Doe mee -> Doe mee!; designers -> ontwerpers

svn path=/trunk/; revision=32540
pull/8/head
André Ockers 7 years ago
parent 2770528104
commit cb996a4e03
  1. 12
      contribute/designers/designers.nl.xhtml

@ -2,14 +2,14 @@
<html>
<head>
<title>Informatie voor designers - FSFE</title>
<title>Informatie voor ontwerpers - FSFE</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/contribute/">Doe mee</a></p>
<h1>Informatie voor designers</h1>
<p id="category"><a href="/contribute/">Doe mee!</a></p>
<h1>Informatie voor ontwerpers</h1>
<p id="introduction">
We hebben een team van designers dat werkt aan projecten die Vrije Software promoten, de grafische expressie van de FSFE stroomlijnen en andere Vrije Software-projecten steunen. U kan ons team bereiken via <a
We hebben een team van ontwerpers dat werkt aan projecten die Vrije Software promoten, de grafische expressie van de FSFE stroomlijnen en andere Vrije Software-projecten steunen. U kan ons team bereiken via <a
href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/designers">de e-maillijst</a>.
</p>
@ -36,14 +36,14 @@
<h3><a
href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/designers">E-maillijsten</a></h3>
<p>
Coördinatie van en hulp voor design-inspanningen.
Coördinatie van en hulp voor ontwerpinspanningen.
</p>
</li>
</ul>
</body>
<timestamp>$Datum: 2010-04-21 09:53:14 +0000 (woe, 21 apr 2010) $ $Auteur: mk $</timestamp>
<var><translator><em>André Ockers</em></translator></var>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***

Loading…
Cancel
Save