Browse Source

Translations to Danish

svn path=/trunk/; revision=6288
pull/8/head
kaare 15 years ago
parent
commit
cc0d7438f0
9 changed files with 658 additions and 0 deletions
 1. +191
  -0
    about/about.da.xhtml
 2. +60
  -0
    about/members.da.xhtml
 3. +27
  -0
    about/team.da.xhtml
 4. +122
  -0
    contact/contact.da.xhtml
 5. +33
  -0
    events/events.da.xhtml
 6. +64
  -0
    help/thankgnus-2006.da.xhtml
 7. +35
  -0
    news/news.da.xhtml
 8. +36
  -0
    news/newsletter.da.xhtml
 9. +90
  -0
    press/press.da.xhtml

+ 191
- 0
about/about.da.xhtml View File

@ -0,0 +1,191 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<html>
<head>
<title>Om Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>
<div align="right">
<h2>
"Arbejder for frihed<br />
i et digitalt samfund."
</h2>
</div>
<h1>Om FSFE</h1>
<p>
Free Software Foundation Europe (FSFE) er en almennyttig (non-profit),
(og i nogle lande) velgørende, regeringsuafhængig organisation med det
formål at fremme<a href="/documents/freesoftware.html">fri software
som i frihed</a>.
</p>
<h3>En vision om fri software</h3>
<p>
Adgang til software afgør hvem, der kan deltage i et digitalt samfund.
Derfor giver friheden til at anvende, kopiere, ændre og redistribuere
software -- som beskrevet i
<a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">fri
software-definitionen</a> -- ligeværdig adgang til at deltage i
informationssamfundet.
</p>
<p>
Visionen om fri software er en af grundpillerne for frihed i en digital
verden -- både i en <a href="/documents/eur5greve.html">økonomisk</a> og
en social-etisk kontekst. Fri software er en væsentlig hjørnesten til
<a href="/projects/wsis/fs.html">frihed, demokrati, menneskerettigheder
og udvikling</a> i et digitalt samfund.
</p>
<p>
FSFE er fokuseret på understøttelse af alle aspekter ved fri software i
Europa. At skabe opmærksomhed om disse problemstillinger, politisk og
juridisk sikring af fri software, samt at give folk friheden til at
understøtte udvikling af fri software, er af afgørende betydning for FSFE.
</p>
<p>
Af disse grunde blev FSFE grundlagt i 2001 som en europæisk
søsterorganisation til <a href="http://www.fsf.org">Free Software
Foundation</a> i Boston, MA, USA. Begge er finansielt, juridisk og
personligt uafhængige af hinanden, som dele af det internationale
Free Software Foundation-netværk.
</p>
<h3>Vision om samarbejde</h3>
<p>
FSFE's anden vision er et Europa, som er forenet i en samarbejdsånd på
tværs af kulturlle grænser.
</p>
<p>
Ikke nok med at vi er nødt til at arbejde inden for den politiske
realitet i den Europæiske Union, der allerede vartager store dele
reguleringen af informationssamfundet, arbejder vi også inden for et
område, der i høj grad er domineret af store multinationale virksomheder.
Disse har tendens til at arbejde med en meget høj grad af integration,
koordinering og konsistens mellem lande på en europæisk og globel skala,
hvilket giver dem mulighed for fremme deres interesser ved hjælp af "del
og hersk"-taktikker.
</p>
<p>
I, og med, FSFE er vi forenet, og samarbejder på lokale og internationale
niveauer med en stemme, der ikke kan ignoreres.
</p>
<h2>Principper</h2>
<p>
Som en organisation, der er baseret på den europæiske kultur og baggrund,
tro vi på og følger fundamentale principper som demokrati,
multilateralisme, samarbejde, dialog og gennemskuelighed.
</p>
<p>
Kort og godt arbejder vi i en netværksforbundet, holdorienteret
struktur, der er åben for alle som deler den
<a href="/about/self-conception.html">fælles forståelse</a> af FSFE, og
som er villige til at <a href="/help/help.html">deltage</a>.
</p>
<p>
Vi arbejder hårdt på, at leve op til disse principper så meget som
overhovedet muligt, på trods af at realiteter som begrænsede ressourcer
eller andre problemer, til tider kan forhindre os i helt at leve op til
vores idealer. Mener du at have observeret en sådan situation, så
hjælp os til at blive bedre, involvér dig enten
<a href="/help/help.html">direkte</a> eller gennem en af vores
<a href="/associates/">tilknyttede organisationer</a>.
</p>
<h2>Flere oplysninger</h2>
<ul>
<li><p>
<b>Hvordan vi ser os selv og mere:</b><br/>
<a href="self-conception.html">Selvopfattelse</a> hos FSF Europe
</p></li>
<li><p>
<b>Hvem vi er:</b><br/>
<a href="team.html">Holdet</a> bag FSF Europe
</p></li>
<li><p>
<b>Hvem der er juridisk ansvarlige:</b><br/>
<a href="members.html">Medlemmer</a> af foreningen
</p></li>
<li><p>
<b>Hvordan det er realiseret:</b><br/>
<a href="/about/legal/">Juridisk struktur</a> i FSF Europe
</p></li>
<li><p>
<b>Hvad vi har <a href="/help/donate.html">modtaget</a> og hvordan
vi bruger det:</b><br/>
<a href="/about/funds/funds.html">Pengestrømme</a> i FSF Europe
</p></li>
<li><p>
<b>Hvem der er vores donorer:</b><br/>
<a href="/help/thankgnus.html">Taksigelser</a> (Thank GNUs) fra
FSF Europe
</p></li>
<li><p>
<b>Hvis du vil linke til vores websted:</b><br/>
FSF Europe-<a href="/about/graphics/graphics.html">kunstværker og
-grafik</a>
</p></li>
</ul>
<h2>Søsterorganisationer</h2>
<p>
Følgende organisationer er søsterorganisationer til FSFE i det globle
FSF-netværk. Vi samarbejder juridisk, finansielt og personligt,
uafhængigt af hinanden i ånden af ligeværdigt samarbejde.
</p>
<ul>
<li><p>
<b>Free Software Foundation North America</b><br />
<code><a href="http://www.fsf.org">http://www.fsf.org</a></code><br />
Den oprindelige Free Software Foundation, med hjemsted i Boston, MA, USA.
</p></li>
<li><p>
<b>Free Software Foundation India</b><br />
<code><a href="http://fsf.org.in">http://fsf.org.in</a></code>
</p></li>
<li><p>
<b>Free Software Foundation Latin America</b><br />
<code><a href="http://www.fsfla.org">http://www.fsfla.org</a></code>
</p></li>
</ul>
<h2>Støtte</h2>
<p>
Som en almennyttig (non-profit) organisation, er vi i overvejende grad
afhængig af, at folk gør vores aktiviteter til deres egne -- enten ved at
<a href="/help/help.html">deltage</a> eller via
<a href="/help/donate.html">donationer</a>. Vær venlig at gøre det!
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 60
- 0
about/members.da.xhtml View File

