Browse Source

Better wording

svn path=/trunk/; revision=24092
pull/8/head
kaare 9 years ago
parent
commit
d96dca4880
2 changed files with 23 additions and 23 deletions
  1. +16
    -16
      about/principles.da.xhtml
  2. +7
    -7
      associates/associates.da.xhtml

+ 16
- 16
about/principles.da.xhtml View File

@ -67,34 +67,34 @@ egne.</p>
melde sig ind i et af vores hold - enten geografisk eller efter interesse - og
tage ansvar for, arbejde og agere i FSFE's navn.</p>
<p>De landebaserede hold er generelt koordineret af medlemmer af associationen
<p>De landebaserede hold er generelt koordineret af medlemmer af foreningen
(se herunder), som er ansvarlig for disse lande. De andre hold er enten
koordineret af medlemmer af associationen, medlemmer af holdet eller af en
associeret organisation (se herunder).</p>
koordineret af medlemmer af foreningen, medlemmer af holdet eller af en
tilknyttet organisation (se herunder).</p>
<p>Ønsker man at blive en del af Free Software Foundation Europe, men uden at
have tid til at arbejde, kan man også vælge at
<a href="/donate/donate.html">donere til FSFE</a> eller blive
<a href="http://fellowship.fsfe.org">fellow</a> i FSFE.</p>
<p>Hvis din association har mål, som svarer til dem Free Software Foundation
<p>Hvis din forening har mål, som svarer til dem Free Software Foundation
Europe har, og ønsker at etablere et formelt samarbejde, kan den blive en
FSFE-<a href="/associates/">associeret organisation</a>, og dermed en del af
FSFE-<a href="/associates/">tilknyttet organisation</a>, og dermed en del af
FSFE-netværket.</p>
<p>Free Software Foundation Europes skelet er den formelt og jurdisk etablerede
<a href="/about/legal/">association</a> med sine afdelinger i medlemslandene.
Medlemskab af denne association kræver et meget højt engagement, målt på års
<a href="/about/legal/">forening</a> med sine afdelinger i medlemslandene.
Medlemskab af denne forening kræver et meget højt engagement, målt på års
dedikation og ansvaret for at vægte konsensus over personlig holdning.</p>
<p>FSFE-associationen er fundamentalt demokratisk. Alle dele af FSFE -
medlemmer af associationen, medlemmer af holdene, såvel som
<a href="http://fellowship.fsfe.org">fellows</a> og medlemmer af associerede
<p>FSFE-foreningen er fundamentalt demokratisk. Alle dele af FSFE -
medlemmer af foreningen, medlemmer af holdene, såvel som
<a href="http://fellowship.fsfe.org">fellows</a> og medlemmer af tilknyttede
organisationer - er velkomne til aktivt at deltage i beslutningsprocessen.</p>
<p>Medlemmer af associationen foreslås normalt af medlemmer af holdene og de
associerede organisationer fra deres lande. De godkendes dernæst af
FSFE-associationens generalforsamling.</p>
<p>Medlemmer af foreningen foreslås normalt af medlemmer af holdene og de
tilknyttede organisationer fra deres lande. De godkendes dernæst af
FSFE-foreningen generalforsamling.</p>
<p>Selv om frivillige bidrag i form af arbejde og ressourcer er grundlaget for
vores arbejde, er vi opmærksomme på at nogle af disse opgaver ikke kan udføres
@ -104,7 +104,7 @@ som deltidsaktiviteter og derfor kræver fuldtidsarbejde.</p>
udførerrollen og bliver ikke del af den generelle beslutningsproces.</p>
<p>Enhver beslutning om ansættelse/lån skal i sidste ende godkendes af
generalforsamlingen blandt associationens medlemmer.</p>
generalforsamlingen blandt foreningen medlemmer.</p>
<p>Hovedkriteriet for disse beslutninger er Free Software Foundation Europes
behov i form af succesrig bestræbelse på at opfylde dens mål. Hvis det
@ -124,7 +124,7 @@ altid at basere vores arbejde på konsensus - og nogle gange kompromis - blandt
vores aktive medlemmer.</p>
<p>Desuden mener vi, at det nogle gange er nødvendigt at træffe hurtige og
resolutte beslutninger. Af den grund har vi etableret FSFE-associationen og
resolutte beslutninger. Af den grund har vi etableret FSFE-foreningen og
dens udvidede hovedbestyrelser på europæiske og nationale niveauer. De giver
strukturer og procedurer at falde tilbage på, som besluttes, overvåges og
kontrolleres gennem demokratiske processer.</p>
@ -134,7 +134,7 @@ gøre transparens, pluralitet og deltagelse mulig, mens den på samme tid forbli
så let som muligt.</p>
<p>Det sikrer, at alle dele af FSFE har mulighed for at deltage Medlemmer af
associationen, medlemmer af holdene og medlemmer af associerede organisationer
foreningen, medlemmer af holdene og medlemmer af tilknyttede organisationer
kan alle deltage. Dermed er det muligt for Free Software Foundation Europe at
handle hurtigt, når det er nødvendigt, og beholde en stærk organisatorisk
langtidsholdbar sammenhæng.</p>


+ 7
- 7
associates/associates.da.xhtml View File

@ -2,32 +2,32 @@
<html>
<head>
<title>Associerede organisationer - FSFE</title>
<title>Tilknyttede organisationer - FSFE</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/about/about.html">Om</a></p>
<h1>Organisationer associeret med FSFE</h1>
<h1>Organisationer tilknyttet FSFE</h1>
<p>
Associerede organisationer er uafhængige af Free Software Foundation
Tilknyttede organisationer er uafhængige af Free Software Foundation
Europe og er helt selvstyrende. De er på alle områder fuldstændig
selvstyrende og organiserede (så som medlemskab, vedtægter, økonomi,
osv.).
</p>
<p>
At være associeret, betyder at organisationen er formelt allieret og har
direkte adgang til FSFE. Associerede organisationer er derfor normalt
At være tilknyttet, betyder at organisationen er formelt allieret og har
direkte adgang til FSFE. Tilknyttede organisationer er derfor normalt
involveret i den interne kommunikations- og beslutningsproces. Vi
samarbejder også om kampagner og begivenheder, som for eksempel
messer.
</p>
<p>
Hvis du er interesseret i at opnå status som associeret, så overvej at
Hvis du er interesseret i at opnå status som tilknyttet, så overvej at
læse om <a href="/associates/about.html">hvad det betyder, at være
associeret med FSFE og hvordan man bliver det</a>.
tilknyttet FSFE og hvordan man bliver det</a>.
</p>
</body>


Loading…
Cancel
Save