- Translation into Norwegian (bokmål) for a bunch of project-related files.

- Modified the CSS style to include some classes needed to make AGNULA-specific files HTML-compatible.

svn path=/trunk/; revision=11125
pull/8/head
att 15 years ago
parent 488ca3d86d
commit cc13a3259f

@ -44,6 +44,11 @@ img {
border: 0;
}
img.right {
float: right;
margin: 0 0 1em 1em;
}
/* avoid hover effects and borders on internal marks and graphical links */
a[name], a[name]:hover, a.gl img, a.gl:link, a.gl:visited, a.gl:hover {
border: none;
@ -173,15 +178,14 @@ a[name], a[name]:hover, a.gl img, a.gl:link, a.gl:visited, a.gl:hover {
text-align: center;
}
p.tagline {
.tagline {
color: #202D79;
font-size: 150%;
font-weight: bold;
text-align: right;
}
p.tagline.centre,
h2.tagline.centre {
.centre {
text-align: center;
}

@ -0,0 +1,106 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Prosjekter - AGNULA: Audio distribusjon i GNU/Linux - frihet innen multimedia</title>
</head>
<body>
<p class="postit">
Dette prosjektet er fullført med suksess. Disse sidene er bevart for
arkivariske grunner.
</p>
<div class="centre">
<img src="agnula_logo_big.png" alt="AGNULA" />
<h1>Frihet i multimedia</h1>
</div>
<p>Generelt har multimedia, og spesielt audio, vært områder dominert av
proprietær proramvare. Innen «et GNU/Linux audio-distribusjons» (AGNULA)
prosjekt, satte et knippe europeiske universiteter, næringsdrivende og
organisasjoner, blant dem <a href="/">Free Software Foundation Europe</a>
(FSFE), i 2001 ut for å endre dette.</p>
<p>Versjon 1.0 av AGNULA ble fullført og sluppet tidlig i 2004.</p>
<h2>Å bruke AGNULA</h2>
<h3>Hvis du er en bruker</h3>
<p>Alle er velkomne, til og med oppfordret, til å delta i AGNULA. Den beste
måten å starte på er <a href="http://www.agnula.info/">å besøke
AGNULA-prosjektets vevside</a>.</p>
<h3>Hvis du er en distributør</h3>
<p>Alle er velkomne til å tilby distribusjoner, produkter eller tjenester basert
på AGNULAs resultater og mål, forutsatt at det skjer under de fastsatte
retningslinjene til <a href="license.html">AGNULAs trademark-lisens</a>.</p>
<h2>Bakgrunn</h2>
<p>Denne seksjonen innholder litt bakgrunnsinformasjon og historisk informasjon
om AGNULA.<7p>
<h3>Informasjonsalderens teknologier</h3>
<img src="ist_logo.png" class="right" alt="IST, Information Society
Technologies" />
<p>AGNULA klarte å bli godkjent som prosjekt IST-2001-34879 av
Europakommuisjonen, og fikk økonomisk stønad fra 1. april 2002 til o med 31.
mars 2004. Prosjektet ble koordinert av Nicola Bernardini fra Centro Tempo
Reale i Firenze, Italia.</p>
<p>Prosjektet ble fullført med til den fulle godkjennelse av Europakommisjonen,
og du kan lese <a
href="http://istresults.cordis.lu/index.cfm?section=news&tpl=article&BrowsingType=Features&ID=64618">den
ferdige artikkelen om AGNULA på ISTs resultatside</a>.</p>
<h3>Bidrag fra FSFE</h3>
<p>En av rollene til FSFE innen det EU-baserte AGNULA-prosjektet var å ta hånd
om de juridiske sidene, deriblant å komme frem til akseptable prinsipper for
lisensieringsvaner og se til vedlikehold av juridiske emner. Andre oppgaver var
å sørge for at fri programvare-bevegelsens felles interesser ble hørt, ved å
blant annet sørge for at informasjon ble distribuert på best mulig måte, og
bearbeiding av de ferdige resultatene:</p>
<ul>
<li><em>Free Software Copyright and Licensing Recommendations</em><br />
Tilgjengelig som <a href="/projects/agnula/deliverable-1-3-1.html">HTML</a>
og <a href="/projects/agnula/1.3.1-Licensing-Copyright.pdf">PDF
(57k)</a></li>
<li><a href="/projects/fla/">Fiduciary License Agreement (FLA)</a><br />
Implementasjonen av prinsippene fastsatt i artikkelen over</li>
<li><a href="/projects/agnula/java.html">Python GUI for jMax</a><br />
Et sammendrag av problemene rundt det Java-baserte GUIet til jMax, samt
rekruttering av frivillige.</li>
</ul>
<h2>Mer informasjon</h2>
<p>Mer informasjon og informasjon om hvordan du kan bidra til AGNULA, finner du
<a href="http://www.agnula.info/">AGNULA-prosjektets vevsider</a>.</p>
</body>
<translator>Tolf Tolfsen</translator>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -0,0 +1,19 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<projectset>
<project date="2003-01-17" status="finished">
<title>AGNULA: Distribusjon av audio under GNU/Linux</title>
<description>
AGNULA-prosjektets mål er å lage et fullt funksjonelt system for
distribusjon av audio av profesjonell kvalitet for en
GNU/Linux-distribusjon, basert utelukkende på fri programvare.
Prosjektet drives av sentrale personligheter innen audio-feltet, og
støttes økonomisk av Europakommisjonen. FSFEs hovedoppgave er å ta
hånd om prosjektets jurdiske formaliteter, langtids aspekter, samt å
sørge for at fri programvare-bevegelsens felles interesser blir
hørt.
</description>
<link>/projects/agnula/agnula.html</link>
</project>
</projectset>

@ -0,0 +1,24 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Fullførte prosjekter</title>
</head>
<body>
<h1>Fullførte og avsluttede prosjekter</h1>
<p>Disse prosjektene er fullførte, og denne siden holder oversikt over dem for
arkivariske grunner.</p>
<dynamic-content/>
</body>
<translator>Tolf Tolfsen</translator>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -0,0 +1,24 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Inaktive prosjekter</title>
</head>
<body>
<h1>Inaktive prosjekter</h1>
<p>Disse prosjektene er nå inaktive. Se de respektive prosjektsidene for mer
informasjon om hvordan du kan hjelpe et prosjekt.</p>
<dynamic-content/>
</body>
<translator>Tolf Tolfsen</translator>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

@ -0,0 +1,26 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html>
<head>
<title>Free Software Foundation Europe - Prosjekter</title>
</head>
<body>
<h1>Prosjekter</h1>
<dynamic-content/>
<h3><a href="inactive.html">Oversikt over inaktive prosjekter</a></h3>
<h3><a href="finished.html">Oversikt over utførte og avsluttede
prosjekter</a></h3>
</body>
<translator>Tolf Tolfsen</translator>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->
Loading…
Cancel
Save