Browse Source

Polish translation

svn path=/trunk/; revision=18207
pull/8/head
maelle 10 years ago
parent
commit
d21987d951
2 changed files with 505 additions and 0 deletions
  1. +150
    -0
      campaigns/pdfreaders/pdfreaders.pl.xhtml
  2. +355
    -0
      campaigns/pdfreaders/petition.pl.xhtml

+ 150
- 0
campaigns/pdfreaders/pdfreaders.pl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,150 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>PDFreaders - Wolne Czytniki PDF - FSFE</title>
</head>
<body>
<h1>Wolne czytniki PDF</h1>

<!--@ translators : please do not translate the comments, they will help me integrate the figures. Thx, maelle-->

<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/pdfreaders-logo.png" alt="PDFreaders logo" />
</div>
<p>
Co pomyślałbyś po zobaczeniu takiego znaku na autostradzie:
"Potrzebujesz Volkswagena aby jeździć po tej drodze. Skontaktuj
się z twoim dealerem Volkwagena aby otrzymać darmową jazdę
próbną – rząd twojego państwa"?
Jeśli chodzi o oprogramowanie czytające pliki PDF, wiele
organizacji sektora publicznego robi tak każdego dnia.
Pdfreaders.org jest akcją, która zwraca uwagę na organizacje
rządowe, które zachowują się w ten sposób, pokazując wręcz reklamy
własnościowego oprogramowania. Z pomocą działaczy z całej Europy,
skontaktujemy się z tymi organizacjami i wytłumaczymy im, jak
poprawić swoje strony internetowe tak, żeby respektowały one
nasze wolności.
</p>
</div>


<h2>Co zostało już dokonane</h2>

<p>
Każdego dnia instytucje publiczne reklamują nie-wolne oprogramowanie
na swoich stronach. Poniżej pokazano kilka przykładów. Z pomocą
naszego <a href="http://fellowship.fsfe.org/">stowarzyszenia</a> i tysięcy innych działaczy wolnego oprogramowania, zebraliśmy w czasie jednego miesiąca 2286 raportów błędów pochodzących z każdego państwa w Europie, a
także z dziewięciu krajów poza Europą.
</p>
<p>
<a href="/campaigns/pdfreaders/finanzBrandenburg.png"><img src="/campaigns/pdfreaders/finanzBrandenburg_p.png" alt="Finance ministry Brandenburg" /></a>
<a href="/campaigns/pdfreaders/FPmt.png"><img src="/campaigns/pdfreaders/FPmt_p.png" alt="Foreign ministry Malta" /></a>
<a href="/campaigns/pdfreaders/SachsenJustiz.png"><img src="/campaigns/pdfreaders/SachsenJustiz_p.png" alt="Justice ministry Sachsen" /></a>
<a href="/campaigns/pdfreaders/education.png"><img src="/campaigns/pdfreaders/education_p.png" alt="ministère de l'éducation France" /></a>
</p>

<p>
Nasza <a href="/campaigns/pdfreaders/petition.html">petycja apelująca o usunięcie
reklam własnościowego oprogramowania na stronach publicznych instytucji</a> została
podpisana przez 38 organizacji, 46 firm i
1482 osób. Jeżeli jeszcze jej nie podpisałeś,
<a href="/campaigns/pdfreaders/petition.html">zrób to teraz</a>!
</p>

<h2>Drugi etap kampanii: Kontakt z sektorem publicznym</h2>

<p>Znalezienie instytucji publicznych, które reklamują zastrzeżone
czytniki PDF był tylko pierwszym krokiem kampanii. Teraz musimy budować świadomość na następujące kwestie:</p>

<ul><li><p><strong>Kwestia neutralności:</strong> Instytucje publiczne nie powinny angażować się w reklamę</p>

