din partea autoritĂŁĹŁilor locale ca fiind
organizaĹŁie caritabilĂŁ. ĂŽn funcĹŁie de legile locale acest lucru
poate duce la deducerea donaĹŁiilor dumnevoastrĂŁ din taxe.
VĂŁ rugĂŁm sĂŁ consultaĹŁi lista de mai jos pentru detalii.</p>
<h3>Deveniţi un susţinător al FSF Europa</h3>
<h3>DeveniĹŁi un susĹŁinĂŁtor al FSF Europa</h3>
<p>
Fundaţia Software-ului Liber Europa vrea să facă publici susţinătorii
şi contribuitorii ei într-o manieră cât mai vizibilă. De aceea am dori
să vă cerem să scrieţi un e-mail la
FundaĹŁia Software-ului Liber Europa vrea sĂŁ facĂŁ publici susĹŁinĂŁtorii
şi contribuitorii ei într-o manierã cât mai vizibilã. De aceea am dori
sĂŁ vĂŁ cerem sĂŁ scrieĹŁi un e-mail la
<code><a href="mailto:office@fsfeurope.org">&lt;office@fsfeurope.org&gt;</a></code>
şi să ne informaţi unde vă putem trimite chitanţa şi scrisoarea de
mulţumire. De asemenea am dori să fiţi trecuţi în lista noastra "<a
href="thankgnus.html">Mulţumiri GNU</a>". Chiar daca doriţi să
rămâneţi anonimi, vă rugăm să ne oferiţi o modalitate prin care
să vă putem mulţumi în privat.</p>
Ĺźi sĂŁ ne informaĹŁi unde vĂŁ putem trimite chitanĹŁa Ĺźi scrisoarea de
mulţumire. De asemenea am dori sã fiţi trecuţi în lista noastra "<a
href="thankgnus.html">MulĹŁumiri GNU</a>". Chiar daca doriĹŁi sĂŁ
rãmâneţi anonimi, vã rugãm sã ne oferiţi o modalitate prin care
sã vã putem mulţumi în privat.</p>
<p>
Dacă doriţi să faceţi publică contribuţia dumneavoastră, FSF Europa
oferă <a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.en.html">embleme de
DacĂŁ doriĂľi sĂŁ faceĹŁi publicĂŁ contribuĹŁia dumneavoastrĂŁ, FSF Europa
oferĂŁ <a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.en.html">embleme de
sponsorizare</a> donatorilor ei.</p>
<p>Dacă donaţi:
<p>DacĂŁ donaĹŁi:
<ul>
<li>10 EUR în fiercare luna <em>SAU</em> 120 EUR într-un an, deveniţi
<b>Susţinător</b> al FSF Europa.</li>
<li>50 EUR în fiercare lună <em>SAU</em> 600 EUR într-un an, deveniţi <b>Contribuitor</b> al FSF Europa.</li>
<li>100 EUR în fiercare lună <em>SAU</em> 1200 EUR într-un an, deveniţi <b>Contribuitor susţinător</b> al FSF Europa.</li>
<li>500 EUR în fiercare lună <em>SAU</em> 6000 EUR într-un an, deveniţi <b>Patron</b> al FSF Europa.</li>
<li>10 EUR în fiercare luna <em>SAU</em> 120 EUR într-un an, deveniţi
<b>SusĹŁinĂŁtor</b> al FSF Europa.</li>
<li>50 EUR în fiercare lunã <em>SAU</em> 600 EUR într-un an, deveniţi <b>Contribuitor</b> al FSF Europa.</li>
<li>100 EUR în fiercare lunã <em>SAU</em> 1200 EUR într-un an, deveniţi <b>Contribuitor susţinãtor</b> al FSF Europa.</li>
<li>500 EUR în fiercare lunã <em>SAU</em> 6000 EUR într-un an, deveniţi <b>Patron</b> al FSF Europa.</li>
</ul></p>
<p>Donatorii lunari care îşi incep donaţia la sfârşitul anului vor fi notaţi
cu &quot;(ll/aa-)&quot; sufixat în listă, donatorii lunari care îşi incetează
donaţia la inceputul anului vor fi notaţi cu &quot;(-ll/aa).&quot;
Cei care îşi încep donaţi târziu, şi încetează donaţia devreme vor fi
sufixaţi cu &quot;(ll/aa-ll/aa).&quot;</p>
<p>Donatorii lunari care îşi incep donaţia la sfârşitul anului vor fi notaţi
