Updated Czech translation according to Max input
continuous-integration/drone/pr Build is failing Details

This commit is contained in:
bonnie 2021-09-15 13:19:54 +02:00
parent fb86d4024c
commit d13059d641
2 changed files with 7 additions and 14 deletions

View File

@ -6,9 +6,8 @@
<!-- ALL STATIC TEXTS -->
<!-- Footer -->
<text id="translator1a">Děkujeme za překlad, jehož autorem je </text>
<text id="translator1b">. </text>
<text id="translator2">This is an unofficial translation. </text>
<text id="translator1a">Děkujeme</text>
<text id="translator1b">za překlad, jehož autorem je.</text>
<text id="translator3a">Můžete si přečíst i </text>
<text id="translator3b">originál</text>
<text id="translator3c"> této stránky.</text>
@ -16,7 +15,7 @@
Kopírování a distribuce doslovných kopií tohoto dokumentu jsou
dovoleny komukoliv za předpokladu, že tato poznámka zůstane zachována.
</text>
<text id="js-licences">JavaScript Licence</text>
<!-- Warning info boxes -->
@ -100,16 +99,15 @@
<!-- Article metadata -->
<text id="author">Autor</text>
<text id="writtenby">Napsal</text>
<text id="published">on</text>
<text id="revision">aktualizováno v</text>
<text id="download">Stáhnout</text>
<text id="and">and</text>
<!-- Petitions -->
<text id="osig">Organizační</text>
<text id="isig">Inviduální</text>
<text id="bsig">Business</text>
<text id="bsig">Podniky</text>
<!-- News and event feeds -->

View File

@ -5,12 +5,7 @@
<head>
<title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
<meta
name="description"
content="Nezisková organizace usilující o všeobecné porozumění a podpory svobodného softwaru v Evropě."/>
<meta
name="keywords"
content="fsfe svobodný software open source foss floss oss fsf vláda veřejný sektor gpl"/>
</head>
<body class="frontpage">
@ -81,6 +76,6 @@
</div>
</div>
</body>
<description>Nezisková organizace usilující o všeobecné porozumění a podpory svobodného softwaru v Evropě. Includes news, events, and campaigns. Obsahuje zprávy, události a kampaně</description>
<followup>no</followup>
</html>