<p>Polecają jeden nie-wolny program, instytucje publiczne promują
własnościowy model dystrybucji oprogramowania. Istnieje mnóstwo
<a href="http://pdfreaders.org">alternatyw</a> dla czytnika,
który promują, więc nie ma powodu dla którego instytucje publiczne
pomagają osiągnąć monopol jednemu produktowi na rynku. Reklamy
na stronach instytucji publicznych mogą być akceptowalne, jeżeli
producent oprogramowania zapłacił za nie, jeśli nie, zagrażają one
konkurencji i wolności wyboru na rynku oprogramowania. Kiedy
publiczne instytucje działają jako kanał marketingowy dla produktu
jednej firmy, coś jest nie tak.
</p></li>

<li><p><strong>Kwestia wolności:</strong> Instytucje publiczne nie powinny żądać od obywateli korzystania z nie-wolnego oprogramowania.</p>
<p><a href="http://www.fsfe.org/about/basics/freesoftware.en.html">Wolne
Oprogramowanie</a> jest oprogramowaniem, które każdy może używać,
analizować, rozpowszechniać i ulepszać. te cztery wolności dają
użytkownikowi pełną kontrolę nad oprogramowaniem, które używają. Wolne
oprogramowanie sprawi, że nie będziesz musiał kupować produktu firmy
jeżeli chcesz tylko czytać dokumenty, które inne osoby wysyłają do ciebie,
włącznie z instytucjami publicznymi. Każdy program może być sprawdzany
pod kątem bezpieczeństwa, dzięki temu luki są szybko łatane. Wolne
oprogramowanie chroni twoją prywatność, ponieważ możesz być pewien, że
programy, których używasz odczytują tylko te dane, które chcesz. Rząd,
który z założenia powinien chronić naszą wolność nie powinien zmuszać
nas do korzystania z nie-wolnego oprogramowania.
</p></li>


<li><p><strong>Kwestia <a href="/projects/os/def.html">Otwartych standardów</a></strong>: </p>
<p>Wersje formatu PDF, które są <a href="/projects/os/def.html">Otwartymi standardami</a> mogą być
zaimplementowane we wszystkich czytnikach PDF. Jeśli instytucje publiczne
nie będą ich przestrzegać przy tworzeniu dokumentów, będą one utrudniać
wolnemu oprogramowaniu konkurowanie z komercyjnymi programami na rynku.</p>

<p>Z tego powodu, FSFE prosi administrację publiczną o usunięcie
reklam własnościowego oprogramowania albo przynajmniej umieszczenie
bannerów reklamujących wolne oprogramowanie, tak aby użytkownicy
wiedzieli, że mają wolny wybór.</p></li></ul>
<h2 id="subpages">Nawigacja</h2>
<ul>
<li>
<h3><a href="/campaigns/pdfreaders/buglist.html">Lista zgłoszonych instytucji</a></h3>
<p>
Zobacz, które instytucje zostały zgłoszone w twoim kraju.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/campaigns/pdfreaders/petition.html">Petycja</a></h3>
<p>
"Petycja apelująca o usunięcie reklam własnościowego oprogramowania na stronach publicznych instytucji".
</p>
</li>

<li>
<h3><a
href="/campaigns/pdfreaders/letter.html">Wzór listu</a></h3>
<p>
List, który zostanie wysłany do instytucji.
</p>
</li>

<li>
<h3><a
href="/campaigns/pdfreaders/guideline.html">Przewodnik dla osób, które chcą zaangażować się w projekt</a></h3>
<p>
Chcesz pomóc w kontaktowaniu się z instytucjami?
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="http://www.pdfreaders.org">Lista wolnych czytników PDF</a></h3>
<p>Strona pdfreaders.org zawiera listę wszystkich wolnych czytników PDF z rekomendacjami bazujązcymi na kompatybilności technicznej</p>
</li>

</ul>
</body>
<timestamp>$Date: 2010-10-27 13:59:00 +0200 (Wed, 27 Oct 2010) $ $Author: maelle $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 355
- 0
campaigns/pdfreaders/petition.pl.xhtml
File diff suppressed because it is too large
View File


Loading…
Cancel
Save