cu &quot;(ll/aa-)&quot; sufixat în listã, donatorii lunari care îşi inceteazã
donaţia la începutul anului vor fi notaţi cu &quot;(-ll/aa).&quot;
Cei care îşi încep donaţia târziu, si înceteazã donaţia devreme vor fi
sufixaĹŁi cu &quot;(ll/aa-ll/aa).&quot;</p>
<h3>Cum puteţi dona</h3>
<h3>Cum puteĹŁi dona</h3>
<p>
FSF Europa este în continuă creştere şi este posibil să nu existe
un cont la o bancă locală capabilă să accepte donaţi care se vor
deduce din taxe, chiar daca legea prevede aceste donaţii. În acest caz
puteţi dona în contul central (vedeţi mai jos) sau puteţi contacta
FSF Europa este în continuã creştere şi este posibil sã nu existe
un cont la o bancĂŁ localĂŁ capabilĂŁ sĂŁ accepte donaĹŁi care se vor
deduce din taxe, chiar daca legea prevede aceste donaĹŁii. ĂŽn acest caz
puteţi dona în contul central (vedeţi mai jos) sau puteţi contacta
<a href="mailto:office@fsfeurope.org">biroul nostru</a> pentru
a afla cel mai convenabil mod în care puteţi dona.</p>
a afla cel mai convenabil mod în care puteţi dona.</p>
<p><b>
Vă rugăm să înţelegeţi că deducerea din taxe este posibilă doar în
cazul în care este menţionaţă mai jos.</b></p>
Vã rugãm sã înţelegeţi cã deducerea din taxe este posibilã doar în
cazul în care este menţionaţã mai jos.</b></p>
<p>
Dacă locuiţi în afara Europei, puteţi lua în considereare o donaţie
uneia dintre organizaţiile noastre surori, Free Software Foundations din
Dacã locuiţi în afara Europei, puteţi lua în considereare s� donaţi
uneia dintre organizaĹŁiile noastre surori, Free Software Foundations din
<a href="http://www.gnu.org/help/donate.html">Statele Unite</a>
sau din <a href="http://fsf.org.in">India</a>.</p>
<p>
Puteţi dona prin credit card via <a href="paypal.html">PayPal</a>,
informaţii despre modul în care puteţi dona în următoarele ţări
le puteţi găsii în următoarele pagini:
PuteĹŁi dona prin credit card via <a href="paypal.html">PayPal</a>,
informaţii despre modul în care puteţi dona în urmãtoarele ţãri
le puteţi gãsii în urmãtoarele pagini:
<ul>
<li><a href="donate-2002-de.de.html">Germania</a> [sunt posibile donaţiile deductibile din taxe]</li>
<li><a href="donate-2002-de.de.html">Germania</a> [sunt posibile donaĹŁiile deductibile din taxe]</li>
<li><a href="donate-2002-it.html">Italia</a></li>
<li><a href="donate-2004-uk.html">Marea Britanie</a></li>
</ul></p>
<p>
Donaţiile din alte ţari pot fi transferate prin
DonaĹŁiile din alte ĹŁari pot fi transferate prin
<a href="paypal.html">carte de credit via PayPal</a> sau direct
acestui cont bancar
:<a name="fsfe-account"> </a></p>
@ -115,7 +115,7 @@
</ul>
<p>
În cazul în care preferaţi să trimiteţi un cec, îl puteţi trimite la
În cazul în care preferaţi sã trimiteţi un cec, îl puteţi trimite la
<br/>
<ul><ul><address>
Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
@ -125,8 +125,8 @@
Germany<br/>
</address></ul></ul></p>
<p>FSF Europa mulţumeşte tuturor <a
href="thankgnus.html">donatorilor</a>. Contribuţiile dumneavoastră ne permit să lucrăm.</p>
<p>FSF Europa mulĹŁumeĹźte tuturor <a
href="thankgnus.html">donatorilor</a>. ContribuĹŁiile dumneavoastrĂŁ ne permit sĂŁ lucrĂŁm.</p>
<!-- End page content -->