@ -0,0 +1,60 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<html>
<head>
<title>Om Free Software Foundation Europe - Medlemmer</title>
</head>
<body>
<h1>Medlemmer</h1>
<p>
Følgende er medlemmer af foreningen Free Software Foundation Europe,
i alfabetisk rækkefølge.
</p>
<dynamic-content />
<h3>Strukturelle oplysninger</h3>
<p>
Personerne anført her, er medlemmer af den juridisk organisation
(forening), der udgør skelettet i Free Software Foundation Europe (FSFE)
-- det er vigtigt at forstå, at de kun er en del af Free Software
Foundation Europe.
</p>
<p>
Den <a href="self-conception.html">fælles forståelse af FSFE</a> fortæller
mere om hvad FSFE virkelig er, den <a href="/about/legal/">juridiske
struktur</a> fortæller mere detaljeret om hvordan den juridiske struktur
er opbygget.
</p>
<p>
Helt generelt: selvom vi opfatter os selv som en ægte euroæisk
organisation, inden for, men ikke begrænset til, den Europæiske Union
(EU), var der intet anvendeligt juridisk grundlag for at etablere sig
juridisk på dette niveau.
</p>
<p>
Derfor var det nødvendigt at finde frem til en modulær struktur, hvortil
lokale afdelinger er knyttet via vedtægter, retningslinjer og medlemmer
af en central organisation, der ofte benævnes &quot;Hub'en,&quot;, som er
FSF Europes grundstamme. Denne Hub viste sig (ved en tilfældighed) at
blive en velgørende, registreret forening i Tyskland.
</p>
<p>
Alle personer listet ovenfor, er medlemmer af denne Hub.
</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 27
- 0
about/team.da.xhtml View File

