Browse Source

Polish translation

svn path=/trunk/; revision=18207
tags/stw2018
maelle 9 years ago
parent
commit
d21987d951
2 changed files with 505 additions and 0 deletions
  1. 150
    0
      campaigns/pdfreaders/pdfreaders.pl.xhtml
  2. 355
    0
      campaigns/pdfreaders/petition.pl.xhtml

+ 150
- 0
campaigns/pdfreaders/pdfreaders.pl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,150 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>PDFreaders - Wolne Czytniki PDF - FSFE</title>
</head>
<body>
<h1>Wolne czytniki PDF</h1>

<!--@ translators : please do not translate the comments, they will help me integrate the figures. Thx, maelle-->

<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/pdfreaders-logo.png" alt="PDFreaders logo" />
</div>
<p>
Co pomyślałbyś po zobaczeniu takiego znaku na autostradzie:
"Potrzebujesz Volkswagena aby jeździć po tej drodze. Skontaktuj
się z twoim dealerem Volkwagena aby otrzymać darmową jazdę
próbną – rząd twojego państwa"?
Jeśli chodzi o oprogramowanie czytające pliki PDF, wiele
organizacji sektora publicznego robi tak każdego dnia.
Pdfreaders.org jest akcją, która zwraca uwagę na organizacje
rządowe, które zachowują się w ten sposób, pokazując wręcz reklamy
własnościowego oprogramowania. Z pomocą działaczy z całej Europy,
skontaktujemy się z tymi organizacjami i wytłumaczymy im, jak
poprawić swoje strony internetowe tak, żeby respektowały one
nasze wolności.
</p>
</div>


<h2>Co zostało już dokonane</h2>

<p>
Każdego dnia instytucje publiczne reklamują nie-wolne oprogramowanie
na swoich stronach. Poniżej pokazano kilka przykładów. Z pomocą
naszego <a href="http://fellowship.fsfe.org/">stowarzyszenia</a> i tysięcy innych działaczy wolnego oprogramowania, zebraliśmy w czasie jednego miesiąca 2286 raportów błędów pochodzących z każdego państwa w Europie, a
także z dziewięciu krajów poza Europą.
</p>
<p>
<a href="/campaigns/pdfreaders/finanzBrandenburg.png"><img src="/campaigns/pdfreaders/finanzBrandenburg_p.png" alt="Finance ministry Brandenburg" /></a>
<a href="/campaigns/pdfreaders/FPmt.png"><img src="/campaigns/pdfreaders/FPmt_p.png" alt="Foreign ministry Malta" /></a>
<a href="/campaigns/pdfreaders/SachsenJustiz.png"><img src="/campaigns/pdfreaders/SachsenJustiz_p.png" alt="Justice ministry Sachsen" /></a>
<a href="/campaigns/pdfreaders/education.png"><img src="/campaigns/pdfreaders/education_p.png" alt="ministère de l'éducation France" /></a>
</p>

<p>
Nasza <a href="/campaigns/pdfreaders/petition.html">petycja apelująca o usunięcie
reklam własnościowego oprogramowania na stronach publicznych instytucji</a> została
podpisana przez 38 organizacji, 46 firm i
1482 osób. Jeżeli jeszcze jej nie podpisałeś,
<a href="/campaigns/pdfreaders/petition.html">zrób to teraz</a>!
</p>

<h2>Drugi etap kampanii: Kontakt z sektorem publicznym</h2>

<p>Znalezienie instytucji publicznych, które reklamują zastrzeżone
czytniki PDF był tylko pierwszym krokiem kampanii. Teraz musimy budować świadomość na następujące kwestie:</p>

<ul><li><p><strong>Kwestia neutralności:</strong> Instytucje publiczne nie powinny angażować się w reklamę</p>

