Browse Source

EN: Fixed link. CA: Updated

svn path=/trunk/; revision=10405
tags/stw2018
xavi_ 11 years ago
parent
commit
e0314c19c2
2 changed files with 9 additions and 2 deletions
  1. 8
    1
      donate/paypal.ca.xhtml
  2. 1
    1
      donate/paypal.en.xhtml

+ 8
- 1
donate/paypal.ca.xhtml View File

@@ -8,11 +8,18 @@
<body>
<h1>Donacions a l'FSFE via PayPal</h1>

<div style="text-align: center;">
<p>
[ <b><a href="/donate/donate.html">Per altres mitjans</a></b> ]
[ <b>Amb tarjeta de crèdit</b> ]
</p>
</div>

<p>
Degut a les substantials comissions dels bancs que es carreguen a les
transferències internacionals, sovint no té sentit fer petites donacions
o domiciliacions bancàries directament al
<a href="donate-2002.en.html#fsfe-account">compte corrent de l'FSFE</a>.
<a href="donate.en.html#fsfe-account">compte corrent de l'FSFE</a>.
</p>

<p>

+ 1
- 1
donate/paypal.en.xhtml View File

@@ -19,7 +19,7 @@
Due to substantial bank fees charged for international money transfers,
it often makes no sense for small donations or standing orders to be sent
directly to the
<a href="donate-2002.en.html#fsfe-account">FSFE bank account</a>.
<a href="donate.en.html#fsfe-account">FSFE bank account</a>.
</p>

<p>

Loading…
Cancel
Save