@ -0,0 +1,27 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<html>
<head>
<title>Om Free Software Foundation Europe - Holdet</title>
</head>
<body>
<h1>Holdet bag FSF Europe</h1>
<p>
Disse personer arbejder jævnligt for eller med FSF Europe, hvorfor de
har fået blivende ansvar og rettigheder inden for visse områder. Nogle af
dem er <a href="members.html">medlemmer</a> af
<a href="legal/legal.html">foreningen</a>, andre er ikke.
</p>
<dynamic-content />
</body>
<timestamp>$Date: 2005/10/10 13:24:38 $ $Author: reinhard $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 122
- 0
contact/contact.da.xhtml View File

@ -0,0 +1,122 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Kontaktoplysninger</title>
</head>
<body>
<div>
<h2>Postlister</h2>
<p>
Hvis du er interesseret i generelle diskussioner om FSFE eller har lyst
til at deltage, så tilmeld dig en af vores
<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">postlister</a>.
</p>
<h2>Kontakt</h2>
<p>
I dette afsnit finder du kontaktoplysninger om specifike personer eller
funktioner. Hvis du tilhører pressen, kan du også tage et kig på vores
<a href="/press/index.html">side med presseoplysninger</a>.
</p>
<dl>
<dt><b>Postadresse</b></dt>
<dd>
<p>
Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
Talstraße 110<br/>
D-40217 Düsseldorf<br/>
Tyskland<br/>
Telefon: ++49 700 - 373387673 (++49 700 FSFEUROPE)<br/>
Det europæiske kontors e-mail-adresse:
<a href="mailto:office@fsfeurope.org">office@fsfeurope.org</a>
</p>
</dd>
<dt><b>Præsident og kontor</b></dt>
<dd>
<p>
<a href="mailto:president@fsfeurope.org">president@fsfeurope.org</a>
Præsidenten for FSF Europes adresse. For tiden er det
<b><a href="/about/greve/">Georg C. F. Greve</a></b> og
<b>Jonas Öberg</b>).
</p>
<p>
<a href="mailto:office@fsfeurope.org">office@fsfeurope.org</a> For
at kontakte FSF Europes kontor. Kontorchef er <b>Werner Koch</b>.
</p>
</dd>
<dt><b>FSF Europe - Afdeling i Italien</b></dt>
<dd>
<p>
Telefon (kontor): ++39 02 34 537 127<br/>
Fax (kontor): ++39 02 34 531 282
</p>
<p> <a href="mailto:chancellor@italy.fsfeurope.org">chancellor@italy.fsfeurope.org</a>
For at kontakte FSFE's italienske kansler og vicekansler.
For tiden er det <b>Stefano Maffulli</b>.
</p>
<p>
<a href="mailto:italy@fsfeurope.org">italy@fsfeurope.org</a>
For at kontakte alle der deltager i FSF Europes offentlige
aktiviteter i Italien. Deriblandt også FSF Europe og
tilknyttede organisationer.
</p>
</dd>
<dt><b>FSF Europe - Afdeling i Sverige</b></dt>
<dd>
<p>
<a href="mailto:sweden@fsfeurope.org">sweden@fsfeurope.org</a>
For at kontakte alle der deltager i FSF Europes aktiviteter i Sverige.
Deriblandt også FSF Europe og tilknyttede organisationer.
</p>
</dd>
<dt><b>FSF Europe - Afdeling i Tyskland</b></dt>
<dd>
<p>
<a href="mailto:chancellor@germany.fsfeurope.org">chancellor@germany.fsfeurope.org</a>
For at kontakte FSFE's tyske kansler og vicekansler.
For tiden er det <b>Bernhard Reiter</b> og <b>Werner Koch</b>.
</p>
<p> <a href="mailto:germany@fsfeurope.org">germany@fsfeurope.org</a>
For at kontakte alle der deltager i FSF Europes offentlige
aktiviteter i Tyskland. Deriblandt også FSF Europe og tilknyttede
organisationer.
</p>
</dd>
<dt><b>FSF Europe - Afdeling i Østrig</b></dt>
<dd>
<p>
<a href="mailto:austria@fsfeurope.org">austria@fsfeurope.org</a>
For at kontakte alle der deltager i FSF Europes aktiviteter i
Østrig. Deriblandt også FSF Europe og tilknyttede organisationer.
</p>
</dd>
</dl>
</div>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 33
- 0
events/events.da.xhtml View File