<p>Polecają jeden nie-wolny program, instytucje publiczne promują
własnościowy model dystrybucji oprogramowania. Istnieje mnóstwo
<a href="http://pdfreaders.org">alternatyw</a> dla czytnika,
który promują, więc nie ma powodu dla którego instytucje publiczne
pomagają osiągnąć monopol jednemu produktowi na rynku. Reklamy
na stronach instytucji publicznych mogą być akceptowalne, jeżeli
producent oprogramowania zapłacił za nie, jeśli nie, zagrażają one
konkurencji i wolności wyboru na rynku oprogramowania. Kiedy
publiczne instytucje działają jako kanał marketingowy dla produktu
jednej firmy, coś jest nie tak.
</p></li>

<li><p><strong>Kwestia wolności:</strong> Instytucje publiczne nie powinny żądać od obywateli korzystania z nie-wolnego oprogramowania.</p>
<p><a href="http://www.fsfe.org/about/basics/freesoftware.en.html">Wolne
Oprogramowanie</a> jest oprogramowaniem, które każdy może używać,
analizować, rozpowszechniać i ulepszać. te cztery wolności dają
użytkownikowi pełną kontrolę nad oprogramowaniem, które używają. Wolne
oprogramowanie sprawi, że nie będziesz musiał kupować produktu firmy
jeżeli chcesz tylko czytać dokumenty, które inne osoby wysyłają do ciebie,
włącznie z instytucjami publicznymi. Każdy program może być sprawdzany
pod kątem bezpieczeństwa, dzięki temu luki są szybko łatane. Wolne
oprogramowanie chroni twoją prywatność, ponieważ możesz być pewien, że
programy, których używasz odczytują tylko te dane, które chcesz. Rząd,
który z założenia powinien chronić naszą wolność nie powinien zmuszać
nas do korzystania z nie-wolnego oprogramowania.
</p></li>


<li><p><strong>Kwestia <a href="/projects/os/def.html">Otwartych standardów</a></strong>: </p>
<p>Wersje formatu PDF, które są <a href="/projects/os/def.html">Otwartymi standardami</a> mogą być
zaimplementowane we wszystkich czytnikach PDF. Jeśli instytucje publiczne
nie będą ich przestrzegać przy tworzeniu dokumentów, będą one utrudniać
wolnemu oprogramowaniu konkurowanie z komercyjnymi programami na rynku.</p>

<p>Z tego powodu, FSFE prosi administrację publiczną o usunięcie
reklam własnościowego oprogramowania albo przynajmniej umieszczenie
bannerów reklamujących wolne oprogramowanie, tak aby użytkownicy
wiedzieli, że mają wolny wybór.</p></li></ul>
<h2 id="subpages">Nawigacja</h2>
<ul>
<li>
<h3><a href="/campaigns/pdfreaders/buglist.html">Lista zgłoszonych instytucji</a></h3>
<p>
Zobacz, które instytucje zostały zgłoszone w twoim kraju.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/campaigns/pdfreaders/petition.html">Petycja</a></h3>
<p>
"Petycja apelująca o usunięcie reklam własnościowego oprogramowania na stronach publicznych instytucji".
</p>
</li>

<li>
<h3><a
href="/campaigns/pdfreaders/letter.html">Wzór listu</a></h3>
<p>
List, który zostanie wysłany do instytucji.
</p>
</li>

<li>
<h3><a
href="/campaigns/pdfreaders/guideline.html">Przewodnik dla osób, które chcą zaangażować się w projekt</a></h3>
<p>
Chcesz pomóc w kontaktowaniu się z instytucjami?
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="http://www.pdfreaders.org">Lista wolnych czytników PDF</a></h3>
<p>Strona pdfreaders.org zawiera listę wszystkich wolnych czytników PDF z rekomendacjami bazujązcymi na kompatybilności technicznej</p>
</li>

</ul>
</body>
<timestamp>$Date: 2010-10-27 13:59:00 +0200 (Wed, 27 Oct 2010) $ $Author: maelle $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 355
- 0
campaigns/pdfreaders/petition.pl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,355 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>Czytniki PDF - Petycja</title>
</head>
<body>

