Browse Source

Translation of English version

svn path=/trunk/; revision=7322
pull/8/head
rolf_camps 14 years ago
parent
commit
e1ae3d7fa7
1 changed files with 80 additions and 0 deletions
  1. +80
    -0
      about/coughlan/coughlan.nl.xhtml

+ 80
- 0
about/coughlan/coughlan.nl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,80 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>FSFE - Over FSFE - Shane Martin Coughlan</title>
</head>

<body>

<div style="float:right;">
<img SRC="photo.png"
ALT="Shane en een café" BORDER="0"
WIDTH="350" HEIGHT="256" />
</div>

<h1>Shane Martin Coughlan</h1>

<p><a href="mailto:coughlan@fsfeurope.org?subject=I want to talk to you about...">coughlan@fsfeurope.org</a></p>

<p>+41435000366 ext 408</p>

<p>Ondersteund door <a href="http://www.fsfe.org">De Fellowship of
FSFE</a>.</p>

<ol>

<li><a href="#about">Algemene Info</a></li>
<li><a href="#projects">Projecten</a></li>

</ol>

<h2 id="about">Algemene info</h2>

<p>Shane Martin Coughlan is geboren in Dublin City, Ierse Republiek en verhuisde naar
Engeland voor zijn hogere opleiding. Hij studeerde Engels, Politiek, Media- en Cultuurstudies
aan de universiteit van Wolverhampton in de West Midlands. Hij studeerde voor zijn MA aan
de universiteit van Birmingham. Hij studeerde af in 2003 met een MA Internationale studies
(globalisering en bestuur). Zijn onderzoek tijdens zijn MA was gericht op veiligheid, en hij
maakte een thesis over de cyberoorlog. Je kan deze lezen op
<a href="http://www.shaneland.co.uk/ewar">http://www.shaneland.co.uk/ewar</a>.</p>

<p>Shane gaf reeds verschillende toespraken over beveiliging en over Vrije Software over
heel het VK en Ierland. Hij was reeds betrokken als consulent bij projecten voor het certificeren
van open standaarden, en doet momenteel ook onderzoek naar methoden om de richtlijnen
voor gebruiksvriendelijke interfaces toe te passen op beveiligingssoftware.</p>

<p>Shane werd voltijds werknemer van de FSFE in oktober 2006.</p>

<h2 id="projects">Projecten</h2>

<p>Shane werkt momenteel aan:</p>

<ul>

<li><a href="http://fsfeurope.org/ftf">De Freedom Task Force</a>
</li>

<li><a href="http://fsfe.org/en/advocacy/advocacy_project">Het Fellowship Advocacy Project</a>
</li>

<li><a href="http://seedit.sourceforge.net/">SELinux Policy Editor</a>
</li>

<li><a href="http://enigmail.mozdev.org/">Enigmail OpenPGP</a>
</li>

<li><a href="http://www.mobilityemail.net/">Mobility Email</a>
</li>

</ul>

</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save