+ 2
- 2
index.ro.xhtml View File

@ -2,11 +2,11 @@
<html>
<head>
<title>FSF Europa - Fundaţia Europeană a Soft-ului Liber</title>
<title>FSF Europa - Fundaţia Europeană a Software-ului Liber</title>
</head>
<body>
<center>
<h1>Fundaţia Europeană a Soft-ului Liber</h1>
<h1>Fundaţia Europeană a Software-ului Liber</h1>
<h2>"Liber precum în Libertate"</h2>
<table width="70%">
<tr>


+ 4
- 4
press/press.ro.xhtml View File

@ -1,16 +1,16 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Sectiunea dedicată presei</title>
<title>FSF Europe - Secţiunea dedicată presei</title>
</head>
<body>
<h2>Contact pentru presă</h2>
<p>
Dacă sunteţi membru/ă a presei, ne ezitaţi să luaţi legătura cu noi.
Pentru a lua legătura cu o anumită persoană sau funţie vă rugăm să
Dacă sunteţi membru/ă a presei, nu ezitaţi să luaţi legătura cu noi.
Pentru a lua legătura cu o anumită persoană sau funcţie vă rugăm să
consultaţi
<a href="../contact/contact.html">secţiune de contact</a>.
</p>


+ 41
- 38
tools/texts-ro.xml View File

@ -1,56 +1,59 @@
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<textset>
<text id="copyright">Copyright (C) FSF Europe.</text>
<text id="lastchanged"> Last changed: </text>
<text id="translator1">Îi mulþumim lui </text>
<text id="translator2"> pentru aceastã traducere neoficialã. Vã rugãm sã consultaþi </text>
<text id="copyright">Copyright (C) FSF Europa.</text>
<text id="lastchanged"> Ultima modificare: </text>
<text id="translator1">Îi mulţumim lui </text>
<text id="translator2"> pentru aceastã traducere neoficialã. Vã rugãm sã consultaţi </text>
<text id="translator3">textul original</text>
<text id="translator4"> pentru o versiune oficialã a acestei pagini.</text>
<text id="translator4"> pentru o versiune oficialã a acestei pagini.</text>
<text id="permission">
Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted
in any medium, provided this notice is preserved.
</text>
<text id="webmaster">
Please report problems with this page to
<i>webmaster at fsfeurope.org</i>.
Pentru probleme legate de acestă pagină vă rugăm să contactaţi
<i>webmaster at fsfeurope.org</i>.
</text>
<text id="focus">Region</text>
<text id="find">Find</text>
<text id="select">Select region</text>
<text id="selectgo">Select</text>
<text id="focus">Regiune</text>
<text id="find">Caută</text>
<text id="select">Alege regiunea</text>
<text id="selectgo">Alege</text>
<text id="outdated">
<p><strong>Warning: </strong>
This page may be out of date with the original. Please use
<a href="/help/help.html">this page</a> to see how you can help
with translations, and other things.
<p><strong>Avertisment: </strong>
Este posibil ca această pagină să nu fie actualizată odată
cu versiunea originală. Vă rugăm să folosiţi
<a href="/help/help.html">acestă pagină</a> pentru a afla cum
ne puteţi ajuta cu traduceri şi alte activităţi de voluntariat.
</p>
</text>
<text id="notranslation">
<p><strong>Warning: </strong>
<p><strong>Avertisment: </strong>
Acestă pagină nu a fost încă tradusă. Mai jos este este versiunea
originală a paginii.
This page has not been translated yet. What you are seeing below
is the original version of the page. Please use
<a href="/help/help.html">this page</a> to see how you can help
with translations, and other things.
is the original version of the page. Vă rugăm să folosiţi
<a href="/help/help.html">acestă pagină</a> pentru a afla cum
ne puteţi ajuta cu traduceri şi alte activităţi de voluntariat.
</p>
</text>
<text id="menu/about">About</text>
<text id="menu/projects">Projects</text>
<text id="menu/projects/technical">Technical</text>
<text id="menu/projects/other">Other</text>
<text id="menu/projects/legal">Legal</text>
<text id="menu/projects/community">Community</text>
<text id="menu/documents">Documents</text>
<text id="menu/events">Events</text>
<text id="menu/help">Get Active</text>
<text id="menu/donate">Donate</text>
<text id="menu/donate/cc">by credit card</text>
<text id="menu/donate/other">by other means</text>
<text id="menu/order">Order</text>
<text id="menu/about">Despre</text>
<text id="menu/projects">Proiecte</text>
<text id="menu/projects/technical">Tehnice</text>
<text id="menu/projects/other">Altele</text>
<text id="menu/projects/legal">Legislative</text>
<text id="menu/projects/community">Comunitate</text>
<text id="menu/documents">Documente</text>
<text id="menu/events">Evenimente</text>
<text id="menu/help">Fi activ</text>
<text id="menu/donate">Donaţii</text>
<text id="menu/donate/cc">prin carte de credit</text>
<text id="menu/donate/other">prin alte mijloace</text>
<text id="menu/order">Comandă</text>
<text id="menu/contact">Contact</text>
<text id="menu/associates">Associates</text>
<text id="menu/lists">Mailing Lists</text>
<text id="menu/news">News</text>
<text id="menu/press">Press Information</text>
<text id="menu/thankgnus">Thank GNUs</text>
<text id="menu/associates">Asociaţi</text>
<text id="menu/lists">Liste de disctuţii</text>
<text id="menu/news">Noutăţi</text>
<text id="menu/press">Înformaţii pentru presă</text>
<text id="menu/thankgnus">Mulţumiri GNU</text>
</textset>

Loading…
Cancel
Save