<h1>Petycja apelująca o usunięcie reklam własnościowego oprogramowania na stronach publicznych instytucji</h1>

<p>My, niżej podpisani, niniejszym
stwierdzamy, że wyraźnie i jednoznacznie sprzeciwiamy się reklamie
własnościowego oprogramowania na stronach rządowych.</p>

<p>Takie naruszenie bezstronności reklamy zachęca obywateli do korzystania
technologii, które niepotrzebnie ograniczają ich wolność. Rolą rządu nie jest również wspieranie
niektórych uczestników rynku, a nie innych, zwłaszcza w sytuacjach gdy takie
działa mają na celu utrzymanie monopolu producenta oprogramowania.</p>

<p>W wyjaśnieniach, jak korzystać z zasobów cyfrowych, które świadczą,
agencje rządowe powinny wyjaśnić, że dostępnych jest wiele programów i
jednocześnie promować technologie które nie ograniczają praw użytkowników,
przykładowo poprzez <a
title="Jak wstawić odnośnik do PDFreaders.org"
href="http://pdfreaders.org/graphics.html">wstawienie odnośnika</a> do <a href="http://pdfreaders.org">PDFreaders.org</a>.</p>
<p>Wolne oprogramowanie zapewnia użytkownikom prawo do korzystania (w dowolnym
celu), analizowania (bez tajemnic), rozpowszechniania (wszystkim) i ulepszania
oprogramowania, którego używają. Instytucje powinny publikować swoje dokumenty
w formatach, które mogą być odczytane przez wolne oprogramowanie. W
rzeczywistości, wiele wolnych aplikacji umożliwia odczytywanie udostępnianych
dokumentów. Rządy powinny prowadzić obywateli ku wolności i zachęcić obywateli
do korzystania z tych aplikacji. </p>