@ -0,0 +1,33 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Begivenheder</title>
</head>
<body>
<h1>Begivenheder</h1>
<p>
FSF Europe deltager i mange fri software-begivenheder.
</p>
<p>
Annonceringer om FSF Europe-begivenheder er også tilgængelige via et
<a href="events.rss">RSS-feed</a>.
</p>
</body>
<text id="current">Aktuelle begivenheder</text>
<text id="future">Fremtidige begivenheder</text>
<text id="past">Tidligere begivenheder</text>
<text id="to"> til </text>
<text id="more">Læs mere ...</text>
<text id="page">Ekstern begivenhedshjemmeside ...</text>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 64
- 0
help/thankgnus-2006.da.xhtml View File

@ -0,0 +1,64 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<html lang="en">
<head>
<title>FSF Europe - Thank GNUs 2006</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<center>
[
<a href="thankgnus-2001.html">2001</a> |
<a href="thankgnus-2002.html">2002</a> |
<a href="thankgnus-2003.html">2003</a> |
<a href="thankgnus-2004.html">2004</a> |
<a href="thankgnus-2005.html">2005</a> |
2006
]
</center>
<h2>Liste over støtter i 2006</h2>
<p>Free Software Foundation Europe takker alle frivillige, bidragsydere
og andre, der har hjulpet os med at arbejde med og for fri software.
Oplysninger om hvordan du kan støtte os i vores arbejde for fri software
findes <a href="help.html">her</a>. Oplysninger til potentielle donorer
er også <a href="donate.html">tilgængelige</a>.</p>
<p>Free Software Foundation Europe takker følgende donerer. Jeres støtte
har gjort det muligt for os, at fortsætte vores arbejde for fri
software.</p>
<p>Vi takker også alle donorer, der ønskede at være anonyme. Ønsker du
også at donere, kan du finde alle de nødvendige oplysninger
<a href="donate.html">her</a>. Søger du sponsorgrafik, så findes den
<a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.en.html">her</a>.</p>
<p>Hardwaredonationer er anført på vores
<a href="/help/hardware.html">hardwaredonationswebsted</a>. Der finder
du også oplysninger om hvordan man støtter os med hardware.</p>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
</body>
<text id="patrons">FSF Europes mæcener</text>
<text id="sustaining">FSF Europes faste støtter</text>
<text id="contributors">FSF Europes bidragsydere</text>
<text id="supporters">FSF Europes støtter</text>
<timestamp>
Last update:
<!-- timestamp start -->
$Date$ $Author$
<!-- timestamp end -->
</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 35
- 0
news/news.da.xhtml View File

