Procházet zdrojové kódy

update

svn path=/trunk/; revision=18329
pull/8/head
maelle před 9 roky
rodič
revize
e6825926f7
1 změnil soubory, kde provedl 3 přidání a 11 odebrání
  1. +3
    -11
      campaigns/pdfreaders/bugs-fi.en.xml

+ 3
- 11
campaigns/pdfreaders/bugs-fi.en.xml Zobrazit soubor

@@ -11,20 +11,12 @@
group=""
/>

<bug institution-name="Tax administration"
institution-address="feedback form http://tax.fi/default.asp?form=feedback/internet.asp&amp;domain=VERO_MAIN"
institution-url="http://tax.fi/default.asp?path=5,451,636&amp;article=2441&amp;domain=VERO_MAIN"
opened="2010-09-08"
closed=""
name="Otto Kekäläinen"
group=""
/>
<bug institution-name="Verohallinto"
<bug institution-name="Verohallinto - Tax administration"
institution-address="Opastinsilta 12 H, Helsinki"
institution-url="http://www.vero.fi/?article=&amp;path=5,451,636&amp;language="
opened="2010-09-15"
opened="2010-09-08"
closed=""
name="nameless"
name="Otto Kekäläinen"
group=""
comment=""
/>


Načítá se…
Zrušit
Uložit