<p>Z poważaniem,</p>

<p>Niżej podpisani</p>
<hr />

<form action="/cgi-bin/pdfpetition.pl" method="post">
<p>
<label for="name">Imię <span class="required-asterisk">*</span></label>
<input id="name" name="name" type="text" />
</p>
<p>
<label for="surname">Nazwisko <span class="required-asterisk">*</span></label>
<input id="surname" name="surname" type="text" />
</p>
<p>
<label for="email">Twój adres E-mail <span class="required-asterisk">*</span></label>
<input id="email" name="email" type="email" />
</p>
<p>
<label for="group">W imieniu</label>
<input id="group" name="group" type="text" />
</p>
<p>
<label for="country">Kraj<span class="required-asterisk">*</span></label>
<select id="country" name="country">
<option>Aland</option>
<option>Afghanistan</option>
<option>Akrotiri</option>
<option>Albania</option>
<option>Algeria</option>
<option>American Samoa</option>
<option>Andorra</option>
<option>Angola</option>
<option>Anguilla</option>
<option>Antarctica</option>
<option>Antigua and Barbuda</option>
<option>Argentina</option>
<option>Armenia</option>
<option>Aruba</option>
<option>Ashmore and Cartier Islands</option>
<option>Australia</option>
<option>Austria</option>
<option>Azerbaijan</option>
<option>Bahamas, The</option>
<option>Bahrain</option>
<option>Bangladesh</option>
<option>Barbados</option>
<option>Bassas da India</option>
<option>Belarus</option>
<option>Belgium</option>
<option>Belize</option>
<option>Benin</option>
<option>Bermuda</option>
<option>Bhutan</option>
<option>Bolivia</option>
<option>Bosnia and Herzegovina</option>
<option>Botswana</option>
<option>Bouvet Island</option>
<option>Brazil</option>
<option>British Indian Ocean Territory</option>
<option>British Virgin Islands</option>
<option>Brunei</option>
<option>Bulgaria</option>
<option>Burkina Faso</option>
<option>Burma</option>
<option>Burundi</option>
<option>Cambodia</option>
<option>Cameroon</option>
<option>Canada</option>
<option>Cape Verde</option>
<option>Cayman Islands</option>
<option>Central African Republic</option>
<option>Chad</option>
<option>Chile</option>
<option>China</option>
<option>Christmas Island</option>
<option>Clipperton Island</option>
<option>Cocos (Keeling) Islands</option>
<option>Colombia</option>
<option>Comoros</option>
<option>Congo, Democratic Republic of the</option>
<option>Congo, Republic of the</option>
<option>Cook Islands</option>
<option>Coral Sea Islands</option>
<option>Costa Rica</option>
<option>Cote d'Ivoire</option>
<option>Croatia</option>
<option>Cuba</option>
<option>Cyprus</option>
<option>Czech Republic</option>
<option>Denmark</option>
<option>Dhekelia</option>
<option>Djibouti</option>
<option>Dominica</option>
<option>Dominican Republic</option>
<option>Ecuador</option>
<option>Egypt</option>
<option>El Salvador</option>
<option>Equatorial Guinea</option>
<option>Eritrea</option>
<option>Estonia</option>
<option>Ethiopia</option>
<option>Europa Island</option>
<option>Falkland Islands (Islas Malvinas)</option>
<option>Faroe Islands</option>
<option>Fiji</option>
<option>Finland</option>
<option>France</option>
<option>French Guiana</option>
<option>French Polynesia</option>
<option>French Southern and Antarctic Lands</option>
<option>Gabon</option>
<option>Gambia, The</option>
<option>Gaza Strip</option>
<option>Georgia</option>
<option>Germany</option>
<option>Ghana</option>
<option>Gibraltar</option>
<option>Glorioso Islands</option>
<option>Greece</option>
<option>Greenland</option>
<option>Grenada</option>
<option>Guadeloupe</option>
<option>Guam</option>
<option>Guatemala</option>
<option>Guernsey</option>
<option>Guinea</option>
<option>Guinea-Bissau</option>
<option>Guyana</option>
<option>Haiti</option>
<option>Heard Island and McDonald Islands</option>
<option>Holy See (Vatican City)</option>
<option>Honduras</option>
<option>Hong Kong</option>
<option>Hungary</option>
<option>Iceland</option>
<option>India</option>
<option>Indonesia</option>
<option>Iran</option>
<option>Iraq</option>
<option>Ireland</option>
<option>Isle of Man</option>
<option>Israel</option>
<option>Italy</option>
<option>Jamaica</option>
<option>Jan Mayen</option>
<option>Japan</option>
<option>Jersey</option>
<option>Jordan</option>
<option>Juan de Nova Island</option>
<option>Kazakhstan</option>
<option>Kenya</option>
<option>Kiribati</option>
<option>Korea, North</option>
