diff --git a/about/principles.da.xhtml b/about/principles.da.xhtml index 16c33b7e8e..b6c4917729 100644 --- a/about/principles.da.xhtml +++ b/about/principles.da.xhtml @@ -67,34 +67,34 @@ egne.

melde sig ind i et af vores hold - enten geografisk eller efter interesse - og tage ansvar for, arbejde og agere i FSFE's navn.

-

De landebaserede hold er generelt koordineret af medlemmer af associationen +

De landebaserede hold er generelt koordineret af medlemmer af foreningen (se herunder), som er ansvarlig for disse lande. De andre hold er enten -koordineret af medlemmer af associationen, medlemmer af holdet eller af en -associeret organisation (se herunder).

+koordineret af medlemmer af foreningen, medlemmer af holdet eller af en +tilknyttet organisation (se herunder).

Ønsker man at blive en del af Free Software Foundation Europe, men uden at have tid til at arbejde, kan man også vælge at donere til FSFE eller blive fellow i FSFE.

-

Hvis din association har mål, som svarer til dem Free Software Foundation +

Hvis din forening har mål, som svarer til dem Free Software Foundation Europe har, og ønsker at etablere et formelt samarbejde, kan den blive en -FSFE-associeret organisation, og dermed en del af +FSFE-tilknyttet organisation, og dermed en del af FSFE-netværket.

Free Software Foundation Europes skelet er den formelt og jurdisk etablerede -association med sine afdelinger i medlemslandene. -Medlemskab af denne association kræver et meget højt engagement, målt på års +forening med sine afdelinger i medlemslandene. +Medlemskab af denne forening kræver et meget højt engagement, målt på års dedikation og ansvaret for at vægte konsensus over personlig holdning.

-

FSFE-associationen er fundamentalt demokratisk. Alle dele af FSFE - -medlemmer af associationen, medlemmer af holdene, såvel som -fellows og medlemmer af associerede +

FSFE-foreningen er fundamentalt demokratisk. Alle dele af FSFE - +medlemmer af foreningen, medlemmer af holdene, såvel som +fellows og medlemmer af tilknyttede organisationer - er velkomne til aktivt at deltage i beslutningsprocessen.

-

Medlemmer af associationen foreslås normalt af medlemmer af holdene og de -associerede organisationer fra deres lande. De godkendes dernæst af -FSFE-associationens generalforsamling.

+

Medlemmer af foreningen foreslås normalt af medlemmer af holdene og de +tilknyttede organisationer fra deres lande. De godkendes dernæst af +FSFE-foreningen generalforsamling.

Selv om frivillige bidrag i form af arbejde og ressourcer er grundlaget for vores arbejde, er vi opmærksomme på at nogle af disse opgaver ikke kan udføres @@ -104,7 +104,7 @@ som deltidsaktiviteter og derfor kræver fuldtidsarbejde.

udførerrollen og bliver ikke del af den generelle beslutningsproces.

Enhver beslutning om ansættelse/lån skal i sidste ende godkendes af -generalforsamlingen blandt associationens medlemmer.

+generalforsamlingen blandt foreningen medlemmer.

Hovedkriteriet for disse beslutninger er Free Software Foundation Europes behov i form af succesrig bestræbelse på at opfylde dens mål. Hvis det @@ -124,7 +124,7 @@ altid at basere vores arbejde på konsensus - og nogle gange kompromis - blandt vores aktive medlemmer.

Desuden mener vi, at det nogle gange er nødvendigt at træffe hurtige og -resolutte beslutninger. Af den grund har vi etableret FSFE-associationen og +resolutte beslutninger. Af den grund har vi etableret FSFE-foreningen og dens udvidede hovedbestyrelser på europæiske og nationale niveauer. De giver strukturer og procedurer at falde tilbage på, som besluttes, overvåges og kontrolleres gennem demokratiske processer.

@@ -134,7 +134,7 @@ gøre transparens, pluralitet og deltagelse mulig, mens den på samme tid forbli så let som muligt.

Det sikrer, at alle dele af FSFE har mulighed for at deltage Medlemmer af -associationen, medlemmer af holdene og medlemmer af associerede organisationer +foreningen, medlemmer af holdene og medlemmer af tilknyttede organisationer kan alle deltage. Dermed er det muligt for Free Software Foundation Europe at handle hurtigt, når det er nødvendigt, og beholde en stærk organisatorisk langtidsholdbar sammenhæng.

diff --git a/associates/associates.da.xhtml b/associates/associates.da.xhtml index 423193b633..67bb0a6b92 100644 --- a/associates/associates.da.xhtml +++ b/associates/associates.da.xhtml @@ -2,32 +2,32 @@ - Associerede organisationer - FSFE + Tilknyttede organisationer - FSFE

Om

-

Organisationer associeret med FSFE

+

Organisationer tilknyttet FSFE

- Associerede organisationer er uafhængige af Free Software Foundation + Tilknyttede organisationer er uafhængige af Free Software Foundation Europe og er helt selvstyrende. De er på alle områder fuldstændig selvstyrende og organiserede (så som medlemskab, vedtægter, økonomi, osv.).

- At være associeret, betyder at organisationen er formelt allieret og har - direkte adgang til FSFE. Associerede organisationer er derfor normalt + At være tilknyttet, betyder at organisationen er formelt allieret og har + direkte adgang til FSFE. Tilknyttede organisationer er derfor normalt involveret i den interne kommunikations- og beslutningsproces. Vi samarbejder også om kampagner og begivenheder, som for eksempel messer.

- Hvis du er interesseret i at opnå status som associeret, så overvej at + Hvis du er interesseret i at opnå status som tilknyttet, så overvej at læse om hvad det betyder, at være - associeret med FSFE og hvordan man bliver det. + tilknyttet FSFE og hvordan man bliver det.