@ -0,0 +1,35 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Nyhedsarkiv</title>
</head>
<body>
<h1>Nyhedsarkiv</h1>
<p>
De fleste nyheder offentliggøres via vores
<a href="/press/index.html">postlister til pressemeddelelser</a>, som du
kan tegne abonnement på hvis du i fremtiden ønsker at modtage dem via
e-mail.
</p>
<p>
Nyheder fra FSF Europe er også tilgængelige via et
<a href="news.rss">RSS-feed</a>.
</p>
<p>
Som et supplement til de almindelige nyheder på denne side, udsender FSF
Europe nyhedsbreve, som er arkiveret på en
<a href="newsletter.html">særskilt side</a>.
</p>
</body>
<text id="more">Læs mere ...</text>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 36
- 0
news/newsletter.da.xhtml View File

@ -0,0 +1,36 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Nyhedsbreve</title>
</head>
<body>
<h1>Nyhedsbreve</h1>
<p>
Fra tid til anden udsender FSF Europe et nyhedsbrev, der omtalter
organisationens vigtigste begivenheder.
</p>
<p>
Nyhedsbrevene udgives via vores
<a href="/press/index.html">postlister til pressemeddelelser</a>, som du
kan tegne abonnnement på hvis du ønsker at modtage nyhedsbrevene via
e-mail.
</p>
<p>
Denne side indeholder en lister over tidligere udgivne nyhedsbreve.
Der er en anden side, som indeholder et arkiv over
<a href="news.html">almindelige nyheder</a>.
</p>
</body>
<text id="more">Læs ...</text>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 90
- 0
press/press.da.xhtml View File

@ -0,0 +1,90 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Presseområde</title>
</head>
<body>
<h2>Pressekontakt</h2>
<p>
Er du medlem af pressen, så tøv ikke med at kontakte os. For at kontakte
en bestemt person eller funktion, bedes du tage et kig på vores
<a href="../contact/contact.html">kontaktområde</a>.
</p>
<p>
Til generel kontakt (på engelsk), anvendes
<a href="mailto:press@fsfeurope.org">press@fsfeurope.org</a>
</p>
<p>
Emner specifikke for Frankrig (på fransk eller engelsk), anvendes
<a href="mailto:press@france.fsfeurope.org">press@france.fsfeurope.org</a>
</p>
<p>
Emner specifikke for Tyskland (på tysk eller engelsk), anvendes
<a href="mailto:press@germany.fsfeurope.org">press@germany.fsfeurope.org</a>
</p>
<p>
Emner specifikke for Sverige (på svensk eller engelsk), anvendes
<a href="mailto:press@sweden.fsfeurope.org">press@sweden.fsfeurope.org</a>
</p>
<p>
Vores pressetalsmand er Joachim Jakobs.<br />
Addresse:<br />
In der Roede 24<br />
64367 Mühltal<br />
Germany<br />
Telefon: +49-179-6919565<br />
E-mail: jj at office.fsfeurope.org
</p>
<p>
For at modtage pressemeddelelser, kan du tegne abonnement på følgende
postlister:
</p>
<ul>
<li>
press-release (pressemeddelelser på engelsk)
(<a href= "http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/press-release">webbrugerflade</a>,
<a href= "http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release">arkiv</a>)
</li>
<br />
<li>
press-release-de (pressemeddelelser på tysk)
(<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/press-release-de">webbrugerflade</a>,
<a href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release-de">arkiv</a>)
</li>
<br />
<li>
press-release-es (pressemeddeleser på spansk)
(<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/press-release-es">webbrugerfalde</a>,
<a href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release-es">arkiv</a>)
</li>
<br />
<li>
press-release-fr (pressemeddelelser på fransk)
(<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/press-release-fr">webbrugerflade</a>,
<a href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release-fr">arkiv</a>)
</li>
<br />
<li>
press-release-it (pressemeddelelser på italiensk)
(<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/press-release-it">webbrugerflade</a>,
<a href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release-it">arkiv</a>)
</li>
<br />
<li>
press-release-sv (pressemeddelelser på svensk)
(<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/press-release-sv">webbrugerflade</a>,
<a href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release-sv">arkiv</a>)
</li>
</ul>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save