<option>Korea, South</option>
<option>Kuwait</option>
<option>Kyrgyzstan</option>
<option>Laos</option>
<option>Latvia</option>
<option>Lebanon</option>
<option>Lesotho</option>
<option>Liberia</option>
<option>Libya</option>
<option>Liechtenstein</option>
<option>Lithuania</option>
<option>Luxembourg</option>
<option>Macau</option>
<option>Macedonia</option>
<option>Madagascar</option>
<option>Malawi</option>
<option>Malaysia</option>
<option>Maldives</option>
<option>Mali</option>
<option>Malta</option>
<option>Marshall Islands</option>
<option>Martinique</option>
<option>Mauritania</option>
<option>Mauritius</option>
<option>Mayotte</option>
<option>Mexico</option>
<option>Micronesia, Federated States of</option>
<option>Moldova</option>
<option>Monaco</option>
<option>Mongolia</option>
<option>Montserrat</option>
<option>Morocco</option>
<option>Mozambique</option>
<option>Namibia</option>
<option>Nauru</option>
<option>Navassa Island</option>
<option>Nepal</option>
<option>Netherlands</option>
<option>Netherlands Antilles</option>
<option>New Caledonia</option>
<option>New Zealand</option>
<option>Nicaragua</option>
<option>Niger</option>
<option>Nigeria</option>
<option>Niue</option>
<option>Norfolk Island</option>
<option>Northern Mariana Islands</option>
<option>Norway</option>
<option>Oman</option>
<option>Pakistan</option>
<option>Palau</option>
<option>Panama</option>
<option>Papua New Guinea</option>
<option>Paracel Islands</option>
<option>Paraguay</option>
<option>Peru</option>
<option>Philippines</option>
<option>Pitcairn Islands</option>
<option>Poland</option>
<option>Portugal</option>
<option>Puerto Rico</option>
<option>Qatar</option>
<option>Reunion</option>
<option>Romania</option>
<option>Russia</option>
<option>Rwanda</option>
<option>Saint Helena</option>
<option>Saint Kitts and Nevis</option>
<option>Saint Lucia</option>
<option>Saint Pierre and Miquelon</option>
<option>Saint Vincent and the Grenadines</option>
<option>Samoa</option>
<option>San Marino</option>
<option>Sao Tome and Principe</option>
<option>Saudi Arabia</option>
<option>Senegal</option>
<option>Serbia and Montenegro</option>
<option>Seychelles</option>
<option>Sierra Leone</option>
<option>Singapore</option>
<option>Slovakia</option>
<option>Slovenia</option>
<option>Solomon Islands</option>
<option>Somalia</option>
<option>South Africa</option>
<option>South Georgia and the South Sandwich Islands</option>
<option>Spain</option>
<option>Spratly Islands</option>
<option>Sri Lanka</option>
<option>Sudan</option>
<option>Suriname</option>
<option>Svalbard</option>
<option>Swaziland</option>
<option>Sweden</option>
<option>Switzerland</option>
<option>Syria</option>
<option>Taiwan</option>
<option>Tajikistan</option>
<option>Tanzania</option>
<option>Thailand</option>
<option>Timor-Leste</option>
<option>Togo</option>
<option>Tokelau</option>
<option>Tonga</option>
<option>Trinidad and Tobago</option>
<option>Tromelin Island</option>
<option>Tunisia</option>
<option>Turkey</option>
<option>Turkmenistan</option>
<option>Turks and Caicos Islands</option>
<option>Tuvalu</option>
<option>Uganda</option>
<option>Ukraine</option>
<option>United Arab Emirates</option>
<option>United Kingdom</option>
<option>United States</option>
<option>Uruguay</option>
<option>Uzbekistan</option>
<option>Vanuatu</option>
<option>Venezuela</option>
<option>Vietnam</option>
<option>Virgin Islands</option>
<option>Wake Island</option>
<option>Wallis and Futuna</option>
<option>West Bank</option>
<option>Western Sahara</option>
<option>Yemen</option>
<option>Zambia</option>
<option>Zimbabwe</option>
</select>
</p>
<p>
<label>Otrzymuj Newsletter</label>
<input name="newsletter" type="checkbox" checked="checked" />
</p>
<p class="n">
<label for="url">Jeżeli jesteś botem, proszę podaj coś tutaj, aby nasz system mógł radośnie ignorować wszystkie twoje wysiłki</label>
<input id="url" name="url" type="text" />
</p>
<p>
<input type="submit" value="Podpisz petycję" />
</p>
</form>
<hr />
<p><em>Aktualizujemy listę kilka razy dziennie, może minąć trochę czasu zanim twój podpis zostanie wyświetlony.</em></p>
<h2>Lista sygnatariuszy</h2>
</body>
<text id="bsig">Firmy</text>
<text id="osig">Organizacje</text>
<text id="isig">Osoby prywatne</text>

<timestamp>$Date: 2010-09-07 16:38:57 +0200 (Tue, 07 Sep 2010) $ $Author: maelle $</timestamp>
</html>

Loading…
Cancel
Save