Browse Source

NL translation of REUSE makes copyright and licensing easier than ever

pull/1043/head
André Ockers 1 year ago
parent
commit
d4dd92e249
1 changed files with 61 additions and 0 deletions
  1. +61
    -0
      news/2019/news-20190807-01.nl.xhtml

+ 61
- 0
news/2019/news-20190807-01.nl.xhtml View File

@ -0,0 +1,61 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2019-08-07">
<head>
<title>REUSE maakt auteursrecht en licenties makkelijker dan ooit</title>
<meta name="image" content="https://fsfe.org/picturebase/miscellaneous/201908-reuse-tool.png" />
</head>
<body>
<h1>
REUSE maakt auteursrecht en licenties makkelijker dan ooit
</h1>
<p newsteaser="yes">REUSE helpt ontwikkelaars om het auteursrecht en de licenties van hun projecten te verklaren. Vandaag publiceerde het REUSE-project versie 3.0 van haar specificatie. De nieuwe editie wordt vergezeld van een helper-gereedschap en maakt het overnemen van beste praktijken makkelijker dan ooit.</p>
<p>De licentie van een software-project is cruciale informatie. Ontwikkelaars stellen de voorwaarden waaronder anderen, van individuen tot enorme bedrijven, hun software kunnen hergebruiken. Auteurs willen zekerstellen dat anderen zich houden aan de gekozen licenties, potentiële hergebruikers moeten voor publicatie de licentie van software van derde partijen kennen en bedrijven moeten de licentie-compliance van hun producten, die vaak bovenop bestaande projecten worden gebouwd, zekerstellen. Het <a href="https://reuse.software">REUSE</a>-project, geleid door de Free Software Foundation Europe (FSFE), helpt al deze partijen.</p>
<figure>
<img src="/picturebase/miscellaneous/201908-reuse-tool.png" alt="Output van het REUSE-helper gereedschap" />
<figcaption>Output van het REUSE-helper gereedschap</figcaption>
</figure>
<p>REUSE helpt om alle licentie- en auteursrechtinformatie zo dicht mogelijk bij de bronbestanden op te slaan. Dit wordt bereikt door deze informatie direct in een gestandaardiseerde en door machines leesbare vorm toe te voegen. Als een bestand dat niet ondersteunt dan kan in plaats daarvan een <code>.license</code>-bestand of een centraal DEP-5 configuratiebestand worden gebruikt. Op deze manier kunnen ontwikkelaars zich ervan verzekeren dat hergebruikers de auteursrechthebbenden en de door hen bedoelde licenties niet per ongeluk missen.</p>
<p>Het volgen van de beste praktijken is eenvoudig:</p>
<ol>
<li>Kies en bied licenties: selecteer een Vrije Software-licentie, vind de unieke identificatie van deze licentie en sla de volledige licentietekst op in een aparte <code>LICENSES/</code> map.</li>
<li>Voeg licentie- en auteursrechtinformatie toe aan ieder bestand: voeg tenminste twee regels toe die de auteursrechthebbende en de licentie aanduiden.</li>
<li>Bevestig REUSE-compliance: gebruik het REUSE-gereedschap om te controleren of alle noodzakelijke informatie aanwezig is.</li>
</ol>
<p>Wie een software-pakketbron wil aanpassen kan beginnen met een nieuwe <a href="https://reuse.software/tutorial">handleiding</a> die uitlegt hoe u deze REUSE-compliant kunt maken. Om zeker te stellen dat ontwikkelaars zich kunnen concentreren op hun eigenlijke werk hebben we het <a href="https://git.fsfe.org/reuse/tool/">REUSE helper-gereedschap</a>, dat enkele van deze stappen automatiseert en helpt, ontwikkeld. Deze kan ook worden <a href="https://reuse.software/dev">ingevoegd bij CI/CD workflows</a> om REUSE compliance voortdurend zeker te stellen.</p>
<p>Onze constant groeiende <a href="https://reuse.software/faq">FAQ</a> biedt antwoord op eenvoudige vragen over licenties, auteursrecht en ingewikkeldere gebruikssituaties. Geavanceerde gebruikers en integreerders zullen in de <a href="https://reuse.software/spec">volledige specificatie</a> hulp vinden.</p>
<p>En er komt meer aan: het REUSE-initiatief zal doorgaan met haar werk om auteursrecht en licenties gemakkelijker voor iedereen te maken. Ons actieplan bevat configureerbare sjablonen voor het toevoegen van headers met het helper-gereedschap en een API die bijvoorbeeld projecten in staat stelt om een dynamische badge met een aanduiding van de REUSE-status te presenteren of diensten van derde partijen die REUSE-controles integreren.</p>
<p>REUSE wordt al gebruikt door verschillende software-projecten zoals de <a href="https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/Documentation/process/license-rules.rst">Linux kernel</a> en aanbevolen door andere initiatieven voor licentie-compliance zoals <a href="https://www.openchainproject.org/news/2017/09/13/fsfe-contributes-reuse-guide-to-openchain-curriculum">OpenChain</a>. We verwelkomen andere ontwikkelaars om REUSE in gebruik te nemen en kijken uit naar feedback en samenwerking. <a href="/contact">Neem alstublieft contact met ons op</a> en doe mee met de <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/reuse">e-maillijst</a>.</p>
</body>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag content="REUSE">reuse</tag>
<tag content="licenties">licensing</tag>
<tag content="auteursrecht">copyright</tag>
</tags>
<author id="bakker" />
<author id="mehl" />
<discussion href="https://community.fsfe.org/t/reuse-makes-copyright-and-licensing-easier-than-ever/307" />
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save